Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»НазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»
Дата конвертации26.05.2013
Размер101.14 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Сучасне світове суспільство характеризується якісно новим рівнем розвитку, який ґрунтується перш за все на використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Головним елементом інформатизації сьогодні виступають інформаційні системи і ресурси, які суттєво відрізняються від загально-технічних об’єктів і є предметом повсякденної необхідності. Розробка та впровадження таких систем є складний, наукоємний процес.

У переліку пріоритетів стратегічного розвитку України особливе місце повинен займати розвиток інноваційних галузей економіки, зокрема, розвиток індустрії інформаційних технологій та програмної продукції.

Протягом всіх років незалежності України, галузь інформаційних технологій розвивалася практично без жодного втручання з боку держави. Державне регулювання цієї галузі практично зводилося до збору статистичних показників, які часто не відображати реально становища та основних тенденцій розвитку такої важливої у сучасному суспільстві сфери економіки.

Незважаючи на це, в Україні сформувався дуже потужний інтелектуальний потенціал і високі темпи зростання (в середньому до 40% на рік) саме у сфері розробки програмної продукції.

Відсутність підтримки з боку держави української індустрії програмної продукції в умовах, коли ця індустрія перебуває в стадії становлення і активного розвитку може призвести до негативних наслідків, зокрема, до стагнації розвитку та втрати конкурентоспроможності вітчизняних розробників на світовому ринку.

Українські розробники програмної продукції за власним фаховим рівнем гідно репрезентують нашу державу у світі, але останнім часом на світовому ринку виробників програмної продукції з’явилися та постійно нарощують свої можливості інші країни-конкуренти – Індія, Білорусь, Росія, де на законодавчому рівні було створено необхідні юридичні та економічні умови для сприяння розвитку цієї сфери діяльності, що приводить до суттєвого зростання привабливості цих країн щодо залучення інвестицій та розміщення замовлень на розробку програмної продукції.

Незважаючи на гідний фаховий рівень українських розробників програмної продукції, у загальному вимірі рівень підготовки фахівців даного напрямку у вищих навчальних закладах є недостатнім. Зокрема, тільки 10% випускників ВНЗ мають рівень кваліфікації достатній для влаштування на роботу у більшість компаній індустрії програмної продукції. Як наслідок, щороку компанії – розробники програмної продукції втрачають близько 500 млн. доларів США, через неможливість забезпечення контрактів необхідною кількістю кваліфікованих кадрів. Це в свою чергу призводить до дефіциту кадрів у країні, а відтак і до здороження собівартості послуг вітчизняних компаній на світовому рівні.

Останнім часом в галузі розробки програмної продукції розповсюджується практика залучення до виконання замовлень громадян інших країн. Це вимушена міра до якої звертаються компанії розробники програмної продукції створює додатковий пресинг на професійний рівень вітчизняних фахівців, рівень їх працевлаштування. Крім того, порівняно низька додана вартість, що створюється компаніями індустрії, пояснюється достатньо високою, біля 80%, часткою аутсорсингу.

Сталому розвитку індустрії заважає відсутність сприятливих економічних умов, не підтримується бренд «Україна», як постачальник послуг у сфері високих технологій.

Крім того, слід зазначити, про те що високі процентні відрахування у цільові фонди при порівняно високій частці витрат на працівників в собівартості послуг, не дозволяють компаніям в цій сфері працювати з виконавцями робіт на основі трудових відносин і при цьому бути конкурентоспроможними в світі.

Виходячи з наведеного вище, після проведення ретельного аналізу поточного стану індустрії програмної продукції, вивчення можливих шляхів створення сприятливих умов, зокрема, з боку держави, було розроблено проект Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції». Склад авторського колективу додається.


^ 2. Мета та завдання прийняття акта


Мета Закону – проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції, який передбачає створення умов для якісного підвищення рівня конкурентоспроможності сфери розробки програмного продукції, зменшення «тіньової» частки галузі, збільшення доходів до бюджетів та цільових фондів, зниження відтоку кадрів за кордон, підвищення рівня кваліфікації випускників вищих навчальних закладів тощо.

Завдання Закону:

 • Визначення шляхів забезпечення розвитку в Україні індустрії програмної продукції;

 • Дослідження доцільності застосування в сучасних економічних умовах нових правових режимів сплати обов’язкових платежів, у тому числі у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, податку на прибуток юридичних осіб, податку на доходи фізичних осіб тощо;

 • Вдосконалення системи управління в галузі індустрії програмної продукції, у тому числі управління якістю продукції та послуг на основі стандартизації;

 • Вдосконалення системи професійної та вищої освіти за напрямках підготовки трудових ресурсів для індустрії програмної продукції;

 • Формування ефективного механізму взаємодії фундаментальної та прикладної науки, бізнесу, венчурного капіталу.^ 3. Загальна характеристика та основні положення акта


У законопроекті визначається загальний порядок проведення економічного експерименту, спрямованого на визначення шляхів створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмної продукції, збільшення обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції у цій сфері.

Визначається, що економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції проводиться з дня набуття чинності цим Законом до 1 січня 2016 року.

Законопроект визначає коло учасників та основні критерії щодо їх залучення до участі в експерименті, також визначаються основні організаційні заходи щодо проведення експерименту.


До основних організаційних заходів, зокрема, віднесені наступні:

 • Вдосконалення системи управління в індустрії програмної продукції шляхом створення у відповідності до чинного законодавства України саморегулівної організації в сфері індустрії програмної продукції;

 • Вдосконалення системи професійної та вищої освіти шляхом розробки та затвердження нових стандартів освітньої підготовки кадрів для індустрії програмної продукції та порядку контролю за якістю освіти у студентів відповідних спеціальностей;

 • Розробка та запровадження за результатами експерименту нових форм статистичної та фінансової звітності для підприємств в сфері індустрії програмної продукції;

 • Розробка та запровадження за результатами експерименту постійно діючої системи моніторингу та аналізу звітності у сфері індустрії програмної продукції з метою врахування результатів моніторингу при виробленні державної політики та прийнятті управлінських рішень у цій сфері та інших суміжних сферах діяльності;

 • Адаптацію та запровадження в Україні міжнародних стандартів управління якістю розробки програмної продукції, зокрема стандартів ISO, CMMI та інших стандартів;

 • Відпрацювання ефективного механізму взаємодії юридичних осіб, що є членами саморегулівної організації у сфері індустрії програмної продукції, з науковими, науково-дослідними, освітніми закладами всіх форм власності, які здійснюють відповідну діяльність у сфері підготовки та перепідготовки кадрів, розробок нових технологій, що можуть використовуватися для розвитку індустрії програмної продукції;

 • Напрацювання пропозицій щодо вдосконалення податкового, митного, валютного законодавства, правового регулювання страхової діяльності, освітньої діяльності та законодавства, що регулює здійснення наукової, науково-дослідної діяльності, захисту інтелектуальної власності в частині, яка регулює діяльність індустрії програмної продукції;

 • Відпрацювання нових механізмів додаткового фінансування розробок та робіт (послуг), що виконуються науковими, науково-дослідними, освітніми закладами всіх форм власності, розробки нових технологій, що можуть використовуватися для розвитку індустрії програмної продукції шляхом утворення цільового публічного грошового фонду розвитку освіти та науки, що його утворює саморегулівна організація індустрії програмної продукції.

Законопроектом передбачені заходи щодо забезпечення гласності у його проведенні, а також методика підведення підсумків економічного експерименту та визначення його результатів.


^ 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання


Реалізація положень проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» потребує прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції», яким в свою чергу передбачено внесення змін до деяких законодавчих актів України. Зокрема, до «Податкового кодексу України», а також до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України крім зазначених в Прикінцевих положеннях законопроекту та проекті Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції».


^ 5. Фінансово-економічне обґрунтування


Прийняття даного законопроекту матиме вплив на показники зведеного бюджету України та Пенсійного фонду України.

Реалізація положень проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» встановлює деякі особливості справляння загальнодержавних і місцевих податків та зборів учасниками експерименту.

На період проведення економічного експерименту для юридичних осіб – учасників експерименту встановлюються спеціальні ставки загальнообов’язкових платежів, зокрема, податок на прибуток у розмірі – 8% від бази оподаткування, єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування у розмірі – 36,76% від суми, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам. Інші обов’язкові платежі сплачуються учасниками експерименту відповідно до законодавства України.

Пропозиції щодо змін ставок загальнообов’язкових платежів для учасників експерименту ґрунтуються на ретельних розрахунках і пов’язані із необхідністю пошуку дієвих ефективних механізмів створення умов для розвитку індустрії програмної продукції разом із збільшенням надходжень до бюджетів різних рівнів та підвищення прозорості при сплаті загальнообов’язкових платежів.

Встановлений у законопроекті рівень загальнообов’язкових платежів дозволяє в терміни які визначені для проведення економічного експерименту прогнозувати суттєве збільшення надходжень до бюджету від сплати податків ті інших платежів від учасників експерименту.

На основі проведених розрахунків прогнозні показники учасників економічного експерименту виглядають наступним чином:

Прогноз відрахувань до Пенсійного фонду України у 2011 – 2015 рр.:

 • з 39 млн. грн. (у 2010р.) до 256 млн. грн. (мінімальний показник) у 2015р.

 • з 39 млн. грн. (у 2010р.) до 1,240 млрд. грн. (максимальний показник) у 2015р.

Прогноз відрахувань податку з доходів фізичних осіб – найманих працівників у 2011 – 2015 рр.:

 • з 14 млн. грн. (у 2010р.) до 198 млн. грн. (мінімальний показник) у 2015р.

 • з 14 млн. грн. (у 2010р.) до 962 млн. грн. (максимальний показник) у 2015р.

Прогноз відрахувань податку на прибуток юридичних осіб у 2011 – 2015 рр.:

 • з 24 млн. грн. (у 2010р.) до 32 млн. грн. (мінімальний показник) у 2015р.

 • з 24 млн. грн. (у 2010р.) до 155 млн. грн. (максимальний показник) у 2015р.

Прогноз відрахувань податків та зборів до Зведеного бюджету у 2011 – 2015 рр.:

 • з 38 млн. грн. (у 2010р.) до 230 млн. грн. (мінімальний показник) у 2015р.

 • з 38 млн. грн. (у 2010р.) до 1,117 млрд. грн. (максимальний показник) у 2015р.

Прогноз збільшення кількості робочих місць в індустрії у – 3,7 разів або до 30% в рік.


^ 6. Прогноз соціально економічних та інших наслідків прийняття акта


Зазначений законопроект дозволяє підвищити рівень конкурентоспроможності індустрії, що є надзвичайно важливим показником загального стану економіки держави. Згідно економічним розрахункам, реалізація законопроекту дозволить детінізувати індустрію, створити передумови її сталого розвитку, створити прозорі та ефективні механізми збору та обліку усіх видів загальнообов’язкових платежів з боку підприємств – розробників програмної продукції тим самим збільшити надходження до зведеного бюджету, Пенсійного фонду України, створити тисячі нових робочих місць.


Народні депутати України:


Є.І. Царьков (реєстр. № ___)

В.В. Янукович (реєстр. № ___)

В.А. Калюжний (реєстр. №___)

О.А. Царьов (реєстр. № ___)

К.Т. Ващук (реєстр. № ___)

П.С. Цибенко (реєстр. № ___)

С.Ф. Гриневецький (реєстр. № ___)

В.М. В’язівський (реєстр. № ___)

С.М. Аржевітін (реєстр. № ___)

С.А. Давимука (реєстр. № ___)Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconЗакон україни про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції
Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Офіційний вісник України від 20. 08. 2010 2010 р., №61, стор. 13, стаття 2108, код акту 52354/2010)
...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»
За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconПояснювальна записка до проекту Закону України
Сталому розвитку індустрії заважає відсутність сприятливих економічних умов, не підтримується бренд «Україна», як постачальник послуг...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconПро впровадження заходів щодо створення умов для збуту сільськогосподарської продукції на пл. 40 років Жовтня
Р «Про впровадження заходів щодо створення умов для збуту сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки», з метою ліквідації...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
Щодо запровадження механізмів підтримки розвитку підприємницької діяльності та створення нових робочих місць
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconМіжнародної конференції
України від 27 грудня 2005 року №2845 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconПроект з розвитку лізингу в україні ернст меренгс
Створення сприятливих умов для розвитку лізингу. Оподаткування та законодавче поле Створення сприятливих умов для розвитку лізингу....
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальний діалог в Україні”
Про внесення змін до Закону України „Про соціальний діалог в Україні” щодо створення тристоронніх соціально-економічних рад на рівні...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції» щодо посилення
Закону України про внесення змін до Закону України «Про ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (щодо посилення відповідальності...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов