Проект зміни та доповнення до статуту icon

Проект зміни та доповнення до статутуНазваниеПроект зміни та доповнення до статуту
Дата конвертации24.04.2013
Размер103.85 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ПРОЕКТ

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ


Асоціації українських банківДіюча редакція

Запропановані зміни та доповнення

Нова редакція


1.3. Асоціація є недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об’єднує українські банки та банківські об’єднання (далі – банки).

Пункт 1.3. Статуту доповнити частиною другою наступного змісту:

Асоціація не є політичною організацією та не приймає політичних рішень.

1.3. Асоціація є недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об’єднує українські банки та банківські об’єднання (далі – банки).

Асоціація не є політичною організацією та не приймає політичних рішень.

2.2. Основними завданнями Асоціації є: • утвердження взаємної довіри надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між банками та клієнтами, забезпечення дотримання Кодексу честі українського банкіра;


- доведення до банків через Інформаційний бюлетень Асоціації та інші видання законодавчих та нормативних актів органів державної влади і управління, Національного банку України (далі - НБУ), Вищого арбітражного суду України з питань, що стосуються сфери банківської діяльності;


Абзац 6 та 7 пункту 2.2. Статуту викласти в такій редакції:

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

 • утвердження взаємної довіри, надійності, чесності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між банками, банками та їх клієнтами, забезпечення дотримання банками-членами Асоціації Кодексу честі українського банкіра;

- доведення до банків інформації про проекти законодавчих та нормативних актів, судової практики Верховного суду України, Вищого господарського України з питань, що стосуються сфери банківської діяльності;


2.2. Основними завданнями Асоціації є:

 • захист прав та інтересів банків – членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності;

 • сприяння створенню правової бази банківської діяльності;

 • сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму керівників, спеціалістів банків;

 • ознайомлення громадськості з діяльністю банків та їх роллю в економічному житті України;

 • сприяння реалізації положень антимонопольного законодавства у сфері банківської діяльності;

 • утвердження взаємної довіри, надійності, чесності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між банками, банками та їх клієнтами, забезпечення дотримання банками-членами Асоціації Кодексу честі українського банкіра;

- доведення до банків інформації про проекти законодавчих та нормативних актів, судової практики Верховного суду України, Вищого господарського України з питань, що стосуються сфери банківської діяльності;

- нерозголошення членами Ради Асоціації (далі – Рада) та працівниками виконавчого органу всього, що являє собою банківську та комерційну таємницю, навіть після завершення їхньої діяльності в Асоціації.


2.3. Для досягнення зазначених завдань Асоціація:

- аналізує проекти законодавчих актів, які стосуються банківської діяльності, домагається прийняття її зауважень і пропозицій комісіями Верховної Ради України, урядом під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються банківської діяльності;

 • підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України;

 • співробітничає з НБУ щодо вироблення основних напрямів грошово-кредитної, податкової політики, бере участь в розробці проектів інструкцій та інших нормативних документів НБУ, які регулюють діяльність комерційних банків;

 • створює спільно з відповідними навчальними закладами школи, центри і курси підготовки та перепідготовки кадрів;

 • співробітничає з засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали;

 • надає консультації та допомогу членам АУБ у всіх справах, що стосуються діяльності українських банків, сприяє роботі Третейського суду Асоціації;

 • самостійно і разом з НБУ організовує симпозіуми , семінари, обмін досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;

 • вивчає і поширює досвід, дає рекомендації щодо ефективного здійснення банківських операцій та стандартизації банківських процедур, а також надає допомогу банкам в організації їхньої роботи;

 • надає допомогу в подоланні обставин, що тимчасово погіршують стан ліквідності банків;

 • координує діяльність банків у сфері спільних інтересів членів Асоціації;

 • залучає представників банків до участі в заходах, що проводяться органами державної влади та управління з метою розвитку економіки та банківської справи;

 • створює або виступає засновником підприємств, установ та організацій.

- вирішує в центральних, а також регіональних органах державної влади питання, пов’язані з застосуванням банківського законодавства, оподаткуванням банків, а також антимонопольною діяльністю;

- звертається до правоохоронних органів з метою захисту інтересів комерційних банків та їх працівників.
^

Пункт 2.3. Абзац двенадцятий викласти в такій редакції:


-утворює Третейський суд та сприяє його роботі;”

Пункт 2.3. Статуту доповнити абзацем наступного змісту:


-проводить роботу з метою встановлення єдиних для всієї бан­ківської системи України підходів щодо банківської етики та розглядає факти порушення банками встановлених правил та стандартів банківської етики;”

2.3. Для досягнення зазначених завдань Асоціація:

- аналізує проекти законодавчих актів, які стосуються банківської діяльності, домагається прийняття її зауважень і пропозицій комісіями Верховної Ради України, урядом під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються банківської діяльності;

 • підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України;

 • співробітничає з НБУ щодо вироблення основних напрямів грошово-кредитної, податкової політики, бере участь в розробці проектів інструкцій та інших нормативних документів НБУ, які регулюють діяльність комерційних банків;

 • створює спільно з відповідними навчальними закладами школи, центри і курси підготовки та перепідготовки кадрів;

 • співробітничає з засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали;

 • надає консультації та допомогу членам АУБ у всіх справах, що стосуються діяльності українських банків, сприяє роботі Третейського суду Асоціації;

 • самостійно і разом з НБУ організовує симпозіуми , семінари, обмін досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;

 • вивчає і поширює досвід, дає рекомендації щодо ефективного здійснення банківських операцій та стандартизації банківських процедур, а також надає допомогу банкам в організації їхньої роботи;

 • надає допомогу в подоланні обставин, що тимчасово погіршують стан ліквідності банків;

 • координує діяльність банків у сфері спільних інтересів членів Асоціації;

 • проводить роботу з метою встановлення єдиних для всієї бан­ківської системи України підходів щодо банківської етики та розглядає факти порушення банками встановлених правил та стандартів банківської етики;

 • залучає представників банків до участі в заходах, що проводяться органами державної влади та управління з метою розвитку економіки та банківської справи;

 • створює або виступає засновником підприємств, установ та організацій;

 • утворює Третейський суд та сприяє його роботі;

- вирішує в центральних, а також регіональних органах державної влади питання, пов’язані з застосуванням банківського законодавства, оподаткуванням банків, а також антимонопольною діяльністю;
^

- звертається до правоохоронних органів з метою захисту інтересів комерційних банків та їх працівників.


4.2.Члени Асоціації зобов’язані:

 • додержувати Статуту та виконувати рішення, що приймаються З’їздом;

 • брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;

 • підвищувати ефективність роботи та престиж банків, їхню репутацію у клієнтів;

 • розвивати співробітництво між банками на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов’язань;

 • вчасно сплачувати членські внески та інші платежі, які визначені Радою та З’їздом Асоціації;

- своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію банку, зміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів керівників банку та інше.
^

Пункт 4.2. Статуту доповнити абзацем наступного змісту:

-додержуватись встановлених правил банківської етики, принципів добросовісної конкуренції, безумов­ного виконання правил етичної і профе­сійної поведінки під час діяльності на фінансовому ринку України, Кодексу честі украї­нського банкіра;”


4.2.Члени Асоціації зобов’язані:

 • додержувати Статуту та виконувати рішення, що приймаються З’їздом;

 • додержуватись встановлених правил банківської етики, принципів добросовісної конкуренції, безумов­ного виконання правил етичної і профе­сійної поведінки під час діяльності на фінансовому ринку України, Кодексу честі украї­нського банкіра;

 • брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;

 • підвищувати ефективність роботи та престиж банків, їхню репутацію у клієнтів;

 • розвивати співробітництво між банками на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов’язань;

 • вчасно сплачувати членські внески та інші платежі, які визначені Радою та З’їздом Асоціації;

- своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію банку, зміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів керівників банку та інше.


5.8. Рада Асоціації:

 • скликає З’їзд Асоціації, визначає порядок денний З’їзду, час і місце його проведення;

 • вносить на розгляд З’їзду проект основних напрямів діяльності Асоціації на поточний рік;

 • здійснює контроль за реалізацією рішень З’їзду і затверджених ним основних напрямів діяльності Асоціації;

 • приймає рішення про прийняття до Асоціації та виключення з неї членів на підставах і в порядку, передбаченому пп. 3.3. і 3.4 Статуту;

 • затверджує кошторис на утримання Асоціації та її виконавчого органу;

 • встановлює розміри посадового окладу Президента та віце-президентів Асоціації;

 • затверджує Положення про преміювання працівників виконавчого органу Асоціації та виплату їм винагороди за підсумками роботи за рік;

 • за пропозицією Президента Асоціації затверджує віце-президентів Асоціації, визначає поточні завдання, здійснює контроль за їх виконанням;

 • сприяє роботі Третейського суду Асоціації;

- визначає порядок сплати членських внесків для членів Асоціації, прийнятих до її складу з правом дорадчого голосу, затверджує зразок заяви на вступ до АУБ.
^

Пункт 5.8. Абзац дев’ятий викласти в такій редакції:


- затверджує за поданням Президента Асоціації Положення, Регламент та список третейських суддів постійнодіючого третейського суду Асоціації та сприяє його роботі;”

^

Пункт 5.8. Статуту доповнити абзацем наступного змісту:


"- створює Комітет з банківської етики, затверджує його Положення;

-здійснює розгляд справ про порушення банківської етики;


- затверджує за поданням Комітету узагальнені висновки щодо визнання тих чи інших дій банків та їх Уповноважених осіб такими, що порушують правила банківської етики;

- затверджує рекомендацій Комітету про засто­сування санкцій у вигляді: винесення публічного попередження (попередження, зміст якого повід­омляється членам Асоціації та громадськості че­рез засоби масової інформації), виключення із членів Асоціації”.


5.8. Рада Асоціації:

 • скликає З’їзд Асоціації, визначає порядок денний З’їзду, час і місце його проведення;

 • вносить на розгляд З’їзду проект основних напрямів діяльності Асоціації на поточний рік;

 • здійснює контроль за реалізацією рішень З’їзду і затверджених ним основних напрямів діяльності Асоціації;

 • приймає рішення про прийняття до Асоціації та виключення з неї членів на підставах і в порядку, передбаченому пп. 3.3. і 3.4 Статуту;

 • затверджує кошторис на утримання Асоціації та її виконавчого органу;

 • встановлює розміри посадового окладу Президента та віце-президентів Асоціації;

 • затверджує Положення про преміювання працівників виконавчого органу Асоціації та виплату їм винагороди за підсумками роботи за рік;

 • за пропозицією Президента Асоціації затверджує віце-президентів Асоціації, визначає поточні завдання, здійснює контроль за їх виконанням;

 • затверджує за поданням Президента Асоціації Положення, Регламент та список третейських суддів постійнодіючого третейського суду Асоціації та сприяє його роботі;
^

- визначає порядок сплати членських внесків для членів Асоціації, прийнятих до її складу з правом дорадчого голосу, затверджує зразок заяви на вступ до АУБ;

- створює Комітет з банківської етики, затверджує його Положення;

- здійснює розгляд справ про порушення банківської етики;


- затверджує за поданням Комітету узагальнені висновки щодо визнання тих чи інших дій банків та їх Уповноважених осіб такими, що порушують правила банківської етики;

- затверджує рекомендацій Комітету про засто­сування санкцій у вигляді: винесення публічного попередження (попередження, зміст якого повід­омляється членам Асоціації та громадськості че­рез засоби масової інформації), виключення із членів Асоціації.

Похожие:

Проект зміни та доповнення до статуту iconЗареєстрований Затверджений
Зміни та доповнення до Статуту затверджені Третьою конференцією Української нотаріальної палати
Проект зміни та доповнення до статуту iconРішення 11 вересня 2012 року 16 сесії 6 скликання Про внесення доповнення до Статуту Комунального підприємства «Саланг»
Про внесення доповнення до Статуту Комунального підприємства «Саланг» Вінницької районної ради
Проект зміни та доповнення до статуту iconРішення №203 11 вересня 2012 року 16 сесії 6 скликання Про внесення доповнення до Статуту Комунального підприємства «Саланг» Вінницької районної ради
Про внесення доповнення до Статуту Комунального підприємства «Саланг» Вінницької районної ради
Проект зміни та доповнення до статуту iconПротокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту
Статуту Товариства затвердженого Загальними зборами акціонерів атзт «Швея», пр.№1 від 26. 10. 2010р
Проект зміни та доповнення до статуту iconПро затвердження Доповнення №1 до дбн д 1-2-99, Доповнення №1 до дбн д 1-3-99, Доповнення №2 до дбн д 2-99, Доповнення №3 до дбн д 3-99
Дбн д 1-3-99), Доповнення №2 до Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (дбн д 2-99) та Доповнення №3 до Ресурсних...
Проект зміни та доповнення до статуту iconЗ оптимізмом дивитися у майбутнє
Владико, розкажіть, будь ласка, які питання були розглянуті на Соборі? Особливо віруючих цікавлять зміни, що внесені до Статуту про...
Проект зміни та доповнення до статуту iconРішення №256 13 вересня 2012 року 13 сесія 6 скликання Про внесення змін до Статуту комунальної установи „Тульчинський районний центр
Внести зміни до статуту ку «Тульчинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Проект зміни та доповнення до статуту iconПро зміни до Статуту

Проект зміни та доповнення до статуту iconПроект АгроІнвест Доповнення до запрошення до подання заявок на отримання грантів
З метою спрощення підготовки стислого опису концепції проекту для участі у конкурсі грантів для галузевих асоціацій апк, у Запрошення...
Проект зміни та доповнення до статуту iconРішення №204 29 березня 2012 року 10 сесія 6 скликання Про внесення змін до Статуту Тульчинської центральної районної лікарні
Внести зміни до Статуту Тульчинської центральної районної лікарні виклавши 3 та сьомий підпункт даного пункту в новій редакції
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов