Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація icon

Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок ФармаціяНазваниеДовідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація
Дата конвертации20.12.2013
Размер347.16 Kb.
ТипДовідка
скачать >>>


Аналітична довідка

до результатів складання ліцензійного іспиту

Крок 2. Фармація


I. Загальна інформація

28 травня 2013 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 2. Фармація» у 15 ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація» (13 ВНЗ МОЗ України, 1 ВНЗ МОН України, 1 ВНЗ УАНМ України).

Іспит проводився відповідно до навчального плану, розробленого на основі Галузевих стандартів вищої освіти (наказ МОЗ України від 21.01.04 № 36).

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його перескладання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку) (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 12 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 13 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу дотримання процедури проведення ліцензійного іспиту відповідно до п. 7.4 Порядку аудиторії, у яких проходив іспит, почали оснащуватися системами аудіо-, відеоспостереження. У ОНМУ та ВНМУ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені фото та відеозаписи були передані до Центру тестування.


II. Результати складання іспиту

1. На іспит за даними вищих навчальних закладів було зареєстровано 932 студентів-громадян України, 164 іноземних студентів російськомовної форми навчання, 81 іноземних студентів англомовної форми навчання.

Іспит складали 927студентів-громадян України, 160 – іноземних студентів російськомовної форми навчання та 81 іноземних студентів англомовної форми навчання.

^ 2. Серед громадян України іспит «Крок 2. Фармація» не склали (1%) студентів, з них 1 студент (0,3%) – бюджетної форми навчання та 8 студентів (1,3%) – контрактної форми навчання.

Серед іноземних студентів російськомовної форми навчання іспит не склали 9 осіб (5,6%). Серед студентів, які навчаються англійською мовою іспит не склали 25 студентів (30,9%).

На іспит не з’явилося 5 (0,5%) студентів-громадян України. За даними від вищих навчальних закладів станом на 28 травня 2013 року ^ 2 студенти були відраховані, не допущені до екзамену або знаходилися у академічній відпустці, студенти мали поважну (задокументовану) причину.

Серед іноземних студентів російськомовної форми навчання на іспит не з’явилося 4 (2,5%) осіб, які за даними від вищих навчальних закладів станом на 28 травня 2013 року були відраховані, не допущені до екзамену або знаходилися у академічній відпустці.

Студенти, які не склали іспит вперше, зможуть скласти його у 2014 році. Студенти, які не склали іспит вдруге, мають проходити повне чи часткове повторне навчання, щоб бути допущеними у подальшому до повторних складань ліцензійного іспиту.


III. Аналіз результатів складання іспиту

1. Середні результати вищих навчальних закладів

Кращий результат за спеціальністю «Фармація» має ЛугДМУ – 96,1%, що на 11,7% більше середнього показника по країні (84,4%). Вищий від національного показника також мають ЗДМУ, НМУ, КДМУ, ТДМУ, НФУ, ВНМУ, ДНМУ. Діапазон результатів всіх навчальних закладів, що брали участь у тестуванні, становить 40,3%.


^ 2. Студенти бюджетної та контрактної форм навчання

Середні результати навчальних закладів по різних категоріях студентів представлені у формі В02_1 – «Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту студентами-громадянами України для порівняльного аналізу».

Таблиця 1. Форма В02_1. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту студентами-громадянами України для порівняльного аналізу

Крок 2. Фармація. 28.05.2013

Назва ВНЗ

Кількість студентів

^ Середнє по ВНЗ (%)

Бюджет

Контракт

Кількість студентів

Середній результат

^ Кількість студентів

Середній результат

БДМУ

10

75,4

0

0,0

10

75,4

ВНМУ

38

85,3

10

89,1

28

83,9

ДЗ ДМА

13

63,4

2

78,5

11

60,7

ДНМУ

53

84,9

7

86,5

46

84,6

ЗДМУ

118

90,3

44

93

74

88,7

ІФНМУ

57

82,8

9

85,6

48

82,3

КДМУ

5

86,3

2

83,5

3

88,2

ЛугДМУ

22

96,1

12

97,8

10

94,1

ЛНМУ

118

80,4

56

84,5

62

76,6

НМУ

107

89,1

22

89,7

85

88,9

ОНМУ

32

72

8

77,5

24

70,1

ТДМУ

29

85,9

9

87,4

20

85,3

КМУУАНМ

16

55,8

0

0,0

16

55,8

УжНУ

30

81

25

81,5

5

78,5

НФУ

279

85,4

106

88

173

83,9

^ Національний показник

927

84,4

312

87,6

615

82,7

За даними цього іспиту практично в усіх навчальних закладів, за виключенням КДМУ, студенти бюджетної форми навчання мають вищі результати, ніж студенти контрактної форми навчання. Найбільша різниця між бюджетними та контрактними студентами спостерігається у ДЗ ДМА (різниця становить 17,8%), ЛНМУ (різниця становить 7,9%) та ОНМУ (різниця становить 7,4%). У середньому по країні різниця між студентами бюджетної та контрактної форми навчання становить 4,9%.

У БДМУ та КМУУАНМ навчаються студенти тільки на контрактній форми навчання.


^ 3. Порівняльний аналіз по кількості студентів, які не склали екзамен

З 15 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, такі ВНЗ: БДМУ, ВНМУ, ДНМУ, ЗДМУ, ІФНМУ, КДМУ, ЛугДМУ, ЛНМУ, НМУ, ТДМУ та УжНУ не мають студентів, які не склали іспит.

В таблиці 2 наведено інформацію про студентів, які не склали іспит.

Таблиця 2. Форма СО2_1. Кількість студентів, що не склали ліцензійний інтегрований іспит Крок 2. Фармація. 28.05.2013

Назва вищого навчального закладу

Інтерни-громадяни Украйни, які не склали іспит

^ Всього не склали

Українці-бюджет

Українці-контракт

кількість

відсоток

кількість

відсоток

кількість

відсоток

БДМУ

0

0

0

0

0

0

ВНМУ

0

0

0

0

0

0

ДЗ ДМА

2

15,4

0

0

2

18,2

ДНМУ

0

0

0

0

0

0

ЗДМУ

0

0

0

0

0

0

ІФНМУ

0

0

0

0

0

0

КДМУ

0

0

0

0

0

0

ЛугДМУ

0

0

0

0

0

0

ЛНМУ

0

0

0

0

0

0

НМУ

0

0

0

0

0

0

ОНМУ

2

6,3

1

12,5

1

4,2

ТДМУ

0

0

0

0

0

0

КМУУАНМ

4

25

0

0

4

25

УжНУ

0

0

0

0

0

0

НФУ

1

0,4

0

0

1

0,6

Всього:

9

1,0

1

0,3

8

1,3


У таблиці 3 наведено інформацію про кількість іноземних студентів російськомовної форми навчання, що не склали ліцензійний іспит «Крок 2. Фармація».

Таблиця 3. Форма C02_1_с. Кількість студентів, що не склали ліцензійний інтегрований іспит Крок 2. Фармація 28.05.2013.
Іноземці російськомовні


Назва ВНЗ

Кількість студентів, що складали іспит

^ Кількість студентів, що не склали іспит при критерії 50,5 %

ВНМУ

4

0

ДЗ ДМА

10

2

ДНМУ

2

0

ЗДМУ

27

0

ІФНМУ

12

0

ЛугДМУ

1

0

ЛНМУ

2

0

НМУ

13

0

ОНМУ

11

0

НФУ

78

7

Всього:

160

9

Для чотирьох ВНЗ, які здійснюють навчання іноземних студентів англійською мовою, у таблиці 4 наведено інформацію про іноземних студентів з англомовною формою навчання, які не склали іспит. З 4 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, у ТДМУ склали іспит всі іноземні студенти англомовної форми навчання.

Таблиця 4. Форма C02_1_с. Кількість студентів, що не склали ліцензійний інтегрований іспит (іноземці) Krok 2. Pharmacy 28.05.2013

Назва ВНЗ

Кількість студентів, що складали іспит

^ Кількість студентів, що не склали іспит при критерії 50,5 %

ВНМУ

11

11

ЛНМУ

10

6

ТДМУ

12

0

НФУ

48

8

Всього:

81

25


^ 4. Результати складання іспиту за субтестами

Дані за субтестами за двома першими осями по навчальних закладах представлені у формах В01_1_а «Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту студентами – громадянами України за субтестами» (табл. 5).


Таблиця 5. Форма В01_1. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту студентами - громадянами України за субтестами Крок 2. Фармація. 28.05.2013


Назва ВНЗ

Середнє по ВНЗ (%)

^ Структура, номенклатура і класифікація лік. засобів

Виготовлення лік.засобів

Аналіз лікарських засобів

Основи раціонального застосування

^ Організація роботи щодо реалізації лік. засобів

Фармацевтична хімія

Фармакогнозія

АТЛ

ЗТЛ

ОЕФ

ММФ

Фармакологія

Клінічна фармація

^ Токсикологічна хімія

БДМУ

75,4

74,4

78,5

67,2

80,6

77,3

70,4

73

71,1

87,5

72,1

86,3

79,3

82,1

55

ВНМУ

85,3

83,6

91

76,8

89,4

84,4

76,2

83,8

88,9

94,6

81,3

89,8

89

89,8

73,7

ДЗ ДМА

63,4

68,4

61,5

50

73,5

64,9

48,1

67,7

56,3

65,9

61,3

71,2

72

75,3

56,4

ДНМУ

84,9

81,3

85,6

84,7

85,7

86,6

82,7

88

86,1

81,6

85,4

88,7

80,4

91,8

76,6

ЗДМУ

90,3

85,9

91,7

89,5

92,2

87,4

91,9

86,7

90,5

92,2

82,8

95,5

92,7

91,6

92,7

ІФНМУ

82,8

84,4

82,5

76,7

86,9

83,1

77,8

80,8

79,5

85,9

81

86,7

84,9

89,3

82,9

КДМУ

86,3

80

86,2

85

93,5

79,5

86,4

81

82,1

92,5

72,1

92,5

94,3

92,5

90

ЛугДМУ

96,1

98

97,1

95,6

97

94,4

96,1

96,8

97,1

97,2

92,5

97,7

96,9

97,2

92,8

ЛНМУ

80,4

79,1

82,5

72,6

85,3

78,3

72,4

80,5

76,7

89,3

73,9

86,1

81,2

90

81,8

НМУ

89,1

88,6

91,5

88,1

91,5

85,9

88,1

90,9

89,8

92,9

85,1

87,3

90,7

92,4

82,5

ОНМУ

72

69,8

70,4

63,1

75,7

79,7

63,8

72,3

63,3

77,7

77,3

83,8

71,5

80,6

58,6

ТДМУ

85,9

86,2

89,5

85,5

84,1

83,7

87,2

85,5

86,3

93,3

81,3

87,9

81,7

86,9

89,4

КМУУАНМ

55,8

53,5

59,9

46,9

58,5

59,1

43,1

63,4

52

68,4

57,8

61,3

51,6

66,7

41,7

УжНУ

81

74,4

78,7

78,7

88,6

79,2

80,8

76

77,1

79,6

73,8

88,5

87,5

89,9

75

НФУ

85,4

84,1

88,8

84,4

87,1

82

84,9

86,2

86,3

91,8

77,1

90,5

86,3

88,1

80,4

Нац. пок.

84,4

82,8

86,4

81,3

87,1

82,6

81,7

84,3

83,7

89,3

79,0

88,8

85,5

89,0

80,5^ 5. Оцінка якості тесту

Для оцінки якості тесту наводимо паспорт та психометрію тесту (рис.1).Рисунок 1. Діаграма психометрії тестових завдань
Крок 2. Фармація 28.05.2013 рТаблиця 8. Паспорт тесту Крок 2. Фармація 28.05.2013

ВНЗ

Кіль-ть

Студ.

Кіль-ть

ТЗ

Max

Min

Mean

StDev

Надій-ність

Asm

Ex

БДМУ

10

200

83,5

69,5

75,3

4,8

0,595

0,176

-1,275

ВНМУ

38

200

98,5

68

85,3

7,8

0,904

-0,353

-0,802

ДЗ ДМА

13

200

81

43,5

63,4

12,5

0,932

-0,041

-1,335

ДНМУ

53

200

96

71,5

84,9

6,3

0,846

-0,218

-0,767

ЗДМУ

118

200

98

78

90,3

4,4

0,78

-0,474

-0,508

ІФНМУ

57

200

96,5

57

82,8

9,3

0,924

-0,791

-0,061

КДМУ

5

200

93,5

73,5

86,3

7,8

0,906

-0,834

-0,955

ЛугДМУ

22

200

99,5

79

96,1

4,6

0,918

-2,566

6,235

ЛНМУ

118

200

96

51

80,4

10,4

0,933

-0,732

-0,027

НМУ

107

200

98

60

89,1

6,9

0,903

-1,5

3,074

ОНМУ

32

200

92,5

45

72,0

12,7

0,944

-0,197

-0,561

ТДМУ

29

200

96

65,5

85,9

8,2

0,917

-1,057

0,107

КМУУАНМ

16

200

79

38

55,8

10,2

0,888

0,473

0,022

УжНУ

30

200

93

63

81,0

7,7

0,878

-0,431

-0,643

НФУ

279

200

97,5

43,5

85,4

7,6

0,899

-1,378

3,772

Нац. пок.

927

200

99,5

38

84,4

10,1

0,942

-1,391

2,327

Похожие:

Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconДовідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Медична психологія
Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок Медична психологія» у 3 вищих навчальних закладах Міністерства охорони...
Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconДовідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Стоматологія
«Крок Стоматологія» у 18 внз, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю (15 внз моз україни, 1 внз мон україни, 2...
Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconДовідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Стоматологія
Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок Стоматологія» у 19 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку...
Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconДовідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Загальна лікарська підготовка
Загальна лікарська підготовка у 21 вищому навчальному закладі, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 14 вищих...
Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconМіністерство охорони здоров’я україни
Медицина" та "Фармація"» та з метою поліпшення якості підготовки молодших спеціалістів Міністерство охорони здоров’я України з 2011-2012...
Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconФорма Апеляція Директору Центру тестування при моз україни заява щодо апеляції відносно тестового балу за тестовим екзаменом медичного ліцензійного іспиту
П. І. П. заявника (студент, інтерн)
Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconПро затвердження переліку питань для проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців
Загальним порядком проведення іспиту, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 08. 07. 2011 №164, для...
Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconПрограма до складання кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 15. 09 геотехнічна І гірнича механіка

Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconПрограма для складання кандидатського іспиту зі спеціальності молекулярна біологія 03. 00. 03

Довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація iconКабінет міністрів україни постанова від 2009 р. № Київ Про внесення змін до Порядку формування, ведення І користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру
Внести до Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов