Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання»НазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання»
страница1/3
Дата конвертации03.12.2013
Размер0.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>
  1   2   3


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про право територіальних громад на об’єднання»


  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


На виконання підпункту 227.5 пункту 227 розділу XIII «Реформа системи публічного управління» Національного плану дій на 2013 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» (далі - проекту Закону).

Необхідність розроблення цього проекту Закону зумовлена суперечливістю положень статті 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відсутністю процедури об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та іншими причинами.

Існуюча система органів місцевого самоврядування з урахуванням сучасного адміністративно-територіального устрою України не завжди дозволяє сформувати самодостатні територіальні громади, які б володіли відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами, територією та об'єктами соціальної інфраструктури, необхідними для ефективного виконання покладених на зазначені органи завдань та функцій.

За попередніми даними, 10278 сільських рад представляють інтереси 284451 сільських населених пунктів, 64 міста обласного значення включають більше 200 населених пунктів. Слід також відзначити, що не кожне село, селище, місто на практиці є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, а його жителі - самостійною територіальною громадою. Так, близько 1 тис. населених пунктів приєднані до міст республіканського та обласного значення і разом з ними становлять єдині територіальні громади, в той же час зберігаючи за собою права територіальних громад сіл, селищ, міст.

На розвиток положень частини першої статті 140 Конституції України щодо добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл статтею 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що добровільне об'єднання територіальних громад у сільську громаду і вихід з її складу відбувається за рішенням місцевих референдумів.

Передбачений чинним законодавством порядок об’єднання територіальних громад є недостатньо дієвим через його ускладненість. Для реалізації права на об’єднання громад має бути відкоригована стаття 6 базового Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та прийнятий спеціальний закон, який встановлює процедури такого об’єднання та фіксацію факту створення нової громади.

Оскільки за змістом відповідних положень Конституції та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» система органів місцевого самоврядування (а отже, й система територіальних громад, які їх утворюють) нерозривно пов’язується із системою адміністративно-територіального устрою, що визначена в частині першій статті 133 Конституції України, то цілком очевидним є те, що добровільне об’єднання чи роз’єднання територіальних громад за рішенням місцевих референдумів завжди повинно супроводжуватися створенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких і має здійснюватися місцеве самоврядування.

Такий підхід відображено у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з яким «територіальна громада – це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або ж добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр» (стаття 1).
Це означає, що територіальні громади не можуть довільно об’єднуватися в одну територіальну громаду чи виходити із її складу виключно за рішенням місцевих референдумів, як це передбачено у статті цього ж Закону, оскільки при вирішенні питань адміністративно-територіального устрою діють зовсім інші закономірності та правила. А тому об’єднання чи роз’єднання територіальних громад, повинно здійснюватися на іншій концептуальні основі, аніж та, що передбачена у статті 6 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Річ у тому, що територіальна громада, як адміністративно-територіальна одиниця – це відносно відокремлена частина єдиної, цілісної території держави, що є просторовою основою для організації та діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. А тому за змістом відповідних положень пункту 13 частини першої статті 92, статті 132 та частини першої статті 133 Конституції України, а також пункту 3 рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р. № 11-рп (справа про адміністративно-територіальний устрій) питання визначення внутрішньої територіальної організації держави, що включає утворення, ліквідацію, зміну меж адміністративно-територіальних одиниць, є здебільшого питаннями загальнодержавного значення, що стосуються не тільки населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць, але й суспільства в цілому. Тому вирішення цих питань передбачає безпосередню участь держави в особі відповідних органів державної влади, що знайшло, зокрема, відтворення в пункті 29 частини першої статті 85 Конституції України.

Втім, це не виключає участі у вирішенні цих питань й територіальних громад та утворюваних ними органів місцевого самоврядування, які не можуть бути повністю усунені від процесу вирішення цих питань, особливо в тих випадках, коли це стосується інтересів місцевого самоврядування. Сказане, підтверджується змістом статті 5 Європейської хартії місцевого самоврядування, згідно з якою зміни територіальних кордонів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних територіальних громад, в тому числі, якщо це можливо – шляхом проведення місцевого референдуму. Проте така думка, як випливає з наведеного формулювання, не може вважатися домінуючою при вирішенні цих питань.

Це зумовлено насамперед тим, що питання утворення, ліквідації чи зміни меж адміністративно-територіальних одиниць нижчих рівнів (в тому числі шляхом об’єднання чи роз’єднання територіальних громад), об’єктивно стосуються не тільки інтересів населення, що проживає в їх межах, а й інтересів населення адміністративно-територіальних одиниць вищого рівня (районів, областей), а також держави в цілому. Саме тому утворення чи ліквідація адміністративно-територіальних одиниць не може пов’язуватися виключно з рішеннями місцевих референдумів відповідних територіальних громад про їх об’єднання в одну територіальну громаду чи вихід із складу сільської громади, як це передбачено в статті 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення таких референдумів (а за законопроектом – рішення відповідних рад) можуть розглядатися лише як форма участі територіальних громад у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою, а тому вони повинні, мати факультативний характер. Зокрема, право територіальних громад на добровільне об’єднання виключно за рішеннями місцевих референдумів заперечується змістом положення пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, згідно з яким утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів віднесено до повноважень Верховної Ради України. Очевидним є те, що в окремих випадках об’єднання територіальних громад сіл, селищ та міст в одну територіальну громаду може призвести до зміни меж міст, районів, що віднесено до повноважень парламенту.

Разом з тим, підхід законопроекту щодо об’єднання територіальних узгоджується з вимогами статті 132 Конституції України, за змістом якої створення адміністративно-територіальних одиниць повинно здійснюватися з урахуванням насамперед економічних, політичних, екологічних, географічних, демографічних історичних, культурних та інших факторів, а не тільки волевиявлення відповідних територіальних громад.


^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є створення правових умов та можливостей для:

- укрупнення шляхом добровільного об'єднання територіальних громад, що є важливим фактором посилення гарантій місцевого самоврядування, підвищення його ролі у вирішенні питань місцевого значення;

- формування дієздатних територіальних громад, головним завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб громадян, оперативне та якісне надання їм базових соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних територій, більш ефективного використання бюджетних коштів та інших ресурсів;

- створення передумов для удосконалення системи органів місцевого самоврядування на відповідній територіальній основі.

Для досягнення мети проект Закону передбачає встановлення основних умов об’єднання територіальних громад, порядок його ініціювання, порядок утворення об’єднаної територіальної громади та порядок діяльності органів місцевого самоврядування в об’єднаній територіальній громаді до формування нових органів. Врегульовуються питання правонаступництва, управління об'єктами комунальної власності, формування бюджету, форми державної підтримки, зокрема, фінансової.


^ 3. Правові аспекти

Відносини, пов’язані з організацією місцевого самоврядування, визначенням повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, регулюються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.


^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування


Проектом Закону передбачено, що держава здійснює організаційну, методичну та фінансову підтримку об’єднання територіальних громад.

У випадку якщо новоутворена територіальна громада відповідає Перспективному плану формування громад, передбачено надання їй субвенції на формування відповідної інфраструктури.

Пропозиції щодо надання такої фінансової підтримки подає обласна державна адміністрація за поданням місцевих рад, що об’єднуються у встановленому порядку не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

Загальний обсяг субвенцій визначається законом про Державний бюджет України та розподіляється між бюджетами новостворених територіальних громад пропорційно площі новоутвореної територіальної громади та кількості сільського населення такої громади з рівною вагою обох цих факторів.

Передбачається, що середня чисельність сільської громади при об’єднані у нову територіальну громаду складе 9 тисяч осіб, середня кількість населених пунктів у сільській громаді складе 16, очікувана середня площа громади – близько 400 кв. км.

Виходячи з зазначених параметрів, переважна частина нових громад буде створена на базі районів, що існували в УРСР до адміністративно-територіальної реформи 1954-1960 років. В зв’язку тим, що для об’єднаних територіальних громад, утворених відповідно до Перспективного плану формування громад бюджет формується відповідно до ч.4 статті 67 Бюджетного кодексу України, частина новоутворених громад потребуватимуть допомоги держави в створенні відсутніх елементів інфраструктури, необхідних для забезпечення виконання отриманих повноважень. 

Отже, розподіл субвенції на формування відповідної інфраструктури між такими громадами проводиться за такою формулою:


Vi = ½Vo*(Xi/X + Yi/Y), де

Vi – обсяг субвенції об’єднаної територіальної громади;

^ Vo – загальний обсяг субвенції;

Xi – кількість сільського населення об’єднаної громади;

X – кількість сільського населення всіх територіальних громад;

Yi – площа сільських рад об’єднаної територіальної громади;

Y - площа сільських рад всіх територіальних громад.


Вінницькою облдержадміністрацією запропоновано експериментальну модель на базі приєднання до Городківської сільської ради (кількість населення 5812 осіб) Крижопільського району двох сільських рад: Дахталійської (417 осіб) та Савчинської (395 осіб). Соціально-економічний стан даних сільських рад практично однаковий, в обох відсутні бюджетоутворюючі підприємства. В структурі доходів місцевих бюджетів переважають доходи, отримані від плати за землю. Підтримка та подальший розвиток соціальної сфери населених пунктів Дахталійської та Савчинської сільських рад в основному здійснюється за рахунок спонсорської допомоги та бюджетних коштів з районного бюджету.

За попередніми розрахунками обсяг необхідних коштів на реалізацію запропонованої моделі об’єднання сягає 12 млн. гривень.

Волинською облдержадміністрацією пропонується утворити окрему Маневицьку територіальну громаду на базі Маневицької селищної ради, Довжицької, Куклинської. Оконської, Троянівської та Черевахівської сільських рад.

Здійснено попередні розрахунки бюджетних витрат та обсягів коштів, необхідних для удосконалення інфраструктури, пов’язаних з утворенням об’єднаної територіальної громади у Маневицькому районі.


^ Попередні розрахунки бюджетних витрат та обсягів коштів,

необхідних для удосконалення інфраструктури, пов’язаних з утворенням об’єднаної територіальної громади у Маневицькому районі Волинської області


Діючі умови

Пропозиції щодо об’єднання сільських рад

Перелік сільських рад, що увійдуть до об’єднаної

Кількість населення

Площа

Наявні об’єкти інфраструктури та соцкультсфери (дороги, ДНЗ, школи, ФАПи, клуби, приміщення с/р)

Назва об’єднаної територіальної громади

Пропозиції щодо розвитку об’єктів інфраструктури та соцкультсфери (будівництво доріг, будівництво та ремонт об’єктів соцкультсфери (ДНЗ, школи, ФАПи, клуби, приміщення с/р), придбання машин швидкої допомоги, виготовлення містобудівної документації, тощо)

Сума (тис. грн.)

Очікувана економія від об’єднання територіальної громади (тис. грн.)

Куклинсь-ка сільська рада:


с. Кукли


с. Севери-нівка

1009


812


197

434


347,7


86,3

с. Кукли:

Дороги – 24.9 км, в т.ч.: 9 км – тверде покриття (камінка), 4,7 км – асфальт, 4.3 км – білощебенева, 6.9 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Будинок культури, дитячий садок „Малятко”,

ФАП, відділення зв’язку, ЗОШ І-ІІІ ступенів,

адмінприміщення сільської ради.

с. Северинівка:

Дороги – 2.6 км, в т.ч.: 2.1 км – білощебенева, 0.5 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Сільський клуб, ФАП

Маневи-цька об’єднана терито-ріальна громада

1. Реконструкція вуличного освітлення вул. Ковельська та Партизанська, с. Кукли;

2. Добудова приміщення дошкільного навчального закладу "Малятко", с. Кукли;

3. Капітальний ремонт дороги по вул. Гірка та Партизанська протяжністю 1,5 км;

4. Капітальний ремонт приміщення колишньої музичної школи, с. Кукли

5. Капітальний ремонт приміщення ФАПу, с. Северинівка

6. Капітальний ремонт дороги по вул. Центральній протяжністю 1,5 км, с. Северинівка

100


400


400


400


100


400

Оконська сільська рада

1240

282,7

с. Оконськ:

Дороги – 9 км, в т.ч.:2 км – асфальт, 1.1. км – білощебенева, 5.9 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Будинок культури, дитячий садок „Льонок”,

ФАП, ЗОШ І-ІІІ ступенів,

сільська рада в приміщенні ДНЗ, стадіон 1.2 га.

Маневи-цька об’єднана терито-ріальна громада

1. Благоустрій території сільського клубу, с.Оконськ

2. Благоустрій території "Оконські джерела", с. Оконськ

3. Реконструкція ФАПу, с. Оконськ

4. Реконструкція дорожнього покриття вул. Набережна протяжністю 800 м, с. Оконськ

5. Реконструкція дорожнього покриття вул. Соб'ятинська протяжністю 1км, с. Оконськ

6. Благоустрій території школи, с. Оконськ

7. Влаштування очисних споруд та реконструкція каналізаційної системи житлових будинків, дитячого садка вул. Молодіжна, с. Оконськ

50


100


400


90


120


90


500
Троянів-ська сільська рада:

с. Троя-нівка


с. Береж-ниця


с. Майдан


с. Черськ

2007


876


468


176


487

1060,7


337,1


291


96,4


336,2

с. Троянівка:

Дороги – 4,5 км, в т.ч.: 4км – асфальт, 0,5 км – білощебенева, 4 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Будинок культури, дитячий садок „Колосок”,

ФАП, лікарська амбулаторія, відділення зв’язку, ЗОШ І-ІІІ ступенів, бібліотека,

адмінприміщення сільської ради.

с. Бережниця:

Дороги – 4.8 км, в т.ч.: 1.5 – асфальт, 0,3 км – білощебенева, 3 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Сільський клуб, ФАП, ЗОШ І-ІІ ступенів

с. Майдан:

Дороги – 3.5 км, в т.ч.: 0.5 – асфальт, 3 км – грунтова.

Соцкультсфера:

ФАП, ЗОШ І ступеня

с. Черськ:

Дороги – 5.5 км, в т.ч.: 105 км – білощебенева, 4 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Сільський клуб, ФАП, ЗОШ І-ІІ ступенів

Маневи-цька об’єднана терито-ріальна громада

1. Будівництво водогону, 5 км, с.Троянівка

2. Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Великого Жовтня протяжністю 1 км, с. Троянівка

3. Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Лісова протяжністю 2 км, с. Троянівка

4. Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Радянська протяжністю 2 км, с. Троянівка

5. Вуличне освітлення, 3 км, с. Троянівка

6. Будівництво спортзалу, с. Бережниця

7. Будівництво дошкільного закладу, с. Бережниця

8. Вуличне освітлення вул. Вигін, Молодіжна, 2 км, с. Бережниця

9. Капітальний ремонт дороги по вул. Вигін, Молодіжна протяжністю 2 км,

с. Бережниця

10. Капітальний ремонт дороги по вул. Чернявська протяжністю 3 км,

с. Майдан

11. Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-11 ст., с. Черськ

12. Будівництво водогону, 4 км, с. Черськ

13. Капітальний ремонт дороги по вул. Мокрий Куток, Фермова, Леніна протяжністю 4,5 км, с. Черськ

14. Вуличне освітлення вул. Мокрий Куток, Фермова, Леніна протяжністю 2 км, с. Черськ

600


200


300


300


187


1300


1000


70


200


500


500


450


700


140


Довжиць-ка сільська рада:


с. Граддя


с. Довжи-ця


с. Загорів-ка


с. Мала Яблунька


с. Велика Яблунька

1873


553


357


95


118


750

9410


223,7


213,7


74,1


48,6


375,1

с. Граддя:

Дороги – 8,10 км, в т.ч.: 2,05 км – асфальт, 2,89 км – білощебенева, 3,16 км – грунтова.

Соцкультсфера:

ФАП, ЗОШ І-ІІ ступенів.

с. Довжиця:

Дороги – 2,88 км, в т.ч.: 1.77 – асфальт, 1,1 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Сільський клуб, ФАП, адмінприміщення сільської ради

с. Загорівка:

Дороги – 1.2 км, в т.ч.: 0.6 – білощебенева, 0,6 км – грунтова.

Соцкультсфера:

ФАП

с. Мала яблунька:

Дороги – 0,48 км – білощебенева

Соцкультсфера:

Сільський клуб, ФАП

с. Велика Яблунька:

Дороги – 7,4 км, в т.ч.: 1,5 км – асфальт, 1,8 км – білощебенева, 4,1 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Будинок культури, дитячий садок „Яблучко”,

ФАП, ЗОШ І-ІІІ ступенів, бібліотека

Маневи-цька об’єднана терито-ріальна громада

1. Будівництво сільського клубу, с. Граддя

2. Вуличне освітлення вул. Партизанська, 800 м, с. Граддя

3. Ремонт дороги по вул. Шишка протяжністю 800 м, с. Граддя

4. Вуличне освітлення вул. Садова, 600 м, с. Довжиця

5. Ремонт дороги по вул. Зелена протяжністю 300 м

6. Вуличне освітлення вул. Робітнича, 2 км, с. Велика Яблунька

7. Вуличне освітлення вул. Шевченка, 600 м, с. Загорівка

8. Вуличне освітлення вул. Лесі Українки, 1 км, с. Мала Яблунька

1000


90


80


80


40


200


80


90
Черевахів-ська


с. Черева-ха


с. Софія-нівка

906


845


61

238,9


203,2


35,7


с. Череваха:

Дороги – 8 км, в т.ч.: 2 км – асфальт, 0,23 км – білощебенева, 5,7 км – грунтова.

Соцкультсфера:

Будинок культури, ФАП, навчально-виховний комплекс (школа-дитячий садок), адмінприміщення сільської ради.

с. Софіянівка:

Дороги – 2 км, в т.ч.: 0,5 км – білощебенева, 1.5 км – грунтова.

Соцкультсфера:

ФАП

Маневи-цька об’єднана терито-ріальна громада

1. Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Радянська протяжністю 3 км, с. Череваха

2. Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна протяжністю 1,5 км, с. Череваха

3. Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки протяжністю

2 км, с. Череваха


3000


200


300

Маневи-цька селищна рада


смт Мане-вичі106186537,6

смт Маневичі:

Дороги – 58,6 км, в т.ч.: 5,1 км – білощебенева, 22 км – асфальт, 0,3 км – кам`янка, 3,2 км - грунтова

Інфраструктура:

Маневицьке виробниче управління житлово-комунального господарства,

сміттєзвалище, очисні споруди, лісопарк із стадіоном, автостанція, залізничний вокзал

Соцкультсфера:

Дошкільні навчальні заклади №1 „Веселка”, №3 „Лісові дзвіночки”, №4 „Сонечко”,

районний будинок культури, краєзнавчий музей, районна центральна бібліотека та бібліотека, дитяча музична школа, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія, професійний ліцей, поліклініка, районна центральна лікарня, центральна аптека, ветеринарна лікарня, центр поштового зв’язку №6 Волинської дирекції УДППЗ „Укрпошта”, цех телекомунікаціних послуг №9 Волинської філії ВАТ „Укртелеком”, друкарня, районний центр творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацька спортивна школа

Маневи-цька об’єднана терито-ріальна громада

1. Вуличне освітлення вул. Луцька,

смт Маневичі

2. Вуличне освітлення вул. Санаторна,

смт Маневичі

3. Вуличне освітлення вул.Ягідна,

смт Маневичі

4. Вуличне освітлення вул. Східна, Собятинська,

смт Маневичі

5. Вуличне освітлення вул. Хакімова, Мохова, смт Маневичі


6. Вуличне освітлення вул. Бринського, Северинівська,

смт Маневичі

7. Вуличне освітлення вул. Крилова, Яблунева, Богуна,

смт Маневичі

8. Вуличне освітлення вул. Західна,

смт Маневичі

9. Вуличне освітлення вул. 1 Травня,

смт Маневичі

10. Вуличне освітлення вул. Ставкова,

смт Маневичі

11. Капітальний ремонт дороги по вул. Східна, смт Маневичі

12. Капітальний ремонт дороги по вул. Собятинська,

смт Маневичі

13. Капітальний ремонт дороги по вул. Хакімова, смт Маневичі

14. Капітальний ремонт дороги по вул. Мохова, смт Маневичі

15. Капітальний ремонт дороги по вул. Крилова, смт Маневичі

16. Капітальний ремонт дороги по вул. Яблунева, смт Маневичі

17. Капітальний ремонт дороги по вул. Івана Богуна, смт Маневичі

18. Капітальний ремонт дороги по вул. Чапаєва, смт Маневичі

19. Капітальний ремонт дороги по вул. Слупачика,

смт Маневичі

20. Будівництво водогону в північно-західній частині

смт Маневичі

21. Будівництво водогону в південно-східній частині

смт Маневичі

22. Будівництво водогону по вул. Західній, смт Маневичі

23. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Луцька,

смт Маневичі

24. Будівництво дитячого садочка, смт Маневичі

410


49


40


50


50


60


60


90


40


40


120


120


120


180


240


240


240


120


425


1500


638


400


2800


4500Всього

27289  1   2   3Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про співробітництво територіальних громад»
Закону зумовлена необхідністю створення законодавчої основи для об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування з метою вирішення...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconЗакон УкраЇни Про право територіальних громад на об’єднання
Цей Закон встановлює порядок об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної підтримки об’єднаним територіальним...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про громадські об’єднання» Обґрунтування необхідності прийняття акта Законом України «Про громадські об’єднання»
Законом України «Про громадські об’єднання», який вводиться дію з 1 січня 2013 року, змінено загальні правові та організаційні засади...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту рішення обласної ради обласної ради "Про орендну плату"
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку обчислення стажу, що дає право на призначення грошової допомоги
Про затвердження Порядку обчислення стажу, що дає право на призначення грошової допомоги відповідно до пункту 71 розділу XV “Прикінцеві...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення до Закону України «Про захист суспільної моралі»
Так, понятійний апарат Закону недосконалий, наведені визначення неоднозначні, значна частина термінів, що вживаються в цьому Законі,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення"
Проект акта розроблено відповідно до пункту "б" частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України"
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Кабінету Міністрів України від 11. 10. 2002 №1531, та Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов