Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с icon

Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 сНазваниеСправочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с
Дата конвертации05.04.2013
Размер184.47 Kb.
ТипСправочник
скачать >>>


Вінницька обласна наукова

медична бібліотека


Інформаційний

ВІСНИК №2(38)2011

 • Інформація для користувача;
 • Нові книги, що надійшли у фонд бібліотеки

За ІІ квартал

2011 року.

ЗМІСТ


Гастроентерологія 4

Гігієна та санітарія 5

Загальні питання медицини та

організація охорни здоров’я 5

Кардіологія 7

Педіатрія 7

Психіатрія та неврологія 9

Ультразвукова та променева діагностика 10

Фармакологія та фармація 11

Урологія 12

Хвороби органів серцево-судинної системи 13

та кровообігу 13

Хвороби суглобів.Ревматологія 13

Хірургія 14

Література різної тематики 16Гастроентерологія


Бабак О. Я. Цирроз печени и его осложнения : монография / О. Я. Бабак, Е. В. Колесникова. - К. : Издательский дом "Здоровье Украины", 2011. - 576 с. .616.36 Б 12


Блум С. Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер ; пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина, И.В. Маева, А.С. Трухманова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 592 с. .616.3(02) Б 70


Ильченко А. А. Болезни желчного пузыря и желчных путей : руководство / А. А. Ильченко. - изд. 2-е., перераб. и доп. - М. : Медицинское информационное агентство, 2011. - 880 с. .616.362 И 48


Шифф Ю. Р. Сосудистые, опухолевые, инфекционные и гранулематозные заболевания : руководство / Ю. Р. Шифф, М. Ф. Соррел, У. С. Мэддрей ; пер. с англ. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 360 с. 616.36 Ш 65


Шифф Ю. Р. Вирусные гепатиты и холестатические заболевания : руководство / Ю. Р. Шифф, М. Ф. Соррел, У. С. Мэддрей ; пер. с англ. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 408 с. 616.36 Ш 65


Гігієна та санітарія


Гейниц А. В. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии: монография / А. В. Гейниц, С. В. Москвин. - М. ; Тверь : Издательство "Триада", 2010. - 400 с. 613.4 Г 29


Гумовска И. Десять заповедей здорового питания: монография / И. Гумовска. - К. : Медкнига, 2010. - 64 с. 613.2 Г 94


Комп'ютерна залежність школярів: формування, діагностика, профілактика: методичні рекомендації / Вінниц. обл.сан.-епід. станція, Нац.мед.акад. післядип. освіти ім. П.Л.Шупика ; сост. Н. В. Чорна [и др.]. - Вінниця : [б. и.], 2010. - 25 с.613.9 К 63


Посібник з професійних хвороб: навчальний посібник / МОЗ України, Львівський нац.мед.ун-т. ім. Д.Галицького, Львівський мед.ін-т, АНВО України ; ред.: О. О. Абрагамович, М. С. Регеда. - Львів : ПП Кварт, 2010. - 186 с. 613.6 П 61


Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. - К. : ВСВ "Медицина", 2010. - 488 с. 613.6 Т 19


Загальні питання медицини та

організація охорни здоров’я


Артамонова Н. О. Пошук інформаційних ресурсів з радіології в інтернеті : методичний посібник / Н. О. Артамонова, Ю. В. Павліченко, О. В. Масіч ; ДУ "Ін-т мед.радіології ім. С.П. Григор'єва Нац.АМН України". - Харків : [б. и.], 2010. - 80 с. 61:62.50 А 86


Артамонова Н. О. Технологія проведення пошуку в інформаційно-пошуковій системі PubMed : методичний посібник / Н. О. Артамонова, О. В. Масіч, Ю. В. Павліченко ; ДУ "Ін-т мед.радіології ім. С.П. Григор'єва Нац.АМН України". - Харків : [б. и.], 2010. - 108 с. 61:62.50 А 86


Гужва З. Г. Нащадки гігієї. 75 років міській СЕС, історія відділення гігієни харчування : монография / З. Г. Гужва. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2009. - 44 с. 61(09):61 Г 93

Жмеринський центральній районній лікарні 100 років: справочное издание / ред. С. І. Панчишин ; отв. исполн. Р. В. Боровський. - Жмеринка : [б. и.], 2005. - 84 с. 61(06) Б 76


Зіменковський Б. С. Професор Леонід Миколайович Кузьменко - організатор Львівської медичної школи середини ХХ сторіччя: биография отдельного лица / Б. С. Зіменковський, А. В. Магльований, В. С. Гриновець ; Львівський нац.мед.ун-т ім. Д. Галицького. - Львів : Кварт, 2010. - 84 с. 61(092)Кузьменко З 62


Ланг Т. А. Как описывать статистику в медицине: руководство / Т. А. Ланг, М. Сесик ; пер. с англ. под ред. В.П. Леонова. - М. : Практическая медицина, 2011. - 480 с. 610.6 Л 22


Мартинів Степан Михайлович - видатний український науковець, педагог, клініцист : биография отдельного лица / А. В. Магльований [и др.] ; МОЗ України, Львівський нац.мед.ун-т. ім. Д.Галицького. - Львів : Кварт, 2010. - 158 с. 61(092)Мартинов М 29


Павловський М. П. На схрещених дорогах життя Софії Парфанович: биография отдельного лица / М. П. Павловський, С. Й. Кухта ; Львівський нац.мед.ун-т. ім. Д.Галицького. - Львів : Кварт, 2010. - 34 с. 61(092)Парфанович П 12


^ Річний огляд Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 16 листопада 2009 р. - 16 листопада 2010 р.: отчет / ред. Б. С. Зіменковський. - Львів : ЛМНУ, 2010. - 44 с. 61(061) М 42


Седов В. М. Ятрогения : монография / В. М. Седов. - СПб. : Человек, 2010. - 296 с. 610.25 С 28


Федорів Я. М. Професор Олійник Степан Федорович - вчений, педагог, лікар: биография отдельного лица / Я. М. Федорів, А. В. Магльований, В. С. гриновець ; Львівський нац.мед.ун-т. ім. Д.Галицького. - Львів : Кварт, 2010. - 94 с. 61(092)Олейник Ф 33


^ Философия медицины: учебник / ред. Ю. Л. Шевченко. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 480 с. 61:1 Ф 56


Ціборовський О. М. На варті здоров'я: історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров'я в Україні: монография / О. М. Ціборовський ; МОЗ України, . - К. : Факт, 2010. - 430 с. 61(09Укр) Ц 56

Кардіологія


Відновлювальне лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з остеохондрозом шийного відділу хребта: методичні рекомендації / МОЗ України ; сост.: К. Д. Бабов, О. А. Гоженко, Ю. Ю. Соловйов. - Одеса : [б. и.], 2010. - 19 с. 616.118 В 42


Долженко М. М. Ішемічна хвороба серця на тлі цукрового діабету типу 2: особливості перебігу та обгрунтування терапії: монография / М. М. Долженко, Н. А. Перепельченко, А. Я. Базилевич. - К. : Медкнига, 2010. - 100 с. 616.127.3 Д 64


Застосування озонових ванн у санаторно-курортному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію : методичні рекомендації / сост. К. Д. Бабов [и др.]. - Одеса : [б. и.], 2010. - 21 с.616.118 З-36


Санаторно-курортне лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у поєднанні з дисциркуляторною енцефалопатією: методичні рекомендації / сост. К. Д. Бабов [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 19 с.

616.118 С 18


Стратифікація та корекція кардіоренальних факторів ризику з використанням прямого інгібітору реніну у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію : методичні рекомендації / М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, І. В. Паньків ; Терноп. держ.мед.ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ Укоаїни. - К. : [б. и.], 2010. - 28 с.616.118 С 83


Педіатрія


Барашнев Ю. И. Зрение и слух у новорожденных. Диагностические скрининг-технологии: монография / Ю. И. Барашнев, Л. П. Пономарева. - М. : Триада-Х, 2008. - 200 с. 618.95 Б 24


Дедов И. И. Справочник детского эндокринолога [Текст] : справочное издание / И. И. Дедов, В. А. Петеркова, Т. Ю. Ширяева. - М. : Литтерра, 2011. - 528 с. 618.974 Д 26


Застосування внутрішньовенних інфузій імуноглобуліну при захворюваннях нервової системи у дітей: методичні рекомендації / МОЗ України, Донецький нац.мед.ун-т ім. М. Горького ; сост. С. К. Євтушенко [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 20 с.618.978 З-36


Імунологічна діагностика захворювань, які маніфестують суглобовим синдромом у дітей: методичні рекомендації / Л. І. Омельченко, О. А. Ошлянська, В. П. Чернишов. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с.618.977 І 55


Лікування та профілактика формування ускладнень у підлітків із артеріальною гіпертензією: методичні рекомендації / сост. М. М. Коренєв [и др.]. - К. : [б. и.], 2009. - 25 с.618.971 Л 56


Логопедія : підручник / МОН України ; ред. М. К. Шеремет. - 2-е вид., перероб. и доп. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.618.972.1 Л 69


Майданник В. Г. Педиатрия: учебник / В. Г. Майданник. - 3-е изд. - Харьков : Фолио, 2006. - 1125 с. 618.9 М 14


Медико-соціальні проблеми формування здоров'я дітей та підлітків, шляхи їх вирішення: матеріали науково-практичної конференції / АМН України, ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України", Харківський нац.ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : [б. и.], 2010. - 182 с. 618.9-08 М 42


^ Неівазивний метод діагностики дихальних розладів легеневого походження у новонароджених при критичних станах: методичні рекомедації / Ю. Б. Ященко, О. Г. Буряк ; Нац.мед.акад. післядип. освіти ім. П.Л.Шупика, Буковинський держ.мед.ун-т МОЗ України. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с.618.95 Н 46


^ Нейрофізіологічна діагностика і лікування когнітивних розладів при захворюваннях головного мозку у дітей: методичні рекомендації / Донецький нац.мед.ун-т ім. М. Горького ; сост. С. К. Євтушенко [и др.]. - Донецьк : Видавець Заславський О.Ю., 2010. - 32 с. 618.978.9 Н 46


Особливості лікування дітей, хворих на епілепсії з супутніми соматичними розладами: методичні рекомендації / сост. П. В. Волошин [и др.]. - К. : [б. и.], 2009. - 28 с.618.978 О-75


Профілактика побічної дії глюкокортикоїдної терапії у дітей з ревматичними захворюваннями: методичні рекомендації / сост.: Л. І. Омельченко, І. В. Дудка, В. Б. Ніколаєнко. - К. : [б. и.], 2010. - 28 с.

    1. П 84


Рооз Р. Неонатология. Практические рекомендации: справочное издание / Р. Рооз, О. Генцель-Боровичени, Г. Прокитте ; пер. с нем. - М. : Медицинская литература, 2011. - 592 с. : 618.95 Р 72


Психіатрія та неврологія


Альтшулер В. Б. Алкоголизм : монография / В. Б. Альтшулер. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 264 с. 616.891 А 58


Бунькова К. М. Депрессии и неврозы: руководство / К. М. Бунькова ; ред. М. А. Кинкулькина. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 176 с. 616.89 Б91


Відновлювальне лікування операторів транспортних засобів з розладами діяльності вегетативної нервової системи : методичні рекомендації / сост. О. В. Горша [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 23 с. 616.8 В 42


Руководство по аддиктологии : руководство / ред. В. Д. Менделевич. - СПб. : Речь, 2007. - 768 с. 616.891 Р 85


Смулевич А. Б. Психопатология личности и коморбидных расстройств: монография / А. Б. Смулевич. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 208 с.

  1. С 52


Судинна деменція в практиці сімейного лікаря: сучасні підходи до діагностики та лікування: методичні рекомендації / Запорізька мед.акад. післядипл. освіти МОЗ України ; сост.: В. І. Кошля, О. А. Левада, І. Я. Пінчук. - К. : [б. и.], 2010. - 27 с.616.89 С 89


^ Сумісна ангіопротекторна та імуномодулююча терапія прогредієнтних форм розсіяного склерозу: методичні рекомендації / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи, Донецький нац.мед.ун-т ім. М. Горького ; сост. С. К. Євтушенко [и др.]. - Донецьк : Видавець Заславський О.Ю., 2010. - 16 с. 616.8 С 89


Триумфов А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: руководство / А. В. Триумфов. - 15-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 264 с. 616.8 Т 68


Ультразвукова та

променева діагностика


Бургенер Ф. А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов: руководство / Ф. А. Бургенер, М. Кормано, Т. Пудас ; пер. с англ. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 552 с. 616.073.37 Б 91


Зиц В. Р. Клинико-рентгенологическая диагностика болезней органов дыхания: общая врачебная практика: монография / В. Р. Зиц, С. В. Зиц. - М. : Логосфера, 2009. - 160 с. .616.073.32 З-66


Історія хвороби: сучасні вимоги до написання у хворих профпатологічного профілю : методичні рекомендації / Акад.мед. наук України, МОЗ України, Львівський нац.мед.ун-т ім. Д.Галицького ; ред.: О. О. Абрагамович, А. В. Басанець. - К. : [б. и.], 2010. - 31 с.616.071.1 И 90


Методи визначення активності неспецифічних протеїназ і їх інгібіторів у сироватці крові і біологічних рідинах: методичні рекомендації / сост. А. В. Кубишкін [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 28 с.616.074.2 М 54


Методика генотипування збудника туберкульозу людини (належності M. tuberculosis до родини Beijing): методичні рекомендації / МОЗ України, Нац.акад.мед. наук України ; сост. В. Й. Кресюн [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 18 с.616.076 М 54


Спосіб експрес-діагностики резистентності M. tuberculosis до ізоніазиду у хворих на туберкульоз] : методичні рекомендації / Нац.акад.мед. наук, МОЗ України ; сост. В. Й. Кресюн [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 19 с.616.076 С 73


Суворова Г. Ю. Отечный синдром: клиническая картина, дифференциальная диагностика, лечение [Текст] : монография / Г. Ю. Суворова, А. И. Мартынов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 224 с.

616.07 С 89


Ультразвуковая диагностика.Практическое решение клинических проблем : в 5-и т., т. 1 : Ультразвуковое исследование живота / Э. И. Блют [и др.]. ; пер. с англ. - М. : Медицинская литература, 2010. - 176 с.

  1. У 51


Ультразвуковая диагностика.Практическое решение клинических проблем : в 5-и т., т. 2 : УЗИ мужских половых органов. УЗИ в гинекологии / Э. И. Блют [и др.]. ; пер. с англ. - М. : Медицинская литература, 2010. –

176 с. 616.07 У 51


Ультразвуковая диагностика.Практическое решение клинических проблем : в 5-и т., т. 3 : УЗИ в акушерстве / Э. И. Блют, К. Б. Бенсон, М. Дж. Сигел ; пер. с англ. - М. : Медицинская литература, 2010. - 192 с.

616.07 У 51


Фармакологія та фармація


Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L) та гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.): методичні рекомендації / Нац. фармац. ун-т, ВНМУ ім. М.І.Пирогова ; сост. С. В. Ковальов [и др.]. - К. : [б. и.], 2009. - 21 с.615.3 В 42


Застосування мелатоніну в геріатричній практиці: методичні рекомендації / АМН України, МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи ; сост. О. В. Коркушко. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с.

  1. ^ З-36


Інструктивно-методичні рекомендації з підвищення ефективності вирішення маркетингових функцій аптечних мереж: методические рекомендации / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т ; сост. І. В. Пестун. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с.615.49 І 72


Концептуальні засади та прикладне використання рівневого маркетингового управління на фармацевтичному ринку: методичні рекомендації / сост.: І. В. Пестун, З. М. Мнушко. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с.

615 К 65


Методичні підходи до розробки клієнтської бази даних аптечних підприємств: методичні рекомендації / МОЗ України, Нац.фармац. ун-т ; сост.: І. В. Пестун, Г. С. Бабічева. - Х. : [б. и.], 2009. - 22 с.615.49 М 54


Урологія


Белый Л. Е. Почечная колика: руководство / Л. Е. Белый. - М. : Медицинское информационное агентство, 2009. - 256 с.616.6 Б 43


Болезни предстательной железы: руководство / ред. Ю. Г. Аляев. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 240 с. 616.6 Б 79


Гаджиева З. К. Нарушения мочеиспускания: руководство / З. К. Гаджиева. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 176 с. 616.6 Г 13


Ермолаенко В. М. Острая почечная недостаточность: руководство / В. М. Ермолаенко, А. Ю. Николаев. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 240 с.

616.6 Е 74


Кульчавеня Е. В. Простатит. Диагностика и лечение: руководство / Е. В. Кульчавеня. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 256 с. 616.6 К 90


Трансректальна поліфокальна біопсія передміхурової залози : методичні рекомендації / Одеський держ. мед. ун-т ; сост. В. В. Лисенко [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 50 с.616.6-006 Т 65


Шахов Б. Е. Диагностика эректильной дисфункции: монография / Б. Е. Шахов, В. Н. Крупин ; Нижегородская гос.мед.акад. - Н.Новгород : НижГМА, 2009. - 188 с. 616.6 Ш 32


Хвороби органів

серцево-судинної системи


Амосова Е. Н. Руководство по тромболитической терапии : руководство / Е. Н. Амосова, Я. В. Дыкун, В. Г. Мишалов. - К. : IT-studio, 1998. - 168 с. 616.132 А 62


Діагностика та лікування захворювань системи крові : посібник. ч. І / А. С. Свінціцький [и др.]. - К. : Медкнига, 2010. - 148 с. 616.15-03 Д 44


Діагностика та лікування захворювань системи крові: посібник. ч. ІІ / А. С. Свінціцький [и др.]. - К. : Медкнига, 2010. - 192 с. 616.15-03 Д 44


Клиническая гематология : руководство / ред.: А. Н. Богданов, В. И. Мазуров. - СПб. : Фолиант, 2008. - 488 с. 616.15(02) К 49


Клиническая онкогематология: руководство / ред. М. А. Волкова. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 2007. - 1120 с. 616.153 К 49


Клініко-морфологічна діагностика форм гострої та хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок: методичні рекомендації / сост. І. В. Сорокіна [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 20 с. 616.134 К 49


Цвибель, В. Дж. Ультразвуковое исследование сосудов : монография / В. Дж. Цвибель, Дж. С. Пеллерито ; пер. с англ. - 5-е изд. - М. : Видар, 2008. - 646 с. 616.13 Ц 28


Хвороби суглобів.Ревматологія


Раціональна фармакотерапія ревматоїдного артриту небіологічними базисними препаратами залежно від тривалості захворювання: методичні рекомендації / МОЗ України, Нац.мед.ун-т ім. О.О.Богомольця ; сост. О. Б. Яременко. - К. : [б. и.], 2010. - 28 с.616.7 Р 27


Сустав: морфология, клиника, диагностика, лечение: монография / В. Н. Павлова [и др.]. - М. : Медицинское информационное агентство, 2011. - 552 с. 616.7 С 90


Хаким А. Справочник по ревматологии : справочное издание / А. Хаким, Г. Клуни, И. Хак ; пер. с англ. под. ред. О.М. Лесняк. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 560 с. 616.991 Х 16


Хірургія


Белов Ю. В. Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники : руководство / Ю. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Медицинское информационное агентство, 2011. - 464 с. 617.413 Б 43


Гринберг М. С. Нейрохирургия: монография / М. С. Гринберг ; пер. с англ. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 1008 с. 617.48 Г 85


Золлингер (мл.) Р. М. Атлас хирургических операций: атлас / Р. М. Золлингер (мл.), Р. М. Золлингер (ст.) ; пер. с англ. под ред. В.А. Кубышкина. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 480 с. 617.9 З-79


Зоря В. И. Повреждения локтевого сустава : руководство / В. И. Зоря, А. В. Бабовников. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 464 с. 617.3 З-86


Колоректальная хирургия : руководство / пер. с англ. под ред. Г.И. Воробьева ; ред. Р. К.С. Филлипс. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 352 с. 617.434 К 61


Комплексне консервативне лікування хворих з післятравматичними набряками кінцівок : методичні рекомендації / сост. В. А. Андрейчин. - К. : [б. и.], 2010. - 16 с. 617.3 К 63


Котельников Г. П. Травматология : учебник / Г. П. Котельников, А. Ф. Краснов, В. Ф. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицинское информационное агентство, 2009. - 536 с. 617.3 К 73


Программа Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием "Современные проблемы торакальной хирургии": научное издание / Минздрав Украины (21-22 октября 2010 г. ; Кировоград). - Кировоград : [б. и.], 2010. - 44 с. 617.42 С 56


Пункційна вертебропластика: методичні рекомендації / МОЗ України, Дніпропетр. держ.мед.акад ; сост.: М. О. Зорін, І. Г. Передерко. - Д. : [б. и.], 2010. - 27 с.617.47 П 88


Руководство по хирургии желчных путей : руководство / ред.: Э. И. Гальперин, П. С. Ветшев. - 2-е изд. - М. : Издательский дом "Видар-М", 2009. - 568 с. 617.436 Р 85


Системная энзимотерапия в профилактике осложнений послеоперационного периода: пособие / В. А. Насонова [и др.] ; ред. В. С. Савельев ; Минздрав РФ, Российский гос.мед.ун-т, Ин-т ревматологии РАМН РФ. - М. : [б. и.], 2002. - 16 с. 617.4 С 40


Сосудистая хирургия по Хаймовичу: в 2-х т./ пер. с англ. под ред. А.В. Покровского ; ред. Э. Ашер. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 534 с. 617.413 С 66


Торакальна хірургія: збірник наукових праць. вип. 1. ч. 1 / Всеукраїнська громад. орг. "Ассоціація торакальних хірургів України". - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. - 170 с. 617.42 Т 59


Торакальна хірургія : збірник наукових праць. вип. 1. ч. 2 / Всеукраїнська громад. орг. "Ассоціація торакальних хірургів України". - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. - 168 с. 617.42 Т 59


Тотальне ендопротезування кульшового суглобу з використанням вітчизняних ацетабулярних компонентів, які запресовуються: методичні рекомендації / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи ; сост. О. Є. Лоскутов. - К. : [б. и.], 2010. - 22 с.

  1. Т 63


Федоров И. В. Оперативная лапароскопия в хирургии, гинекологии и урологии: руководство / И. В. Федоров, Е. И. Сигал, А. И. Курбангалеев. - М. : Профиль, 2007. - 288 с. 617.9 Ф 33


Хірургічні методи лікування метаболічного синдрому та цукрового діабету 2 типу: методичні рекомендації / А. М. Кваченюк [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с.617.44 Х 50


Эндоскопическая хирургия желчнокаменной болезни : руководство / П. В. Гарелик [и др.]. - М. : Издательство БИНОМ, 2010. - 472 с. 617.436 Э 64


Література різної тематики


Актуальні питання сучасної медицини: збірник наукових робіт. вип. 8 / МОЗ України, Упр. охорони здоров'я та курортів Вінницької ОДА, Вінницька обл.клін. лікарня ім. М.І. Пирогова, ВНМУ ім. М.І.Пирогова ; ред.: О. Б. Жупанов, П. М. Гунько. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 280 с.

 1. А 43


Аметов А. С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: монография / А. С. Аметов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 704 с.616.4 А 61


Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека) [Электронный ресурс] : в 3-х т. т. 1. Верхняя конечность. Нижняя конечность / сост.: В. В. Шилкин, В. И. Филимонов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 611 А 64


Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека): в 3-х т. т. 1. Верхняя конечность. Нижняя конечность / сост.: В. В. Шилкин, В. И. Филимонов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 600 с. :611 А 64


Використання галоаерозольтерапії в етапній реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / методичні рекомендації. - К. : [б. и.], 2010. - 23 с.616.24 В 43


Використання лазерних технологій при лікуванні хворих на хронічні вірусні інфекції: герпес вірусні інфекції, гепатит В, С, ВІЛ-інфекції/СНІД: методичні рекомендації / МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи ; сост. С. І. Доан [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 20 с.616.9 В 43


^ Вплив основних складових лікувально-діагностичного процесу на летальність у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії: методичні рекомендації / В. М. Князевич, Г. О. Слабкий ; МОЗ України, Укр.ін-т стратегічних дослідж. МОЗ України. - К. : [б. и.], 2009. - 41 с.616.1/9-082 В 80


Дмитриев Г. А. Сифилис: феномен, эволюция, новации: монография / Г. А. Дмитриев, О. В. Доля, Т. И. Василенко. - М. : БИНОМ, 2010. - 256 с. :616.957 Д 53


Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навчальний посібник / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т ; ред. І. М. Перцев. - Харків : Золоті сторінки, 2010. - 600 с. 615.4 Д 68


Дуцяк І. З. Логіка [Электронный ресурс] : підручник / І. З. Дуцяк. - К. : Знання, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 87.4 Д 85


Дуцяк І. З. Логіка: підручник / І. З. Дуцяк. - К. : Знання, 2010. - 406 с.

  1. Д 85


Застосування пробіотиків у комплексній терапії захворювань тканин пародонту: методичні рекомендації / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи ; сост. К. С. Непорада [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с.616.314.3 З-36


Катин А. Я. Основы гомеопатии. Белорусская школа: монография / А. Я. Катин, М. А. Катина. - М. : Медицинская литература, 2010. - 368 с.

  1. К 29


Концен П. Фанатизм. Психоанализ этого ужасного явления : монография / П. Концен. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. - 388 с. 88.5 К 65


Левківський, К. М. Політологія: підручник / К. М. Левківський, В. М. Піча, Н. М. Хома. - 5-е вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 476 с.

Максименко С. Д. Експериментальна психологія: підручник / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко ; МОН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 360 с. .88 М 17


Медичні бібліотеки України: довідник / сост. О. С. Згурська [и др.]. - К. : Шмельов В.Є., 2009. - 88 с.78.3 М 42


Место современных многоатомных спиртов (Реосорбилакт®, Сорбилакт®, Ксилат®) в медицине критических состояний (неотложная хирургия, педиатрия, нейрохирургия, парентеральное питание): методические рекомендации / Донецкий нац.мед.ун-т им. М. Горького, Киевская мед.акад. последипл. образования им. П.Л. Шупика, Харк. гос.мед.ун-т ; ред. В. И. Черний. - К. : [б. и.], 2006. - 42 с. 616.1/9-082 М 53


Морозов В. И. Заболевания зрительного пути: Клиника. Диагностика. Лечение: монография / В. И. Морозов, А. А. Яковлев. - М. : Издательство БИНОМ, 2010. - 680 с. 617.7 М 80

Організація інтенсивної медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах ІІ-ІІІ рівнів надання медичної допомоги : методичні рекомендації / МОЗ України ; сост.: В. М. Князевич, Г. О. Слабкий. - К. : [б. и.], 2008. - 29 с.616.1/9-082 О-64


Патология шейки и тела матки: руководство / ред. Е. В. Коханевич. - Нежин : Гидромакс, 2009. - 352 с. 618.1 П 20


Прилепская В. Н. Вульвовагинальный кандидоз. Клиника, диагностика, принципы терапии : монография / В. Н. Прилепская, Г. Р. Байрамова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 80 с. 618.1 П 76


Справочное пособие для провизора: справочное издание. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с. 615 С 74


ТЕА-терапия. Чай - для души и тела: справочное издание / сост. Е. А. Влас. - К. : Медкнига, 2011. - 88 с.615.3 Т 29


Федій О. А. Естетотерапія: навчальний посібник / О. А. Федій. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 256 с. .615.851 Ф 32


Химиотерапия опухолевых заболеваний: руководство / ред. Н. И. Переводчикова. - М. : [б. и.], 2000. - 392 с. 616.006 Х 46Похожие:

Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconІнформаційний вісник №1(41)2012
Аборт в I триместре беременности : монография / М. И. Агеева [и др.]; ред.: В. Н. Прилепская, А. А. Куземин. М.: Гэотар-медиа, 2010....
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconСправочник лутц Маккензен
М15 Немецкий язык. Универсальный справочник/Пер с немецкого Е. Захарова.— М.: Аквариум, ООО «Из­дательство аст-лтд», 1998.—592 с
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconS I x t h e d I t I o n
История современной психологии / Пер с англ. А. В. Говорунов, В. И. Кузин, Л. Л. Царук / Под ред. А. Д. Наследова. – Спб.: Изд-во...
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с icon-
И 85 Исследование холокоста. Глобальное видение. Материалы международной Тегеранской конференции 11-12 декабря 2006 года. Под ред....
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconПредисловие редактора 3 предисловие джека криттендена 9
У36 Око духа: Интегральное видение для слегка свихнувшегося мира / К. Уилбер; Пер с англ. В. Самойлова под ред. А. Киселева. — М:...
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconKen wilber integral psychology consciousness, spirit, psychology, therapy
У36 Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия / К. Уилбер; Пер с англ под ред. А. Киселева. — М: ООО «Издательство...
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconК. Г. Юнг Критика психоанализа / Пер с нем и англ под общей ред. В. Зеленского Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2000 304 с
...
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconСканирование: Кафедра русской классической литературы и теоретического литературоведения Елецкого государственного университета
Язык и бессознательное / Пер с англ., фр., К. Голубович, Д. Епифанова, Д. Кротовой, К. Чухрукидзе. В. Шеворошкина; составл., вст...
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconProductive thinking harper & Brothers New York
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....
Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : справочное издание / С. Блум, Дж. Вебстер; пер с англ под ред. В. Т. Ивашкина, И. В. Маева, А. С. Трухманова. М. Гэотар-медиа, 2010. 592 с iconЛекція особливості роботи соціального педагога з клієнтами План
Практична соціальна робота / За ред. П. Картер, Т. Джеффса, М. К. Сміта: Пер з англ. — К. — Амстердам: Асоціація психіатрів України,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов