Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р icon

Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010рНазваниеПоложення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р
страница1/5
Дата конвертации07.12.2012
Размер0.64 Mb.
ТипПоложення
скачать >>>
  1   2   3   4   5

Положення

про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням ДКЦПФР №1155 від 27.07.2010р.

Редакція Положення, затверджена Рішенням НКЦПФР №995 від 19.07.2012р., що набула чинності з 31.08.2012р.

I. Загальні положення

1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги Комісії щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які отримали в Комісії ліцензію(ї) на провадження певного(их) виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльності з управління активами інституційних інвесторів, та їх відокремлені підрозділи.

Дія цього Положення не поширюється на банки/філії іноземних банків, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги Комісії щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які отримали в Комісії ліцензію(ї) на провадження певного(их) виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльності з управління активами інституційних інвесторів, та їх відокремлені підрозділи.

Дія цього Положення не поширюється на банки/філії іноземних банків, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

2. У корпоративних інвестиційних фондах організація та проведення первинного фінансового моніторингу здійснюються компанією з управління активами інститутів спільного інвестування.

2. У корпоративних інвестиційних фондах організація та проведення первинного фінансового моніторингу здійснюються компанією з управління активами інститутів спільного інвестування.

3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

4. Цим Положенням установлюються загальні вимоги щодо:

а) призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

б) правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення;

в) здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів;

г) забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

ґ) проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

д) підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

4. Цим Положенням установлюються загальні вимоги щодо:

а) призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

б) правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення;

в) здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів;

г) забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

ґ) проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

д) підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

^ II. Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу

1. З метою забезпечення належного здійснення первинного фінансового моніторингу суб'єкти первинного фінансового моніторингу призначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник).

1. З метою забезпечення належного здійснення первинного фінансового моніторингу суб'єкти первинного фінансового моніторингу призначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник).

2. Відповідальний працівник очолює та координує внутрішню систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

2. Відповідальний працівник очолює та координує внутрішню систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу та повинен працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи.

3. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу та повинен працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи.

4. З урахуванням особливостей організаційної структури суб'єкта первинного фінансового моніторингу може бути створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу. Зазначений підрозділ функціонує відповідно до положення про цей структурний підрозділ. У цьому випадку керівником підрозділу є відповідальний працівник.

4. З урахуванням особливостей організаційної структури суб'єкта первинного фінансового моніторингу може бути створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу. Зазначений підрозділ функціонує відповідно до положення про цей структурний підрозділ. У цьому випадку керівником підрозділу є відповідальний працівник.

5. У разі недоцільності введення окремої посади або визначення працівника, на якого покладаються обов'язки відповідального працівника, відповідальним за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

5. У разі недоцільності введення окремої посади або визначення працівника, на якого покладаються обов'язки відповідального працівника, відповідальним за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

6. Відповідальний працівник призначається у порядку, встановленому установчими та/або внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, до здійснення першої фінансової операції.

6. Відповідальний працівник призначається у порядку, встановленому установчими та/або внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, до дня здійснення першої фінансової операції.

7. Протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції, суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття його на облік, та повинен своєчасно подавати зміни до поданої при постановці на облік інформації у разі їх виникнення.


Суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Держфінмоніторингу інформацію для постановки на облік за формою та в порядку, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу".


Примірник (копія) відповідної форми зберігається суб'єктом первинного фінансового моніторингу разом з повідомленням про результати її обробки.

7. Протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції, суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) інформацію, необхідну для взяття його на облік, та повинен протягом трьох робочих днів подавати зміни до поданої при постановці на облік інформації у разі їх виникнення.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Держфінмоніторингу України інформацію для постановки на облік у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" (далі - Постанова №747).

Примірник (копія) відповідної форми зберігається суб'єктом первинного фінансового моніторингу разом з повідомленням про результати її обробки протягом п'яти років.

8. Не пізніше наступного робочого дня після звільнення відповідального працівника суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає іншого відповідального працівника.

Допускається виконання обов'язків відповідального працівника в разі його звільнення особою, що тимчасово виконує його обов'язки, на строк перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, який не повинен перевищувати двох місяців.

8. Не пізніше наступного робочого дня після звільнення відповідального працівника суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає іншого відповідального працівника.

Допускається виконання обов'язків відповідального працівника в разі його звільнення особою, що тимчасово виконує його обов'язки, на строк перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, який не повинен перевищувати двох місяців.

9. Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати вимогам, встановленим наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 №46 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за №379/7700.

9. Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати вимогам, встановленим наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 №46 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за №379/7700.

10. Призначення відповідального працівника повинно бути здійснено після перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію, на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.


У разі призначення відповідальним працівником керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу перевірка його ділової репутації здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу або засновниками.

Підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника за результатами її перевірки оформлюється письмовим висновком, який підписується або керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особами, які робили перевірку ділової репутації, або затверджується відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

10. Призначення відповідального працівника повинно бути здійснено після перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію, на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.

Такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення відповідальним працівником керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу перевірка його ділової репутації здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу або засновниками.

Підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника за результатами її перевірки оформлюється письмовим висновком, який підписується або керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особами, які робили перевірку ділової репутації, або затверджується відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

11. Відповідальний працівник повинен пройти професійну підготовку у порядку, встановленому рішенням Комісії від 10.12.2003 №562 "Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.2004 за №176/8775, не пізніше двох місяців після призначення на посаду та підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.


11. Відповідальний працівник повинен пройти професійну підготовку у порядку, встановленому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 №562 "Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.2004 за №176/8775, не пізніше двох місяців після призначення на посаду та підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.

12. У разі якщо відповідальний працівник працює в суб'єкті первинного фінансового моніторингу, який отримав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, та має документ про навчання відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.09.2003 №55 "Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.10.2003 за N 965/8286, то отримання документа про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів Комісії не є обов'язковим.

12. У разі якщо відповідальний працівник працює в суб'єкті первинного фінансового моніторингу, який отримав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, та має документ про навчання відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.09.2003 №55 "Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.10.2003 за №965/8286, то отримання документа про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів НКЦПФР не є обов'язковим.

13. На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків призначається особа, що тимчасово виконує його обов'язки. Строк виконання обов'язків не може перевищувати чотирьох місяців безперервно. На вказану особу поширюються права та обов'язки, установлені для відповідального працівника.


Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може бути призначена одночасно з відповідальним працівником.

13. На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків призначається особа, що тимчасово виконує його обов'язки. Строк виконання обов'язків не може перевищувати чотирьох місяців безперервно. На вказану особу поширюються права та обов'язки, установлені для відповідального працівника.

Після спливу цього строку суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає відповідального працівника.

Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може бути призначена одночасно з відповідальним працівником.

14. Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, повинна відповідати таким вимогам:

а) не мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;

б) не бути за вироком суду позбавлена права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;

в) мати сертифікат Комісії на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, який відповідає ліцензії (або одній із ліцензій) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, що має суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

г) пройти підготовку до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за програмою навчання, затвердженою в суб'єкті первинного фінансового моніторингу.


Перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, вимогам, встановленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов'язки, до призначення на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.

Такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення керівника особою, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, перевірка його відповідності вимогам, встановленим цим Положенням, здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу або засновниками.

14. Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, повинна відповідати таким вимогам:

а) не мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;

б) не бути за вироком суду позбавленою права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;

в) мати сертифікат НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, який відповідає ліцензії (або одній із ліцензій) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, що має суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

г) пройти підготовку до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за програмою навчання, затвердженою в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

ґ) працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи.

Перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов'язки, до призначення на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.

Такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення керівника особою, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, перевірка його відповідності вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу або засновниками.
  1   2   3   4   5Похожие:

Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Цим Положенням встановлюються загальні вимоги нкцпфр щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними...
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconПоложення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів у розділі ІІ
Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconПро затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання...
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconПоложення про подання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів з використання електронного цифрового підпису до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Кабінету Міністрів України від 28. 10. 2004 №1453, та визначає порядок формування електронних документів в системі електронного документообігу...
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
Порядок не поширюється на банки, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03. 01. 2003 n 2 "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів І Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку",
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з урахуванням Указу Президента України від 20. 10. 2005...
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconПоложення про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Про електронні документи та електронний документообіг та з метою впровадження в практику подання адміністративних даних та інформації...
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформаційний лист
Щодо порядку подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів...
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconПро затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17. 10. 2006 n 999
України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи підприємця та подальшого удосконалення...
Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів Попередня редакція Положення, затверджена Рішенням дкцпфр №1155 від 27. 07. 2010р iconПоложення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов