Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика icon

Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математикаНазваниеОрієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика
Дата конвертации28.05.2013
Размер76.65 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ДЛЯ 6 КЛАСУ


МАТЕМАТИКА

  1. години на тиждень, усього -140 годин)


Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня підготовленості учнів, їх індивідуальних особливостей, рівня майстерності та досвіду, вибору форм і методів вивчення конкретної теми та ін.№ урокуКількість годин


Тема уроку


Дата

1

2

3

41

2, 3


4


5


6


7,8

9

10


11


12,13

14-16


17,18


19,20

21,22

23

24
1

2


1


1


1


2

1

1


1


2

3


2


2

2

1

1І семестр (64 год)


І. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ (10 год)


Тема1. Подільність чисел. Прості і складені числа (10 год)

Дільники натурального числа. Прості і складені числа

Ознаки подільності на 2, 5, 10, 3 і 9. Парні і непарні числа

Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники

Спільні дільники кількох чисел. Найбільший спільний дільник (НСД) кількох чисел. Взаємно прості числа

Спільні кратні кількох чисел. Найменше спільне кратне (НСК) кількох чисел

Розв’язування задач і вправ

^ Тематична контрольна робота № 1

Аналіз тематичної контрольної роботи


ІІ. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30 год)


Тема 2. Додавання і віднімання дробових чисел (14 год)

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість звичайного дробу

Скорочення звичайних дробів

Спільний знаменник кількох звичайних дробів. Найменший спільний знаменник (НСЗ) кількох дробів. Зведення звичайних дробів до НСЗ

Порівняння звичайних дробів. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Додавання і віднімання цілих і дробових чисел

Розв’язування рівнянь і задач

^ Тематична контрольна робота № 2

Аналіз тематичної контрольної роботи

1

2

3

425-27

28, 29

30

31-33


34,35

36

37,38

39

40


41

42


43


44,45


46,47

48

49,50


51

52


53

54


55


56

57

58

59

60

61,62

63

64

3

2

1

3


2

1

2

1

1


1

1


1


2


2

1

2


1

1


1

1


1


1

1

1

1

1

2

1

1


^ Тема 3. Множення і ділення звичайних дробів (16 год)

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Задачі на множення дробів

Взаємно обернені числа, їх властивість

Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел

Знаходження числа за його дробом

Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки

Розв’язування текстових задач

^ Тематична контрольна робота № 3

Аналіз тематичної контрольної роботи


ІІІ. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)


Тема 4. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки (12 год)

Відношення. Властивості відношення

Пропорція, члени пропорції. Основна властивість пропорції

Розв’язування рівнянь на основну властивість пропорції

Відсоткове відношення двох чисел. Знаходження відсоткового відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

Пряма і обернена пропорційна залежності

Розв’язування задач на пропорційний поділ

Розв’язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст)

^ Тематична контрольна робота № 4

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 5. Ймовірність випадкової події. Коло, круг (12 год)

Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події

Ймовірність випадкової події. Графічне порівняння шансів

Порівняння ймовірностей за допомогою перебору варіантів

Обчислення ймовірності

Розв’язування задач

Довжина кола. Число π

Круг. Площа круга

Круговий сектор. Кругові діаграми

Стовпчасті діаграми. Розв’язування задач

^ Тематична контрольна робота № 5

Аналіз тематичної контрольної роботи


1

2

3

465

66,67


68

69,70

71,72

73-75

76-78


79,80

81,82

83

84


85-87

88

89

90-92


93-95

96,97

98

99


100-102

103,104

105-109

110

111

112


113,114


115,116


117-119

120-122


123,1241

2


1

2

2

3

3


2

2

1

1


3

1

1

3


3

2

1

1


3

2

5

1

1

1


2


2


3

3


2


ІІ семестр (76 год)


V. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ( 64 год)


Тема 6. Раціональні числа. Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел (20 год)

Додатні і від΄ємні числа. Число 0

Координатна пряма, координата точки. Протилежні числа

Цілі числа. Раціональні числа

Модуль раціонального числа

Порівняння раціональних чисел

Додавання раціональних чисел Властивості додавання

Віднімання раціональних чисел, заміна віднімання додаванням. Властивості віднімання

Розкриття дужок

Розв’язування задач і вправ

^ Тематична контрольна робота № 6

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 7. Множення і ділення раціональних чисел

(15 год)

Множення раціональних чисел, властивості множення

Квадрат і куб від΄ємного числа

Коефіцієнт

Зведення подібних доданків. Розподільна властивість множення

Ділення раціональних чисел

Розв’язування задач і вправ

^ Тематична контрольна робота № 7

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 8. Рівняння. Розв’язування рівнянь з однією змінною (13 год)

Рівняння. Основні властивості рівнянь

Розв’язування лінійних рівнянь

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Урок узагальнення матеріалу

^ Тематична контрольна робота № 8

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 9. Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина (14 год)

Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих за допомогою косинця

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих. Побудова паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця.

Прямокутна система координат. Координатна площина

Приклади графіків залежностей між величинами. Графік шляху, графіки інших залежностей

Розв’язування вправ

1

2

3

4


125

126


127,128


129,130

131,132

133

134

135-140


1

1


2


2

2

1

1

6


Тематична контрольна робота № 9

Аналіз тематичної контрольної роботи


VI. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (14 год)


Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

Перетворення виразів

Розв’язування текстових задач усіх видів

Розв’язування завдань геометричного змісту

Підсумкова контрольна робота

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв’язування цікавих задач з вивчених темПохожие:

Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика
Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня...
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування курсу «Природознавство» для 5 класу за програмою 12-ти річної школи
Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування курсу «Природознавство» для 6 класу за програмою
Грунт. Склад грунту різноманітність грунтів родючість грунту та способи її підвищення. Поняття про добрива
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування курсу «Географія материків і океанів» для 7 класу за програмою 12-ти річної школи
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Тематичні карти і робота з ними
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування для 7 класу алгебра
Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня...
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування для 7 класу геометрія
Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня...
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування курсу «Загальна географія» для 6 класу за програмою
Географія наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства...
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування. Соціально-економічна географія світу
Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні регіони світу
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconУрок Дата Календарно тематичне планування уроків зарубіжної літератури, 6 кл
Повторення та узагальнення за темою „Міф і література”. Тематичне оцінювання (контрольне тестування)
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 6 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування
Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов