Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України icon

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів УкраїниНазваниеПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Дата конвертации26.05.2013
Размер107.93 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045»


  1. Обґрунтування підстав та необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045» розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою приведення Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 (далі - Порядок), у відповідність до цих законів, зважаючи на зміни до них.

1. Статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку; видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України; не потребує отримання дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень виконання робіт на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларація про початок виконання будівельних робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт).

Згідно з частиною 4 статті 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації. Відповідно до статті 413 Цивільного кодексу України, статті 102-1 Земельного кодексу України право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або на невизначений строк; строк користування земельною ділянкою державної чи
комунальної власності для забудови не може перевищувати 50 років; однією з підстав припинення права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) є невикористання земельної ділянки для забудови в разі користування чужою земельною ділянкою для забудови протягом трьох років.

Чинна редакція Порядку не встановлює механізму реалізації положень статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо виконання обов’язку користувачів і орендарів земельних ділянок, відведених для забудови, сплачувати відновну вартість зелених насаджень.

Таким чином, на сьогодні особа, що набула право на виконання будівельних робіт на підставі одного з документів, визначених частиною 1 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», може видалити зелені насадження без сплати їх відновної вартості і користуватися виділеною земельною ділянкою протягом тривалого періоду часу, не використовуючи її за цільовим призначенням (для забудови). Навіть у разі припинення цього права особа не зобов’язана компенсувати вартості видалених зелених насаджень.

У разі строку користування земельною ділянкою 50 років чи невизначеного строку вірогідність завершення будівництва та прийняття об’єкта в експлуатацію є невеликою (наприклад через брак коштів чи втрату проектом актуальності), але зелені насадження видаляються безповоротно і без сплати відновної вартості.

З огляду на вищевикладене проектом акта пропонується вдосконалити Порядок, передбачивши у ньому обов’язок користувачів і орендарів земельних ділянок, відведених для забудови, сплачувати відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, у разі будівництва об’єкта архітектури на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». При цьому відновна вартість має сплачуватися до прийняття об’єкта в експлуатацію.

2. З метою забезпечення законності під час прийняття рішення щодо видалення зелених насаджень до складу відповідної комісії пропонується включити представників територіальних органів Держархбудінспекції та Держекоінспекції.

3. Оскільки аварійні, сухостійні і фаутні дерева можуть набувати такого стану як внаслідок природних чинників, так і неправомірних дій певних осіб, проектом пропонується передбачити, що причина набуття деревом відповідно стану зазначається в акті його обстеження, і у разі необхідності комісією вживаються заходи реагування відповідно до законодавства.

4. На сьогодні пунктом 4 Порядку передбачено, що компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Проте зараз відсутній нормативно визначений механізм сплати відновної вартості зелених насаджень, що призводить до неоднакового застосування законодавства органами місцевого самоврядування, фінансових зловживань шляхом створення фіктивних комунальних підприємств, до яких сплачується відновна вартість, що, в свою чергу, зумовлює нецільове використання коштів (їх спрямування не на озеленення території, а на задоволення приватних інтересів).

Відповідно до статті 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних,
визначених законом, джерел; склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.

У статті 69 Бюджетного кодексу України передбачено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать серед інших доходи загального фонду місцевих бюджетів, що визначаються законом про Державний бюджет України.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» у 2011 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать, зокрема, доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Зважаючи на пункт 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 09.09.2008 № 12-рп/98 «Справа про тлумачення терміну «законодавство», поняттям «законодавство» охоплюються постанови Кабінету Міністрів України.

Враховуючи викладене, пропонується у Порядку прямо передбачити, що відновна вартість зелених насаджень сплачується до відповідного місцевого бюджету.

5. Видалені зелені насадження може бути пересаджено у межах цього ж населеного пункту. У цьому разі немає необхідності сплачувати їх відновну вартість (територіальна громада не втрачає права власності на такі зелені насадження). З огляду на це у Порядку пропонується передбачити, що відновна вартість зелених насаджень сплачується лише за ті зелені насадження, які підлягають зрізуванню або пересаджуванню на територію іншого населеного пункту згідно з актом обстеження.

6. Зважаючи на те, що відновна вартість зелених насаджень має сплачуватися до відповідного місцевого бюджету, а місцеві і державний бюджети відповідно до статті 5 Бюджетного кодексу України належать до єдиної бюджетної системи, проектом пропонується передбачити у Порядку, що відновна вартість зелених насаджень не сплачується у разі будівництва об’єктів архітектури за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету.

7. Водночас, оскільки досить часто особи користуються земельними ділянками, на яких вони протягом тривалого періоду часу самостійно ведуть господарство (у т.ч. висаджують власні зелені насадження і видаляють їх) але з незалежних причин (тяганина з оформленням права власності, часті зміни законодавства, що регулює ці відносини тощо) не мають відповідних державних актів на право власності на земельну ділянку, проектом акта пропонується передбачити у Порядку, що вартість зелених насаджень не сплачується у разі набуття користувачем права власності на земельну ділянку, на якій розташовано зелені насадження, створені (посаджені) цим користувачем.

8. Будь-яка економічна величина у грошовій формі, у тому числі і відновна вартість зелених насаджень, пов’язана з ціновою стабільністю.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національний банк України» цінова стабільність - це збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.

Згідно з визначенням, наведеним у розділі 2 Методичних рекомендацій щодо оцінки цінової ситуації та прогнозування цін на соціально значущі продукти на короткостроковий період, затверджених наказом Міністерства економіки України від 08.12.2010 № 1551,  індекс споживчих цін (індекс інфляції) характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базовим.

Так, індекс споживчих цін (індекс інфляції) щомісяця розраховується Державною службою статистики України, а його величина повідомляється Національним банком України своїм територіальним підрозділам.


Наприклад, у листі Національного банку України від 07. 07. 2011 № 62-211/553 зазначено, що, за даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у червні 2011 року до попереднього місяця становив 100,4 %.

Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.06.2009 за № 549/16565, передбачено врахування індексу інфляції при розрахунку адміністративних витрат.

Таким чином, у разі розрахунку відновної вартості у травні 2011, а сплати її у червні 2011 року її величина, враховуючи, що індекс інфляції збільшився на 0,4 відсотка, теж збільшиться. За умови застосування частини третьої статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» різниця між величинами відновної вартості до відповідного місцевого бюджету не надійде. Така ситуація унеможливить належне озеленення відповідного населеного пункту.

З огляду на це у Порядку пропонується передбачити, що розмір відновної вартості видалених зелених насаджень збільшується на індекс споживчих цін (індекс інфляції) з моменту її нарахування до моменту повної сплати та зменшується на суму, передбачену у кошторисі будівництва на обов’язкове озеленення прилеглих територій.

9. Оскільки на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» зразки акта обстеження зелених насаджень і ордера на їх видалення, Методику визначення відновної вартості зелених насаджень вже затверджено наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 12.05.2009 № 127, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.06.2009 за № 549/16565, а також зважаючи на пункт 5 Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2005 № 870, проектом пропонується пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 виключити.


3.Мета прийняття акта і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є вдосконалення Порядку шляхом приведення його у відповідність до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», зважаючи на зміни до них, а також на недоліки чинної редакції Порядку, виявлені під час його застосування.

Цієї мети пропонується досягти завдяки внесенню змін до Порядку, а саме:

обов’язок користувачів і орендарів земельних ділянок, відведених для забудови, сплачувати відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, у разі будівництва об’єкта архітектури на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;


включення представників територіальних органів Держархбудінспекції та Держекоінспекції до складу відповідної комісії;

при видаленні аварійних, сухостійних і фаутних дерев причина набуття деревом цього стану зазначається в акті обстеження, і у разі необхідності вживаються заходи реагування відповідно до законодавства;

сплата відновної вартості зелених насаджень до відповідного місцевого бюджету;

сплата відновної вартості зелених насаджень лише за ті зелені насадження, що згідно з актом обстеження підлягають зрізуванню або пересаджуванню на територію іншого населеного пункту;

несплата відновної вартості зелених насаджень у разі будівництва об’єктів архітектури за рахунок коштів з державного чи місцевого бюджету;

несплата відновної вартості зелених насаджень у разі набуття користувачем права власності на земельну ділянку, на якій розташовано зелені насадження, створені (посаджені) цим користувачем.


^ 3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють зокрема такі акти законодавства:

Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України;

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та інші.


  1. ^ Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.


^ 5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта направлено на погодження до заінтересованих органів.


  1. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.


^ 7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.


  1. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.  1. ^ Позиція соціальних партнерів

Проект акта направлено на погодження до уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.  1. ^ Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить:

вдосконалити Порядок шляхом приведення його у відповідність до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», зважаючи на зміни до них, а також на недоліки чинної редакції Порядку, виявлені під час його застосування;

попередити зловживання з боку органів місцевого самоврядування та приватних суб’єктів під час видалення зелених насаджень та сплати їх відновної вартості;

забезпечити належний рівень надходжень до місцевих бюджетів завдяки сплаті відновної вартості зелених насаджень, а отже, і можливість спрямувати ці кошти на озеленення території відповідного населеного пункту.


Міністр регіонального розвитку,

будівництва та житлово-

комунального господарства України А. М. Близнюк


Ігнатенко О.П.

2071942, 2071911
Похожие:

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено з метою приведення у відповідність із чинним законодавством та спрямовано...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту Постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Прийняття зазначеної Постанови обумовлено необхідністю вжиття оперативних заходів з метою отримання коштів від орендної плати до...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект акта розроблено з метою реалізації положень статті 30 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Кабінету Міністрів України від 11. 10. 2002 №1531, та Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект акта розроблено Міністерством праці та соціальної політики України з метою забезпечення стабільності фінансування системи...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Порядок зумовлена набранням чинності з 1 січня 2011 р. Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
України на виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 21. 06. 2010 №37177/1/1-10 та з метою приведення положень...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПорівняльна таблиця до проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р.
Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. №354 “Про...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов