Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає icon

Атестація з української мови за курс 9 класу передбачаєНазваниеАтестація з української мови за курс 9 класу передбачає
Дата конвертации28.05.2013
Размер102.14 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає:


 1. Знати теоретичний матеріал, передбачений програмою.

 2. Уміти застосувати теоретичні знання на практиці:

 • виконувати тренувальні вправи;

 • робити мовленєві аналізи;

 • слухати і розуміти тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення (аудіювання);

 • відтворювати готовий текст, виразно читати тексти різних типів, стилів, жанрів мовлення;

 • створювати власні висловлювання;

 1. Виконувати письмові роботи (домашні, контрольні, творчі);

 2. Вести три зошити:

 • Для нотування теоретичних відомостей (за бажанням);

 • Для виконання письмових робіт;

 • Для творчих робіт.

 1. Уміти працювати з додатковою літературою;

 2. Повторювати теоретичний матеріал, вивчений у попередніх класах.


Форми контролю за самостійною роботою

 • Співбесіда.

 • Диктант.

 • Диктант з граматичним завданням.

 • Усний залік.

 • Перевірка домашніх робіт та завдань.

 • Аудіювання.

 • Читання мовчки.

 • ПереказВАЖЛИВО!

 • Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці.

 • У правій колонці таблиці існує ІІІ розділи:


І Питання до теми

ІІ Типові вправи

ІІІ Завдання з розвитку зв’язного мовлення^ Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні завдання та запитання до теми

ТЕМА І


Вступ

 • Розвиток української мови.

Повторення вивченого у 8 класі.

 • Просте неускладнене й ускладнене речення;

 • Основні правила правопису. Складні випадки слововживання;

 • Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності.

 • Лексикологія та фразеологія.

Готуємось до Державної підсумкової атестації (диктант)

Орфограми:

 • Спрощення в групах приголосних;

 • Вживання м’якого знака;

 • Вживання апострофа.
І

- Дайте відповідь на запитання: як розвивалася українська мова в ході історичного становлення українського суспільства та його культури?

- Назвіть ознаки простого речення.

- Що вивчає лексикологія та фразеологія?

ІІ

1 Знайдіть в тексті просте речення. Правильно розставте розділові знаки й обґрунтуйте їх.

2 Знайдіть орфограми та пунктограми відповідно до теми. Поясніть їх.

3. Виконайте лексичний аналіз слова.

ІІІ

Напишіть заяву.

Складіть автобіографію.


ТЕМА ІІ

Пряма, непряма мова. Діалог. Цитата

 • Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови.

 • Заміна прямої мови непрямою.

 • Розділові знаки при прямій мові.

 • Діалог. Розділові знаки при діалозі.

 • Цитата як засіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитатах.


Міжпредметні зв’язки.

 • Мова персонажа в діалозі та словах автора (література)Готуємось до Державної підсумкової атестації (диктант)

Орфограми:

 • Вживання великої літери;

 • Літера з у кінці префіксів;

 • Літери з-с у кінці префікса з-(с-).
І

- Що таке пряма та непряма мова?

- Назвіть складові діалогу?

- Що таке цитата?

ІІ

1. Поставте розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі й обґрунтуйте їх.

2. Замініть пряму мову непрямою.

3. Знайдіть і виправте помилки на вивчені правила

4. Знайдіть орфограму та поясніть її.

ІІІ

Складіть діалог на самостійно обрану тему (12-14 реплік)
ТЕМА ІІІ

Складне речення і його ознаки.

Складносурядне речення.

 • Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв’язком.

 • Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному.

 • Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

 • Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів. Синтаксичний розбір ССР.


Міжпредметні зв’язки.

 • Опис у художньому творі (література)


Готуємось до Державної підсумкової атестації (диктант)

Орфограми:

 • Не з дієсловом;

 • Ні (ані) з різними частинами мови;

 • Дефіс у прислівниках.


^ ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ЗА І СЕМЕСТРІ

- Назвіть ознаки складного речення.

- Що таке складносурядне речення?

- Які смислові зв’язки існують в складносурядному реченні?

- Які розділові знаки ставляться в складносурядному реченні? Аргументуйте на прикладі.

ІІ

1. Знайдіть в тексті складне речення, визначте його вид , засоби зв’язку, поставте розділові знаки й обґрунтуйте їх

2.. Знайдіть і виправте пунктуаційні помилки на вивчені правила.

3. Проаналізуйте виражальні можливості складносурядних речень та інших синонімічних конструкцій.

4. Складіть речення та/або мікро- текст, використовуючи виражальні можливості складносурядних речень.

5. Знайдіть орфограму та поясніть її.

ІІІ

1. Напишіть тези прочитаної публіцистичної статті.

2. Напишіть доповідь на основі 2-3-х джерел на морально-етичну і суспільну теми у публіцистичному стилі.

Теми на вибір:

 1. «Що нам потрібно відроджувати?»

 2. «Спішу у храм святого слова».

 3. «Чарівний дивосвіт мистецтва».

 4. «Пізнай самого себе».

 5. «Борися за життя: будь майстром свого «я».


Рекомендовані підручники і посібники


1. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак ЕКО . – 2009.

2. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 9-го кл. . загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2009.

3. Пентилюк Н.І., Гайдаєнко І.В.. Українська мова. 8 клас: Підручник для 9-го кл. . загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2009.

4. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 9-го кл. . загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2009.

5. Литвин І.В., Литвин С.І. Українська мова в таблицях. - К.: «Експрес - об’ява» 1998.

6. Дмитренко Г. Українська мова Навчальний посібник для 9 класу. К.: Микола Дмитренко, 2009.


Додаток 1


Зразок оформлення зошитів

Перше вересня

Класна робота

Вправа 12

 • між роботами відступай два рядочки;

 • на полях не пиши;

 • число завжди пиши словами;

 • в зошиті працюй охайно.


Додаток 2


Рекомендації до написання переказів

  1. Прочитати або прослухати текст.

  2. Усно дати відповіді на питання:

 • До якого типу висловлювання належить текст?

 • Що описується? (Про що розповідається? або Над чим роздумує автор?)

 • Поділити текст на мікротеми.

  1. Ще раз прочитати або прослухати текст.

  2. Скласти план до тексту.

  3. Працювати над переказом у чернетці.

  4. Переписати готовий переказ у чистовик.


Додаток 3


Орієнтовний план твору-роздуму на морально-етичну та суспільну теми

І. Вступ (підведення до проблеми: чому я над цим замислився – став учасником чи свідком якоїсь події, щось почув чи прочитав тощо)

ІІ. Теза твору.

 1. Доказ на підтвердження або спростування тези.

 2. Доказ (або приклад) ……………………………..

 3. Доказ (або приклад) ……………………………..

 4. Доказ (або приклад) і под.

ІІІ. Висновки.


Додаток 4


Рекомендації до написання диктантів

1. Диктант для самоперевірки

 1. Виберіть текст із збірника (обсяг 140-160 слів);

 2. Напишіть диктант;

 3. Підкресліть орфограми;

 4. Перевірте за посібником написання тексту;

 5. Працюючи на текстом, користуйтеся словниками, довідниками, підручниками.

 6. Сформулюйте та запишіть в робочий зошит запитання, що виникли під час роботи над текстом.


^ 2. Диктант для взаємоперевірки

 1. Виберіть текст із збірника (обсяг 140-160 слів);

 2. Напишіть диктант;

 3. Підкресліть відповідні орфограми ;

 4. Надайте для перевірки написаний текст (тому хто диктував);

 5. Працюючи на текстом, користуйтеся словниками, довідниками, підручниками.

 6. Сформулюйте та запишіть в робочий зошит запитання, що виникли під час роботи над текстом.


3. Диктант-завдання

 1. Виберіть текст із збірника (обсяг 140-160 слів);

 2. Напишіть диктант;

 3. Підкресліть орфограми;

 4. Перевірте за посібником написання тексту;

 5. Виконайте морфологічний аналіз різних частин мови;

 6. Працюючи на текстом, користуйтеся словниками, довідниками, підручниками.

 7. Сформулюйте та запишіть в робочий зошит запитання, що виникли під час роботи над текстом.


Додаток 5

Схема синтаксичного аналізу простого речення

1. Указати, що речення просте.

2. Тип речення за метою висловлення: розповідне, питальне, спо­нукальне.

3. Речення окличне чи неокличне.

4. Охарактеризувати речення за його будовою:

а) двоскладне чи односкладне (тип односкладного);

б) поширене чи непоширене;

в) повне чи неповне (указати, який член речення пропущено);

г) ускладнене чи неускладнене (чим ускладнене).

5. Пояснити розділові знаки.


Схема синтаксичного аналізу складносурядного речення

 1. Аналізоване речення.

 2. Із скількох частин складається? Назвати їх.

 3. Які змістові відношення в реченні?

 4. Якими засобами зв'язані частини складносурядного речення (інтонація, сурядні сполучники, порядок розташування частин, спільний другорядний член, наявність у наступній частині співвідносного займе­нника або прислівника)?

 5. Якими є частини складносурядного речення за наявністю голо­вних членів, другорядних, за ускладнюючими засобами, за повнотою?

 6. Характеристика кожної частини за членами речення (зв'язки, засоби зв'язку, відношення між ними).

 7. Розділові знаки в реченні

 8. Графічна схема речення.


Схема синтаксичного аналізу складнопідрядного речення

  1. Аналізована речення.

  2. Із скількох частин складається? Назвати їх.

  3. Характеристика всього речення за метою висловлювання та будовою

  4. Вид складного речення – сполучникове, складнопідрядне.

  5. Кількість простих речень:головне і підрядне.

  6. Чим з’єднані головне та підрядне речення – сполучником чи сполучним словом?

  7. Що пояснює підрядне в головному – ціле речення чи окремі члени?

  8. Розділові знаки.

  9. Кожна частина складного речення аналізується як просте.

  10. Графічна схема речення.


Схема аналізу складного безсполучникового речення

 1. Аналізоване речення.

 2. Яке це речення за метою висловлювання, емоційним забарв­ленням (розповідне, питальне, спонукальне, окличне).

 3. Безсполучникове, Яка інтонація є засобом зв'язку?

 4. Кількість предикативних частин, що входять до складу речення (виділити кожну з них)

 5. Які смислові відношення існують між частинами складного безсполучникового речення ?

 6. Перша предикативна частина (аналіз за схемою простого ре­чення: двоскладне, односкладне (тип односкладного); поширене; по­вне, неповне: головні і другорядні члени речення (аналізуються за схе­мою синтаксичного розбору простого речення

 7. Друга предикативна частина.

 8. Розділові знаки у складному безсполучникову реченні.

 9. Схема речення (графічна і лінійна).Схема аналізу багатокомпонентного речення з різними видами зв'язку

 1. Аналізована конструкція (речення).

 2. Яке речення за метою висловлювання, емоційним забарвлен­ням (розповідне, питальне, спонукальне, окличне)?

 3. Предикативні частини, з яких складається речення, виділити (пронумерувати) кожну з них.

 4. Предикативні частини, що виділяються на вищому рівні члену­вання (об'єднані сурядним чи безсполучниковим зв'язком). Смислові відношення між ними.

 5. Предикативні частини, що виділяються на нижчому рівні члену­вання (вони приєднуються підрядним зв'язком).

 6. Який член головної предикативної частини (чи вся частина пояснюється підрядною?

 7. На яке питання відповідає підрядна частина

 8. Якими сполучниками чи сполучними словами приєднується до головної?

 9. 3 яким підрядним реченням співвідноситься підрядна частина(чи підрядні)?

 10. До якого різновиду багатокомпонентних складних речень з різ­ними видами зв'язку належить речення (з сурядним і підрядним; з без­сполучниковим і підрядним; з сурядним, безсполучниковим і підряд­ним).

 11. Аналіз предикативних частин за схемою простого речення.

 12. Розділові знаки в реченні.

 13. Схема речення.Додаток 6


Критерії оцінювання результатів самостійної роботи, знань і вмінь екстернів


Початковий рівень (від 1 до 3 балів)

Передбачає елементарне володіння навчальним матеріалом, відтворює менше половини навчального матеріалу, виконання елементарних завдань за допомогою вчителя (виконання вправ, написання диктантів). Ведення зошитів.


Середній рівень (від 4 до 6 балів)

Передбачає виявлення знань і розуміння основних положень начального матеріалу. Аналізування, порівняння, узагальнення, висновки (за допомогою вчителя). Вміння застосовувати знання на практиці (за зразком). Ведення зошитів.


Достатній рівень (від 7 до 9 балів)

Передбачає вільне володіння вивченим матеріалом, застосування знань в дещо змінених ситуаціях, вміння систематизувати і аналізувати інформацію, вміння добирати аргументи. Ведення зошитів.


Високий рівень (від 10 до 12 балів)

Передбачає володіння набутими знаннями, виявлення творчих здібностей, вміння використовувати здобуту інформацію і виявляти власне ставлення до неї.

Похожие:

Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 8 класу передбачає
Вміти: визначати частини мови, головні і другорядні члени речення, лексичне і граматичне значення слова
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 10 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і письмових висловлюваннях
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 11 класу передбачає
В наведеному словосполученні вкажіть головне та залежне слово, визначте смислові зв’язки в ньому
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 8 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Фонетика (продовження.). Вимова приголосних звуків. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 10 класу передбачає
Тема поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису...
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 6 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 6-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2006
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2005
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 9 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української мови за курс 9 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Лексикологія і фразеологія. Прислівники — синоніми й антоніми; прислівники — омоніми до іменників з прийменниками. Фразеологізми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов