Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) icon

Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр)НазваниеАтестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр)
Дата конвертации28.05.2013
Размер69.41 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр)
ІІ семестр


Ти знаєш, що ти людина?


Програмовий матеріал


Поянття теорії літератури

Напам»ять
^ Олекса Стороженко. “Скарб”. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).Перекажи сюжет оповідання, прокоментуй його. Розкажи про особливості гумористичного змалювання образу головного героя, його поведінки. Розкажи про символічне (приховане) значення образу скарбу. Вислови власні міркування про сенс людського буття, щастя людини.
^ Богдан Лепкий. “Цвіт щастя”, “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”
Коротко про письменника. Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.


Перекажи зміст твору, виділи головну думку. Знайди реальне і уявне у творі. Схарактеризуй образ хлопчика, його внутрішній стан (“Цвіт щастя”). Розкрий трагічну і комічну ситуації, їхню роль у втiленні головної думки, притчевої моралі.
^ Ліна Костенко. “Чайка на крижині”, “Крила”
Коротко про письменницю. Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини — її “крилатість”, що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті.диптих.

один вірш (на вибір).

Виразно і вдумливо прочитай диптих. Визнач провідну думку кожної частини. Прокоментуй метафоричний підтекст образів. Вислови власні міркування про духовне наповнення кожного, індивідуальні способи його проявів у реальному сучасному житті.


^ Борис Харчук. “Планетник”
Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині.повість-притча.Перекажи сюжет повісті. Знайди в повісті казкове і реальне. Охарактеризуйте образ Планетника за планом, проаналізуй його вчинки. Розкрий символічне значення образу квітки. Виділи і з’ясуй роль у творі художніх засобів.
^ Євген Гуцало. “Сім’я дикої качки”
Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу.


Складіть план розповіді про події, змальовані в оповіданні. Перекажи сюжет. Охарактеризуй образи Тосі і Юрка, порівнюючи їхні вчинки. Поясни особливості композиції, виділи кульмінацію.
^ Любов Пономаренко. “Гер переможений”
Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо).новела.
Прокоментуй сюжет повісті. Як ти розумієш закінчення твору? Обґрунтуй свою думку. Визначи головну ідею твору.

Ми - українці
^ Василь Симоненко. “Лебеді материнства”, “Ти знаєш, що ти — людина?”, “Гей, нові Колумби й Магеллани”, “Перехожий”
В. Симоненко — “лицар на білому коні” в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Втілення в ній особливостей української ментальності, рис національного характеру. Загальнолюдські цінності та ідеї. Проблема індивідуальності й натовпу (“Перехожий”).

ліричний герой (поглиблено).

“Лебеді материнства”; “Ти знаєш, що ти людина?”.Проаналізуй поезії, визнач їхні провідні мотиви та ідеї, прокоментуй художні засоби, з’ясуй символічний зміст образу лебедів, романтичний пафос твору. Розкрий алегоричний зміст вірша “Перехожий”. Вислови власні роздуми про сенс людського буття, патріотизм, романтичний максималізм, почуття власної гідності і самодостатності.
^ Андрій Малишко. “Пісня про рушник”, “Стежина” (“Чому, сказати, й сам не знаю...”), “Вогник”, “Приходять предки”
Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.2 вірші (на вибір).Що ви знаєте про поета?. Визначте і прокоментуй основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів.
^ Анатолій Дімаров. “Блакитна дитина”(скорочено)
Автобіографічна повість (перша частина тетралогії “На коні й під конем”). Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблематика твору. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині. Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя, стимули його поведінки.Прокоментуй морально-етичні проблеми людського співжиття, родинних стосунків, порушені в ньому. Охарактеризуй образ головного героя. Простеж за текстом гуманістичний пафос, іронічність оповіді, роль гумору. Виділи і перекажи найцікавішу пригоду героя-підлітка, аргументуй своє зацікавлення.
^ Василь Голобородько. “Наша мова”, “Ми йдемо”, “З дитинства: Дощ” (“Я вплетений...”), “Лелека” (фрагмент)
Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

вільний вірш.

одну з поезій (на вибір).

Поясни власне розуміння образного змісту творів, прокоментуй художні засоби. Визнач основний пафос поезій, ідею кожної з них. Розкрий образи рідної хати, шляху, ліричного героя, лелеки. Поміркуй про роль рідної мови в житті й долі кожної людини, її глибинний зв’язок з рідною землею, ментальністю і традиціями рідного народу
Леонід Кисельов. “Стати б хоч на менти лічені...”, “Земля така гаряча”, “Додому”, “Катерина”
Доля молодого поета. Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Ідея оптимізму, життєствердження. Патріотичний мотив вірша “Додому”. Вселюдське і національне значення образу української Мадонни (“Катерина”).один вірш (на вибір).

Перекажи історію трагічного життя молодого поета.. Визначи основну думку (ідею), поясни художні засоби, прихований, підтекстовий зміст образів. Охарактеризуй образ Катерини.

^ ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

Знати письменників, що народилися в рідному краї.
Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про них.Напишіть один твір , на вибір (за ІІ семестр):

  1. «Ти знаеш, що ти – людина?»(В. Симоненко)

  2. «Можна все на світі вибирати сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину»( В. Симоненко)

  1. «Рідна мати моя, ти ночей не доспала…» (А. Малишко)

  2. Образи символи в поетичній творчості (на основі вивчених творів).


Примітка: обсяг письмового твору 1,5-2,0 сторінкиПохожие:

Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української літератури за курс 8 класу (ІІ семестр)
Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”, “Сад” (“В огні нестримної навали ”), “Васильки”
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української літератури за курс 6 класу (ІІ семестр)
...
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
Києва, про князя Олега, про княгиню Ольгу, про хрещення Києва князем Володимиром (подавати на основі “Повісті минулих літ” у переказі...
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української літератури за курс 9 класу передбачає
Програма самостійної роботи екстерна до кожної теми складається з трьох основних розділів
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української мови за курс 8 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української мови за курс 5 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Фонетика (продовження.). Вимова приголосних звуків. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української мови за курс 9 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Обсяг навчального матеріалу та послідовність його вивчення містить ліва колонка наданої нище таблиці
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української літератури за курс 9 класу (ІІ семестр) тема нова українська література (продовження)
«Стоїть в селі Суботові», «Сон» («У всякого своя доля»), «І мертвим, і живим, і ненародженим», «Катерина», «Наймичка», «На панщині...
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української мови за курс 7 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Лексикологія і фразеологія. Прислівники — синоніми й антоніми; прислівники — омоніми до іменників з прийменниками. Фразеологізми...
Атестація з української літератури за курс 7 класу (ІІ семестр) iconАтестація з української мови за курс 10 класу (ІІ семестр) передбачає оволодіння темами
Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і письмових висловлюваннях
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов