Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій icon

Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологійНазваниеМіністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій
Дата конвертации19.11.2012
Размер38.62 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України

Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут розвитку дитини

Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у П’ятій всеукраїнській

науково-практичній Інтернет-конференції

«Методологія і методика інтерактивного навчання

у середній та вищій школі»


Конференція відбудеться 18 жовтня 2012 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.


^ Напрями роботи конференції:

1. Інтерактивні технології в навчальному процесі середньої та вищої школи: навчальний, виховний та розвивальний потенціал.

2. Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування інтерактивних технологій у процесі навчання.

3. Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя.

4. Інтерактивне навчання на уроках з різних предметів: питання методики.

5. Формування критичного мислення учнів у процесі інтерактивного навчання.

6. Тренінги у системі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.


^ Робочі мови конференції: українська, російська.

Контактні телефони: 8 (04744) 3 – 23 – 23 (деканат факультету початкової освіти). Координатори конференції: Коберник Галина Іванівна (0679984564), Якимчук Борис Андрійович, Свідніцька Світлана Миколаївна.

Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи», що входить до переліку, затвердженого ВАК України та будуть розміщені на WEB – ресурсі за адресою: gкоbеrпik at. ua.

Оплата публікації – з розрахунку 20 гривень за друковану сторінку.

Матеріали конференції, відомості про авторів та копію квитанції про оплату публікацій надсилати на електронну адресу: udpu_ismo@mail.ru. до 15 жовтня 2012р. Збірники статей будуть розіслані накладною оплатою.


^ При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

  • матеріал статті подається згідно вимог ВАК України у вигляді комп’ютерного файлу на електронних носіях і 1 примірник у роздрукованому вигляді в редакторі текстів WORD (тип шрифту − Times New Romаn; кегль − 14);

  • обсяг статті 8-10 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок;

  • формат А4;

  • міжрядковий інтервал − 1,5;

  • поля: праве, ліве, нижнє, верхнє − 20 мм.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.

^ Порядок розміщення матеріалу:

1. Посередині малими літерами, напівжирним накресленням друкуються імена і прізвища авторів;

2. Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним накресленням друкується назва статті;

3. Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст (посилання на використанні джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні, зразок [4, с.56]);

4. Список використаних джерел, на які посилається автор, подається у кінці основного тексту (складений відповідно до нових вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).

5. Після списку використаних джерел курсивом подається ім’я та прізвище автора, назва статті, анотація, ключові слова трьома мовами (українською, російською та англійською).


Відомості про автора:

  • прізвище, ім’я, по батькові;

  • місце роботи;

  • посада, науковий ступінь, вчене звання;

  • поштовий індекс, адреса, телефон.
ЗРАЗОК

Надія Голуб, Володимир Голуб


^ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ


Проблема інтелектуальних порушень у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку є досить актуальною.


^ Список використаних джерел

1. Дидактичний матеріал для логопедичних занять із дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку / Упоряд. Д. Д. Плющова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2007. – 144 с.


^ Особливості навчання дітей з порушеннями інтелекту

Особенности обучения детей с нарушением интеллекта

The peculiarities of training mentally disabled children


Н. Голуб, В. Голуб

^ N. Golub, V.Golub


У статті подані теоретичні відомості про інтелектуальні порушення у дітей молодшого шкільного віку та методичні рекомендації щодо корекційної роботи під час навчального процесу.

^ Ключові слова: навчання, інтелект, молодший школяр, корекція, навчальний процес.


В статье наведены теоретические ведомости про интелектуальные нарушения в детей младшего школьного возраста та методические рекомендации по коррекционной работе под час учебного процесса.

Ключевые слова: обучение, интеллект, младший школьник, коррекция, учебный процесс.


The article deals with theoretical information about intellectual abnormalities on primary school age and methods for corrective work during the educational process.

Key words: training, mentality, junior pupil, correction, educational process.

Грошові перекази просимо надсилати за адресою:

20308, м. Умань 8 поштове відділення а/с 811 на ім’я Свідніцької Світлани Миколаївни

Email: udpu_ismo@mail.ruПохожие:

Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни інститут педагогіки напн україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут розвитку дитини
Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики імені яна амоса коменського
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни інститут педагогіки напн україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут розвитку дитини
Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики імені яна амоса коменського
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни інститут педагогіки напн україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут розвитку дитини
Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики імені яна амоса коменського
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут педагогіки апн україни Сумський державний педагогічний університет імені А.
«міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура»
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Проектування соціокультурного середовища днз як фактора розвитку особистості дитини
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист
Вплив соціальних та психолого-педагогічних аспектів у фізичному вихованні і спорті на виховання особистості
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconЗатверджую” Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний Перший проректор доц. Безлюдний О.І. університет імені Павла Тичини

Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини інститут гуманітарно-технічної освіти інститут екології економіки І права
Запрошуємо Вас взяти участь у ІV всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Соціально-економічний розвиток України:...
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут соціальної та економічної освіти Факультет фізичного виховання Кафедра валеології та фізичного виховання Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти!
«Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування культури здорового способу життя в освітньому просторі»
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Графік навчального процесу факультету соціальної та психологічної освіти затверджую на 2012-2013 н р. Перший проректор доц. Безлюдний О.І

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов