Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка icon

Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна запискаНазваниеПрограма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка
Дата конвертации03.04.2013
Размер122.09 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


Затверджено наказом
Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти
від 30.01.2012р. № 08

Програма навчання

старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена для навчання старших інструкторів (інструкторів) пунктів тестування (далі ПТ) або пунктів пробного тестування (далі – ППТ), залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) або пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного тестування). Чергові пункту тестування визначаються, як правило, із числа осіб, які пройшли навчання за програмами старшого інструктора (інструктора) пункту тестування.

Навчання здійснюється з метою теоретичної та практичної підготовки до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Програма складається з тем, що дозволяють слухачам засвоїти основні світові тенденції розвитку зовнішнього оцінювання, розвиток тестування в Україні, загальні вимоги до організації та проведення процедури тестування, алгоритм та логіку дій персоналу (старшого інструктора, інструктора, чергового) пункту тестування або пункту пробного тестування.

Навчальний план для повного курсу навчання містить 8 академічних годин. Особи, які пройшли навчання за програмою 8 годин і мають Сертифікат, протягом наступних чотирьох років після проходження навчання, для виконання обов’язків старших інструкторів, інструкторів, чергових у поточному році проходять 2-х годинний інструктаж. Після проходження інструктажу у Сертифікаті ставиться відповідні відмітки, особою, яка проводила інструктаж.

Навчання передбачає теоретичне ознайомлення з чинними нормативно-правовими документами щодо організації та проведення ЗНО, проведення семінару та практичних занять із застосуванням інтерактивних методів навчання.

Після закінчення навчання слухачі складають залік у тестовій формі, за результатом якого слухачі отримують Сертифікат установленого зразка.

Сертифікат дійсна протягом 5 років.

Після закінчення терміну дії Сертифіката особи проходять повторне навчання та сертифікацію за програмою 8 годин у визначеній ДпРЦОЯО формі.

Як виняток, особи, які не є педагогічними працівниками або не залучатимуться у якості старших інструкторів можуть пройти інструктаж в окремій групі за навчальним планом 2 години.

У випадку необхідності заміни персоналу на пункті тестування особи, які пройшли навчання та сертифікацію можуть виконувати функціональні обов’язки старших інструкторів, інструкторів, чергових; особи, які пройшли інструктаж можуть виконувати обов’язки лише інструкторів і чергових.

^ Тема 1. Вступ

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки слухачів

Зовнішнє незалежне оцінювання: поняття, мета, світовий досвід, становлення в Україні. Особливості вступної кампанії поточного навчального року. Суб’єкти адміністрування зовнішнього оцінювання, його учасники. Основні документи, що регламентують проведення зовнішнього незалежного оцінювання в поточному році. Суб’єкти адміністрування зовнішнього оцінювання, абітурієнти та учасники пробного зовнішнього оцінювання.

Особливості проведення ЗНО та пробного тестування поточного року. Загальні відомості про процес реєстрації на ЗНО та пробне тестування.

Календар проведення ЗНО та пробного тестування поточного року. Предмети тестування, винесені на ЗНО в поточному році, час на виконання тесту з кожного предмету. Особливості тестування з предметів, де передбачено завдання з розгорнутою відповіддю.

Громадський контроль за проведенням зовнішнього оцінювання.

^ Слухач:

розуміє поняття «зовнішнє незалежне оцінювання» «пробне тестування»;

визначає основні тенденції розвитку тестування у світі та в Україні, мету проведення ЗНО;

пояснює особливості вступної кампанії поточного року;

класифікує й сис-тематизує основні документи, що регламен-тують проведення ЗНО та пробного тестування в поточному році;

уміє знаходити необхідну інформацію.

^ Тема 2. Регламент роботи пункту тестування під час проведення ЗНО

та пробного тестування

Зміст навчального матеріалу

^ Вимоги до рівня підготовки слухачів

Документи та матеріали, що необхідно мати з собою персоналу для роботи в пункті тестування.

Підготовка до роботи пункту тестування (або пункту пробного тестування) напередодні.

Підготовка пункту тестування в день тестування. Принцип нумерації аудиторій та розташування вказівників. Вимоги до підготовки аудиторій.

Схема організації роботи пункту тестування в день проведення процедури. Сфери відповідальності старшого інструктора, інструктора, чергового.

Слухач:

розуміє і використовує терміни пункт тестування, пункт пробного тестування, аудиторія тестування, абітурієнт, учасник пробного тестування, Адміністративний пакет, допоміжні матеріали, вказівники напрямів руху, Промова інструктора;

уміє визначати сфери відповідальності персоналу пункту тестування;

знає вимоги до обладнання пункту тестування, особливості обладнання аудиторії тестування.

^ Тема 3.

Алгоритм дій старшого інструктора та інструктора в день тестування.

Алгоритм дій чергового пункту тестування в день тестування.

^ Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки слухачів

Поетапні дії старшого інструктора та інструктора пункту тестування відповідно до Технологічної карти старшого інструктора, інструктора в день тестування: участь у нараді, підготовка аудиторії тестування, організація входу абітурієнтів до аудиторії, час та принцип отримання пакету з тестовими матеріалами, процедура тестування в аудиторії, оформлення Аудиторного протоколу, методика закінчення процедури зовнішнього оцінювання та пробного тестування, вміст пакету з тестовими матеріалами, оформлення звітних документів.

Забезпечення прав абітурієнтів та виконання ними обов’язків.

Поетапні дії чергового ПТ у день тестування відповідно до Технологічної картки.

Нестандартні ситуації, що можуть виникнути в пункті тестування та способи їх вирішення.

^ Слухач:

розуміє і використовує терміни пункт тестування, пункт пробного тестування, аудиторія тестування, абітурієнт, учасник пробного тестування, допоміжні матеріали, Адміністративний пакет, пакет з тестовими матеріалами, Алфавітний список, Аудиторний список, Аудиторний протокол, тестовий зошит, зошити із перекладом тестових завдань, бланки відповідей А та Б, марковані наліпки (штрих-коди), Промова інструктора.

дотримується вимог обладнання аудиторії тестування;

уміє визначати: дії старшого інструктора (інструктора), чергового відповідно до Технологічної карти старшого інструктора (інструктора), чергового під час проведення ЗНО або пробного тестування;

уміє прогнозувати та оцінювати дії абітурієнтів та вирішувати штатні й позаштатні ситуації, що можуть виникнути під час проведення тестування;

уміє користуватися Технологічною картою, схемою нумерації місць учасників тестування,

допоміжними матеріалами, Промовою інструктора.

^ Тема 4.

Сертифікація.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки слухачів

Слухач виконує сертифікаційну роботу в запропонованій Дніпропетровським РЦОЯО формі.

^ Слухач:

застосовує набуті знання, вміння.


Затверджено наказом
Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти
від 30.01.2012р. № 08


^ Навчальний план

старшого інструктора, інструктора

для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання

(8 год.)

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Всього (год.)

Теоретичне навчання (год.)

Практичне навчання (год.)

Форма проведення

1.

Вступ.

1

1
Лекція

2.

Регламент роботи пункту тестування (ППТ) під час проведення ЗНО та пробного тестування.

1

1
Лекція

3.

Алгоритм та логіка дій старшого інструктора та інструктора в день тестування.

Алгоритм дій чергового пункту тестування в день тестування.

5

3

2

Лекція

(3 год.) + Семінар

(1 год.) + Ділова гра

(1 год.)

4.

Підсумкове заняття. Сертифікація. Виконання практичної тестової роботи.

1
1

Залік
Разом

8

5

3

^ Тематичний план навчання старшого інструктора, інструктора


№ п/п

Назва теми

Кіл-сть годин

1.

Особливості проведення ЗНО та пробного тестування поточного року відповідно до нормативних документів поточного року. Адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання та пробного тестування.

1

2.

Регламент роботи пункту тестування (ППТ) під час проведення ЗНО та пробного тестування.

1

3.

Алгоритм дій та обов’язки старшого інструктора, інструктора, чергового в день тестування. Сфери їх відповідальності. Нестандартні ситуації, методика їх запобігання.

1

4.

Алгоритм дій та обов’язки старшого інструктора, інструктора, чергового в день тестування. Сфери їх відповідальності. Нестандартні ситуації, методика їх запобігання.

1

4.

Алгоритм дій чергового пункту тестування в день тестування, сфера відповідальності.

1

5.

Семінар.

1

6.

Ділова гра «Проведення процедури тестування в аудиторії».

1

7.

Сертифікаційна робота

1
Разом

8Затверджено наказом
Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти
від 30.01.2012р. № 08


^ План проведення інструктажу

для осіб, які пройшли навчання в системі підготовки інструкторів

для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання

(тривалість – 2 години)


Мета: активізувати знання старших інструкторів пунктів тестування, отримані ними під час навчання та сертифікації в попередні роки, акцентувати увагу на особливостях проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) в поточному році.


^ Термін проведення: не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення ЗНО.


Організує: Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти.


  1. Особливості проведення ЗНО та пробного тестування поточного року. Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Українського центру оцінювання якості освіти, що регламентують проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пробного тестування поточного року.
  1. Алгоритм дій та обов’язки старшого інструктора, інструктора, чергового в день тестування.
  1. Сфери відповідальності старшого інструктора, інструктора, чергового пункту тестування.
  1. Нестандартні ситуації, що мали місце під час проведення ЗНО в попередні роки, методика їх запобігання.^ Тематичний план інструктажу старшого інструктора, інструктора


№ п/п

Назва теми

Кіл-сть годин

1.

Особливості проведення ЗНО та пробного тестування поточного року відповідно до нормативних документів поточного року. Адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання та пробного тестування.

1

2.

Алгоритм дій та обов’язки старшого інструктора, інструктора, чергового в день тестування. Сфери їх відповідальності. Нестандартні ситуації, методика їх запобігання.

Залік.

1
Разом

2Затверджено наказом
Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти
від 30.01.2012р. № 08


^ План проведення інструктажу для осіб,

які вперше залучаються до проведення

зовнішнього незалежного оцінювання як інструктори та чергові

(тривалість – 2 години)


Мета: познайомити інструкторів пунктів тестування та чергових з регламентом роботи пункту тестування, алгоритмом дій інструкторів і чергових, визначити їх сфери відповідальності, навчити користуватися технологічною карткою.


^ Термін проведення: не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення ЗНО.


Організує: Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти.


  1. Регламент роботи пункту тестування (ППТ) під час проведення ЗНО та пробного тестування. Документи та матеріали, що необхідно мати з собою персоналу для роботи в пункті тестування. Схема організації роботи пункту тестування в день проведення процедури. Допоміжні матеріали, що використовуються для підготовки пункту тестування до роботи.
  1. Алгоритм дій та обов’язки старшого інструктора, інструктора, чергового в день тестування.
  1. Сфери відповідальності інструктора, чергового пункту тестування.
  1. Нестандартні ситуації, що мали місце під час проведення ЗНО в попередні роки, методика їх запобігання.


^ Тематичний план інструктажу для осіб,

які вперше залучаються до проведення

зовнішнього незалежного оцінювання як інструктори та чергові


№ п/п

Назва теми

Кіл-сть годин

1.

Регламент роботи пункту тестування (ППТ) під час підготовки та проведення ЗНО та пробного тестування.

1

2.

Алгоритм дій та обов’язки старшого інструктора, інструктора, чергового у день тестування. Сфери їх відповідальності. Нестандартні ситуації, методика їх запобігання.

Залік.

1
Разом

2Похожие:

Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconПро затвердження пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року за предметами
«Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 23. 11. 11 №622 м. Рахів Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного
Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році”, з метою якісної підготовки до проведення зовнішнього...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconНаказ №234 Про залучення педагогічних та науково педагогічних працівників закладів освіти до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 №33 «Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 08. 11. 2012 Рахів №430 Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році
Закарпатської облдержадміністрації від 19. 10. 2012 №559 „Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconВитяг із Порядку проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі пробне тестування) це добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до вищих навчальних...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconПоложення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році
Це положення визначає головні організаційні-технологічні засади здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року, що проводиться...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconПро затвердження нормативно правових актів щодо проведення зовнішнього Зареєстровано в Міністерстві юстиції незалежного оцінювання України 02.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2004 №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconДодаток №7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Програма навчання старшого інструктора, інструктора для забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка iconПро підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. 05. 2012 №1/9-399 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2012/2013...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов