Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається icon

Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додаєтьсяНазваниеПоложення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається
Дата конвертации01.12.2012
Размер39.58 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


НАКАЗ


« 25 » грудня 2008 р. № 786

м. Київ


Про затвердження складу

Наукової громадської ради

при ВАК України


Відповідно до пункту 7 Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом ВАК України від 28.09.2004 № 545,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити склад Наукової громадської ради при ВАК України, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність наказ ВАК України від 15.12.2006 № 659 «Про затвердження складу Наукової громадської ради при ВАК України».


Голова ВАК України В.Ф. Мачулін


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ВАК України

25.12.2008 № 786
^

Склад

Наукової громадської ради


при ВАК України 1. Голова - Дмитриченко Микола Федорович, член-кореспондент АПН України, доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОН України.

 2. Заступник голови - Антипкін Юрій Геннадійович, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України.

 3. Заступник голови - Коваленко Валентин Васильович, член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, Київський національний університет внутрішніх справ МВС України, Президія АПрН України.

 4. Заступник голови - Луговий Володимир Іларіонович, дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор, Президія АПН України.

 5. ^ Вчений секретар - Загайнова Лариса Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України.

 6. Бібік Надія Михайлівна, дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки АПН України.

 7. Богданов Григорій Олександрович, академік УААН, доктор сільськогосподарських наук, Президія УААН.

 8. Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, доцент, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

 9. Гольцев Анатолій Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

 10. Григорук Валерій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 11. Дробот Віра Іванівна, член-кореспондент УААН, доктор технічних наук, Національний університет харчових технологій МОН України.

 12. Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, академік УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний аграрний університет.

 13. Ільченко Михайло Юхимович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України “КПІ” МОН України.

 14. Кириленко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України.

 15. Кириленко Олександр Васильович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Інститут електродинаміки НАН України.

 16. Коломієць Ростислав Григорович, член-кореспондент Академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, Академія мистецтв України.

 17. Кострицький Валерій Всеволодович, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій і дизайну МОН України.

 18. Левенець Юрій Анатолійович, член-кореспондент НАН України, доктор політичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

 19. Лисенко Володимир Сергійович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

 20. Мельничук Георгій Аркадійович, кандидат технічних наук, Міністерство освіти і науки України.

 21. Миленька Галина Дмитрівна, кандидат наук з мистецтвознавства, професор, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України.

 22. Ничкало Нелля Григорівна, дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, відділення професійної освіти і освіти дорослих АПН України.

 23. Павлюк Мирослав Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України.

 24. Притульська Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет МОН України.

 25. Резніков Олександр Григорович, член-кореспондент НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України.

 26. Сайко Віктор Федорович, академік УААН, доктор сільськогосподарських наук, Інститут землеробства УААН.

 27. Терещенко Алла Костянтинівна, член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.

 28. Тихий Володимир Павлович, академік АПрН України, доктор юридичних наук, Інститут вивчення проблем злочинності АПрН України.

 29. Цеков Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, редакція “Бюлетеня ВАК України” та журналу “Науковий світ”.

 30. Черкасов Віктор Гаврилович, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

 31. Шулікін Дмитро Андрійович, редакція газети “Освіта України”.Похожие:

Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України
У своїй діяльності Наукова громадська рада при вак україни керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України,...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України
Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються
Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються
Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про громадську раду при Полтавській обласній державній адміністрації
Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада)
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про Громадську раду при Кременчуцькій одпі
Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету...
Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається iconПоложення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13. 02. 2008 р. №54 «Про утворення Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України», Рада
При Кабінеті Міністрів України працює Рада підприємців, склад і Голову якої затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов