Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки icon

Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 рокиНазваниеПро затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки
Дата конвертации28.05.2013
Размер157.37 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

"26 " 05 2008 №_461__


Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки


З метою реалізації рішень І Всеукраїнської наради вчителів української мови і літератури загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 р. № 4/10-2 щодо створення належних умов для забезпечення ефективності процесу вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити галузеву Програму поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки (додається).

 2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України (Болюбаш Я.Я., Десятов Т.М., Куліков П.М.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Завалєвський Ю.І.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку до 10 жовтня інформувати департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) щодо виконання відповідних заходів програми.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра П.Б.Полянського.Міністр І.О. Вакарчук

Затверджено

наказом МОН України

від 25.05. 2008 № 461

Галузева Програма

поліпшення вивчення української мови

у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами

національних меншин на 2008-2011 роки

І. Загальна частина

Державність мови є універсальною формою об’єднання людей в одне ціле, в один народ. Це - важливий чинник самовизначення нації, її генетичний код, надійна основа розвитку країни і основний засіб творення національної культури.

Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні стала Конституція України, Закон України “Про мови в Українській РСР”, Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10 (справа про застосування державної мови), а також інші законодавчі акти, зокрема: закони України “Про національні меншини в Україні”, “Про освіту”, ”Про видавничу справу”, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, Рамкова конвенція про захист національних меншин та інші.

Утвердженню статусу української мови у системі освіти сприяли Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та виконання заходів щодо реалізації Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки. Виконання основних положень цих документів покликано сприяти створенню оптимального мовного простору в державі, необхідних умов для утвердження державності української мови.

Аналіз стану вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин, організаційного і науково-методичного забезпечення цього процесу в умовах переходу на 12-річний термін навчання дає підстави констатувати певні позитивні зміни:

- усвідомлення учнями та їх батьками життєвої необхідності оволодіння державною мовою, що створює мотиваційну базу для її вивчення;

- істотне розширення мережі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, що сприяє самоідентифікації частини українців і стабілізує мережу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин;

- впровадження обов’язкового вивчення української мови у всіх загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від мови навчання;

- створення науково-методичного забезпечення курсу української мови в умовах переходу на 12-річний термін навчання - нових навчальних планів, програм, підручників, посібників, попередні результати апробації яких засвідчили перспективність реформ, здійснюваних у галузі мовно-літературної освіти;

- посилення розвивального і виховного потенціалу української мови завдяки реалізації в програмах і підручниках соціокультурної змістової лінії, що містить вагомий українознавчий компонент;

- реалізація комплексу заходів, пов’язаних із підготовкою педагогічних кадрів до викладання української мови в умовах переходу на 12-річний термін навчання та профільність освіти.

Разом із тим, проведений аналіз свідчить, що стан вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин досить неоднорідний. Неналежний рівень оволодіння українською мовою випускників окремих закладів робить їх неконкурентноспроможними при вступі (тестуванні) до вищих навчальних закладів, а в подальшому успішно інтегруватись в українське суспільство.

Усе це потребує додаткових заходів щодо поліпшення стану вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин.
^

ІІ. Мета та основні завдання


Метою програми є створення належних умов для поліпшення вивчення української мови в цих закладах, розвитку і розширення сфери її функціонування, виховання шанобливого ставлення до неї.

Основними завданнями програми є:

зміцнення статусу української мови як державної;

розширення функціонування української мови;

визначення дієвих заходів щодо поліпшення стану вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

створення достатньої організаційної, кадрової, фінансової, науково-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення оптимальної ефективності процесу вивчення української мови з метою досягнення високого рівня володіння нею випускниками;

створення і видання підручників нового покоління та навчально-методичної літератури до них, розширення словникової бази.
^

ІІІ. Фінансове забезпечення


Фінансування програми здійснюється в межах видатків Державного бюджету, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади, які є виконавцями цієї програми.

Виконавці програми щороку в межах бюджетних призначень передбачають цільові кошти на фінансування відповідних розділів програми.
^

ІV. Очікувані результати


Виконання програми забезпечить:

реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

поліпшення вивчення та викладання української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

підвищення рівня грамотності та культури мовлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин;

забезпечення навчально-методичною літературою з української мови і літератури.

^ V. Кординація та контроль за виконанням програми.

Координація роботи з виконання галузевої програми покладається на департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, міських державних адміністрацій, структурні підрозділи Міністерства освіти і науки України щороку до 10 жовтня інформують департамент загальної середньої та дошкільної освіти про хід виконання галузевої програми.

З А Х О Д И

щодо поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах

з навчанням мовами національних меншинЗаходи

Термін виконання

Виконавці

1.

Розробити регіональні заходи поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

до 1.07.2008 року

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

2.

Забезпечити підготовку випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин до зовнішнього незалежного оцінювання:

 • збільшити кількість годин на вивчення української літератури в 10 та 11 класах (по 2 години на тиждень додатково за рахунок варіативної складової навчальних планів);

 • запровадити в 10 класах двомовне вивчення (мовою навчання за рахунок інваріантної частини та українською мовою за рахунок варіативної частини навчальних планів) історії України (2 години на тиждень), математики (2 години на тиждень);

 • запровадити в 11 класах вивчення Історії України українською мовою;

 • запровадити у 11 класах двомовне вивчення (мовою навчання за рахунок інваріантної частини та українською мовою за рахунок варіативної частини навчальних планів) математики (2 години на тиждень) і одного предмета за вибором учнів (2 години на тиждень)з 1.09.2008 року


з 1.09.2008 року


з 1.09.2009 року


з 1.09.2009 рокуМіністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

3.

Збільшити у 2-4 класах години на вивчення української мови (по 1годині на тиждень додатково за рахунок варіативної складової навчальних планів)

з 1.09.2008 року


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

4.

Запровадити в 5 класах двомовне вивчення (мовою навчання за рахунок інваріантної частини та українською мовою за рахунок варіативної частини навчальних планів) історії України (0,5 години на тиждень)

з 1.09.2008 року


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

5.

Запровадити починаючи з 6-го класу вивчення історії України українською мовою

з 1.09.2009 року


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

6.

Запровадити в 6 класах двомовне вивчення (мовою навчання за рахунок інваріантної частини та українською мовою за рахунок варіативної частини навчальних планів) географії (1 година на тиждень)

з 1.09.2009 року


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

7.

Запровадити починаючи з 7-го класу вивчення географії українською мовою

з 1.09.2010 року


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

8.

Запровадити починаючи з 7-го класу двомовне вивчення (мовою навчання за рахунок інваріантної частини та українською мовою за рахунок варіативної частини навчальних планів) математики (по 1 годині на тиждень)

з 1.09.2010 року


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

9.

Підготувати інструктивно-методичний лист щодо поетапного переходу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на викладання ряду предметів (історія України, географія України, трудове навчання, фізична культура, захист Вітчизни тощо) українською мовою

до 1 липня 2008 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

10.

Проводити моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

2008-2011 роки


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

11.

Вивчити стан викладання української мови і літератури, провести моніторинг навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин:

- у Чернівецькій області;

 • у Закарпатській області;

 • у Автономній Республіці Крим;

 • в Одеській області;

 • у м. Севастополі2008 рік

2009 рік

2010 рік

2010 рік

2011 рік

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти,

Інститут педагогіки АПН України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

12.

Розробити методичні матеріали щодо застосування елементів двомовного навчання при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

2008 рік

Інститут педагогіки АПН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

13.

Посилити компетентнісне спрямування навчання української мови, яке має забезпечити вільне користування усним і писемним українським мовленням, з цією метою поновити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови


2008 рік

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

14.

Розробити навчальні програми з української мови і літератури факультативних занять, курсів за вибором для профільної школи

2009 – 2011 роки

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

15.

Продовжити роботу з авторськими колективами із створення підручників з української мови і літератури:

для учнів 9 класу;

для учнів 10 класу;

для учнів 11 класу;

для учнів 12 класуІІІ кв-л 2008 року

ІІІ кв-л 2009 року

ІІІ кв-л 2010 року

ІІІ кв-л 2011 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

16.

Удосконалити навчальну програму з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин:

- підготувати методичний лист щодо внесення змін до навчальної програми з української літератури;

- створити хрестоматію з української літератури для учнів 5-6 класівдо 1 серпня 2008 року

2009 рікДепартамент загальної середньої та дошкільної освіти

Чернівецький ІППО, Чернівецький державний університет

17.

Забезпечити створення і видання:

 • двомовних термінологічних словників,

навчально-методичної літератури, дидактичних матеріалів з української мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

2008-2009 роки

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти


18.

Створити постійну рубрику в журналі “Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах” для вчителів української мови і літератури, які викладають у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

2008 рік

департамент загальної середньої та дошкільнї освіти

видавництво “Педагогічна преса”

19.

Запровадити, починаючи з 2009 року (з періодичністю раз у два роки), обласний тур Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” номінацію “Українська мова і література” для вчителів української мови і літератури загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

2009 рік


Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,

департамент загальної середньої та дошкільної освіти

20.

Внести зміни до відповідних нормативних документів щодо поділу класів на групи при вивчення української мови, якщо є 21 і більше учнів в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у міській місцевості та 16 учнів- в сільській місцевості

ІУ квартал 2008 рік

Департамент економіки та фінансування

21.

Встановити надбавки до посадових окладів учителям української мови і літератури та вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

до 1 червня 2008 рік

Департамент економіки та фінансування

22.

Опрацювати питання щодо можливості безоплатного здобуття вчителями загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин другої вищої освіти за спеціальностю “ українська мова і література”

ІІ квартал 2009 року

Департамент

вищої освіти

23.

Проводити курси з вивчення української мови для вчителів історії, математики, інших предметів, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

Постійно

Обласні ІППО

24.

Проводити курси підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури, вчителів початкових класів, загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

2008-2011 роки

Обласні ІППО

25.

Розробити та запровадити у систему підвищення кваліфікації обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти спецкурс “Методика навчання учнів української мови у полікультурному мовному середовищі”

2010 рік

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,

Обласні ІППО

26.

Проводити міжрегіональні науково-методичні семінари та тренінги з питань методики та сучасних технологій викладання української мови і літератури:

 • у Закарпатській області;

 • у Чернівецькій області;

 • у Автономній Республіці Крим;

- в Одеській області2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти,

департамент професійно-технічної освіти

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

обласні ІППО

27.

Проводити широку інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед учнів, педагогів, батьків, громадськості щодо законодавчої та нормативно-правової бази про статус державної мови через центральні та регіональні засоби масової інформації.

2008-2011роки

Департаменти МОН, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

28.

Проводити тематичні літературні експозиції, дні шляхетності української мови, літературно-мистецькі вечори, дні української писемності та мови спільно з обласними організаціями національно-культурних товариств, відповідними фахівцями української словесності вищих навчальних закладів

2008-2011 роки

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

29.

Сприяти модернізації навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

2008-2011 роки


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

30.

Забезпечити умови для опанування педагогічними працівниками загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин новітніми технологіями навчання та комп’ютерною технікою

2008-2011 роки


Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

31.

Поповнювати фонди бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин сучасною книжковою продукцією українською мовою

2008-2011 роки

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністраційПохожие:

Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconНаказ №233 Про виконання галузевої Програми Поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки
Начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій)
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconНаказ №233 Про виконання галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки
Начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій)
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconІнформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №17-18, 19-21, 2011 Українська та рідні мови, інтегровані курси «Література» у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та іншими мовами національних меншин
Навчальному році вчителі-словесники у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних...
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconУкраїнська мова в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, російська мова та література, мови і літератури інших національних меншин
На сучасному етапі розвитку суспільства основним завданням державної освітньої політики є створення умов для розвитку особистості...
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconПро вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Вивчення української мови в 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством...
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки icon“Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб…
Особливисті викладання української мови в школах з навчанням мовами національних меншин у Судацькому регіоні
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2008-2009 навчальному році
Оновлення змісту освіти, структури, методів, організаційних форм навчання української мови спрямоване на створення оптимальних умов...
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconБ. Д. Грінченка Про вивчення зарубіжної літератури у 2008-2009 навчальному році
України №10, 2005 р.) кількість годин на вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою...
Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки iconМетодичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах
Упродовж останніх років поряд із традиційними формами контролю все більшого поширення набуває зовнішнє оцінювання, результати якого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов