План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р icon

План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н рНазваниеПлан роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р
Дата конвертации03.04.2013
Размер86.75 Kb.
ТипПлан роботи
скачать >>>

Відділ освіти Василівської райдержадміністрації

Науково-методичний центр відділу освіти


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор науково-

методичного центру

відділу освіти

райдержадміністрації

___________А.В.Нестор

«___»__________ 2011 р.


ПЛАН РОБОТИ

Школи педагогічної майстерності

вчителів іноземних мов

на 2011 – 2012 н.р.


Тема роботи школи педагогічної майстерності:

Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках іноземної мови як засіб розвитку особистості учнів у навчально-виховному процесі


Мета роботи майстер-класу:

  • Сприяння розвитку педагогічної творчості з метою розвитку особистості учнів та удосконалення навчального процесу;

  • впровадження передового педагогічного досвіду вчителів іноземної мови в практику роботи вчителів району.


Керівник школи педагогічної майстерності

Бурикіна Інна Олександрівна, вчитель англійської мови КЗ «Дніпрорудненська СШ «Світоч», спеціаліст вищої категорії, «Вчитель-методист», педагогічний стаж – 21 рік.


Склад учасників школи педагогічної майстерності

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Навчальний заклад, у якому працює

Предмет,

який викладає

Стаж

Категорія, звання

1.

Македонська М.П.

КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ступенів «Світоч»

Французька мова

32

Вища, «вчитель-методист»

2.

Шишкіна С.В.

КЗ Дніпрорудненська гімназія «Софія»

Англійська мова

28

Вища, «Старший вчитель»

3.

Бекетова О.І.

КЗ Дніпрорудненська гімназія «Софія»

Англійська мова

31

Вища, «Вчитель-методист»

4.

Бутко В.М.

КЗ Дніпрорудненська гімназія «Софія»

Англійська мова

31

Вища, «Старший вчитель»

5.

Ткаченко В.Ю.

КЗ Дніпрорудненська гімназія «Софія»

Нім. та франц. мова

21

Вища, «Старший вчитель»

6.

Різник В.М.

КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я»

Англійська мова

39

Вища

7.

Тодорєва В.О.

КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я»

Французька мова

39

Вища, «Вчитель-методист»

8.

Башилова Н.В.

КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ступенів «Талант»

Англійська мова

20

Вища, «Старший вчитель»

9.

Золотаренко Н.П.

Василівська вечірня (змінна) школа

Німецька мова

33

Вища, «Вчитель-методист»Засідання № 1


Жовтень-листопад


Тема : Сучасні освітні технології


Теоретична частина

1.Обговорення плану роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011-2012 н.р.


2. Вивчення та опрацювання книги Г.Селевко «Сучасні освітні технології» .

( Технологія комунікативного навчання іншомовної культури Є. Пассова).


Практична частина

1.Круглий стіл ««Актуальні проблеми викладання іноземних мов. Використання сучасних освітніх технологій на уроці та в позакласній діяльності» ( обмін досвідом).


2. Обговорення участі учнів Василівського району у 1, 2 етапах Україно-Американської програми FLEX. Шляхи якісної підготовки обдарованих учнів до районної олімпіади з іноземних мов.


Література


1.Селевко Г. Сучасні освітні технології : Добірка статей // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. - № 19-20. - C. 23-40

2.Освітні технології. Методичний-посібник. О.М.Пєхота. Видавництво А.С.К.


3.Зубченко О.Проблеми впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес загальноосвітніх шкіл Західної Європи // Рідна школа. - 2005. - № 9-10. - C. 75-78.


4. Приходько А. Де шукати витоки сучасних освітніх технологій?// Рідна школа. - 2005. - № 7. - C. 52-55.


Засідання №2

Грудень-січень


Тема: Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні іноземних мов


Теоретична частина


1.Доповідь « Навчання за допомогою комп’ютерів та комп’ютерних комунікацій».Обговорення доповіді.


2.Доповідь «Основні вимоги до створення комп’ютерних презентацій і публікацій».

3.Підготовка учнів до 3 етапу олімпіад з іноземних мов.( з досвіду роботи).

Практична частина

1.Аналіз матеріалів Інтернет-ресурсів .

2.Створення комп’ютерних презентацій і публікацій.


Література


1.Сучасні освітні технології : Рекомендаційний бібліографічний покажчик/ Міністерство освіти України; Інститут змісту і методів

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. Под ред. Е.С. Полат. - М.: "Академия", 1999. - 65 с.

3. 1. Дорогунцов С. Освітня сфера в інформаційному суспільстві // Вісник Національної Академії наук України. - 2002. - № 11. - C. 3-10


Інтернет-ресурси


1.www.forum.english.ru

2.www.referatcollection.ru ( нетрадиційні форми уроків)

3. www.iearn.org - International Education and Resource Network ( проекти)

4.www.pedsovet.su

5. http://it-n.ru/ - Innovative Teachers network

6.www.bbc.co.uk/russian/learning_english

7.www.1september.ru


Засідання № 3

Березень- квітень


Тема: Технології інтерактивного навчання в процесі формування компетентної особистості


Теоретична частина

1.Круглий стіл «Підвищення ефективності викладання іноземних мов шляхом використання інтерактивних форм на уроці». Підсумки 3 етапу олімпіад з іноземних мов.


2. Обмін думками: «Інтерактивне навчання: методи і принципи. Види нестандартних уроків. Структура інтерактивного уроку».


3. Доповідь « Кейс- метод : основні етапи, доцільність використання». Обговорення доповіді.


Практична частина

1.Інтерактивна гра « Jepardy! »( Бурикіна І. О.; Олійник О.І.)

2. Скарбничка педагогічних знахідок: «Найефективніші технології, які використовуються вчителями іноземних мов району».

3. Круглий стіл « Проблеми та досягнення вчителів іноземних мов в 2011-2012 н.р.» ( Підведення підсумків роботи). Обговорення плану роботи на наступний навчальний рік.


Література

1. Ильина О.К. Использование кейс-метода в практике преподавания английского языка / О.К. Ильина //Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Шестой межвузовский семинар по лингвострановедению. Языки в аспекте лингвострановедения: сб. научн. статей в 2 ч.Ч. 1. / под общ. ред. .Г.Ведениной. - М.: МГИМО-Университет, 2009. - С. 253-261.

2.Грабовська С.Л. Інтерактивне навчання у вузі: проблеми і перспективи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. -Вип.15.-4.2. -С.171-176

3.Матюшин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М., 1972. - 354 с.

4. Баханов К. О. Що ж таке технологія навчання? // Шлях освіти. – 1999. - №3.- 24 с.

5. Воронцов В. В. Технология обучения // Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: 1996. – 168 с

6. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід:метод. Посіб. Уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.Н.Н., 2002.

7.Кларин М. В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового

опыта // Педагогика, 2000. - №7. – С. 12-18.


Додаткова література

1. Атутов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. - 1996.- № 2 - с.37-43.

2. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 1989.-178 с.

3.Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция поня-тия.-Педагогика. - 1991.- № 9.- С. 123.

4.Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: Вопросы терминологии // Педагогика. - 1993.-№ 5.

5.Бурлака Я.І., Вихрущ В.О. Про форми організації навчальної діяльності школярів // Рад. школа. — 1984. - № 5.- С. 39-44.

6. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие. -М., 1985.-278 с.

7. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996. -324с.

8.Кларин МБ. Инновации в мировой педагогике. - М., 1998. -180с.

9.Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., 1989. - 225 с.

10.Кларк М. Технология образования или педагогическая технология?// Перспективы. Вопросы образования. - М., 1983. -№2.-С. 78.

12. Ковалев Г.А. Основные направления использования активного социального обучения в странах Запада // Психологический журнал. - 1989-№ 1.-Т.10.-С. 127-136.

13.Кошманова Т. С. Концептуальні моделі розвитку особистості школяра. - Львів, 1994. -23 с.

14.Кошманова Т.С. На шляху до новітньої педагогічної освіти (на прикладі Університету штату Мічіган). - Львів, 2000. -345 с.

15.Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960-1998 pp.). - Львів: Вид-во "Світ", 1999. - 486 с.

16.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977. - 304 с.

17.Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. - М.; Воронеж, 1998. - 337 с.

18."Моделі навчання" (для студентів педагогічних спеціальностей) / За ред. Т.С. Кашманової. Серія: навчально-методичні матеріали — Вип. 5. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.-

19.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. Под ред. Е.С. Полат. - М.: "Академия", 1999. - 65 с.

20.Нор Е.Ф. Технология организации групповой учебной деятельности. - Николаев. 1998. - 75 с.

21. Освітні технології у школі та вузі: Матеріали науково-практичної конференції / За ред. О.М. Пєхотил Миколаїв: МФ На УКМА, 1999.

22. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 348 с.

23. Педагогічна технологія: Посібник / І.Ф. Прокопенко, B.I. Євдокимов. - X.: Основа, 1995. - 548 с.

24. Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. - 1990. -№ 3. - С. 165.

25. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 589 с.Похожие:

План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconВідгук на програму післядипломної педагогічної освіти вчителів іноземних мов
Міністерством Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов за освітньо-кваліфікаційними рівнями, яка значно...
План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconПлан роботи Школи молодого педагога на 2011-2012 н р
Сприяти формуванню педагогічної майстерності педагогів, постійному творчому зростанню
План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconДля вчителів іноземних мов науково-методична конференція Практичне спрямування шкільної іншомовної освіти у 2009-2010 н р. Учасники конференції
Учасники конференції: методисти рнмц, керівники районних І шкільних методичних об’єднань учителів іноземних мов
План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconПлан роботи науково-педагогічного гуртка «акме» кафедри педагогіки І педагогічної майстерності на 2010-2011 н рр
Підготовка та подання тез викладачами, студентами, магістрантами, аспірантами до збірники наукових праць «Студентський меридіан»
План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconПро моделі тестів з англійської (Pearson Language Test) та німецької (Deutsch Prufen) мов
З метою інформування щодо наявності моделей тестів, котрі можна використовувати при підготовці до державної підсумкової атестації...
План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconПлан роботи районної циклової методичної комісії вчителів іноземної мови на 2011 – 2012 н р

План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconДонецький національний університет факультет іноземних мов
Донецькому національному університеті (м. Донецьк, вул. Університетська, 24 (головний корпус, факультет іноземних мов — проїзд тролейбусами...
План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconСклад оргкомітету конференції
Департаменту іноземних мов Головної школи пожежної служби Польщі, координатор проектів Польської допомоги
План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconНаказ №36-в про відрядження вчителів англійської мови
На виконання листа Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області «Про організацію літньої школи для вчителів...
План роботи школи педагогічної майстерності вчителів іноземних мов на 2011 – 2012 н р iconПлан роботи школи молодого вчителя план роботи школи становлення молодого вчителя № Заходи
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов