Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань icon

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених званьНазваниеПерелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
страница6/8
Дата конвертации29.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8

Антропологія


історичні


08

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01
^

Економічна теорія та історія економічної думки


економічні

08.00.02

Світове господарство і міжнародні економічні відносини


економічні

08.00.03
^

Економіка та управління національним господарством


економічні

08.00.04

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


економічні

08.00.05
^

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка


економічні

08.00.06

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища


економічні

08.00.07
^

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика


економічні

08.00.08

Гроші, фінанси і кредит


економічні

08.00.09
^

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)


економічні

08.00.10

Статистика


економічні

08.00.11
^

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці


економічні


09

^ ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
09.00.01

Онтологія, гносеологія, феноменологія

філософські

09.00.02

Діалектика і методологія пізнання

філософські

09.00.03

Соціальна філософія та філософія історії

філософські,

історичні

09.00.04

Філософська антропологія, філософія культури

філософські

09.00.05

Історія філософії

філософські, історичні

09.00.06

Логіка

філософські

09.00.07

Етика

філософські, історичні,

соціологічні

09.00.08

Естетика

філософські, історичні,

соціологічні

09.00.09

Філософія науки

філософські

09.00.10

Філософія освіти

філософські

09.00.11

Релігієзнавство

філософські, історичні,

соціологічні

09.00.12

Українознавство

філософські, історичні

09.00.14

Богослов’я

філософські


10

^ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
10.01.00

Літературознавство
10.01.01

Українська література

Філологічні

10.01.02

Російська література

Філологічні

10.01.03

Література слов’янських народів

Філологічні

10.01.04

Література зарубіжних країн

Філологічні

10.01.05

Порівняльне літературознавство

Філологічні

10.01.06

Теорія літератури

Філологічні

10.01.07

Фольклористика

Філологічні,

мистецтвознавство

10.01.09

Літературне джерелознавство і текстологія

Філологічні

10.01.10

Кримськотатарська література

Філологічні

10.02.00

Мовознавство
10.02.01

Українська мова

Філологічні

10.02.02

Російська мова

Філологічні

10.02.03

Слов’янські мови

Філологічні

10.02.04

Германські мови

Філологічні

10.02.05

Романські мови

Філологічні

10.02.06

Балтійські мови

Філологічні

10.02.07

Індоіранські мови

Філологічні

10.02.08

Тюркські мови

Філологічні

10.02.09

Фінно-угорські та самодійські мови

Філологічні

10.02.10

Іберійсько-кавказькі мови

філологічні

10.02.11

Монгольські мови

філологічні

10.02.12

Семітські мови

філологічні

10.02.13

Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії

філологічні

10.02.14

Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

філологічні

10.02.15

Загальне мовознавство

філологічні

10.02.16

Перекладознавство

філологічні

10.02.17

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

філологічні

10.02.21

Структурна, прикладна та математична лінгвістика

філологічні,

фізико-математичні,

технічні


11

^ ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
11.00.01

Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

географічні

11.00.02

Економічна та соціальна географія

географічні

11.00.04

Геоморфологія та палеогеографія

географічні

11.00.05

Біогеографія та географія ?рунтів

географічні

11.00.07

Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

географічні

11.00.08

Океанологія

географічні

11.00.09

Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

географічні

11.00.11

Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

географічні

11.00.12

Географічна картографія

географічні

11.00.13

Історія географії

географічні


12

^ ЮРИДИЧНІ НАУКИ
12.00.01

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

юридичні

12.00.02

Конституційне право; муніципальне право

юридичні

12.00.03

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

юридичні

12.00.04

Господарське право, господарсько-процесуальне право

- “ -

12.00.05

Трудове право; право соціального забезпечення

юридичні

12.00.06

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

юридичні

12.00.07

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

юридичні

12.00.08

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

юридичні

12.00.09

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

юридичні

12.00.10

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

юридичні

12.00.11

Міжнародне право

юридичні

12.00.12

Філософія права

юридичні,

філософські


13

^ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
13.00.01

Загальна педагогіка та історія педагогіки

педагогічні

13.00.02

Теорія та методика навчання (з галузей знань)

педагогічні

13.00.03

Корекційна педагогіка

педагогічні

13.00.04

Теорія і методика професійної освіти

педагогічні

13.00.05

Соціальна педагогіка

педагогічні

13.00.06

Теорія і методика управління освітою

педагогічні

13.00.07

Теорія і методика виховання

педагогічні

13.00.08

Дошкільна педагогіка

педагогічні

13.00.09

Теорія навчання

педагогічні

13.00.10

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

педагогічні


14

^ МЕДИЧНІ НАУКИ
14.01.00

Клінічна медицина
14.01.01

Акушерство та гінекологія

медичні

14.01.02

Внутрішні хвороби

медичні

14.01.03

Хірургія

медичні

14.01.04

Серцевосудинна хірургія

медичні

14.01.05

Нейрохірургія

медичні

14.01.06

Урологія

медичні

14.01.07

Онкологія

медичні, біологічні

14.01.08

Трасплантологія та штучні органи

медичні, технічні

14.01.09

Дитяча хірургія

медичні

14.01.10

Педіатрія

медичні

14.01.11

Кардіологія

медичні

14.01.12

Ревматологія

медичні

14.01.13

Інфекційні хвороби

медичні

14.01.14

Ендокринологія

медичні, біологічні

14.01.15

Нервові хвороби

медичні

14.01.16

Психіатрія

медичні

14.01.17

Наркологія

медичні

14.01.18

Офтальмологія

медичні

14.01.19

Оториноларингологія

медичні

14.01.20

Шкірні та венеричні хвороби

медичні

14.01.21

Травматологія та ортопедія

медичні

14.01.22

Стоматологія

медичні

14.01.23

Променева діагностика та променева терапія

медичні

14.01.24

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина

медичні

14.01.25

Судова медицина

медичні

14.01.26

Фтизіатрія

медичні

14.01.27

Пульмонологія

медичні

14.01.28

Клінічна фармакологія

медичні

14.01.29

Клінічна алергологія

медичні

14.01.30

Анестезіологія та інтенсивна терапія

медичні

14.01.31

Гематологія та трансфузіологія

медичні, біологічні

14.01.32

Медична біохімія

медичні, біологічні

14.01.33

Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

медичні

14.01.34

Космічна медицина

медичні

14.01.35
1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconПерелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
Вак україни від 14. 02. 2006 №73, від 29. 05. 2006 №263, від 19. 09. 2006 №407, від 12. 02. 2007 №70, від 02. 07. 2007 №501, від...
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів...
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconПорядок присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника загальні питання
Згідно з цим Порядком здійснюється присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового...
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconЗбірник наукових праць
Збірник «Актуальні проблеми політики» внесено до переліку вак україни №1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати...
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconAward procedure
Згідно з цим Порядком здійснюється присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового...
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconWhole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconНаказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 06. 2010 за №354/17649 Про затвердження Порядку внесення друкованих та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України,
Вищої атестаційної комісії України від 04. 04. 2000 №178 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів...
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconСхіднослов’янська філологія
Постановою Президії вак україни №1-05/1 від 26. 01. 2011 збірник "Східнослов'янська філологія" внесено до переліку наукових фахових...
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconПереатестація і нострифікація із „Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”
Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого постановою Кабінету...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов