З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон icon

З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект законНазваниеЗ а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон
страница1/12
З А К О Н У К Р А Ї Н И <><>Про органи самоорганізації населення
Дата конвертации02.12.2013
Размер0.96 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про органи самоорганізації населення
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст. 254)
Чинна редакція

проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення»
Станом на 20.06.2012

I. Внести зміни та доповнення до Закону України “Про органи самоорганізації населення” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 48, ст. 254), виклавши його у такій редакції:
«Закон України «Про органи самоорганізації населення»

Розділ I

Розділ I.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета Закону

Стаття 1. Мета Закону

Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення.

Цей Закон визначає правовий статус, порядок створення, організації діяльності, припинення повноважень і ліквідації органів самоорганізації населення.

Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі

Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом;

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села (сіл), селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом;
територіальна мікрогромада – частина членів територіальної громади, яка об’єднана компактним проживанням на території населеного пункту (кількох населених пунктів, району в місті, мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку (кількох будинків), гуртожитку (кількох гуртожитків) тощо) та відносною спільністю соціальних, культурних, побутових та інших потреб чи інтересів, в межах території якої створюється орган самоорганізації населення;
загальні збори – зібрання жителів територіальної мікрогромади для вирішення питань місцевого значення, передбачених цим Законом;
конференція – зібрання представників жителів територіальної мікрогромади, уповноважених представляти інтереси інших жителів відповідної території на підставі рішень загальних зборів, що проводилися в межах дрібніших складових територій, для вирішення питань місцевого значення, передбачених цим Законом;
загальний склад органу самоорганізації населення – кількісний склад органу самоорганізації населення, визначений відповідною радою (якщо він створюється на всій території населеного пункту, району в місті) чи загальними зборами (конференцією) жителів територіальної мікрогромади відповідно до цього Закону;
уповноважені – особи, які уповноважені учасниками загальних зборів (конференції) жителів територіальної мікрогромади представляти їх інтереси у відповідній сільській, селищній, міській або районній у місті (у разі її створення) раді при наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення та у виконавчому комітеті відповідної ради при легалізації органу самоорганізації населення;
територія діяльності органу самоорганізації населення – територія села (сіл), селища, району в місті (в яких відсутні органи місцевого самоврядування) чи частина території села, селища, міста, в межах якої утворюється та здійснює свою діяльність орган самоорганізації населення;

власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України сільською, селищною, міською або районною у місті (у разі її створення) радою органу самоорганізації населення під час його утворення;

власні повноваження органу самоорганізації населення – повноваження органу самоорганізації населення, які визначені загальними зборами (конференцією) жителів територіальної мікрогромади (чи надані відповідною радою – якщо орган самоорганізації населення створюється на всій території населеного пункту, району в місті) у межах повноважень, визначених цим Законом, при його створенні чи зміні його діяльності;

делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті
(у разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення;

делеговані повноваження органу самоорганізації населення – повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради та її виконавчих органів, якими відповідна місцева рада додатково наділяє орган самоорганізації населення у разі отримання ним статусу юридичної особи;
посадова особа села (сіл), селища, району в місті – представник виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради у населеному пункті (кількох населених пунктах), районі в місті, який за відсутності органу самоорганізації населення затверджується відповідною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, і одноосібно виконує функції, аналогічні тим, що виконує орган самоорганізації населення.

Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення

^ Стаття 3. Правовий статус органу самоорганізації населення
1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами територіальної мікрогромади та складовою системи місцевого самоврядування.

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.

Органи самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст у вирішенні окремих питань місцевого значення і належать до інститутів громадянського суспільства.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, житлових комплексів, правління села (сіл), селища, району у місті, а також інші органи самоорганізації населення, створені за територіальною ознакою.

3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України;
2) представлення та відстоювання інтересів територіальних мікрогромад та їх жителів у взаємовідносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування та їх посадовими особами, а також суб’єктами господарювання;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

^ 3) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні та безпосереднього надання їм відповідних послуг;

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

^ 4) участь у формуванні та реалізації програм соціально-економічного і культурного розвитку території діяльності органу самоорганізації населення та інших місцевих програм.
^ 4. Орган самоорганізації населення є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для розподілу між його членами.

Довідково: ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", ст. 4:

«Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання.»

Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення

Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення
1. Правовий статус органів самоорганізації населення визначається Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, цим Законом, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законами України, то застосовуються норми міжнародних договорів.

1. Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, рішень місцевого референдуму, статутів територіальних громад, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганізації населення, рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання, які їх обрали.

3. Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, рішень місцевого референдуму, статутів територіальних громад, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, Положення про орган самоорганізації населення, рішень загальних зборів (конференцій) жителів територіальної мікрогромади.

2. Орган самоорганізації населення, утворений за дозволом районної у місті ради, керується у своїй діяльності також рішеннями міської ради та її виконавчого органу.


Частину 2 статті 4 Закону – перенесено частиною 4 статті 12 проекту


Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення

Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення

Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтуються на принципах:

Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтуються на принципах:
1) верховенства права;

1) законності;

2) законності;

2) гласності;

3) публічності та відкритості;
^ 4) ініціативи жителів територіальної мікрогромади щодо утворення органу самоорганізації населення;

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради;

^ 5) добровільності при створенні та при прийнятті окремих повноважень, делегованих сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради;

4) територіальності;

6) територіальності;

5) виборності;

7) виборності;
^ 8) політичної нейтральності та неупередженості;

6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед відповідними радами;

^ 9) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед відповідними радами;

7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

^ 10) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед територіальною мікрогромадою, яка утворила та обрала орган самоорганізації населення;

8) фінансової та організаційної самостійності.

11) фінансової та організаційної самостійності;
^ 12) безпосередньої участі жителів територіальної мікрогромади у вирішенні питань місцевого значення;
13) узгодження інтересів територіальної мікрогромади та відповідної територіальної громади;
^ 14) захисту прав та законних інтересів жителів територіальної мікрогромади, задоволення їх соціальних потреб;
^ 15) плановості діяльності;
16) колегіальності.

Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення

Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до складу органу самоорганізації населення

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території.

1. Обирати та бути обраними до складу органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі територіальної мікрогромади, які на законних підставах проживають на відповідній території та мають право голосу.
Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними, а також які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.
2. До складу органу самоорганізації населення не може бути обрана особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Довідково: ЗУ "Про вибори депутатів …", стаття 9:

«2. Депутатом, … головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.»

2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які проживають на відповідній території, на участь у відповідному органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.

^ 3. Забороняються будь-які обмеження права жителів територіальної мікрогромади на участь у створенні та діяльності відповідного органу самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, політичних уподобань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.

Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення

Стаття 7. Територія діяльності органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території села, селища, міста, району в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

2. Територією діяльності органу самоорганізації населення може бути територія села (сіл), селища, району в місті (в яких відсутні органи місцевого самоврядування) або частина території села, селища, міста, у межах якої проживають жителі територіальної мікрогромади, які обрали цей орган.
^ 3. Цим Законом передбачено чотири управлінських рівні органів самоорганізації населення:

1) будинкові комітети;

2) вуличні, квартальні та інші комітети, створені за територіальною ознакою;

^ 3) комітети мікрорайонів та житлових комплексів;

4) правління села (сіл), селища, району у місті.

3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:

^ 4. Територія діяльності органу самоорганізації населення визначається рішенням сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради при наданні дозволу на його створення, виходячи із рішення загальних зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення (чи одночасно з призначенням виборів членів правління села (сіл), селища, району у місті), із урахуванням соціально-економічної цілісності села, селища, міста:

а) сільського, селищного комітету - в межах території села, селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради;

а) правління села (сіл), селища, району в місті – в межах території села (сіл), селища, району у місті (в яких відсутні органи місцевого самоврядування);

Довідково: Назва «правління села» вводиться з метою недопущення використання подібних назв різних органів в новій редакції ЗУ:

в чинному Законі: «виконавчий комітет сільської ради» та «сільський комітет»;

аналогічно: «виконавчий комітет селищної ради» та «селищний комітет».
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Похожие:

З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» Відповідно до статті 91 Конституції України Верховна Рада України постановляє
Внести зміни та доповнення до Закону України «Про органи самоорганізації населення» (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001,...
З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconПоложення (норми) запропонованого проекту акта Закон України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №42, ст. 212; 2011 р., №100, ст. 3696
З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconДодаток 1 до рішення Київради від 26 вересня 2002 р. N 10/170 Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві 1
Органи самоорганізації населення представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території...
З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 14, ст

З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 42, ст

З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 1, ст

З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння застосування на ринку праці гнучких форм зайнятості населення та залучення до реалізації державної політики зайнятості населення посередників з працевлаштування
У законі України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради урср, 1991 р., №14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України,...
З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України
У законі України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради урср, 1991 р., №14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України,...
З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconЗакон україни про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність із Законом України
У законі України „Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради урср, 1991 р., №14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України,...
З а к о н у к р а ї н и про органи самоорганізації населення (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 48, ст. 254) Чинна редакція проект закон iconЗакон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр від 05. 11. 91, Ввр, 1991, n 53, ст. 794 )
Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік інформує...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов