Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки icon

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиНазваниеПро затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Дата конвертации20.08.2014
Размер146.48 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ


05.12.2013

м. Київ

N 766Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 138/24915

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


З метою реалізації положень пункту 46.5 статті 46 розділу II, підпункту 265.7.5 пункту 265.7 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Декларація), що додається.

2. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В. В.):

1) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу;

2) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Декларації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

^ Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Міністра фінансів України

^ А. Мярковський 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
05.12.2013 N 766Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів)   

Одиниці виміру: м 2 - з двома десятковими знаками;

гривні - з двома десятковими знаками
N з/п

Тип об'єкта житлової нерухомості (зазначається код*)

Житлова площа об'єкта житлової нерухомості

Ставки податку

Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника 7, 8

^ I квартал 8

II квартал 8

III квартал 8

IV квартал 8**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5 9

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Нараховано податку на 20__ рік,
усього (сума значень к. 6 - 9 р. 1 - 5)

 

 

 

 

 

7 10

Нараховано податку на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 6 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

8 10

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 6 - р. 7))

 

 

 

 

9 10

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов'язання з податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

10 10

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 7 - р. 6))

 

 

 

 

11 10

Розмір завищення (переплата) податкового зобов'язання з податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

12 11

Сума штрафу ((колонки з 6 по 9 р. 9) х 3 % або 5 %)

 

13 12

Сума пені

 

14 10

Розкриття (пояснення) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк.
^ До декларації додаються:
  

Додаток "Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості"  
  

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.
Дата подання декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


^ Керівник (уповноважена особа)
платника податків
  

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


^ Головний бухгалтер (уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)
  

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу доходів і зборів
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)

                               За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" ____________ 20__ року N _____________

"___" ____________ 20__ року ____________________________________________________________
                                                                                      (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)
____________
* 1 - квартира; 2 - житловий будинок; 3 - інше.

** У податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума податку на нерухоме майно за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми податку на нерухоме майно і суми податку на нерухоме майно за базові податкові (звітні) квартали року, крім останнього.

^ 1 Зазначається номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації за новостворені (нововведені) об'єкти житлової нерухомості або при переході права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом звітного року (починаючи з дня (число/місяць)).

^ 3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з дня (число/місяць)).

4 Зазначається квартал у разі подання декларації відповідно до статті 265 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер податкового (звітного) кварталу проставляється арабськими цифрами.

^ 5 Повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами.

6 За бажанням платника.

7 Річна сума податку на нерухоме майно обраховується, виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт (з урахуванням підпункту 265.7.5 пункту 265.7 та підпункту 265.8.1 пункту 265.8 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України).

8 При виникненні права власності на новостворений (нововведений) об'єкт житлової нерухомості або при переході права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом звітного року показники у колонках 5 - 9 заповнюються з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти зазначені зміни.

^ 9 За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено.

10 Рядки 7 - 11, 14 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань протягом року.

11 Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

12 Сума пені (р. 13) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

13 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті. 

^ Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб

В. В. Бусарєв 

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп органу доходів і зборів 

Додаток
до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
 

 

N

Порядковий номер,
що
відповідає р. 1.1.Т

 
   

Додаток N 2
  

 

 
 до
  

 

Звітної

 

Нової звітної

 

Уточнюючої

^

Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості


Одиниці виміру: м 2 - з двома десятковими знаками;

гривні - з двома десятковими знакамиN
з/п

Тип об'єкта житлової нерухомості
(зазначається код*)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на об'єкти житлової нерухомості

^ Дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно**

Місцезнаходження (адреса) об'єкта житлової нерухомості, його назва (тип)

^ Код території, на якій розташовано об'єкт житлової нерухомості, за КОАТУУ

Житлова площа відповідно до документів, що підтверджують право власності (усього)

Вид спільної власності (перебування об'єкта житлової нерухомості у спільній частковій, спільній сумісній власності (у тому числі поділена, не поділена у натурі) 3

^ Розмір частки/поділу житлової площі, яка знаходиться у спільній частковій, спільній сумісній власності 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 4

  
  

 

 

 

 

 

 

 

2 4

  
  

 

 

 

 

 

 

 

3 4

  
  

 

 

 

 

 

 

   
  (дата подання декларації)

 Керівник (уповноважена особа)
платника податків
  

_________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

або серія та номер паспорта 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

М. П.

 Головний бухгалтер (уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)
  

_________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

або серія та номер паспорта 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________
* 1 - квартира; 2 - житловий будинок; 3 - інше.

** Зазначається дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

1 Додаток є невід'ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації.

2 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).

3 Заповнюється платниками, у яких відповідно до документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості ці об'єкти перебувають у власності відповідно до підпунктів "а", "б", "в" підпункту 265.1.2 пункту 265.1 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України.

4 За потреби кількість рядків 1 - 3 може бути збільшено або зменшено.

5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.____________

 Похожие:

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconДо якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Згідно з п. 10. 1 ст. 10 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-vi із змінами та доповненнями (далі – пку) податок...
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconЯким чином фо повідомити органи дпс про вибір іншого об’єкта житлової нерухомості, ніж в якому він зареєстрований, для застосування пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Від 02 грудня 2010 року №2755-vi зі змінами та доповненнями (далі – пку) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне...
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconВласникам об’єктів житлової нерухомості
В україні запроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками податку на нерухоме майно є власники...
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення 16 сесії селищної ради 6 скликання від 06. 2012 року положення справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconДодаток №1 До проекту рішення 6 скликання Медвеже-Вушківської сільської ради від 2013 р. Затверджую сільський голова П. С. Роздайбіда. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до розділу 1 ст. 10 п. 10. 1 та ст. 265 розділу...
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconДодаток №1 до рішення 17 сесії 6 скликання Медвеже-Вушківської сільської ради від 19 червня 2012 р. Затверджую сільський голова П. С. Роздайбіда. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до розділу 1 ст. 10 п. 10. 1 та ст. 265 розділу...
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconПро затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового...
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconЗвіт про базове відстеження результативності регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі — ра): рішення Дружківської міської ради від 08. 06. 2011 №6/8-14 «Про затвердження Положення про...
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconІнтерв’ю кореспондента Іллінецького районного радіомовлення Руслани Момот з начальником Іллінецької мдпі віталієм Шпаком з приводу запровадження податку на нерухомість. Кореспондент
Нь, як податок на нерухоме майно. Спочатку він мав бути запровадженим з 1 січня 2012 року, потім по технічним причинам введення податку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов