Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами icon

Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темамиНазваниеАтестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Дата конвертации28.05.2013
Размер57.63 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами:
Прислівник


 • Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 • Розряди прислівників (практично).

 • Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.


Правопис прислівників

 • Букви -н- та -нн- у прислівниках.

 • Не і ні з прислівниками.

 • И та і в кінці прислівників.

 • Правопис прислівників на , , утворених від прикметників та дієприкметників.

 • Написання прислівників разом і через дефіс.

 • Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день...


Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія. Прислівники — синоніми й антоніми; прислівники — омоніми до іменників з прийменниками. Фразеологізми й крилаті вислови з прислівниками.
Синтаксис. Прислівник у ролі головних і другорядних членів речення.
^ Культура мовлення і стилістика. Правильне наголошування прислівників. Використання прислівників як засобу зв’язку речень у тексті і засобу підсилення виразності мовлення.
^ Текст (риторичний аспект). Використання прислівників у текстах художнього і публіцистичного стилів.

Міжпредметні зв’язки. Bикористання прислівників у художніх і наукових текстах (література, історія, географія, біологія, хімія, фізика).


Орієнтовні завдання, запитання до теми***


 1. Визначте морфологічні ознаки та синтаксичну роль прислівника.

 2. Знайдіть прислівники в реченні, відрізняючи їх від омонімічних і патронімічних частин мови.

 3. Визначте граматичні ознаки прислівника.

 4. Від поданих прислівників утворіть ступені порівняння, практично застосовуючи правила правопису.

 5. Відредагуйте речення.

 6. Проаналізуйте прислівник як частину мови.


Прийменник як службова частина мови.


 • Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.

 • Непохідні й похідні прийменники.Правопис прийменників
Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія. Прийменники-синоніми й антоніми.
Синтаксис. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.
^ Культура мовлення і стилістика. Особливості вживання деяких прийменників з іменниками. Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в-у, з-зі-із).
^ Текст (риторичний аспект). Використання прийменника в мовленні для відтворення логічних зв’язків. Стилістичне вживання повтору прийменника в народнопоетичній творчості.

^ Міжпредметні зв’язки. Використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх та наукових текстах (література, історія, географія, фізика, хімія).


Орієнтовні завдання, запитання до теми***

 1. Знайдіть прийменник в реченні.

 2. В чому полягає різниця між прийменником, сполучником та часткою?

 3. Відредагуйте речення.

 4. Проаналізуйте текст щодо правильності вживання прийменників з відмінковими формами іменників.

 5. Знайдіть та виправте помилку в правописі прийменників, поясніть дії.

 6. Проаналізуйте прийменник як частину мови.


Сполучник як службова частина мови.

 • Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.


Правопис сполучників

 • Написання сполучників разом і окремо.


Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія. Сполучники-синоніми й антоніми, фразеологізми і крилаті вислови зі сполучниками.
Синтаксис. Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення, частин складносурядного і складнопідрядного речення.
^ Культура мовлення і стилістика. Використання в мовленні сполучників-синонімів.

Текст (риторичний аспект). Використання сполучників для зв’язку речень у тексті і як засобу створення антитези.

^ Міжпредметні зв’язки. Використання похідних складених сполучників у наукових текстах (історія, географія, біологія, хімія, фізика, математика).


Орієнтовні завдання, запитання до теми***

 1. Знайдіть сполучник в реченні.

 2. Назвіть групи сполучників за функцією в простому та складному реченнях.

 3. Розподіліть сполучники відповідно до їх написання.

 4. Проаналізуйте науковий текст щодо функції в них похідних складених сполучників.

 5. Відредагуйте речення, доцільно змінюючи сполучники синонімічними.

 6. Проаналізуйте сполучник як частину мовиЧастка як службова частина мови.

 • Розряди часток за значенням.


Правопис часток

 • Написання часток -бо, -но, -то, -таки.

 • Не і ні з різними частинами мови (узагальнення).


Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія. Частки синонiми та антоніми. Фразеологізми і крилаті вислови із частками.
Синтаксис. Частка у спонукальних і окличних реченнях.
Культура мовлення. Виразне читання речень із частками.
^ Текст (риторичний аспект). Використання часток для підсилення виразності мовлення.

Міжпредметні зв’язки. Використання часток як виражального засобу в художніх творах (література).

Орієнтовні завдання, запитання до теми*** 1. Знайдіть частку в реченні.

 2. Визначте частки за їх роллю в реченні.

 3. У поданих частках знайдіть та поясніть орфограму.

 4. Проаналізуйте текст щодо використання в них часток як виражального засобу.

 5. Складіть речення з модальними частками.

 6. Відредагуйте речення щодо правильності вживання модальних часток.

 7. Проаналізуйте частку як частину мови.Вигук як особлива частина мови.


Правопис вигуків

 • Дефіс у вигуках.

 • Кома і знак оклику при вигуках.


Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія.
Найуживаніші фразеологізми (в т. ч. приказки і прислів’я) з вигуками.
Синтаксис. Вигук у ролі головних і другорядних членів речення.
Культура мовлення. Правильне читання речень з вигуками.

^ Текст (риторичний аспект). Використання вигуків для надання висловлюванню експресії і виразності.

Міжпредметні зв’язки. Використання вигуків як засобу виразності в художніх творах (література).

^ Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання у мовленні.


Орієнтовні завдання, запитання до теми*** 1. Знайдіть вигук в реченні.

 2. Чим відрізняється вигук від частки?

 3. Визначте орфограми та поясніть їх.

 4. Розставте розділові знаки.

 5. Проаналізуйте текст щодо ролі в ньому вигуків.

 6. Виразно прочитайте текст

 7. Проаналізуйте вигук як частину мовиВиди робіт із розвитку зв’язного мовлення


 1. Аудіювання

 2. Читання мовчки

 3. Виразне читання вголос

 4. Усний переказ

 5. Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини і тексту – роздуму в художньому стилі.

 6. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі.

 7. Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.

 8. Твір-опис процесу праці за власним спостереженням в художньому стилі.

 9. Твір-оповідання за поданим сюжетом.

 10. Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі.

 11. Ділові папери. Розписка.***Примітка: Орієнтовні питання, завдання до теми складалися відповідно до державних вимог загальноосвітньої підготовки учнів.Похожие:

Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 8 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 5 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Фонетика (продовження.). Вимова приголосних звуків. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 10 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і письмових висловлюваннях
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 9 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 6 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 8 класу передбачає
Вміти: визначати частини мови, головні і другорядні члени речення, лексичне і граматичне значення слова
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 11 класу передбачає
В наведеному словосполученні вкажіть головне та залежне слово, визначте смислові зв’язки в ньому
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 6 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 6-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2006
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 10 класу передбачає
Тема поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису...
Атестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами iconАтестація з української мови за курс 5 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2005
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов