Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл icon

Постанова м. Київ >01. 03. 2011 ПлНазваниеПостанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл
Дата конвертации15.08.2013
Размер53.08 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>
П Л Е Н У М


ПОСТАНОВА

м. Київ

01.03.2011 Пл - II - 1


Про стан виконання Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки, продовженої на 2010 рік, та Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки


Заслухавши і обговоривши інформацію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про стан виконання Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки, продовженої на 2010 рік, та Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки», учасники II пленуму наголошують на необхідності подальшого розвитку соціального партнерства як з міністерством, так і з іншими владними структурами.

Пленум відзначає, що захисні положення Галузевої угоди стали основою для укладення угод і колдоговорів на місцях, сприяли вирішенню питань, пов'язаних з трудовими договорами, оплатою праці, регулюванням робочого часу та часу відпочинку, визначенням додаткових соціальних пільг і гарантій.

Договірним процесом нині охоплено понад 1млн. 370 тисяч працівників, що складає 98 % від їх облікової чисельності. Угоди укладено у переважній більшості областей, міст та районів, колективні договори – більш ніж у 28 тисячах навчальних закладів.

На користь соціального діалогу свідчать позитивні здобутки, досягнуті в ході реалізації положень Галузевої угоди. Здійснювалось стабільне функціонування галузі. Забезпечено певне зростання заробітної плати працівників та поліпшення стипендіального забезпечення студентів. Реалізовано норми закону про реструктуризацію заборгованості з виплат за ст.57 закону «Про освіту», що сприяло поверненню педагогічним та науково-педагогічним працівникам заборгованих виплат на суму понад 2,7 млрд. грн. Звільнення зазначених сум від сплати страхових внесків, забезпечене спільними зусиллями сторін угоди, сприяло збереженню в освітянських бюджетах біля 130 млн. гривень. Збільшено та упорядковано систему доплат за виконання додаткових видів педагогічної роботи, надбавок, підвищень. Започатковані заходи для підвищення престижу педагогічної праці, свідченням чому є запровадження 20-ти відсоткової надбавки окремим категоріям освітян. Результативними є положення Галузевої угоди щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, в тому числі за період відпусток. В рамках домовленостей сторін угоди забезпечується виплата одноразової адресної грошової допомоги випускникам педагогічних вищих навчальних закладів. Наближено до прожиткового мінімуму розмір стипендії. Підвищенню рівня соціальної захищеності працівників сприяла реалізація передбачених угодою заходів щодо повної оплати праці за час вимушеного простою, надання додаткових відпусток, виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток всім категоріям працівників, стимулювання творчої праці, додаткових гарантій при звільненні тощо. Забезпечуються додаткові пільги і гарантії для профспілкових активістів.

Стабільній роботі навчальних закладів, забезпеченню трудових прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються, сприяли колективні домовленості сторін угоди щодо нормативного врегулювання ряду питань. Йдеться про розробку та затвердження штатних нормативів ряду типів навчальних закладів, спільні листи міністерства та ЦК Профспілки щодо упорядкування умов праці.

В розвиток соціального діалогу спільними зусиллями сторін забезпечено переговори з керівництвом Уряду, за підсумками яких підписано відповідний протокол; організовано зустрічі у профільному комітеті Верховної Ради України з метою обговорення нагальних проблем соціального захисту освітян та визначення шляхів їх вирішення.

Водночас забезпечити виконання ряду положень угоди не вдалося. Це стосується, зокрема, невиконання норм ст. 57 закону «Про освіту» щодо розміру посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних працівників та рівня заробітної плати спеціалістів. Не дотримуються норми законодавства про оплату праці стосовно розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду. Порушуються житлово-побутові гарантії сільським педагогам. Не реалізовані окремі норми угоди щодо удосконалення умов оплати праці ряду категорій працівників, пенсійного забезпечення освітян, здійснення комплексу заходів щодо охорони праці тощо.

Мають місце проблеми, пов'язані з недосягненням домовленостей під час процедури погодження з ЦК Профспілки окремих нормативно-правових актів у сфері трудових, соціально-економічних відносин, зокрема нового положення про атестацію педагогічних працівників.

Недостатній рівень фінансування навчальних закладів зумовлює труднощі з реалізацією низки положень Галузевої угоди на місцях. Це стосується, зокрема, грошової винагороди за сумлінну працю, виплата якої педагогам забезпечується не в повній мірі.

Лише в окремих територіях реалізуються домовленості сторін щодо виділення з бюджетів усіх рівнів не менше 0,2 відсотків від фонду оплати праці для поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Брак коштів унеможливлює атестацію робочих місць, забезпечення працівників спецодягом та спецвзуттям. Недостатні асигнування на утримання та забезпечення функціонування мережі наявних в галузі культурно-освітніх закладів та фізкультурно-спортивних споруд не дозволяють забезпечити виконання положень угоди щодо задоволення духовних потреб спілчан, їх відпочинку та оздоровлення. Невідповідність положень колективних договорів та територіальних угод зобов'язанням Галузевої угоди суттєво знижує ефективність договірного процесу.

Враховуючи зазначене, пленум підтримує пропозиції Спільної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди щодо включення в проект Галузевої угоди на 2011-2015 роки відповідних положень, виконання яких не вдалося забезпечити. Зважаючи на актуальність частини положень чинної угоди, пленум вважає за необхідне включити їх до проекту угоди на наступний термін. Пленум схвально оцінює включення до проекту угоди положень, зумовлених поставленими сьогоденням перед галуззю освіти питаннями та проблемами.

Пленум Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:


1. Інформації заступника голови ЦК Профспілки працівників освіти і науки України С.М.Романюка та заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України П.М.Кулікова «Про стан виконання Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки, продовженої на 2010 рік, та Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки» взяти до відома.


2. Схвалити проект Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки.


3. Доручити Голові ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Г.Ф.Труханову підписати Галузеву угоду на 2011-2015 роки від профспілкової Сторони.


4. Забезпечити спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України подання Галузевої угоди на 2011-2015 роки на повідомну реєстрацію в Міністерство соціальної політики України.


5. Текст Галузевої угоди на 2011-2015 роки після повідомної реєстрації оприлюднити на офіційному сайті ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та сторінках газети «Освіта України».


6. Організаційним ланкам Профспілки спільно з керівниками закладів та установ освіти і науки забезпечити укладання угод, колективних договорів відповідно до положень Галузевої угоди на 2011-2015 роки та їх виконання.


Голова Профспілки Г.Ф.Труханов
Похожие:

Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова 16. 09. 2010 м. Київ № п-42-2
Про результати співпраці соціальних партнерів з підготовки проекту Державного бюджету України на 2011 рік
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова 22. 06. 2012 м. Київ №
Звіт правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2011 рік
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова 10 грудня 2010 р. Протокол № пр-31 м. Київ
Затвердити перспективний план роботи Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України на 2011 рік (додається)
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова 20. 12. 2011 м. Київ №58
Щодо особливостей подання страхувальниками відомостей про фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за результатами...
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова від 2011 р. № Київ
...
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова від 2011 р. № Київ
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення зміни,...
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова від 11 травня 2011 р. №524 Київ Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
Офіційний вісник України, 2002 р., №36, ст. 1699; 2005 р., №34, ст. 2064; 2008 р., №100, ст. 3308; 2010 р., №35, ст. 1210, №101,...
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова від 20. 12. 2011 року м. Київ №71 Про внесення змін до постанови правління Фонду від 20. 07. 2011 №36
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова від 11 березня 2011 р. N 238 Київ
...
Постанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл iconПостанова від 2011 р. № Київ
Офіційний вісник України, 1997 р., №16, с. 73; 2001 р., №13, ст. 550; 2004 р., №2, ст. 58, №46, ст. 3052; 2005 р., №48, ст. 3013;...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов