Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р icon

Звіт директора дптнз "Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н рНазваниеЗвіт директора дптнз "Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р
Дата конвертации01.01.2014
Размер86.71 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

Звіт

директора ДПТНЗ “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова” Кузнецова В.М.

за 2012/2013 н.р.


Згідно контракту на роботу на посаді директора я здійснював управління навчальним закладом безпосередньо та через органи управління, у поєднанні засад єдиноначальності та колегіальності прийняття рішень у відповідності до умов контракту, чинного законодавства України, рішень уряду, Міністерства освіти і науки України і Статуту Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти №4 м.Харкова». І в першу чергу, забезпечував його ефективну діяльність, реалізовував державну політику в галузі освіти, вирішував різнопланові завдання, як по забезпеченню якісної професійної підготовки учнів так і розвитку центру.

Час роботи, за який я звітую, за моїм переконанням, мав знакову особливість.

Позитивні результати роботи колективу за попередні роки були якісно поглиблені. Колектив вийшов на такий рівень розвитку, коли показники успішної роботи набрали характер не зворотності та стабільності.

Одним з головних завдань у своїй роботі я відділяю роботу по формуванню педагогічного колективу на засадах професійного і сумлінного виконання кожним своїх обов’язків, творчого підходу до роботи з учнями і забезпечення кінцевого позитивного результату.

Найперше, ми зберігаємо основу педагогічного колективу, а це досвідчені і знані майстри, викладачі, які успішно роблять свою справу багато років. Станом на 04.04.2012 року трудовий колектив нараховує 57 чол., в т.ч. педагогічних працівників 37 чол., це складає 66% від загальної кількості чоловік. Середній вік педагогічних працівників становить 41 рік. Погодьтесь, це вік зрілості і високої професійної віддачі.

Як керівник, достатню увагу приділяю вихованню молодих, перспективних кадрів, їх підбору і розстановці.

І в цьому напрямку є позитивні результати. Так на педагогічних посадах у нас працює 13 працівників, які мають вік до 35 років і стаж роботи до п’яти років.

Кадрові оновлення пройшло майже в усіх підрозділах центру, зокрема в бухгалтерії, навчальній частині, службі охорони праці та серед майстрів виробничого навчання. Але це була не самоціль, а реальний розвиток колективу.

За три останні роки відбулися якісні зміни у фаховій підготовці педагогічних працівників. Ми чітко виконуємо всі вимоги положення про атестацію.

Запроваджено стажування на підприємствах, кожний майстер виробничого навчання маючи вищу базову освіту, отримав робітничу професію.

Запроваджена контрактна система, якою охоплено 65 % педагогічних працівників.

В подальшому в організації кадрової я виділяю такі пріоритети як :

1. Збереження існуючого кадрового складу і подальший розвиток його професійного потенціалу.

2. Підбір і виховання молодих, перспективних педагогічних кадрів.

3. Створення і надалі атмосфери належності кожного працівника до справ колективу, формування патріотичного відношення до навчального закладу.

4. Вимогливість і увага до кожного працюючого.

Ще на першій зустрічі з колективом я озвучив і такий принцип, як не упередженість, рівні довірливі стосунки. Вважаю, що дане слово я дотримую. Одночасно вдячний колективу за увагу, підтримку і солідарність в роботі. Розуміння та повагу як до людини і керівника.

ІІ. За роки своєї роботи я значну увагу приділяю покращенню умов праці і навчання, формуванню високого рівня культури навчального закладу, створення його позитивного іміджу і авторитету.

Я вважаю, що підстав вдаватися до переліку зробленого навіть за 3 останні роки не має. Ви всі є свідками і учасниками. У центрі немає жодного об’єкту кабінету, лабораторії, території, в яких би не відбулися зміни. Результати на ваших очах. Але це не означає мого власного задоволення від проведеної роботи. Завдання залишаються і про це я скажу у своєму звіті нижче.

Переконаний, що ми з вами маємо підстави бути гордими за досягнуте. Навчальний заклад пройшов складний шлях розвитку і зайняв чільне місце серед кращих і авторитетних навчальних закладів і не тільки професійно-технічної освіти.

Підтвердженням сказаного є висока позитивна оцінка стану навчального закладу, культури, організації навчально-виховної роботи, яку дав губернатор Добкін М.М. під час відвідування центру 28 лютого 2012 року.

Вважаю, що і надалі даному напрямку роботи будемо приділяти таку ж увагу. А оцінка високих посадових осіб зобов’язує таку роботу робити ще краще.

ІІІ. Як керівник навчального закладу питанням соціального захисту працівників, формування в колективі атмосфери захищеності кожного працюючого я надаю першочергову увагу.

 • За весь період своєї роботи жодного працівника не звільнено з ініціативи адміністрації.

 • Ми маємо мінімальну плинність педагогічних кадрів. Звільнилися 3-4 особи, які досягли глибоко пенсійного віку, або через стан здоров’я (прізвища з етичних міркувань не називаю).

 • Регулярно і без затримки двічі на місяць сплачується аванс і заробітна плата.

Заборгованості по виплаті зарплати не має.

 • За рахунок фонду економії заробітної плати у відповідності до чинного законодавства сплачується індексація заробітної плати.

 • Здійснюються доплати за класне керівництво, завідування кабінетами, майстернями, методичними комісіями.

 • Всі роки з економії фонду заробітної плати сплачуються адміністративно-господарчому персоналу кошти на оздоровлення.

 • Регулярно здійснювались майстрами виробничого навчання доплати за відсутнього працівника, а також премії за квартал і рік, до Дня вчителя тощо.
 • Оздоровчими путівками скористалося 9 чоловік.

 • Всі працівники застраховані на випадок втрати тимчасової працездатності.

Я глибоко переконаний, що т.з. «соціальний пакет» наших працівників доволі стабільний .

Сьогодні на жаль не кожен має можливість працювати у державній установі і отримувати стабільну заробітну плату, інші соціальні послуги. Тому потрібно дорожити такою стабільністю. Як директор я і надалі буду забезпечувати Вашу фінансову і соціальну стабільність.

До головних завдань своєї діяльності у 2013/2014 році я відношу постійну роботу по розвитку, удосконаленню навчально-матеріальної бази, адже її рівень кардинально впливає на якість підготовки робітничих кадрів, позитивно впливає на конкурентоспроможність навчального закладу.

Зупинимось на економічних показниках. Безпосередньо інвестовано в розвиток матеріальної бази кабінетів, майстерень, лабораторій, інших об’єктів центру:

2012 рік – 810 тис.грн.

6 місяців 2013 року – 450 тис.грн.

Прокоментує значимі видатки:

- Проведено заміну вікон на пластикові. За 3 роки 38 вікон, це 40 % до потреби.

- Обладнано актову залу, конференц-залу.

- Придбано меблів на 270 тис.грн.

- Оновлено книжковий фонд бібліотеки на 147 тис.грн.

- Оформлено сучасну наочність – 370 тис.грн.

Значні інвестиції вкладено у розвиток навчально-матеріальної бази:

 • каб. 8, 14, 16, банкетну залу, майстерню перукарів, лабораторію кухарів.

Вказані кабінети і майстерні отримали звання: «Кабінет (майстерня) зразкової культури та досконалої навчально-матеріальної бази».

У І півріччі 2013/2014 року планується:

 • поповнити навчально-матеріальну базу комп’ютерною технікою, довести забезпеченість до нормативу – 1 комп’ютер на 8 учнів;

 • кардинально поліпшити стан кабінетів №2, 6, 13, лабораторію кондитерів;

 • провести роботи по осучасненню інвентарю, посуду, електроплит тощо;

 • повністю завершити обладнання бібліотеки.

До вирішальних показників конкурентоспроможності навчального закладу, тестом на функціонування, світлом у перспективу є формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та його виконання.

По рокам стан виконання державного замовлення такий:

Рік

План державного замовлення, чол

Виконання державного замовлення, %

Професійна середня наповнюваність, чол

2010 рік

374

118

28

2011 рік

325

100

27,5

2012 рік

315

100

27,5


На 2013 рік план прийому на навчання складає 300 чол. Планується сформувати 11 навчальних груп з 9 професій.

Профорієнтаційна робота проводиться, але вона потребує різкого підсилювання.

 • Станом на 01 червня 2013 року укладені угоди на співпрацю з 203 школами міста і області.

 • Відвідано 53 шкіл районів області.

 • Навчальний заклад у програмі «Відкритих дверей» відвідало 227 учнів.

 • Розпочала роботу приймальна комісія.

До обов’язків, які делеговані Міністерством освіти і науки, є і дотримання умов колективного договору і статуту навчального закладу.

Аналіз виконання колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом на 2011-2013 роки свідчать про повне дотримання принципів соціального партнерства, взаємної відповідальності всіх соціально-економічних і трудових відносин.

Всі питання, які є предметом договору вони не просто урегулюються, а вирішуються на найвищому позитивному рівні в інтересах, як трудового колективу так і кожного окремого працівника.

Зупинимося на окремих розділах та результатах роботи:

- всі штатні викладачі забезпечені відповідним педагогічним навантаженням на рівні 800-950 годин;

- надана можливість майстрам виробничого навчання з відповідним рівнем освіти і досвіду також вести викладацьку діяльність (12 чол.);

- у центрі налагоджена система, за якою при визначенні педагогічного навантаження до уваги беруться результати роботи поточного навчального року.

Робочий час, режим та нормування праці здійснюється у відповідності до чинного законодавства. Ми не практикуємо направлення працівників у безоплатні відпустки, всі працюючі мають можливість отримати відпустку у літній час.

В колективі не має порушення трудової дисципліни. Бажаючим надається можливість отримати додатковий заробіток під час літньої виробничої практики в Криму та на Одещині.

Виконуються всі вимоги розділу колективного договору «Охорона праці», як в частині неухильного дотримання вимог законодавчих та нормативних документів так і відповідних додатків №№ 4, 5, 6, 7.

Щорічно питання стану охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядається на педагогічній раді або профспілкових зборах.

Всі педагогічні працівники мають умови підвищення кваліфікації. Один раз на п’ять років не виїжджаючи за межі області, по можливості надається матеріальна допомога у вирішенні соціально-побутових умов працівникам, сприяємо в оперативному оформленні документів на пенсію.

Працівники центру заохочуються грамотами, подарунками у зв’язку з ювілейними датами та святами.

У 2012/2013 н.р. 6 працівників нагороджені Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Учням регулярно надається допомога за рахунок стипендіального фонду.

Узагальнюючи вищезазначене хочу відмітити, що в своїй роботі я орієнтую колектив на досягнення максимальних результатів і показників навчального закладу.

Високих результатів в обласних конкурсах професійній майстерності досягли учні та майстри виробничого навчання.

І місце в обласному конкурсі професійної майстерності з професії “Офіціант” зайняла учениця центру Розтаргуєва Марина.

ІІІ місця в обласних конкурсах професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії “Кухар”, “Перукар”, “Кравець” зайняли відповідно майстри виробничого навчання Глущенко Л.В., Єрмолінська Л.Ю, Кияшко Г.С..

В обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ області з предмету “Охорона праці” учениця групи № 6 Бібченко Катерина зайняла ІІ місце. За останні три роки навчальний заклад досяг в олімпіаді з цього предмету стабільності.

Про що свідчить такий аналіз:

2010-2011 н.р. ІV місце;

2011-2012 н.р. ІІІ місце;

2012-2013 н.р. ІІ місце.

Зокрема, за підсумками участі учнів у обласних конкурсах, олімпіадах, інших масових заходах Центр професійно-технічної освіти № 4 має 5 призових місць і І рейтингове місце.

За підсумками участі педагогічних працівників в обласних заходах центр має 3 призових місця І рейтингове місце.

Навчальний заклад визнано лідером за участю в обласних конкурсах фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професій:

 • “Продавець продовольчих товарів” - І - ІІІ місця;

 • “Агент з організації туризму” - І - ІІІ місця.Директор В.М. КузнецовПохожие:

Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconТехнічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова” В. М. Кузнецов Бізнес-план розвитку Державного професійно-технічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова” на 2013-2015 рр
Державного професійно-технічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова”
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconПланування сучасного уроку
Лекція, дптнз “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова”, 11. 03. 2011р., методист нмц пто
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconВідгук педколективу дптнз «Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова» щодо матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників птнз «Підвищення якості професійно-технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Ознайомившись з матеріалами Інтернет-конференції, варто відзначити їх актуальність та змістовність
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconВідгук керівництва дптнз «Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова» щодо проведення обласної науково-методичної інтернет-конференції за темою: «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави»
Проведена Науково-методичним центром професійно-технічної освіти. На конференції були присутні делегації птнз згідно рознарядки,...
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» Арабова Юрія Пилиповича за 2012-2013 навчальний рік
«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні», «Положенням...
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconЗразок центр професійно-технічної освіти м. Житомира 10009 м. Житомир, вул. Селецька, 5
Відповідно до п. 15 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconЗразок центр професійно-технічної освіти м. Житомира 10009 м. Житомир, вул. Селецька, 5
Відповідно до п. 15 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconЗразок центр професійно-технічної освіти м. Житомира 10009 м. Житомир, вул. Селецька, 5
Відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconЗразок центр професійно-технічної освіти м. Житомира 10009 м. Житомир, вул. Селецька, 5
Відповідно Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня...
Звіт директора дптнз \"Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова\" Кузнецова В. М. за 2012/2013 н р iconЗразок центр професійно-технічної освіти м. Житомира 10009 м. Житомир, вул. Селецька, 5
Відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов