Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності icon

Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдностіНазваниеМіжнародні семінари шлях до профспілкової єдності
Дата конвертации01.01.2013
Размер53.5 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Міжнародні семінари – шлях до профспілкової єдності


У Львові 21-23 травня 2007 р. на базі Львівської обласної ради Профспілки працівників освіти і науки України відбувся міжнародний семінар „Соціальний діалог в умовах сучасного профспілкового руху”, організований Центральним комітетом галузевої профспілки. В його роботі взяли участь: Президент групи Всесвітньої Конфедерації профспілок вчителів/ Інтернаціоналу Освіти (CSME/IO) Гюст Ван Донген, представник Профспілки вчителів Бельгії Руді Ван Рентерген, делегації Профспілки працівників освіти і науки Білорусі, Вільної Профспілки педагогів і науковців Грузії, Профспілки вчителів Польщі, а також члени ЦК, президії і голови обласних організацій Профспілки працівників освіти і науки України на чолі з головою Профспілки Леонідом Сачковим.На семінарі розглядалися три основні питання: Профспілка і соціальний діалог у профспілковому русі Європи; система колективних договорів і угод у країнах Західної Європи; Профспілка і Болонський процес. Одне з головних завдань, що стояло перед учасниками – розглянути шляхи підвищення рівня співпраці з міжнародними профспілковими структурами з метою надання більшої ефективності соціальному діалогові у власних країнах. Їм було запропоновано підготувати інформацію щодо стану соціального діалогу в контексті національних традицій та загальної ситуації в їхніх державах і дати йому реальну оцінку.

З доповіддю „Соціальний діалог влади, роботодавця і громадської організації в умовах сучасного профспілкового руху” виступив Гюст Ван Донген, надавши також слухачам інформацію щодо системи колективних договорів та угод у країнах Західної Європи.

Між учасниками семінару відбулася гостра дискусія щодо особливостей соціального діалогу, зважаючи на менталітет, історію, існуючі соціальні умови і законодавство кожної конкретної країни. Їх представники ділилися досвідом того, як діяли їхні профспілкові організації у певних умовах. Голова української делегації Л.С. Сачков, наприклад, зазначив, що українська галузева профспілка нині веде непростий діалог з владою щодо виплат за ст. 57 Закону України „Про освіту”, наполягаючи на підписанні Президентом України змін до бюджету в бік збільшення витрат на освіту, прийнятті механізму індексації боргів

Усі виступаючі визнали, що і профспілки, і роботодавці вже давно усвідомили корисність соціального діалогу, необхідність застосування цивілізованих засобів розв’язання конфліктів і трудових спорів для досягнення стабільності у суспільстві. Світова спільнота, прийнявши Декларацію МОП 1998 року, оголосила соціальний діалог складовою частиною міжнародного права. Єдиним для всіх учасників семінару було розуміння того, що володіння інформацією – головний чинник при веденні переговорів між профспілками, владою і роботодавцями. Як підкреслив Гюст Ван Донген, той, хто матиме більше інформації, той матиме і переваги на переговорах. Учасники семінару дійшли висновку, що для сучасного етапу розвитку профспілкового руху характерним є соціальне партнерство, а колективно-договірна практика – це основний механізм регулювання соціально-трудових відносин. Як підкреслювали виступаючі, необхідно зробити все можливе у своїх країнах, аби підвищити рівень кваліфікації сторін – учасників соціального діалогу.

Вельми цікавою і змістовною була доповідь Руді Ван Рентергена „Профспілки і Болонський процес”, який є експертом з цього питання у Західній Європі. Відбулося жваве обговорення – адже ця проблема безпосередньо стосується всіх європейських країн, у тому числі і України, бо вона приєдналася до цього процесу. Але в ході дискусії виявилося, що представники Західної Європи і країн СНД мають різні погляди як на саму проблему, так і на шляхи її вирішення, подолання негативних наслідків. Це викликано різним рівнем соціально-економічного розвитку, умовами для функціонування вищої школи, особливостями психології безпосередніх учасників цього процесу в різних країнах.

На завершення учасники семінару схвалили і направили Звернення до керівництва Грузії та Польщі щодо необхідності приведення у відповідність з реальними економічними і соціальними умовами життя рівня заробітної плати освітян цих держав.

Гости також висловили щиру подяку ЦК Профспілки за прекрасну організацію проведення семінару, а також за культурну програму, якою опікувалася Львівська обласна рада профспілки – відвідини оперного театру та музею-садиби І.Франка у с. Нагуєвичи.Після того, як семінар завершив свою роботу, голова Профспілки працівників освіти і науки України Л.С. Сачков відповів на запитання керівника Служби зв’язків галузевої профспілки з громадськістю та ЗМІ Семена Куція: якою була головна мета семінару, в чому полягає необхідність проведення таких заходів?

„Таке світове явище, як глобалізація економіки, має багато негативних наслідків і в першу чергу значне підвищення тиску на найманих працівників, у тому числі на освітян. Пропагується процес комерціалізації освіти, перетворення освітніх послуг на товар. А товар, як відомо, має свою ціну і прагне знайти свого покупця. Безумовно, з такою перспективою розвитку галузі освітянські профспілки погодитися не можуть. Саме тому і відбуваються процеси об’єднання світового профспілкового руху освітян, консолідації їхніх зусиль у їх відносинах з роботодавцями. Ці процеси спрямовані на підвищення рівня соціального захисту працівників перш за все за рахунок вимоги передбачення у державних бюджетах відповідних коштів на розвиток освіти. В цих умовах особливого значення набуває переговорний процес між найманими працівниками, державою і роботодавцями. Це є принципова схема соціального діалогу.

В країнах, які були представлені на семінарі, використовуються різні форми такого діалогу, але його база для всіх одна – колективне регулювання соціально-економічних відносин через відповідні договори і угоди. Проблема соціального діалогу всебічно розглядалася на семінарі, де основним доповідачем був Президент групи Всесвітньої Конфедерації профспілок вчителів у складі Інтернаціоналу освіти Гюст Ван Донген, який зробив детальний огляд цих процесів у країнах Західної Європи. Цю ж проблему розглядали у своїх виступах представники освітянських профспілок Білорусі, Грузії, Польщі. Всебічно охарактеризовано цей процес у виступах делегатів Всеукраїнської профспілки освітян. Основна думка, яка домінувала у всіх виступах – необхідність підняття професійного рівня учасників діалогу, набуття максимуму інформації про цей процес, його пріоритетність перед іншими формами боротьби за права найманих працівників галузі.

Було також розглянуто питання колективного регулювання взаємовідносин між працівниками і роботодавцями, а саме: підготовка і виконання колективних договорів усіх рівнів: регіональних, галузевих та генеральних угод. Про ці процеси регулювання взаємовідносин інформували практично всі представники національних освітянських профоб’єднань, визнаючи їх правову і соціальну значущість, необхідність аналітично, детально працювати над підготовкою цих документів.

Нарешті на семінарі розглядалися проблеми, пов’язані із запровадженням Болонського процесу. Україна, як і інші європейські держави, є його учасником, а освітянські профспілки – консультативними членами відповідних державних структур, які цим процесом безпосередньо займаються. Відбулася гостра дискусія щодо бачення і сприйняття Болонського процесу освітянами різних країн Європи. Враховуючи наявність серйозних концептуальних, політичних і методологічних проблем при його втілення у життя, гостро постало питання захисту інтересів викладацького складу вищої школи під час методичної і підготовчої роботи при запровадженні цього процесу у ВНЗ європейських країн, у тому числі України. Такий підхід було підтримано більшістю учасників семінару.

Таким чином, можна зробити висновок, що головна мета семінару – розгляд загальноєвропейських найважливіших і найневідкладніших проблем освіти, обмін досвідом пошуків шляхів їх розв’язання і спроба спрогнозувати і окреслити коло тих завдань, які постають перед освітянським міжнародним профспілковим рухом.

Що ж до того, чи потрібно проводити такі заходи, то тут відповідь може бути лише одна, і це висловили практично всі учасники семінару: вони необхідні – адже це – один з найефективніших шляхів до консолідації, об’єднання і зміцнення європейського і світового профспілкового руху освітян. А як відомо, саме в єдності наша сила”.

Похожие:

Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconВисокий шлях Миколи Лукаша
...
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconТ. О. Русланова " " 2012 р. П л а н роботи науково-методичного центру професiйно-технiчної освiти у харкiвській області на грудень 2012 року обласні семінари-практикум
Впровадження новітніх методів та засобів навчання як надійний шлях забезпечення якості підготовки робітників
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconТ. О. Русланова " " 2008 р. П л а н роботи науково-методичного центру професiйно-технiчної освiти у харкiвській області на лютий 2008 року обласні семінари-практикум
Оновлення змісту професійно-технічної освіти – шлях до підвищення якості підготовки учнів птнз
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconТ. О. Русланова " " 2009 р. П л а н роботи науково-методичного центру професiйно-технiчної освiти у харкiвській області на лютий 2009 року обласні семінари-практикум
Оновлення змісту професійно-технічної освіти – шлях до підвищення якості підготовки учнів птнз
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconТ. О. Русланова " " 2008 р. П л а н роботи науково-методичного центру професiйно-технiчної освiти у харкiвській області на квітень 2008 року обласні семінари-практикум
Оновлення змісту професійно-технічної освіти – шлях до підвищення якості підготовки учнів птнз
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconТ. О. Русланова "30" березня 2009 р. П л а н роботи науково-методичного центру професiйно-технiчної освiти у харкiвській області на квітень 2009 року обласні семінари-практикум
Оновлення змісту професійно-технічної освіти – шлях до підвищення якості підготовки учнів птнз
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconРеферату : Світова валютна система та міжнародні розрахунки Розділ : Світовий ринок Світова валютна система та міжнародні розрахунки План. Визначення суті міжнародних валютних
М. Школа В. М. Козменко. “Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст. 47--64
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconПротокол установчих зборів первинної профспілкової організації
Утворення первинної профспілкової організації футбольного клубу “ ”
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconТ. О. Русланова " " 2009 р. П л а н роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області на жовтень 2009 року Обласні семінари-практикум
Оновлення змісту професійно-технічної освіти – шлях до підвищення якості підготовки учнів птнз
Міжнародні семінари шлях до профспілкової єдності iconНовий шлях україни виборча платформа Народного Руху України
Усі розвинені країни знайшли свій шлях до успіху та добробуту. Щоб вивести державу з кризи, створити вільне, згуртоване суспільство,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов