610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи icon

610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботиНазвание610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи
Дата конвертации04.04.2013
Размер61.57 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Вінницька обласна наукова

медична бібліотека

Відділ науково-медичної

інформації та бібліографії

( Бібліографічний список )


Вінниця,2011


Первинна медико-санітарна допомога є основною і найважливішою ланкою в організації охорони здоров'я населення, тому що від стану амбулаторно - поліклінічної допомоги залежить ефективність та якість діяльності всієї системи охорони здоров’я, збереження трудового потенціалу, а також вирішення більшості медико - соціальних проблем.

В 2010 році Вінницька область обрана для реалізації пілотного проекту з реформування галузі охорони здоров’я. Експериментальний проект має на меті покращення надання медичної допомоги населенню, в першу чергу у сільській місцевості. Головними етапами програми, реалізація якої розрахована на 2010-2014 роки, є вивчення ситуації , що склалася в галузі, створення сучасних центрів первинної допомоги, зміни в організації роботи первинної та вторинної ланки медицини, навчання групи медпрацівників .

^ Бібліографічний список підготовлений для широкого кола сімейних лікарів, терапевтів, організаторів охорони здоров’я.

До списку включено книги ( 2005 - 2008 рр.) та журнальні публікації за 2009-2011 роки.

КНИГИ


Еспаньол Ф. Пропозиції щодо вдосконалення механізму розподілу бюджетних ресурсів у системі охорони здоровя України : посібник №4 / Ф. Еспаньол, М. Шевченко; Ред. А. Малагардіс, В. Рудий. - К. : 2006. - 48 с. 610.2УКР Е 85


^ Методика аналізу роботи лікувально-профілактичних закладів та оцінки рівня надання медичної допомоги населенню окремими спеціалістами : метод.рекомендації / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; В.І. Ушаков, Ц.В. Ясинський, Е.Ц. Ясинська, С.Є. Ткачук, В.Т. Бачинський, Л.І. Ткачук, В.В. Шульгіна, І.Р. Головатий. - К : 2006. - 30 с. 610.21 М 54


^ Методичні рекомендації по організації моніторингу стану здоров'я населення у діяльності сімейного лікаря та розробки комп'ютерного паспорту здоров'я : метод. рекомендації / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України ; укл. В. В. Рудень, Т. Г. Гутор. - К. 2008. - 32 с. 610.2УКР М 54


Поліклінічна справа і сімейний лікар : навч.посібник / Ред. Є.Я. Скляров, І.О. Мартинюк, Б.Б. Лемішко. - К. : Здоров'я, 2003. - 636 с. 610.213 П 50


Рекомендовані типові посадові інструкції медичних працівників амбулаторно-поліклінічних закладів системи охорони здоровя : сборник / МОЗ України ; Ред. В.М. Заболотько. - К. : МНІАЦ медичної статистики, МВЦ "Медінформ", 2006. - 232 с. 610.2:34 Р 36


Рудий В. Первинна медична допомога та запровадження оплати з розрахунку на душу населення : посібник №6 / В. Рудий, К. Русу. - К. 2006. - 64 с. 610.2УКР Р 83


Рудий В. Законодавчі проблеми автономізації постачальників та запровадження контрактних закупівель медичних послуг в Україні : посібник №3 / В. Рудий; Ред. А. Малагардіс, В. Рудий. - К. 2006. - 64 с. 610.2УКР Р 83


Солоненко Н. Економіка охорони здоров'я : навч. посібник / Надія Солоненко. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 416 с 610.2 УКР С 60
СТАТТІ


Актуальні питання розвитку сімейної медицини у Вінницькій області / В. М. Чернобронвий, І. Г. Палій, С. Г. Мелащенко // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 109-110


Апчел О.С. Реформування системи медичного обслуговування на базі закладів сімейної медицини / О. С. Апчел // Сімейна медицина. - 2009. - № 4. - С. 84-87


Бакалюк О.Й. Приватний медичний бізнес, страхова і сімейна медицина в Україні: проблеми, перспективи подальшого розвитку / О. Й. Бакалюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - № 3. - С. 61-66


^ Вяльцин С.В. Мнение врачей первичного звена здравоохранения о проблемах инвалидности / С. В. Вяльцин, Н. Е. Вяльцина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины : Науч.- практ. журн. / Рос. АМН. НИИ соц. гигиены. - М. : Медицина, 2009. - N 6. -С. 17-19


Гойда Н.Г. Реформування охорони здоровья / Н. Г. Гойда // Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування. - 2011. - № 2. - С. 2


Деякі аспекти реформування системи охорони здоров'я в Україні / В. О. Мінак [и др.] // Дерматологія та венерологія. - 2011. - № 2. - С. 37-38


Жиліна Ю.В. Забезпечення доступності ПМСД на засадах загальної практики-сімейної медицини для населення сільських районів / Ю. В. Жиліна // Сімейна медицина. - 2010. - № 1. - С. 58-60


Жиліна Ю.В. Про стан надання медичної допомоги в умовах упровадження загальної практики-сімейної медицини (соціологічні та статистичні дослідження) / Ю. В. Жиліна // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 75-77


Зайцев О.М. Розвиток стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню сільських районів за період упровадження ЗП-СМ / О. М. Зайцев, О. А. Короп // Сімейна медицина. - 2010. - № 1. - С. 61-64


Инновационный метод контроля качества медицинской помощи больным артериальной гипертонией в учреждениях первичного звена здравоохранения / С. Е. Евстифеева [и др.] // Здравоохранение Рос.Федерации. - 2009. - № 6. - С. 17-20


Ипатов П.В. Первая помощь при неотложных состояниях с использованием карманных аптечек / П. В. Ипатов, А. В. Кротов, С. А. Бойцов // Медицина неотложных состояний. - 2009. - № 3/4. - С. 92-99


Кризина Н. Важливість наступності в поданні медичної допомоги: первинна медико-санітарна допомога, вторинна і третинна - світовий досвід / Н. Кризина // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - 2009. - N 5. - С. 3-6


Кризина Н.П. Принципи надання первинної медичної допомоги сільському населенню / Н. П. Кризина, В. Г. Слабкий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - N 2. - С. 67-73


Кризина Н.П. Реформування галузі охорони здоров'я України на рівні вторинної медичної допомоги / Н. П. Кризина, С. В. Збітнєва // Україна. Здоров'я нації. - 2011. - № 2. - С. 142-144


Ляскевич, П. Реформирование первичного звена на принципах общей практики - семейной медицины на Луганщине / П. Ляскевич, М. Мазнева // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - 2011. - № 2. - С. 3-7.


Матюха Л. Повільно, хаотично, але модель первинної медико-санітарної допомоги в Україні відпрацьовується / Л. Матюха, К. Надутий // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - 2010. - № 3. - С. 3-11


Матюха Л. Реформування системи охорони здоров'я: механізми формування первинної медичної допомоги на сучасному етапі / Л. Матюха, Г. Слабкий, Н. Кризина // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - 2011. - № 5. - С. 3-8


Національний проект "Нове життя" - складова реформування системи охорони здоров'я // Український медичний часопис. - 2011. - № 3. - С. 7-8


Одринська В.А. Оцінка процесу реформування первинної медико-санітарної допомоги окремого району / В. А. Одринська // Сімейна медицина. - 2010. - № 1. - С. 53-57


Первичная медико-санитарная помощь. Направления дальнейших действий // Главный врач : Спец.-информ.издание / ООО"Практика". - Днепропетровск : ООО"Практика", 2009. - № 7. - С. 20-33


Первичная медико-санитарная помощь. Руководство и эффективное управление // Главный врач : Спец.-информ.издание / ООО"Практика". - Днепропетровск : ООО"Практика", 2009. - № 6. - С. 24-40


Первичная медико-санитарная помощь: в центре внимания -интересы людей // Главный врач : Спец.-информ.издание / ООО"Практика". - Днепропетровск : ООО"Практика", 2009. - № 4. - С. 51-71


Рижко П.О. Правові аспекти соціального здоров'я населення в сучасних умовах реформування галузі охорони здоров'я / П. О. Рижко // Дерматологія та венерологія. - 2011. - № 2. - С. 32-34


Рижко П.П. До проблемних питань реформування галузі охорони здоров'я / П. П. Рижко // Дерматологія та венерологія. - 2011. - № 2. - С. 26-31


Розвиток первинної медично-санітарної допомоги на засадах загальної практики та сімейної медицини в Закарпатській області / І. В. Чопей [и др.] // Львівський медичний часопис. Acta Medica Leopoliensia. Журнал. - 2009. - Т. 15 № 1. - С. 68-71


Слабкий В.Г. Державне врегулювання розвитку первинної медико-санітарної допомоги на сучасному етапі / В. Г. Слабкий // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С. 84


Слабкий В.Г. Моделі організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / В. Г. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 3. - С. 15-29


Степаненко В.І. Реформування дерматовенерологічної служби України: сьогодення та перспективи / В. І. Степаненко, В. В. Короленко // Дерматологія та венерологія. - 2011. - № 2. - С. 50-51


Чен М. Сегодня актуальнее, чем когда-либо / М. Чен // Главный врач : Спец.-информ.издание / ООО"Практика". - Днепропетровск , 2009. – № 1. - С. 52-62


Чурпій К.Л. Надання медичної допомоги на вторинному і третинному рівні з економічної точки зору / К. Л. Чурпій, І. К. Чурпій // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2009. - N 3/4. - С. 90-92


Шевский В.И. Реформирование первичной медицинской помощи: препятсвия и перспективы / В. И. Шевский, С. В. Шишкин // Главный врач : Спец.-информ.издание / ООО"Практика". - Днепропетровск , 2009. - № 12. - С. 42-69Похожие:

610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни „Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України”
Програма педагогічних інститутів з курсу ”Методика роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями ” – К.: Дцссм,...
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи icon2. Код модуля: хм 6 14 1,5 Тип модуля: вибірковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: теорія і методика класичного танцю, теорія і методика народно-сценічного танцю,...
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconМетодика розв’язання тестових завдань
Але що робити, якщо якесь з запропонованих питань на перший погляд видасться Вам незнайомим? У такому разі слід мобілізувати всі...
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconОсновні орієнтири виховання
Тому, користуючись Програмою аналізу виховної роботи у класі, об’єктивно оцінюєте реальні результати виховної роботи за минулий рік...
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconРеферату : Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи План: Вступ
Фінансові результати є підсумком роботи підприємства в звітному періоді. Правильність їх відображення в обліку є запорукою ефективної...
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconРеферату : Методика проведення аудиту Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Методика проведення аудиту план методика проведення аудиту
...
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconКозятинська районна державна адміністрація
Плану роботи воцппср на 2012 рік, плану роботи ркмц з метою вивчення та аналізу ризиків виникнення різних форм насильства серед дітей...
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconДослідження короткочасної пам’яті (методика “Запам’ятовування 12 слів та 9 геометричних фігур”). Методика проведення
Методика проведення. Учням надається наступна інструкція: “Вам буде послідовно продемонстровано одну за одною геометричні фігури...
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconПерелік завдань та графік
Предмет і метод економічного аналізу. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками
610. 2Укр е 85 Методика аналізу роботи iconВідділ освіти Немирівської райдержадміністрації Наказ від 09 вересня 2011 року №254
України 14 грудня 2010 р за №1255/18550 (далі – Типове положення) та з метою активізації освітнього процесу, підвищення якості роботи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов