1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону icon

1. Обґрунтування необхідності прийняття ЗаконуНазвание1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Дата конвертации28.09.2013
Размер54.41 Kb.
ТипОбґрунтування
скачать >>>

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з ратифікацією Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)"


1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону передбачає внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з необхідністю запровадження нових форм транскордонного співробітництва, визначених у Протоколі № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) (далі – Протокол № 3).

Насамперед, Протокол № 3 спричиняє запровадження у національному законодавстві України низки нових процедур, пов’язаних з такою формою транскордонного співробітництва між державами членами Ради Європи як "Об'єднання єврорегіонального співробітництва" (ОЄС).

Так, Протокол № 3 встановлює, що об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС) є транскордонним об’єднанням, яке створюється у формі юридичної особи з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції. Протоколом № 3 також визначається, що членами ОЄС можуть бути як органи місцевого самоврядування, так і місцеві державні адміністрації Сторін, а також юридичні особи у випадках, якщо їх діяльність фінансується і контролюється державою, або якщо вони не займаються виробничою чи комерційною діяльністю.

Водночас, чинне законодавство України, на відміну від законодавств країн-учасників Європейського Союзу, не містить норм, що регулюють питання створення, функціонування та припинення діяльності ОЄС. Разом із тим, ратифікація Протоколу № 3 спричинить запровадження у національному законодавстві низки нових положень.

Ураховуючи викладене, а також той факт, що порядок реєстрації та діяльності, а також організаційно-правова форма ОЄС, як юридичної особи, не визначені національним законодавством України пропонується внести зміни до чинних Законів України "Про транскордонне співробітництво", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про ратифікацію Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)".

^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного законопроекту є запровадження у законодавстві України нової форми транскордонного об’єднання у вигляді об’єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС).

Вказана мета може бути досягнута шляхом внесення низки змін і доповнень до таких Законів України, як: "Про транскордонне співробітництво", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про ратифікацію Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)".

Зокрема, внесеними змінами пропонується:

надати визначення об’єднання єврорегіонального співробітництва;

до переліку суб’єктів транскордонного співробітництва додати юридичних осіб, створених з метою задоволення потреб, що становлять загальний інтерес, та які не займаються виробничою або комерційною діяльністю;

встановити правило, за яким суб’єкти транскордонного співробітництва повинні сповіщати центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного співробітництва стосовно наміру укладання угоди про заснування чи приєднання до об’єднання територіального співробітництва (угрупування територіального співробітництва) та отримують від нього погодження на участь у ньому;

визначити можливість створення органів транскордонного співробітництва на території України у формі юридичної особи у порядку, передбаченому законодавством про громадські організації;

передбачити нову функцію центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного співробітництва, що полягає у погодженні участі територіальної громади в об’єднанні євро регіонального співробітництва або відмові в такій участі з підстав, встановлених законодавством або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

визначити в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", що об'єднання єврорегіонального співробітництва на місцевому рівні – це добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування різних держав, яке створюється у порядку визначеному законодавством з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах місцевої громади транскордонного та міжтериторіального співробітництва;

унормувати функцію органів місцевого самоврядування по створенню або приєднанню до вже існуючих об'єднань єврорегіонального співробітництва;

до виключних повноважень місцевих рад віднести прийняття рішеня про вступ до об’єднань єврорегіонального співробітництва;

передбачити сферу застосування Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС), яку пропонується поширити на суб’єктів транскордонного співробітництва, визначених чинним законодавством України.

^ 3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України від 24.06.2004 №1861-IV "Про транскордонне співробітництво", Закон України від 21.05.1997 №№280/87-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 24.04.2004 № 1879-IV "Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями", постанова Верховної Ради України від 14.07.1993 № 3384-XII "Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями", постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 1088 "Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки".

^ 4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з МЗС, Мінрегіоном, Мінфіном, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України" та Мінюстом.

^ 6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

^ 8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

^ 10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

У результаті прийняття проекту Закону буде запроваджено у законодавстві України нову форму транскордонного об’єднання у вигляді об’єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС), а також вирішено питання щодо статусу юридичної особи такого об’єднання, що сприятиме активному розвитку транскордонного співробітництва між адміністративно-територіальними органами України та інших країн, а також дозволить органам місцевого самоврядування використовувати більш широкі можливості для залучення коштів міжнародної технічної допомоги на регіональний розвиток.


Перший заступник Міністра

економічного розвитку і торгівлі України А. А. Максюта


«_____» ______________2012 р.Похожие:

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Прийняття нового Закону про вищу освіту передбачено загальнодержавними програмами соціально-економічного розвитку України останніх...
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України «Про недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України»
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття акту
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування”
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою»
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо убезпечення пенсійних активів)"
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconЩодо пільгового пенсійного забезпечення Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону
...
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України “Про внесення зміни до статі 71 Закону України "Про пенсійне забезпечення "
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб”
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсійних виплат суддям”
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов