Ризики обов\

Ризики обов'язкової накопичувальної пенсійної системи та дії з їх упередженняНазваниеРизики обов'язкової накопичувальної пенсійної системи та дії з їх упередження
Дата конвертации15.08.2013
Размер48.1 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Ризики обов'язкової накопичувальної пенсійної системи та дії з їх упередження


У ході пенсійної реформи в Україні має бути запроваджено трирівневу систему пенсійного забезпечення: І рівень – солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, ІІ рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, ІІІ рівень – система недержавного пенсійного забезпечення. За минулий час реформовано перший та запроваджено третій рівень. Запровадження другого рівня відкладено до досягнення умов, визначених законодавством для запровадження цієї системи.

Останнім часом у засобах масової інформації з'являються окремі висловлювання, у т.ч. і від представників органів виконавчої влади, щодо можливості та необхідності запровадження ІІ рівня уже з 2013 року. Протягом 2012 року Мінсоцполітики повинні бути підготовлені законопроекти з окремих питань накопичувальної системи.

У минулому, при обговоренні напрямів пенсійної реформи та підготовці відповідних законопроектів профспілки погодились з необхідністю запровадження накопичувальної системи, але із застереженнями, які полягають в наступному.

Насамперед, від запровадження накопичувальної системи не повинна постраждати солідарна пенсійна система. А для цього мають бути вжиті заходи по вирішенню існуючих проблем у цій системі та забезпечено значне збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду, в першу чергу шляхом легалізації заробітної плати та її підвищення, а також збільшення чисельності офіційно зайнятого населення.

На жаль, до теперішнього часу ситуація в солідарній системі складна: мінімальний розмір пенсії за віком значно нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність; середній розмір пенсій лише на 50 %' перевищує мінімальний розмір пенсії; розрив між «старими» і "новими" пенсіями не лише не зменшується, а й продовжує зростати; при зазначених вище проблемах залишається значний дефіцит коштів в Пенсійному фонді. Немає позитивних результатів по легалізації заробітної плати, на тому ж рівні залишається чисельність застрахованих осіб – близько 14 млн. (за даними Пенсійного фонду).

Передбачено, що перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду запроваджуватиметься починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України. Учасниками обов'язкової накопичувальної системи мають стати застраховані особи, яким на момент її упровадження виповнилося не більше 35 років.

За окремими розрахунками, сплата внесків до ІІ рівня у 2013 році стосуватиметься 6,5 млн. працівників, у подальші роки кількість таких осіб зростатиме. Річний обсяг сплачених коштів до ІІ рівня становитиме в перший рік 3,6 млрд, грн, кожного року ця сума збільшуватиметься. Це кошти, які будуть вилучені із солідарної системи. Перші виплати з ІІ рівня будуть лише через 25 років. Значить протягом цього часу видатки із солідарної системи не зменшуватимуться, а лише збільшуватися.

Накопичувальні пенсійні системи дуже залежні від економічних ризиків – рівня інфляції, ставки інвестиційного доходу, стабільності фондового ринку тощо. Накопичувальна система ефективно може працювати лише при низькому рівні інфляції. Потрібно зазначити, що у результаті світової фінансово-економічної кризи в 2008 році накопичувальні системи багатьох країн понесли значні втрати пенсійних активів – їх вартість знизилась на 20-40%. Тому в зарубіжних країнах активно розробляються додаткові заходи, спрямовані на забезпечення збереження накопичених коштів.

Потрібно також звернути увагу на те, що учасники з низькими доходами отримають менші виплати, ніж учасники з високими доходами. Працюючі інваліди, особи, які протягом тривалого часу були безробітними, жінки, які виховували дітей, не зможуть накопичити достатньо грошей для отримання пристойних виплат. У результаті збільшуватимуться витрати з державного бюджету на державну соціальну допомогу малозабезпеченим громадянам.

Незважаючи на те, що в Україні вже існує більше 100 недержавних пенсійних фондів, бажаючих брати участь у системі недержавного пенсійного забезпечення небагато (близько 0,5 млн. осіб), не значна і загальна сума пенсійних активів (близько 1 млрд. грн.). Причиною нерозвинутості добровільної накопичувальної системи є, в першу чергу, низька заробітна плата та існування заборгованості з її виплати, високий рівень безробіття (у різних формах) та невпевненість громадян у майбутньому, зберігається ще висока недовіра до накопичувальних систем (враховуючи гіркий досвід минулих заощаджень), а також відсутність державних гарантій збереження накопичених коштів.

З метою недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян у солідарній системі, належного впровадження обов'язкової накопичувальної системи та збереження пенсійних коштів необхідні наступні дії.

Насамперед потребує вжиття заходів, спрямованих на збільшення надходжень до Пенсійного фонду, зокрема, шляхом збільшення чисельності зайнятого населення, хоча б на 3-4 млн. (з 14 до 17-18 млн.), та легалізації заробітної плати і має відбутися істотне її зростання. Це дозволить ліквідувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду та забезпечити поступове зростання пенсійних виплат.

Потрібно забезпечити стабільне економічне зростання та значно знизити рівень інфляції в країні.

Важливим є проведення на належному рівні організаційних заходів на стартовому етапі впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування у зв'язку з досить великим обсягом роботи. Не належна підготовка до цієї роботи призведе до помилок та негативних наслідків у накопичувальній системі.

Запровадження накопичувальної систем надасть відповідний інвестиційний ресурс, що може стати чинником сталого зростання ВВП, нарощення виробництва тощо. Проте завдання накопичувальної системи - це посилення соціального захисту працівників при виході на пенсію.

Проте працівники правомірно порушують питання – а, які гарантії збереження накопичених коштів. Чи достатньо нинішнього законодавчого і нормативно правового забезпечення функціонування накопичувальної системи. У першу чергу щодо інвестування, ліквідності пенсійних активів, належного адміністрування та управління, нагляду та контролю в цій системі. Можна втратити значну частину накопичених пенсійних активів за неправильного інвестування і неефективної роботи регулятивної системи, великих адмінвитрат у накопичувальній системі тощо. Особливо такі втрати можуть бути під час фінансово-економічної кризи, нестабільному розвитку економіки як України, так і світової, що ми бачимо протягом останніх років.

Потрібно створити комплексну систему гарантування збереження пенсійних накопичень, головною метою якої має стати забезпечення реалізації в повному обсязі права громадян на частину пенсії, сформованої за рахунок внесків до накопичувальної системи.

У ході засідання круглого столу обговорювалися актуальні питання з теми та виробити пропозиції стосовно: строків запровадження ІІ рівня; недопущення погіршення фінансового стану солідарної системи; мінімізації ризиків знецінення та втрати накопичених коштів; забезпечення належного рівня виплат з накопичувальної системи.


Федерація профспілок УкраїниПохожие:

Ризики обов\Досвід функціонування обов’язкової накопичувальної пенсійної системи
Чилі, Польщі, Аргентині, Литві, Казахстані, Швеції, Болгарії, Румунії, Словаччині та Чехії
Ризики обов\Finrep проект розвитку фінансового сектору функціонування загальнообов’язкової накопичувальної системи в країнах світу
Україні. Термін «обов’язкова накопичувальна система» використовується на противагу «2 Рівню», оскільки в деяких країнах є спірним...
Ризики обов\Аналітична записка сторони роботодавців з питання проведення пенсійної реформи
Пенсійного фонду, що сприятиме формуванню бюджету на бездефіцитній основі і, як наслідок, введенню накопичувальної системи, щодо...
Ризики обов\Накопичувальна система: страхові внески, види пенсій
Важливим фактором пенсійної системи є запровадження накопичувальної системи-створення Накопичувального пенсійного фонду
Ризики обов\Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”
Пенсійний фонд України. Учасники ІІ рівня матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їх пенсійні...
Ризики обов\Кабінет Міністрів України 13 грудня 2010 року вніс на розгляд Верховної Ради України проект закон
Бов’язкове державне пенсійне страхування, законодавчих актів, якими регулюються питання призначення пенсій окремим категоріям громадян,...
Ризики обов\Дії Федерації профспілок України щодо проекту Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (реєстр. 7455 від 13. 12. 2010)
Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (реєстр. 7455 від 13. 12. 2010)
Ризики обов\Реформування пенсійної системи
Головною метою пенсійної реформи є створення для людей можливостей накопичувати собі таку пенсію, яку вони хочуть і можуть, виходячи...
Ризики обов\Закон україни про визначення дати перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Стаття Перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Ризики обов\Види пенсійних виплат накопичувальної системи пенсійного страхування
Перша – існуюча нині солідарна система, друга – обов’язкова накопичувальна система. Відповідно до неї, кожен, хто працює, або ж його...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов