Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році icon

Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 роціНазваниеПоложення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році
Дата конвертации01.12.2012
Размер193.58 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор І.Л. Лікарчук

12 жовтня 2007 р.


ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ

про основні засади організаційно-технологічного забезпечення

зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Це положення визначає головні організаційні-технологічні засади здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року, що проводиться Українським центром оцінювання якості освіти із використанням технологій педагогічного тестування.

Правовою основою здійснення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році є Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Указ Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", постанови Кабінету Міністрів України № 1095 від 25 серпня 2004 р. "Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти" та № 1312 від 31 грудня 2005 р. "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 р. № 607 «Про проведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів».

Головна мета проведення ЗНО-2008 р. - об'єктивне та неупереджене оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, результати якого забезпечать розв'язання таких завдань:

 • надання бажаючим вступати до ВНЗ об'єктивних оцінок їх навчальних досягнень, навчальних закладів які відображають їх рейтинг на рівні країни, що сприятиме їх об'єктивній самооцінці і правильності вибору спеціальності і ВНЗ для отримання вищої освіти;

 • формування контингенту студентів 1 курсів вищих навчальних закладів на основі об'єктивного, ефективного, прозорого механізму;

 • проведення моніторингових досліджень якості освіти на рівні навчальних загальноосвітніх закладів;

 • створення ефективного стандарту освіти;

 • підвищення кваліфікації вчителів ЗНЗ і викладачів ВНЗ, які залучаються до розроблення завдань ЗНО і критеріїв їх оцінювання, перевірки завдань із розгорнутою формою відповіді;

 • удосконалення методичної системи навчання (цілі, зміст, методи, засоби, форми навчання та контролю).

^ 2. УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ


2.1. Учасниками зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути громадяни України, інших держав, особи без громадянства, які зареєструвалися для проходження тестування у порядку та терміни, визначені Українським центром оцінювання якості освіти.

2.2. Право на проходження зовнішнього незалежного оцінювання мають:

 • учні (студенти) випускних класів (курсів) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які планують у 2008 році вступати до вищих навчальних закладів (надалі - випускники);

 • особи, які мають повну загальну середню освіту та планують вступати у 2008 році до вищих навчальних закладів (надалі - випускники минулих років).

2.3. Учасники тестування мають право на:

а) виконання тестів, які відповідають:

- за змістом - Державному стандарту загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р №24;

- за формою - професійним вимогам до цього інструмента педагогічного вимірювання;

б) вибір мови для складання тестів (за винятком тесту з української мови та літератури) із пропонованого переліку мов: українська, російська, молдовська, кримськотатарська, угорська, польська, румунська.

в) ознайомлення з правами та обов'язками учасника тестування;

г) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення тестування;

д) безпечні умови проведення тестування;

е) отримання інформації про мету тестування, форми тестових завдань, із яких складаються тести;

є) своєчасне отримання інформації про час і місце проведення тестування;

ж) отримання інформації про форму та час повідомлення результатів тестування;

з) конфіденційність результатів тестування;

і) апеляцію щодо порушення умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання та результатів тестування;

й) отримання інформації про можливі наслідки для учасника тестування у випадку порушення порядку і правил проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

2.4. Учасникам гарантується проходження тестування та своєчасне отримання інформації про його результати у разі якщо вони:

а) своєчасно зареєструватися в одному вибраному пункті реєстрації для участі у тестуванні, надавши повну та правдиву інформацію про себе в обсязі, визначеному умовами реєстрації;

б) ввічливо ставитимуться до всіх осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у тестуванні;

в) своєчасно з’являться на тестування з паспортом та іншими документами, перелік яких визначено Українським центром оцінювання якості освіти, або інформуватимуть організаторів про об'єктивні причини, що перешкоджають взяти участь у складанні тестів , але дають право на участь у додатковій сесії тестування;

г) ознайомляться з інформацією про порядок та правила проходження тестування;

д) не використовуватимуть під час тестування (в аудиторіях і приміщеннях пунктів тестування) в особистих інтересах, а також у інтересах других і третіх осіб: мобільні телефони, фото- та відеоапаратуру, інші технічні засоби, що можуть бути використані для приймання та передавання будь-якої інформації; друковані та рукописні матеріали (підручники, посібники, записки та ін.), що можуть бути використані як додаткове джерело інформації для підготовки відповідей на тести;

є) виконуватимуть всі вказівки та вимоги персоналу, який організовує проведення тестування у межах конкретного пункту тестування;

ж) під час тестування не контактуватимуть з іншими учасниками тестування (не розмовляти, не передавати різні матеріали, не консультувати чи консультуватися тощо);

з) після завершення роботи над тестами здадуть всі матеріали тестування відповідальним особам, які його проводять.

У випадку порушення будь-якої із вимог, зазначених вище, учасники тестування можуть бути видалені з аудиторії, де проходить тестування, а результати виконання роботи можуть бути анульовані.


^ 3. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ


3.1. Суб'єктами адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання є:

 • Український центр оцінювання якості освіти;

 • Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти (надалі - регіональні підрозділи Українського центру оцінювання якості освіти);

 • Міністерство освіти і науки Автономної республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій;

 • інститути післядипломної освіти педагогічних кадрів.

3.2. Український центр оцінювання якості освіти, його регіональні підрозділи забезпечують адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до власних Положень.

3.3. Повноваження інших, суб'єктів адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання:

3.3.1. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій:

 • здійснюють координацію діяльності між Українським центром оцінювання якості освіти (регіональними підрозділами), місцевими органами управління освітою та навчальними закладами;

 • спільно з Українським центром оцінювання якості освіти, його регіональними підрозділами, організовують реєстрацію учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

 • надають допомогу регіональним центрам оцінювання якості освіти у відборі педагогічних працівників, які залучатимуться до проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

 • вносять пропозиції регіональним центрам оцінювання якості освіти щодо навчальних закладів, на базі яких утворюються пункти тестування;

 • сприяють регіональним центрам в організації перевірки відкритої частини тестових завдань;

 • сприяють Українському центру оцінювання якості освіти у забезпечені учасників зовнішнього незалежного оцінювання довідковими виданнями, здійснюють контроль за повнотою їх обліку загальноосвітніми навчальними закладами;

 • організують під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання охорону правопорядку в пунктах тестування, підвезення учасників тестувань із числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 року до пунктів тестувань, організацію медичної допомоги у місцях проведення тестування, створення безпечних умов для всіх учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

 • організовують вручення учасникам тестування сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

3.3.2. Інститути післядипломної освіти педагогічних кадрів:

 • сприяють регіональним центрам оцінювання якості освіти у навчанні фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

 • проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед педагогічних працівників щодо особливостей організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема в рамках своїх курсів;

 • сприяють організації перевірки відкритої частини тестових завдань;

 • допомагають регіональним центрам оцінювання якості освіти у проведені соціологічних досліджень з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

3.4. Підготовка та проведення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до плану адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання, що розробляється та затверджується Українським центром оцінювання якості освіти за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

3.5. Регіональні центри оцінювання якості освіти здійснюють виконання покладених на них обов'язків у межах областей, відповідно з розподілом, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2006 р. № 729.

^ 4. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ


4.1. Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання організовується Українським центром оцінювання якості освіти, його регіональними підрозділами за сприянням місцевих органів управління освітою.

4.2. Реєстрація випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 року здійснюється за місцем їх навчання.

4.3. Реєстрація випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років випуску, а також учнів, студентів професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації здійснюється за місцем їх проживання, в єдиному в межах району (міста) пункті реєстрації.

4.4. Регіональні центри оцінювання якості освіти організовують через місцеві засоби масової інформації роботу щодо інформування про порядок та місця реєстрації осіб, які бажають взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

4.5. Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється з допомогою програмного забезпечення Українського центру оцінювання якості освіти.

4.6. Інформація про реєстрацію фіксується в електронній формі та у заяві на паперовому носії. Заява роздруковується у двох екземплярах після введення всіх необхідних даних до програми реєстрації. Після ретельної перевірки заяву має підписати особа, яка реєструється. Перший примірник заяви залишається в пункті реєстрації, з наступною передачею до регіонального центру оцінювання якості освіти. Другий примірник заяви залишається учаснику зовнішнього незалежного оцінювання.

4.7. Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, має право внести зміни до переліку вибраних предметів у термін, відведений на реєстрацію. Зміни вносяться за місцем реєстрації за умови надання другого примірника заяви про реєстрацію.

4.9. Реєстрація здійснюється на підставі паспортів. Випускники минулих років повинні подати документ про здобуття повної загальної середньої освіти.


^ 5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ


5.1. Для проведення зовнішнього незалежного передбачається залучення фахівців для роботи в якості

- відповідальних за реєстрацію учасників зовнішнього незалежного оцінювання,

- відповідальних за пункти тестування,

- помічників відповідальних за пункти тестування,

- інструкторів,

- старших інструкторів,

- чергових пунктів тестування,

- відповідальних за пункти перевірки відкритої частин тестових завдань,

- екзаменаторів,

- старших екзаменаторів,

- операторів технологічної лінії з обробки результатів тестування.

5.2. Залучення фахівців здійснюється шляхом укладання цивільно-правових угод-договорів підряду. Видатки за договорами-підряду відносяться до КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг». Розмір оплати праці залучених фахівців визначається наказом Українського центру оцінювання якості освіти.

5.3. Із числа педагогічних, науково-педагогічних працівників залучаються фахівці:

відповідальний за пункт тестування;

помічник відповідального за пункт тестування;

старший інструктор;

інструктор;

чергові пунктів тестування;

старший екзаменатор;

екзаменатор.

Крім того, залучаються фахівці для виконання обов'язків відповідального за єдині пункти реєстрації, операторів технологічних ліній з обробки результатів тестування.

Особи, які виконуватимуть функції, зазначені у першому абзаці цього пункту повинні мати відповідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за винятком інструкторів, чергових пункту тестування).

5.4. Навчання та сертифікація осіб, які вперше будуть залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання для виконання обов'язків, зазначених у п.5.3, здійснюються за програмою і навчальними матеріалами відповідно до вимог Положення про підготовку фахівців для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. Для осіб, які мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, організовується проведення інструктажів.

5.6. Організацію навчання осіб, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти спільно з інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів відповідно до навчальних планів Українського регіонального центру оцінювання якості освіти.

5.7. Навчання відповідальних за єдині пункти реєстрації, інструкторів, чергових пунктів тестування, операторів технологічних ліній обробки виконується на основі інструктажів, які проводяться відповідними керівниками (відповідальними за пункти тестування, начальниками відділів ІТ) на місцях за матеріалами, підготовленими і затвердженими Українським центром оцінювання якості освіти.


^ 6. ТЕСТОВІ МАТЕРІАЛИ


6.1. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання Український центр оцінювання якості освіти організовує розробку та тиражування тестових матеріалів до яких належать: тести, бланки відповідей А та Б.

6.2. Порядок розроблення тестових завдань визначено відповідними розпорядчими документами Українського центру оцінювання якості освіти.

6.3. Завдання, які потребують розгорнутої відповіді, будуть включені лише до тестів з української мови та літератури, математики, історії України.

6.4. Комплектацію аудиторних комплектів тестів, організацію їх доставки до пунктів тестування здійснює Український центр оцінювання якості освіти.

6.5. Аудиторний комплект тестів включає тестові зошити 15-ти варіантів, 15 бланків відповідей А, 15 бланків відповідей Б.

6.6. Доставка тестових матеріалів до пунктів тестування, організація їх охорони здійснюється шляхом залучення спеціалізованих організацій.


^ 7. ПУНКТИ ТЕСТУВАННЯ


7.1. Пункт тестування - навчальний заклад, у приміщенні якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Пункти тестування створюються регіональними центрами оцінювання якості освіти на базі навчальних закладів відповідно до пропозицій місцевих органів управління освітою.

7.3. Використання бази навчальних закладів для організації пунктів тестування здійснюється на безоплатній основі.

7.4. Пункти тестування, як правило, створюються лише в районних центрах або містах обласного значення.

7.5. Мережа пунктів тестування формується для кожного предмету зовнішнього незалежного оцінювання на підставі таких вимог:

 • пункт тестування створюється за наявності не менше 31 учасника зовнішнього незалежного оцінювання;

 • у межах району чи міста можливе створення кількох пунктів тестування, при цьому кількість пунктів тестування повинна задовольняти умову k < (N div 225) + 1,

де k - кількість пунктів тестування,

N- кількість учасників тестування,

функція div означає функцію цілочисельного ділення.

7.6. У випадку, коли в районі або місті менше 31 особи, які мають проходити тестування у певний час, регіональним центром оцінювання якості освіти спільно з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій приймається рішення про створення міжрайонних пунктів тестування.

7.7. Умови транспортної доступності мережі пунктів тестування для випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 року забезпечують місцеві органи управління освітою або керівники навчальних закладів.

7.8. Допускається одночасне проведення в одному пункті тестування зовнішнього незалежного оцінювання з кількох навчальних предметів. У такому разі необхідно організувати тестування з різних предметів в аудиторіях, розташованих на різних поверхах або в інших корпусах пункту тестування.

7.9. Реєстрацію пунктів тестування здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти у порядку, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти.

7.10. Приміщення, меблі, умови перебування учасників зовнішнього незалежного оцінювання в пункті тестування мають відповідати Державним санітарним правилам і нормам улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63).

7.11.У кожному пункті тестування визначаються аудиторії. Аудиторія має містити 15 столів для учасників тестування, місця для інструкторів, громадських спостерігачів, особистих речей присутніх (книжок, сумок, мобільних телефонів тощо).

7.12. В аудиторії на 15 учасників столи для учасників тестування мають бути розташовані трьома рядами так, щоб відстань між учасниками тестування була не менше 1,2 м.

7.13. В аудиторії не має бути наочних матеріалів з предмета тестування.

7.14. Розподіл учасників тестування між аудиторіями здійснює Український центр оцінювання якості освіти. Повідомлення відповідальних осіб пунктів тестування про розподіл учасників тестування за аудиторіями здійснюється за одну добу до початку тестування.

7.15. Для організації роботи пунктів тестування здійснюється додбір персоналу, який пройшов навчання та сертифікацію відповідно до порядку, встановленого Українським центром оцінювання якості освіти. Роботу пункту тестування забезпечують: відповідальний за пункт тестування, помічник відповідального за пункт тестування, інструктори (з розрахунку 2 особи на аудиторію), чергові. Реєстрація осіб, залучених до роботи на пункті тестування, проводиться заздалегідь. Розподіл інструкторів зовнішнього незалежного оцінювання за аудиторіями тестування здійснює Український центр оцінювання якості освіти.

7.16. Забороняється залучати до роботи у якості старших інструкторів, інструкторів, чергових пунктів тестування осіб, які мають фах, що відповідає навчальному предмету, з якого проводиться тестування або які забезпечують вивчення цього предмету. Інструктори, старші інструктори не повинні добиратися з числа вчителів, які працюють у навчальному закладі, на базі якого організовано пункт тестування.

7.17. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета пункт тестування забезпечується такими матеріалами:

 • аудиторними комплектами тестів, уміщеними до опломбованого контейнера;

 • адміністративним пакетом №1, що містить алфавітні та аудиторні списки учасників зовнішнього незалежного оцінювання, протоколи зовнішнього незалежного оцінювання, списки інструкторів зовнішнього незалежного оцінювання за аудиторіями тестування, аудиторні комплекти штрих-кодів для кодування робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальні наліпки, які визначають місце в аудиторії кожного з учасників тестування;

 • адміністративним пакетом №2, де вкладено інструкції, бланки відомостей, карт спостереження, актів, наліпки з нумерацією аудиторій, інші допоміжні матеріали.

7.18. Кожен пункт тестування повинен бути забезпечений місцем для зберігання тестових матеріалів. Як правило, таким місцем може бути окремо обладнана кімната, або металева шафа, доступ до якої обмежений і контролюється відповідальним за пункт тестування та охороною. Організація охорони тестових матеріалів на пунктах тестування покладається на регіональні центри оцінювання якості освіти.

7.19. Пункт тестування має бути забезпечений гардеробом, внутрішніми туалетами.

7.20. Регламент роботи пунктів тестування визначається інструкціями для відповідального за пункт тестування, інструктора, чергового. Розроблення та затвердження вищезазначених документів забезпечує Український центр оцінювання якості освіти.

7.21. Пункт тестування має бути забезпечений умовами для надання першої медичної допомоги.

7.22. У день проведення тестування вхід до пункту тестування здійснюється за запрошеннями та паспортами.


^ 8. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

(конфіденційна інформація!!!)


9. ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ


9.1. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета представляються:

 • критеріальною оцінкою у 12 - бальній шкалі (1-12 балів);

 • рейтинговою оцінкою у 100 – бальній шкалі (100 - 200 балів).

9.2. Оцінки за 12 – бальною шкалою застосовується загальноосвітніми навчальними закладами під час проведення державної підсумкової атестації.

9.3. Оцінки за 100 - бальною шкалою застосовуються вищими навчальними закладами в процесі проведення вступних конкурсів.

9.4. Оцінки, отримані учасниками тестування, вносяться до сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, окремо з кожного предмета. Крім того, в тесті з української мови та літератури виділяється оцінка за субтест з української мови, в тесті з математики – з алгебри та початків аналізу.

9.5. Вручення сертифікатів учасникам зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється протягом 7 днів з часу після завершення обробки результатів тестування з усіх предметів тестування, але не пізніше 29 червня.

9.6. Сертифікати надсилаються в індивідуальних конвертах за місцем реєстрації учасників тестування.

9.7. Друк сертифікатів здійснює Український центр оцінювання якості освіти. Доставку сертифікатів до місць призначення забезпечують регіональні центри оцінювання якості освіти.


^ 10. АПЕЛЯЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ


10.1. Особи, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання, мають право на апеляцію (оскарження порушень умов проходження тестування).

10.2. Організацію розгляду апеляцій (оскарження порушень умов проходження тестування) забезпечують регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

10.3. Апеляційна заява на порушення умов проходження зовнішнього незалежного оцінювання подається особисто учасником тестування до виходу з пункту тестування, про що відповідальним за пункт тестування робиться запис у карті спостереження. Заява долучається до всіх матеріалів, що надсилаються до регіонального центру.

10.4. Учасник тестування має право на апеляцію результатів тестування. Організацію розгляду апеляцій на результати тестування забезпечує Український центр оцінювання якості освіти. З цією метою створюється апеляційна комісія.

10.5. Процедура розгляду апеляції на результати тестування передбачає перевірку правильності декодування (персоналізації) робіт та об'єктивності перевірки відповідей у бланку Б.

10.6. Апеляційна заява на результати зовнішнього незалежного оцінювання подається особисто учасником тестування протягом п'яти днів з моменту отримання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.


^ 11. ДОДАТКОВА СЕСІЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ


11.1. Для осіб, які з об'єктивних причин не змогли пройти зовнішнього незалежного оцінювання під час основної сесії, в червні-липні 2008 року організовується додаткова сесія тестування.

11.2. До об'єктивних причин, що дають право учаснику зовнішнього незалежного оцінювання на проходження тестування у додаткову сесію, належать:

11.2.1. Збіг у часі проведення тестування з двох предметів під час основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

11.2.2. Участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах (які включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту України).

11.2.3. Визнання регламентними комісіями регіональних центрів оцінювання якості освіти фактів порушення умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які негативно вплинули на результати тестування.

11.2.4. Хвороба (травма), яка обмежила здатність до пересування, засвідчена довідкою з лікувальної установи.

11.2.5. Смерть члена родини.

11.2.6. Стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

11.3. Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання під час додаткової сесії можуть додатково бути зареєстровані особи, які на час реєстрації для участі у основній сесії тестування:

11.3.1. Перебували в довготривалому закордонному відрядженні.

11.3.2. Проживали постійно або тимчасово за кордоном.

11.3.3. Проходили строкову службу.

11.3.4. Утримувалися в установах виконання покарань.

11.3.5. Які проходять у 2008 році державну підсумкову атестацію за курс повної загальної середньої освіти екстерном.

11.4. Організація додаткової сесії тестування має такі особливості:

11.4.1. Заява про участь у додатковій сесії тестування має бути подана учасником тестування до регіонального пункту тестування не пізніше п’яти днів від часу проведення основної сесії тестування з відповідного предмета.

11.4.2. Реєстрація учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання закінчується за один місяць до проведення тестування.

11.4.3. Пункти тестування створюються лише в обласних центрах або при вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації державної форми власності.

11.4.4. Видача сертифікатів здійснюється за місцем реєстрації учасників тестування.


^ 12. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ


12.1. З метою формування відкритої та прозорої системи зовнішнього незалежного оцінювання створюються умови для здійснення громадського контролю.

12.2. Громадський контроль мають право здійснювати громадські, політичні, профспілкові організації, представники засобів масової інформації, вищих навчальних закладів, які зареєструвалися в Українському або регіональному центрі оцінювання якості освіти й отримали відповідне реєстраційне посвідчення.

12.3. Сферами громадського контролю є процедури, пов'язані з:

12.3.1. Реєстрацією учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

12.3.2. Контролем неушкодженості контейнерів і пакетів із тестовими матеріалами.

12.3.3. Організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування.

12.3.4. Обробкою результатів зовнішнього незалежного оцінювання, перевіркою завдань із розгорнутою відповіддю.

12.3.5. Розглядом апеляцій.


13. ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ


Фінансування зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року проводиться за рахунок коштів, передбачених на реалізацію бюджетної програми «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами», а також коштів інших партнерських організацій, установ, програм, фізичних осіб.

Похожие:

Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconПро затвердження пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року за предметами
«Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили...
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 08. 11. 2012 Рахів №430 Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році
Закарпатської облдержадміністрації від 19. 10. 2012 №559 „Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013...
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 23. 11. 11 №622 м. Рахів Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного
Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році”, з метою якісної підготовки до проведення зовнішнього...
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconРозпорядження від 04. 11. 2011 №389 м. Маріуполь Про пробне тестування в 2012 році Керівникам навчально виховних закладів: Просимо довести до відома всіх учасників зовнішнього незалежного оцінювання (зно) в 2012 році
...
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconНаказ №234 Про залучення педагогічних та науково педагогічних працівників закладів освіти до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 №33 «Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconПро підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. 05. 2012 №1/9-399 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2012/2013...
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 12 грудня 2008 року м. Шумськ №664 Про організацію підготовки та проведення в навчальних закладах району зовнішнього незалежного оцінювання у 2009 році
Про організацію підготовки та проведення в навчальних закладах району зовнішнього незалежного оцінювання у 2009 році
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconНаказ №334 Про заходи державного контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році
Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconПро затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році
Міністерстві юстиції України 17. 09. 2010 за №826/1812, з метою належної організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Положення про основні засади організаційно-технологічного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році iconДоговір публічної оферти про надання Київським регіональним центром оцінювання якості освіти послуги з проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році
Раїнським центром оцінювання якості освіти 09 лютого 2009р., далі виконавець) публікує цей Договір публічної оферти про надання послуги...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов