Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план icon

Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний планНазваниеЛ. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план
Л.А. Пєтушкова « » вересня 2011р.<> <> <> <>ЗАТВЕРДЖУЮ<> <>Нача
Дата конвертации27.11.2013
Размер369.43 Kb.
ТипРічний план
скачать >>>

ПОГОДЖУЮ

Завідувач обласним центром

практичної психології

і соціальної роботи КОІПОПК

____________ Л.А. Пєтушкова

« » вересня 2011р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Володарської районної державної адміністрації

_______________ Н.К. Мазуренко

« » вересня 2011р.РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

працівників соціально-психологічної служби

Володарського району

на 2011-2012 н.р.Методист районного методичного

кабінету Піша О. В.


смт Володарка

2011рік


ВСТУП


Психологічна служба системи освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України. Діє на підставі ст., ст. 21, 22, Закону України „ Про освіту”. Відповідно до “Положення про психологічну службу системи освіти України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 127 від 03.05.1999 року (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.09 № 616), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.09 за № 687/16703, наказу Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України” № 439 від 07.06.2001 року.

У 2010 - 2011 році робота працівників соціально-психологічної служби була спрямована на:

 • зосередження уваги загальноосвітніх навчальних закладів різних типів на забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості кожної дитини та учня, формування різнобічного розвитку особистості, сприяння вихованню відповідальної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє використовувати набуті знання і творчо підходити до розв’язання проблем, критично мислити, відповідально ставитись до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

 • просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури у навчальних закладах;

 • здійснення аналізу, оцінки і прогнозу розвитку психологічної служби, участь у формуванні освітньої політики району;

 • ведення банків даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби;

 • забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання;

 • методичний супровід корекційно - розвивальної роботи;

 • вдосконалення і розширення методичної бази працівників районної служби практичної психології та соціальної роботи, пошук, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи;

 • проведення психолого-правової просвіти;

 • підвищення ефективності діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району;

 • надання допомоги у посередницькій діяльності соціальним педагогам;

 • методичний супровід реалізації програм: “Рівний-рівному”, “Школа сприяння здоров’ю”, „Школа проти СНІДу”, “Діалог”, “Майбутнє починається сьогодні”.

До складу психологічної служби району входить: 5 - практичних психологів, 15 – соціальних педагогів, 2 вчителя-логопеда. Відсоток забезпечення закладів освіти практичними психологами 43,9% та соціальними педагогами 117,2%. Згідно положення про забезпечення працівників психологічної служби робочим місцем 15 осіб забезпечено повністю кабінетами, 3 працівники ( ЗОШ №2, Гайворон, ВРЦТДЮ) частково забезпечені і у 2-ох соціальних педагогів (Рогізна та Рубченки)відсутнє робоче місце.


Практичні психологи та соціальні педагоги дотримуються у своїй професійній діяльності нормативно – правової бази.

Протягом квітня-травня у дошкільних навчальних закладах здійснюється діагностика готовності дітей до навчання у школі Ті діти, які не відвідували дошкільний навчальний заклад або там, де немає практичного психолога, діагностику та корекційно-розвивальну допомогу вони отримують у перший рік навчання у загальноосвітньому навчальному закладі протягом вересня-листопада.

Особливу увагу працівники психологічної служби приділяють роботі з обдарованими учнями, беручи активну участь в організації роботи «Університету майбутнього вчителя».

Психологічна служба проводить профорієнтаційну роботу в закладах освіти району, яка складається з таких етапів: просвітницький (ознайомлення учнів середньої та старшої школи зі світом професій, вимогами, що висуває обрана спеціальність до фізичних, психічних та комунікативних навичок, потребами ринку праці, типовими помилками, що виникають при виборі професії), діагностичного (вивчення здібностей, інтересів та нахилів, умінь та навичок, дозвілля, особистісних особливостей, стану здоров’я, соціально-економічного стану сім’ї), розвивального. Отримані за допомогою психодіагностики дані дають змогу формувати профільні класи з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дитини і відповідно до цього проводити розвивальну профорієнтаційну роботу.

Позитивний досвід за даним напрямком мають практичні психологи Володарського ліцею, Володарської ЗОШ №1.

Психологічна служба району діє з метою виявлення та забезпечення оптимальних соціально психологічних умов навчального процесу.

Психологічною службою району було проведено 10 заходів (семінари, методобєднання, колегії, інструктивно-методичні наради). У 2011 році пройшли атестацію навчальні заклади с.Пархомівки, с.Тарган, с.Капустинці, с.Логвин, с.Косівка, в яких було перевірено та визнано задовільною роботу соціальних педагогів, а також надано певні рекомендації.

Психологічна служба бере участь у вивченні стану роботи працівників, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку (ОПФР). В районі знаходиться 3008 дітей, 1140 дітей дошкільного віку, 1868 дітей шкільного віку, 355 дітей з особливостями психофізичного розвитку, з них 83 дошкільного віку та 272 шкільного віку; дітей інвалідів – 83 (дошкільного віку - 20, шкільного - 63).

У районі кількість дітей з психофізичними вадами у 2010-2011 році збільшилася (особливо з порушеннями зорового аналізатора та опорно-рухового апарату). При відділі освіти працює психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК). За минулий навчальний рік було проведено 4 діагностичних засідання ПМПК та обстежено 37 дітей, де було виявлено: дисграфію, порушення психологічного розвитку, мікросоціальну, педагогічну занедбаність, емоційно-вольову нестійкість, порушення поведінки та фонетико-фонематичне недорозвиток мовлення.

Надано 37 консультацій батькам, медичним працівникам, педагогам з питань порушень психофізичного розвитку дитини, встановлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

Районна психолого-медико-педагогічна консультація постійно працює в тісному співробітництві з центральною районною лікарнею, відділом у справах сім’ї та молоді, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей.

Навчання дітей з особливими потребами, обстежених районною психолого-медико-педагогічною консультацією, у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до їх рекомендацій.

Один раз на 5 років консультанти ПМПК проходять курсову перепідготовку у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів.

На базі Володарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Пархомівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» було проведено семінар для практичних психологів та соціальних педагогів району та семінар-практикум для вчителів, які працюють за програмою інтенсивної педагогічної корекції та за програмою допоміжної школи : «Порушення психічних процесів і станів у дітей та методи їх дослідження», «Дослідження уваги, сенсомоторної сфери та наочно-дійового мислення у дошкільнят», «Розумова відсталість. Порушення, пов’язані з розвитком», «Органічні синдроми й розлади», «Психологічні особливості та внутрішньоособистісний конфлікт при неврозах»,інструктивно-методичну нараду «Роль даних про порушення розвитку дитини в оптимізації навчально-виховного процесу». На методичних об’єднаннях вчителів початкових класів та практичних психологів і соціальних педагогів проводилась роз’яснювальна робота щодо своєчасного виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку і визначення для них адекватних форм психолого–медико-педагогічної, соціально-медичної, корекційної і реабілітаційної допомоги.

На нараді керівників загальноосвітніх навчальних закладів розглядалися питання щодо навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

Проведено 26 індивідуальних корекційних занять для даної категорії дітей, обстежено та зараховано у логопедичну групу Володарського дитячого садка «Пізнайко»17 дітей. Для педагогів, батьків було проведено 8 заходів (методичних обєднань, нарад, семінарів), охоплено 102 особи.

Все частіше виникає потреба в юридичній консультації та консультаціях спеціалістів ПМПК, тому на 2011-2012 н.р. планується розробити цикл семінарів, круглих столів разом із працівниками юридичної служби та збільшити кількість спільних заходів із психолого-медико-педагогічною консультацією.

Відповідно до реалізації Національної Програми Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Програми розвитку ООН “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, з метою якісної просвітницької роботи щодо запобігання інфікування на ВІЛ, формування здорового способу життя серед дітей та підлітків у закладах освіти району впроваджується цикл заходів для всіх учасників навчально–виховного процесу: розвиток толерантності, навчання навичкам конструктивного спілкування, запобігання проявам ксенофобії, конструктивне вирішення конфліктів (дітей та дорослих навчають, як впоратися зі своїми негативними емоціями: агресією, люттю, гнівом), проводиться робота з профілактики жорстокості та насильства.


Працівники психологічної служби (13 осіб, які пройшли курси і мають посвідчення тренерів) впроваджують програми, що сприяють формуванню навичок здорового способу життя у дітей та підлітків : «Рівний-Рівному», «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні», «Школа проти СНІДу», «Школа сприяння здоров’ю».

Протягом минулого навчального року було проведено семінарів -15, тренінгів-19, психологічні лекторії-23, «круглі столи»-14, корекційні заняття-22, виступи у ЗМІ-16, інші заходи (акції, брей-ринги,конкурси,виховні заходи) – 35. В ході реалізації національних, державних та регіональних програм: «Зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року», «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», «Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», «Молодь України», «Репродуктивне здоровя нації», «Обдарована дитина» та охоплено 1564 учнів.

Для підвищення ефективності та результативності профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району, з метою підвищення рівня компетентності практичних психологів та соціальних педагогів, за сприяння Володарського центру зайнятості, протягом лютого-травня місяців 2011р. відбулася районна та обласна змагально – мотиваційна гра «Обери майбутнє» . У грудні 2010 року проводились інформаційно-навчальні семінари „Організація профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах смт. Володарка”, участь у яких взяли 9 спеціалістів соціально-психологічної служби.

Для практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району було надано 43 індивідуальних методичних консультацій.

Психологічна служба району співпрацюють з обласним центром практичної психології та соціальної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Володарським центром зайнятості.

У проведенні заходів з обміну досвідом роботи використовуються інноваційні та інтерактивні методи навчання (рольові ігри, робота в групах, „мозковий штурм”). Одним із ефективних методів роботи є індивідуальна допомога досвідченого спеціаліста молодому на місці роботи обох, налагоджено взаємовідвідування, вирішення проблемних завданнь в групах, де поєднані як молоді спеціалісти, так і більш досвідчені, тренінги та елементи тренінгів.

Періодично друкуються замітки у районній газеті «Голос Володарщини» та на сайті відділу освіти , здійснюється передплата періодичних видань: «Психологічний інструментарій», «Психолог», «Дефектолог», «Соціальний педагог», «Дефектологія», «Практична психологія і соціальна робота», «Діти з особливими потребами у початковій школі: поради батькам».

Основні завдання на 2011-2012 навчальний рік:

 • підвищення вимогливості до працівників психологічної служби, контроль за результатами діяльності, дотримання вимог Етичного кодексу та нормативних документів;

 • вдосконалення та розширення методичної бази працівників служби, стимулювання, пошук, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи;

 • забезпечення профілізації та спеціалізації працівників служби;

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу;

 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури у навчальних закладах;

 • здійснення аналізу, оцінки і прогнозу розвитку психологічної служби, участь у формуванні освітньої політики району;

 • підвищення ефективності діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району;

 • методичний супровід корекційно-розвивальної роботи;

 • надання допомоги у діяльності соціальним педагогам;

 • методичний супровід реалізації програм: “Рівний-рівному”, “Школа сприяння здоров’ю”, „Школа проти СНІДу”, “Діалог”, “Майбутнє починається сьогодні”;

 • надання методичної та практичної допомоги з профілактики наркоманії та інших форм залежної поведінки;

-поповнити банк даних мережі практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району.


У рамках „Школи молодих спеціалістів психологічної служби” плануються заходи за такими темами:
ЗМІСТ

Місце проведення

Дата проведенняПсихологічний супровід обдарованої дитини.

Косівське НВО «ЗОШ І-ІІст. - ДНЗ»

12.10.2011р.Техніка проведення тренінгової роботи.

Володарська ЗОШ I-III ст. № 1

19.11.2011р.Наступність роботи психологічної служби ДНЗ та шкільної психологічної служби.

Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ»

07.12.2011р.Форми роботи соціального педагога з вчителями та вихователями;

Зрайківське НВО «ЗОШ І-ІІст. - ДНЗ»

21.01.2012р.Адаптація учнів 5 класів.

Володарська ЗОШ I-III ст. № 1

18.02.2012р.Діагностика готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі.

ЦТДЮ

09.03.2012р.«Проведення адекватної корекційно - відновлювальної та розвивальної роботи»

Капустинський НВК «ЗОШ І-ІІІст.-дитячий садок»

06.04.2012р.«Правове забезпечення роботи практичного психолога та соціального педагога»

Зрайківське НВО «ЗОШ І-ІІст. - ДНЗ»

12.05.2012р.І. Управління психологічною службою
Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Відповідальні

ПриміткаОрганізація та координація роботи працівників психологічної служби району

Протягом року

Практичні психологи, соціальні педагоги

Піша О.В.


Організація роботи творчої групи практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району

Вересень-жовтень

Коніна М.Р.

Огородник О.В.

ПоліщукВ.Л.

Бабенко О.В.

Огороднік О.В.


Вивчення стану соціально-психологічної служби закладів освіти району, що атестуються відповідно до районної програми функціонування соціально-психологічної служби району на 2008-2012 роки.

Протягом року

Рудосільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Матвіїське НВО ««ЗОШ І-ІІ ступенів- ДНЗ»,

Завадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»,

Піша О.В.

Тадіївське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- ДНЗ»,

Вивчення стану та ефективності роботи соціально-психологічної служби за напрямками:

 • ефективність роботи психологічної служби з батьками

 • стан та ефективність роботи дошкільної психологічної служби

Протягом рокуВолодарський ліцей, Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,2

Рудосільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Завадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ».

Піша О.В.
Контроль за реалізацією програм сприяння просвітницькій роботі щодо здорового способу життя:

   • „Сприяння просвітницькій роботі „рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”;

   • „Школа проти СНІДу”;

   • “Майбутнє починається сьогодні”;

   • за проектом “Діалог”

Протягом року

Патківська Н.О.Смітюх О.О.

Губарєва М.М.

Косенюк Т.М.

Поліщук В.Л.

Огородник О.В.


Організація роботи атестаційної комісії з атестації практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти району

Вересень-квітень

Члени атестаційної комісії, психологи, які атестуються

Піша О.В.Розроблення методичних рекомендацій для покращення якості діяльності психологічної служби закладів освіти району


Червень-серпень

Піша О.В.,

Огородник О.В., Поліщук В.Л.

Бабенко О.В.

Губарєва М.М.

Піша О.В.


ІІ Методична робота
Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Відповідальні

ПриміткаПогодження:

 • планів роботи практичних психологів закладів освіти району;

 • планів роботи соціальних педагогів закладів освіти району;

Серпень-Вересень

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Поповнення, систематизація та узагальнення науково-методичних матеріалів з різних напрямків, що забезпечують ефективну діяльність практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти міста:

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Поповнення, узагальнення матеріалів періодичних видань, фахової літератури Близького та Дальнього зарубіжжя з питань діяльності практичного психолога, соціального педагога у закладах освіти;

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.поповнення добірок методичних матеріалів з різних питань практичної психології та соціальної роботи в закладах освіти району;

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.

.поповнення банку психодіагностичних методик за різними напрямками роботи;

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.

.

поповнення банку корекційних, розвиваючих, відновлювальних, просвітницьких, навчальних програм за різними напрямками роботи соціально-психологічної служби.

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.підбір та систематизація методичних матеріалів з питань роботи практичних психологів та соціальних педагогів з дітьми, які потребують соціально-психологічної реабілітації та соціально-занедбаними дітьми.

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.висвітлення досвіду роботи практичних психологів та соціальних педагогів на сторінках офіційного сайту відділу освіти Володарської райдержадміністрації, в газеті „Голос Володарщини” та на телеканалі “ГРАНТ” тощо.

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.

.


Методична допомога у підготовці засідань методичних об’єднань педагогічних працівників.

Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.

.Розробка методичних рекомендацій:

 • Профілактика емоційного вигорання педагогічного працівника;

 • Формування готовності педагогічних працівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів до інноваційної діяльності;

Розвиток комунікативних навичок та підвищення самооцінки дітей дошкільного віку.

Протягом року

Творча група практичних психологів та соціальних педагогів

Піша О.В.


ІІІ. Робота з кадрами, підвищення кваліфікації
Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Відповідальні

ПриміткиІндивідуальна та групова консультативно-методична допомога практичним психологам, соціальним педагогам закладів освіти району за актуальними темами

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Індивідуальна консультативно-методична допомога педагогічним працівникам

Протягом року за запитом

Педагогічні працівники

Піша О.В.Методичне консультування практичних психологів, соціальних педагогів та різних категорій педагогічних працівників з питань:

 • нормативної бази соціально-психологічної служби системи освіти;

 • атестації практичних психологів, соціальних педагогів;

 • проходження експертизи соціально-психологічного інструментарію практичних психологів, соціальних педагогів;

 • організації роботи щодо вивчення та впровадження передового психолого-педагогічного досвіду;

 • змісту та основних напрямків роботи практичного психолога, соціального педагога у закладах освіти різних типів;

 • організації ефективної взаємодії працівників соціально-психологічної служби навчальних закладів з іншими організаціями і установами.

Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Надання методичної допомоги новопризначеним практичним психологам та соціальним педагогам

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Надання методичної допомоги в підготовці до атестації практичним психологам та соціальним педагогам закладів освіти району

Жовтень-квітень

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.

.Організація та проведення атестації практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району згідно з типовим положенням про атестацію

Вересень-квітень

члени атестаційної комісії з атестації практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району


Піша О.В.Надання методичної допомоги практичним психологам та соціальним педагогам закладів освіти району на місцях (за додатковим графіком).


Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Науково-методичний супровід практичних психологів, соціальних педагогів щодо узагальнення власного професійного досвіду та підготовки до видання методичних посібників, статей тощо.

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги, члени творчої групи

Піша О.В.Проведення інструктивних нарад з практичними психологами, соціальними педагогами закладів освіти району

Кожного другого четверга (середи) місяця

Практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти

Піша О.В.Залучення практичних психологів, соціальних педагогів до участі в роботі районних методичних об’єднань та творчих груп педагогічних працівників різних категорій.

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Удосконалення системи роботи соціальних педагогів щодо профілактики негативних явищ серед учнівської молоді в закладах освіти району.

Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Забезпечення своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації практичними психологами, соціальними педагогами закладів освіти в КОІПОПК.


Протягом року

Практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Вивчення та аналіз роботи практичних психологів, соціальних педагогів.

Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Організація та забезпечення професійної підтримки практичних психологів закладів освіти району

Протягом року

Практичні психологи

Піша О.В.Аналіз роботи практичних психологів, соціальних педагогів за результатами експериментальної роботи, проведення соціально-психологічних моніторингів (за додатковим графіком).

Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.


Надання методичної допомоги практичним психологам та соціальним педагогам

закладів освіти відділу освіти Володарської райдержадміністрації

(додаток до п.ІІІ.)
^ Заклад освіти

Термін

ВідповідальніЛогвинське НВО«ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ»

вересень 2011р.

Піша О.В.

.Пархомівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

жовтень 2011р.

Піша О.В.
Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

листопад 2011р.

Піша О.В.

.Володарська ЗОШ І-ІІІ ст.№2

грудень 2011р.

Піша О.В.
Володарський ліцей

січень, 2012р.

Піша О.В.
Капустинський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок»

лютий 2012.

Піша О.В.
Тарганський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

березень 2012р.

Піша О.В.
Лобачівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок»

квітень 2012р.

Піша О.В.
Березнянський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»

травень 2012р.

Піша О.В.
Косівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

червень 2012р.

Піша О.В.
ІV. Дослідницька робота

(опитування, обстеження, моніторинги, анкетування та ін.)
Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Відповідальні

ПриміткаВпровадження та удосконалення роботи інноваційних соціально-психологічних програм в навчальних закладах щодо формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків, профілактики негативних форм дитячої праці.

Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.

.


Психолого-педагогічний супровід освітніх інновацій.

Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.Проведення дослідження

 • Вивчення емоційного вигорання педагогічних працівників;

 • Вивчення рівня готовності до шкільного навчання, контроль адаптації до нових умов навчання учнів початкової школи;
Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги


Піша О.В.Моніторинг запитів адміністрації, вчителів, вихователів закладів освіти району з соціально-психологічних питань

Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.


Участь у експериментальній апробації психодіагностичних, корекційно-відновлювальних методик під науково-методичним керівництвом обласного центру практичної психології та соціальної роботи КОІПОПК.

Протягом року

практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.


V. Районна психолого-медико-педагогічна консультація
з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Діагностична робота (виявлення та обстеження дітей)

1.Поновлення банку даних з виявлення дітей з вадами розвитку


2.Проведення діагностичного обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за поданням адміністрацій загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також заявами батьків або осіб які їх замінюють.


3. Обстеження дітей з вадами мовлення для зарахування їх до логопедичної групи.

Протягом року


27.09.2011року

18.04.2012року


28.02.2009рокуМузичук О.А.

Багінська А.В.

Поліщук В.Л.

Багінська А.В.

Піша О.В.

Семикін О.О.


Музичук О.А.

Багінська А.В.

Поліщук В.Л.

Багінська А.В.

Піша О.В.

Семикін О.О.


Музичук О.А.

Поліщук В.Л.

Багінська А.В.

Піша О.В.

Семи кін О.О.

2.

Консультативна робота

Надання консультацій педагогам загальноосвітніх навчальних закладів та батькам або особам, які їх замінюють з питань навчання та виховання дітей з відхиленнями в розвитку.

Згідно графіка засідань районної ПМПК

Поліщук В.Л.

Багінська А.В.

Піша О.В.

Музичук О.А.

3

Індивідуально-корекційна робота з дітьми в ПМПК

Корекційна логопедична та психологічна робота з дітьми, які її потребують


Згідно графіка роботи вчителя-логопеда та практичного психолога

Поліщук В.Л.

Піша О.В.

Багінська А.В.

Музичук О. А.

4

Методична робота

Проведення тематичних семінарів для вчителів, які працюють за програмою інтенсивної педагогічної корекції та допоміжною програмою та батьків, які мають дітей з ОПФР:

Інструктивно-методична нарада «Роль даних про порушення розвитку дитини в оптиматизації навчально - вихового процесу»

Семінар - практикум «Особистісний розвиток дітей з ДЦП у сім’ї» (консультація для батьків)

Семінар - практикум

«Допомога у навчанні дітям з порушеннями слуху» (консультація для батьків)

Семінар - практикум «Особистісний розвиток розумово відсталих молодших школярів у сім’ї» (консультація для батьків)


Семінар- практикум «Формування особистості молодшого школяра із ЗПР у сім’ї» (консультація для батьків)

Семінар- практикум «Психологічні особливості та внутріособистісний конфлікт при неврозах»


вересень


жовтень


грудень


лютий


квітень


травень


Піша О.В.


Багінська А.В.


Музичук О.А.


Піша О.В.


Багінська А.В.


Поліщук В.Л

5.

Психолого – педагогічна і медична просвіта (з учителями початкових класів, вихователями дошкільних навчальних закладів, логопедами, педіатрами, практичними психологами)

Проведення роз’яснювальної роботи на методичних обєднаннях вчителів початкових класів. Вихователів дошкільних навчальних закладів,вчителів-логопедів,практичних психологів,педіатрів про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку

Вересень

Січень

Травень

Поліщук В.Л.

Піша О.В.

Багінська А.В.

Семикін О.О.

Музичук О. А.


6

Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців

Проходження курсів підвищення кваліфікації при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів

Згідно графіка проходження атестації

Поліщук В.Л.

Піша О.В.

Багінська А.В.

Музичук О. А.


7.

Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охопленні спеціальним навчанням

Надання консультацій батькам або особам, які їх замінюють з питань навчання та виховання дітей з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку.

Протягом року

Поліщук В.Л.

Піша О.В.

Багінська А.В.

Семикін О.О.

Музичук О. А.

8

Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охопленні спеціальним навчанням

Консультування батьків (або осіб які їх замінюють) з питань особистісного розвитку дитини та

індивідуальної корекційної роботи.

Роз’яснювальну роботу про доцільність навчання в спеціальних закладах.

Згідно звернень батьків (або осіб які їх замінюють)

Поліщук В.Л.

Багінська А.В.

Піша О.В.

Музичук О.А.

Семикін О.О.
Графік

засідань психолого-медико-педагогічної консультації

на 2011-2012 навчальний рік


Місяць

Число

Види роботи

Вересень 2011

13, 20

Консультативна робота батькам, вчителям
27

Засідання районної ПМПК з обстеження дітей з психофізичними вадами

Жовтень 2011

4, 11, 18

Консультативна робота батькам, вчителям
25

Засідання районної ПМПК з обстеження дітей з психофізичними вадами

Листопад 2011

8, 15, 22

Консультативна робота батькам, вчителям

Грудень 2011

6, 13, 20

Консультативна робота батькам, вчителям

Січень 2012

17, 24

Консультативна робота батькам, вчителям

Лютий 2012

7, 14, 21

Консультативна робота батькам, вчителям
28

Засідання районної ПМПК з обстеження і зарахування дітей в логогрупу

Березень 2012

9, 16, 23

Консультативна робота батькам, вчителям

Квітень 2012

6,13,20

Засідання районної ПМПК з питань виявлення
18

Засідання районної ПМПК з обстеження дітей з психофізичними вадами

Травень 2012

4,11,18

Консультативна робота батькам, вчителям


V. Масові заходи

Зміст

Термін проведення

Категорія

ВідповідальніУчасть у роботі постійно - діючих семінарах:

  • „Школа передового досвіду”;

  • „Школа молодого спеціаліста психологічної служби”;

  • „Школа резерву керівних кадрів”;

  • “Університет майбутнього вчителя”

  • Постійно - діючому семінарі районої ПМПК та ін.

Протягом року

Педагогічні працівники

Піша О.В.

.Організація та проведення районних семінарів на актуальні теми для працівників психологічної служби району з обміну досвідом

Протягом року

Методист РМК

Піша О.В.
Участь практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів району в семінарах для всіх категорій педагогічних працівників.

Протягом року

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Участь у роботі обласних науково-практичних конференцій, семінарів для працівників соціально-психологічної служби.

Протягом року

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
VІ. Аналітика (довідки, інформації, аналітичні звіти).
Зміст

Термін

проведення

Категорія

ВідповідальніОновлення бази даних кадрового забезпечення соціально-психологічної служби району.

До 1 жовтня, до 1 лютого

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Узагальнення інформації про кількість ставок та вакансії практичних психологів, соціальних педагогів у штатному розписі навчальних закладів району.

До 25 грудня, до 25 травня

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Узагальнення інформації про чисельність практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів району.

До 25 грудня, до 25 травня

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Узагальнення інформації про освітній та кваліфікаційний рівні практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів району.

До 25 грудня, до 25 травня

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Узагальнення статистичних звітів про роботу за півріччя, навчальний рік практичних психологів, окремо соціальних педагогів навчальних закладів району.

До 25 грудня, до 25 травня

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.

.Узагальнення інформації про проходження експертизи інструментарію роботи практичними психологами, соціальними педагогами закладів освіти району.

До 25 грудня, до 25 травня

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Узагальнення інформації про стан підписки на фахові видання (газета “Психолог”, журнали “Практична психологія та соціальна робота”, “Обдарована дитина”, та ін.) в закладах освіти району.

До 25 грудня

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Складання звітів про діяльність психологічної служби району за навчальний рік.

до 25 травня

Методист РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Піша О.В.
Узагальнення інформації за наслідками перевірок (тематичних, науково-методичного забезпечення кабінетів практичних психологів, соціальних педагогів, тощо).

Протягом року

Методист РМК

Піша О.В.
VII. Співпраця з іншими організаціями і установами
з\п

Зміст

Термін

проведення

Категорія

ВідповідальніЗдійснення зв’язків з суспільними, державними та іншими організаціями, фондами з питань взаємодії з працівниками соціально-психологічної служби закладів освіти.

Протягом року

Методист РМК

Піша О.В.
Співпраця з районним центром соціальних служб для молоді.

Протягом року

Методист РМК

Піша О.В.
Співпраця з районним центром зайнятості

Протягом року

Методист РМК

Піша О.В.
Співпраця з районними центром зайнятості населення з питань профорієнтації старшокласників.

Протягом року

Методист РМК

Піша О.В.
Співпраця з ВНЗ

Протягом року

Методист РМК, педагогічні працівники

Піша О.В.


Похожие:

Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconНаказ №245 смт. Володарка Про створення науково-методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти у 2011-2012 навчальному році
Володарської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Володарської районної державної адміністрації...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconДодаток 1 до наказу відділу освіти Володарської районної державної адміністрації від 27. 10. 2011р№350 Перелік навчальної літератури для проведення апробації у загальноосвітніх навчальних закладах
...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconРозпорядження 03. 10. 2013 Печеніги №227 Про нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради
Про відзнаки районної державної адміністрації та районної ради”, зареєстрованого в районному управлінні юстиції 22 вересня 2004 року...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconЗатверджую начальник відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації
Семінар для учителів біології «Формування міжпредметних умінь формалізації та ідеалізації на уроках біології як шлях до впровадження...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconТ. В. Тімофєєва 23 грудня 2011 року план роботи відділу освіти зміївської районної державної адміністрації на І квартал 2012 року
Виїзний прийом громадян начальником відділу освіти здійснюється за графіком громадських слухань, які проводить голова Зміївської...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 31. 03. 2011р. №78 Про план роботи районної державної адміністрації на 2 квартал 2011 року Затвердити план роботи районної державної адміністрації на 2 квартал 2011 року (додається)
Заступникам голови, керівнику апарату, начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації, керівникам інших служб організаційно...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 30. 06. 2011р. №179 Про план роботи районної державної адміністрації на 3 квартал 2011 року Затвердити план роботи районної державної адміністрації на 3 квартал 2011 року (додається)
Заступникам голови, керівнику апарату, начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації, керівникам інших служб організаційно...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 29. 12. 2011р. №382 Про план роботи районної державної адміністрації на І квартал 2012 року Затвердити план роботи районної державної адміністрації на І квартал 2012 року (додається)
Заступникам голови, керівнику апарату, начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації, керівникам інших служб організаційно...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconРішення від 23 лютого 2012 року №15- /vі м. Чигирин Про передачу та списання майна районної комунальної власності
Україні», статті 319 Цивільного Кодексу України, рішення районної ради від 05. 05. 2011р. №7-10/vі «Про управління, володіння та...
Л. А. Пєтушкова вересня 2011р. Затверджую начальник відділу освіти Володарської районної державної адміністрації Н. К. Мазуренко вересня 2011р. Річний план iconРішення від 23 лютого 2012 року №15-17/vі м. Чигирин Про передачу та списання майна районної комунальної власності
Україні», статті 319 Цивільного Кодексу України, рішення районної ради від 05. 05. 2011р. №7-10/vі «Про управління, володіння та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов