Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає icon

Атестація з української мови за курс 10 класу передбачаєНазваниеАтестація з української мови за курс 10 класу передбачає
Дата конвертации28.05.2013
Размер62.81 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>атестація з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ за курс 10 класу передбачає


 1. Знати теоретичний матеріал, передбачений програмою.

 2. Уміти застосувати теоретичні знання на практиці:

 • виконувати тренувальні вправи;

 • робити мовленєві аналізи;

 • слухати і розуміти тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення (аудіювання);

 • відтворювати готовий текст, виразно читати тексти різних типів, стилів, жанрів мовлення;

 • створювати власні висловлювання;

 1. Виконувати письмові роботи (домашні, контрольні, творчі);

 2. Вести три зошити:

 • Для нотування теоретичних відомостей (за бажанням);

 • Для виконання письмових робіт;

 • Для творчих робіт.

 1. Уміти працювати з додатковою літературою;

 2. Повторювати теоретичний матеріал, вивчений у попередніх класах.Зміст навчального матеріалу


ТЕМА 1. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису та стилістики.


 • Українська мова в світі.

 • Одиниці мови: основні звуки, значущі частини слова, слово.

 • Словосполучення, речення.

 • Складне синтаксичне ціле (текст)

 • Основні норми української літературної вимови. Знаки письма.

 • Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа.

 • Морфологічна будова слова. Основні орфограми у коренях, префіксах, суфіксах.

 • Творення слів.

 • Лексикологія. Власне українські слова. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання. Стилістичні засоби лексикології.

 • Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології.Орієнтовні запитання та завдання:


 1. Як представлена українська мова в світі?

 2. Дайте визначення поняттям:

    • Фонетика

    • Звук

    • Слово

    • Словосполучення

    • Речення

    • Текст

    • Корінь

    • Префікс

    • Суфікс

    • Лексикологія

    • Власне українські слова

    • Фразеологія

    • Фразеологізм

    • Стилістика

    • Складне синтаксичне ціле

 1. Простежте ланку одиниць мови: від найменшої до найбільшої.

 2. Назвіть основні норми української літературної мови.

 3. Які складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа ви знаєте?

 4. Позначте орфограму та поясніть її.

 5. Визначте значущі частини слова.

 6. Які способи словотворення ви знаєте?

 7. Які засоби лексикології та фразеології ви знаєте?

 8. Виконайте фонетичний аналіз слова.

 9. Виконайте морфемний аналіз слова.

 10. Виконайте лексичний аналіз слова.


Обов’язкові види робіт із розвитку зв’язного мовлення


Сприймання чужого мовлення

- аудіювання;

Відтворення готового тексту

- читання мовчки

- переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.

Створення власних висловлювань:

 • Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статей)

 • Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух\

 • Твір на морально-етичну тему (в публіцистичному стилі - „стаття в газету ”)

 • Твір на морально-етичну тему (в художньому стилі.Теми творчих робіт


1 На морально-етичну тему (в публіцистичному стилі - „стаття в газету”)

 • "Милосердя і співчуття як основа особистості людини"

 • "З усіх відомих природі глибин, мабуть , найбільша—глибина людської душі" ( О. Гончар)

 • " Творчість – як звичний стан душі"

 • Чужому лихові не смійся

 • Як забезпечити добробут і щастя в родині

 • „Хай оживає істина стара:

людина починається з добра”

 • Мистецтво бути собою

 • Особистість і самовиховання

„Можна вибрать друга і о духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати” ( В,Стус)

 • „Брехня із милосердя раз болить,

Брехня із страху – цілий вік карає” (Д.Павличко)

 • Мистецтво як засіб творення особистості

 • „Письменник – то сіяч краси, добра, борець за мир, знавець людей, про яких пише, оточення, в якому живе” (М.Стельмах)


2 На морально-етичну тему (в художньому стилі)

 • "Дивіться ж, нащадки:

В долоні синівської долі

Вручаємо світ ми... ( Б. Олійник)

 • "Земля - це прекрасно, як поема про море" ( Г. Тютюнник)

 • "О, пісне, не кидай ти нас" ( І. Багряний)

 • " ...І не набрався скверни,

ненависті, прокльону... " (В. Стус )

 • Совість – найкращий порадник

 • Кого ви вважаєте героєм нашого часу?

 • „Наша дума, наша пісня не вмре, не загине”

 • Згаяний час – то втрачений скарб

 • „Тільки той досягає мети, хто іде, тільки той, хто горить, не згоряє”

 • „З усіх два слова: „мати” і „вітчизна” – існують звіку тільки в однині”

 • „Кринице мого дитинства, дивися, не обмілій...”

 • „Шукайте папороті цвіт в своїй душі”Зразок лексичного розбору

Схема розбору

 1. Аналізоване слово.

 2. З'ясувати значення, в якому слово виступає в реченні (тексті).

 3. Визначити, однозначне слово чи багатозначне; якщо багатозначне, назвати інші його значення (прямі й переносні).

 4. Яке слово за походженням.

 5. Визначити, чи слово активного вжитку, чи має периферійне вживання (архаїзм, історизм, неологізм).

 6. Охарактеризувати стилістичні властивості слова (стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійно-термінологічне, діалектне, жаргонне) та походження.

 1. Аналізоване слово належить до активної лексики, слово земля є загальнонародним, оскільки вживається всіма носіями мови без територіальних чи соціальних обмежень.

 2. За вживаністю у стилях слово міжстильове, може вживатися в різних стилях, нейтральне.


Зразок фонетичного розбору

Схема розбору

 1. Аналізоване слово.

 2. Записати слово фонетичною транскрипціями.

 3. Схарактеризувати склади.

 4. Виписати фонеми та звуки, схарактеризувати звуки.Зразок морфемного аналізу

Схема розбору

 1. Аналізоване слово.

 2. Змінюване чи незмінюване слово (довести).

 3. Визначити закінчення у змінюваному слові (позитивне чи нульове).

 4. Визначити основу слова й охарактеризувати її: непохідна (коренева), похідна (суфіксальна, префіксальна, префіксально-суфіксальна,

 5. Визначити корінь слова

 6. Визначити префікси, суфікси.^ Критерії оцінювання знань екстернів

( за рівнями та балами)

Початковий (1-3)

Передбачає знання понять з української мови, виконання елементарних завдань за допомогою вчителя. Ведення зошита.


Середній (4-6)

Передбачає виявлення знань і розуміння основних положень навчального матеріалу, правильні відповіді на поставлені запитання. Аналізування, порівнювання узагальнення з допомогою вчителя. Вміти застосувати знання на практиці (за зразком). Ведення зошита.


Достатній ( 7-9)

Передбачає вільне володіння вивченим матеріалом, застосування знань в дещо змінених ситуаціях, вміння аналізувати і систематизувати інформацію, використовувати загальновідомі докази у власній аргументації. Ведення зошита.


Високий (10-12)

Передбачає системні дієві знання, вияв творчих здібностей ( написання творів, доповідей, рефератів тощо), висловлення власного ставлення до отриманої інформації.


Література

Основна

 • Бєляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л.В., Шелехова Г. Т. Українська мова, 10-11 кл.: - К.: Вид. „Освіта”, 2000.

 • Литвин І. В., Литвин С. І., Українська мова в таблицях. - К.: Вид. „Експрес-об’ява”, 1998.

 • Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.- К.: Вид. „Вежа,” 1994.


Додаткова

Антоненко – Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення .- Львів: Світ, 1990.

Гуревич С. С. Основи риторики К., 1988.

Караванський С. Секрети української мови. –К.,1994.

Коваль А. П. Культура ділового мовлення. – К.: Либідь, 1992.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови .- К., 1997.

Український правопис .- 4 –те вид .- К.: Наук . думка, 1993.

Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання .- К., 1997 .

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови .- 3-тє вид .- К.: Освіта, 1997.Похожие:

Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 8 класу передбачає
Вміти: визначати частини мови, головні і другорядні члени речення, лексичне і граматичне значення слова
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 10 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і письмових висловлюваннях
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 11 класу передбачає
В наведеному словосполученні вкажіть головне та залежне слово, визначте смислові зв’язки в ньому
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 8 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Фонетика (продовження.). Вимова приголосних звуків. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 9 класу передбачає
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 6 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 6-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2006
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 5 класу передбачає
Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5-го кл загальноосвіт навч закл. – К.: Освіта України, 2005
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 9 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української мови за курс 10 класу передбачає iconАтестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Лексикологія і фразеологія. Прислівники — синоніми й антоніми; прислівники — омоніми до іменників з прийменниками. Фразеологізми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов