Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № icon

Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку №НазваниеРішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку №
Дата конвертации07.04.2013
Размер264.15 Kb.
ТипРішення
скачать >>> 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

І. Загальні положення


1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

2. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

3. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

дилерську діяльність;

брокерську діяльність;

андеррайтинг;

діяльність з управління цінними паперами.

4. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатами (торговцями цінними паперами, у тому числі банками) протягом усього строку провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.
^

ІІ. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами


1. Ліцензіат може провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами відповідно до отриманої ліцензії виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) тільки за умови членства в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку (далі - СРО) за цим видом діяльності, яка набула цього статусу в порядку, установленому Комісією та включення ліцензіата (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року N 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 957/9556 (із змінами).

2. Ліцензіат (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами загальна площа такого приміщення ліцензіата (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м. (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше ніж 10 кв. м.).

У разі організації ліцензіатом (крім банку) діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м.

Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні.

За місцезнаходженням ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат, а також графік роботи).

3. Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами за її окремими видами факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, йому необхідно протягом трьох місяців відновити потрібну кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

^ Керівник ліцензіата (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Керівник (члени) виконавчого органу, голова (члени) наглядової ради, керівник підрозділу внутрішнього аудиту та головний бухгалтер ліцензіата, повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа не має судимості за корисливі злочини, за злочини у сфері господарської діяльності або тероризм, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

попередня діяльність особи не мала ознак вчинення незаконних дій в минулому, що призвели до: призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), примусової ліквідації професійного учасника фондового ринку, анулювання відповідних ліцензій на фондовому ринку, або анулювання документів, що надають право фізичній особі її здійснювати (анулювання сертифікатів тощо);

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року;

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця);

особа не має прострочених зобов’язань щодо сплати податків і зборів;

наявність інформації, що особа відсутня в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

^ Ділова репутація ліцензіата - юридичної особи (крім банку) повинна відповідати наступним вимогам:

у юридичної особи відсутні прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів та несплачені штрафні санкції;

наявність інформації, що юридична особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

При цьому, якщо звільнено керівника ліцензіата (крім банку), що мав відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів, виконуючим його обов'язки може бути призначено особу без відповідного стажу роботи на ринку цінних паперів, яка сертифікована в установленому Комісією порядку, на строк не більше трьох місяців.

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

За наявності в ліцензіата (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 квітня 2007 року N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 травня 2007 року за N 510/13777 (із змінами).

4. Ліцензіат зобов'язаний мати обладнання, у тому числі не менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема установлених Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року N 1449, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за N 52/13319 (із змінами), та забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

Ліцензіат зобов’язаний створити власну веб-сторінку для опублікування до 30 квітня року, що настає за звітним періодом річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком.

5. Ліцензіат для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами повинен:

розробити положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами;

розробити положення про відокремлений підрозділ ліцензіата (крім банку) та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами (у разі їх створення);

розробити положення про внутрішній контроль;

призначити контролера;

розробити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення не пізніше першої проведеної операції або укладеного договору;

призначити працівника, відповідального за здійснення внутрішнього фінансового моніторингу, та затвердити його посадову інструкцію;

розробити систему управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами (крім банку), яка включає такі елементи: визначення основних принципів управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами; виявлення, облік та опис ризиків окремо за кожним видом ризику; оцінювання ризиків та контроль (моніторинг) рівня ризиків; заходи щодо зниження (мінімізації) ризиків та ліквідації негативних наслідків реалізації ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів по компенсації отриманих збитків; формування управлінської структури ліцензіата, розробка внутрішніх правил, процедур та технологій з урахуванням прийнятих ліцензіатом основних принципів управління ризиками; контроль за ефективністю управління ризиками.

При призначенні окремого працівника (призначається з числа сертифікованих фахівців) ліцензіата (крім банку) або у разі створення ліцензіатом (крім банку) підрозділу по управлінню ризиками необхідно у внутрішніх документах ліцензіата визначити його функції, порядок взаємодії з іншими підрозділами, у тому числі з контролером ліцензіата.

До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата необхідно віднести такі питання: розробка та впровадження методик виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікація критичних (найбільш ризикованих) бізнес - процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації ризиків та організації ліквідації наслідків реалізації ризиків; оперативна координація взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробка програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовка і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.

За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління ліцензіата (крім банку) створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль) підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів торговця цінними паперами.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен організувати свою діяльність у відповідності до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.

6. Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами має містити зокрема порядок:

укладання договорів;

роботи з клієнтами;

провадження діяльності з торгівлі цінними паперами за видами діяльності, на які торговець має відповідні ліцензії;

ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами;

ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів.

7. Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами, має містити, зокрема:

основні види діяльності, повноваження;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення;

вимоги до приміщення;

умови ліквідації.

8. Положення про внутрішній контроль торговця цінними паперами має містити зокрема:

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку;

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності;

ліквідність та інші показники, що обмежують ризики з операцій з цінними паперами для торговця цінними паперами, установлені Комісією;

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені торговцем цінними паперами;

опис функцій, прав та обов'язків контролера;

повноваження контролера у разі виявлення ним порушень;

форму і строки подання звітності контролером керівнику торговця цінними паперами;

вимоги до оформлення первинних документів внутрішнього обліку, ведення облікових операцій і складання внутрішньої звітності;

вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку.

9. Контролер торговця цінними паперами призначається з числа сертифікованих фахівців і відповідає за повноту та достовірність надання інформації до Комісії.

10. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення розробляються та змінюються з урахуванням нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

11. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з торгівлі цінними паперами виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового рику від 16 березня 2006 року № 160, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 (із змінами).

13. Ліцензіат (крім банку) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік (Баланс (форма № 1)) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21червня 1999 року за № 396/3689 (із змінами), у розмірі не меншому, ніж зареєстрований розмір його статутного (складеного) капіталу. Розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством щодо цінних паперів.

При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства.

14. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:

Цивільного та Господарського кодексів України;

Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про господарські товариства» у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним видом діяльності, на який ліцензіат отримав відповідну ліцензію;

оформлення та умов виконання договорів доручення, комісії, андеррайтингу або договору про управління цінними паперами, що встановлені законодавством України.

15. Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами в банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до умов договору про управління цінними паперами. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їх грошових коштів.

16. Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів, грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у власності торговця цінними паперами, відповідно до вимог, установлених Комісією за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, установлених законодавством, - також з Національним банком України.

17. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

18. Ліцензіат, який прийняв рішення про припинення діяльності з торгівлі цінними паперами, зобов'язаний повідомити про це всіх своїх клієнтів, з якими у нього укладені договори (у разі їх наявності, зокрема: договір на брокерське обслуговування, договір андеррайтингу, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами), виконати усі договори (зобов'язання), що стосуються провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, та після цього подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи, передбачені для торговця цінними паперами розділом 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від__________________ N _________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __________________ за № ___________ .

19. У разі, якщо ліцензіат не має наміру провадити зазначений в ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії, то він зобов'язаний не менше ніж за шістдесят календарних днів до закінчення строку дії ліцензії повідомити про це Комісію, а також до закінчення строку дії ліцензії виконати всі договори (зобов'язання), що стосуються провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами згідно з вимогами, установленими законодавством.
^

ІІІ. Відомості, які ліцензіат подає до органу ліцензування протягом строку дії ліцензії


1. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати до територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову картку професійного учасника фондового ринку за формою згідно з додатком до цих Ліцензійних умов.

У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії для провадження відокремленими підрозділами ліцензіата професійної діяльності на фондовому ринку (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Комісії, надати облікову картку з відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожного відокремленого підрозділу, який отримав в установленому порядку копію ліцензії.

Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в іншій адміністративно-територіальній одиниці (не в адміністративно-територіальній одиниці місцезнаходження ліцензіата), то ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Комісії за місцезнаходженням такого підрозділу та надати йому облікову картку або зміни до неї в порядку та строки, установлені цим пунктом.

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на отримання погодження Комісії на створення відокремленого підрозділу

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву згідно з додатком 14 разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від __________________ N ______, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N ________ (далі - Порядок та умови видачі ліцензії).

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку для переоформлення ліцензії.

4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку для отримання дубліката ліцензії.

5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на отримання копії ліцензії.

6. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на анулювання копії ліцензії.

7. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до Комісії:

довідку про спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат (додаток 15 до Порядку та умов видачі ліцензії);

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись професійна діяльність з торгівлі цінними паперами, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом) з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

У разі організації ліцензіатом своєї діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов'язаний до початку провадження діяльності таким підрозділом письмово повідомити про це територіальний орган Комісії за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням такого підрозділу та надати йому облікову картку або зміни до неї щодо кожного спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата в порядку та строки, установлені пунктом 1 цього розділу.

8. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений підрозділ повинен подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку.

9. Ліцензіат у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:

9.1. Засвідчену нотаріально або органом, який видав документ, копію установчого документу або змін до установчих документів ліцензіата, які зареєстровано в установленому порядку. Установчий документ ліцензіата повинен відповідати вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

При внесенні змін до установчого документа, пов'язаних із збільшенням статутного (складеного) капіталу, торговець цінними паперами повинен сплатити виключно за рахунок грошових коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного (складеного) капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

9.2. Довідку про зміни в складі власників ліцензіата із зазначенням частки кожного у статутному (складеному) капіталі, за встановленою Комісією формою довідки про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням професійних учасників фондового ринку), яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Для заявника, утвореного у формі акціонерного товариства, зазначені відомості надаються за власниками, які володіють понад п'ятьма відсотками його статутного (складеного) капіталу;

9.3. Довідку про зміни в складі юридичних осіб, у яких ліцензіат має частку понад п'ять відсотків статутного (складеного) капіталу цих юридичних осіб, та/або зміни розміру вказаної частки за встановленою Комісією формою довідки про юридичних осіб, у яких заявник має частку понад п'ять відсотків статутного (складеного) капіталу цих юридичних осіб, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

9.4. Довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність з торгівлі цінними паперами та сертифіковані в установленому Комісією порядку, за встановленою Комісією формою цієї довідки, яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів (у разі призначення нового керівника та фахівців ліцензіата або отримання нового сертифіката працюючими фахівцями (у тому числі керівником), засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата.

9.5. Довідку про здійснені та зареєстровані власні випуски цінних паперів ліцензіата за встановленою Комісією формою довідки про здійснені та зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

9.6. Засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

9.7. Зміни до довідки про спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ (додаток 15 до Порядку та умов видачі ліцензії).

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктом 9.6 пункту 9 цього розділу.

9.8. Копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника.

^ Подається ліцензіатом (крім банку) за наявності особи, яка займає посаду головного бухгалтера

У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника та керівника ліцензіата), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по батькові її керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

Подається заявником (крім банку) у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата.

9.9. Зміни до довідки про наявність (відсутність) у фізичних осіб, які володіють прямо або опосередковано акціями (частками) заявника (ліцензіата), не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

9.10. У разі зміни керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту та головного бухгалтера ліцензіата, подається анкета щодо ділової репутації керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради власника заявника (ліцензіата) з істотною участю та заявника (ліцензіата), керівника підрозділу внутрішнього аудиту та головного бухгалтера заявника (ліцензіата), за встановленою Комісією формою;

9.11 Довідку про зміни в персональному складі керівника (членів) виконавчого органу, наглядової ради, ревізійної комісії, заявника (ліцензіата) яка додається до заяви про видачу ліцензії;

Документи передбачені підпунктами 9.9-9.11 подаються ліцензіатом (крім банку).

9.12. Засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію змін до організаційної структури ліцензіата з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності, за встановленою Комісією формою.

10. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 9 цієї глави, зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Комісії інформацію про:

арешт банківських рахунків ліцензіата;

виключення ліцензіата з СРО за відповідним видом діяльності;

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення;

припинення діяльності торговця цінними паперами у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом.

У разі виключення з СРО ліцензіат повинен протягом двох місяців стати членом СРО за відповідним видом діяльності та протягом п'яти робочих днів з дати видачі свідоцтва учаснику саморегулівної організації повідомити про це Комісію.

11. Ліцензіат зобов'язаний надавати до Комісії адміністративні дані відповідно Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Комісії від _____________________ № ___________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ________________ за N _________.

12. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог підпунктів 9.2 - 9.5 пункту 9 цього розділу в письмовій формі, надаються також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

13. Ліцензіат (крім банку) повинен відповідати вимогам, установленим Положенням про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2381, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за N 61/14752 (із змінами).

14. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію та відповідний територіальний орган Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Ліцензіат (крім банку), при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це Комісію та відповідний територіальний орган Комісії.

15. Ліцензіат (крім банку) зобов’язаний до 1 червня наступного за звітним року подати до Комісії інформацію органу державної податкової служби України про стан виконання обов’язків юридичною (фізичною) особою як платника податків, за звітний рік.

^ Ліцензіат (крім банку) зобов’язаний щороку до 1 лютого подати до Комісії станом на 1 січня поточного року наступні документи:

довідку про зміни в складі пов’язаних осіб - членів сім’ї фізичної особи – власника заявника з істотною участь, яка додається до заяви про видачу ліцензії,

довідку про зміни в складі юридичних осіб, у яких фізична особа – власник заявника з істотною участю є керівником та/або контролером, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата)

16. Усі відомості подаються до Комісії з супровідним листом, у якому необхідно обов'язково зазначити номер ліцензії ліцензіата, за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата, та підписом керівника (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж).

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.
^

IV. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами


1. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами здійснює Комісія, а також її територіальні органи у відповідності із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цими Ліцензійними умовами та іншими нормативно-правовими актами.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством.

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані із здійсненням ними контролю за діяльністю з торгівлі цінними паперами, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

  ^ Директор департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж

 
 
О.Науменко

Додаток
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами 


Облікова картка професійного учасника фондового ринку (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ)*


Дата складання картки: _______________

Повне найменування професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) __________________________________

Скорочене найменування професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) ___________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи ______________________________________

Вид(и) діяльності
з торгівлі цінними паперами, який(і)
провадить професійний учасник (відокремлений
та/або спеціалізований структурний підрозділ) _______________________________

Місцезнаходження професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного
підрозділу) _____________________________________________________________

Телефон, електронна адреса ______________________________________________

Банківські реквізити:

Найменування банку ____________________________________________________

Місцезнаходження банку ________________________________________________

МФО, поточний рахунок ________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
ліцензії (копії ліцензії) ___________________________________________________

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер _________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
переоформленої ліцензії _________________________________________________

Дата видачі переоформленої
ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер _________________________________________________

Дата і номер рішення про зупинення
дії ліцензії або її анулювання
(копії ліцензії) __________________________________________________________

Дата початку провадження професійної діяльності
спеціалізованим структурним підрозділом __________________________________

Дата припинення провадження професійної діяльності
спеціалізованим структурним підрозділом __________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
професійного учасника (його відокремленого
та/або спеціалізованого структурного
підрозділу) _____________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові головного
бухгалтера професійного
учасника _______________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові сертифікованих
фахівців відокремленого та/або спеціалізованого
структурного підрозділу __________________________________________________  

Керівник юридичної особи  

М. П.  

(П. І. Б.)  

_________________________
(підпис) 

  

____________
* Облікова картка заповнюється окремо по ліцензіату, за кожним відокремленим підрозділом ліцензіата та спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ (у разі їх наявності). У зв'язку з цим у обліковій картці заповнюються тільки реквізити, що стосуються цього конкретного випадку, а інші реквізити не заповнюються.
Похожие:

Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconПро затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних...
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення м. Київ № Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
Ржавне регулювання ринку цінних паперів з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії...
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № Єдина система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Вид фінансового інструмента із зазначенням резидентності емітента або особи, що його видала
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження єдиної системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (далі Проект рішення)
Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconПоложення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (додається). Затвердити граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць
На виконання Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» постановляю
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2012 № Порядок здійснення на фондових біржах операцій репо
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2012 №
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03. 01. 2003 n 2 "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів І Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку",
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з урахуванням Указу Президента України від 20. 10. 2005...
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconПоложення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів...
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про операції з цінними паперами та/або похідними (деривативами)...
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
Порядок не поширюється на банки, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів
Рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17. 10. 97 N 37 "Про затвердження Правил проведення перевірок та ревізій емітентів, осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів,
З метою забезпечення виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов