Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки icon

Звіт директора Державного навчального закладу "Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 рокиНазваниеЗвіт директора Державного навчального закладу "Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки
Дата конвертации03.11.2013
Размер170.19 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

ЗВІТ

директора Державного навчального закладу “Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей” Каракуці Василя Івановича

про виконання контракту за 2008-2013 роки.


За звітний період, я, директор ліцею, Каракуця В.І. здійснював керівництво роботою колективу, яка спрямована на забезпечення громадянам права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку ліцею.

В ліцеї в наявності є всі документи, що визначають його діяльність.

Рішенням ДАК в жовтні 2012р. ліцей було атестовано на впровадження професійної освіти. Ліцей має ліцензії на надання освітніх послуг, з 8 професій, 5 сумісні.

На теперішній час ліцей проводить професійну підготовку з професій:

- Електрогазозварник.

- Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування;

електрозварник ручного зварювання.

- Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря,

пневмотранспорту й аспірації; електрозварник ручного зварювання.

- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;

рихтувальник кузовів.

- Оператор поштового зв’язку. Телеграфіст.

- Монтажник устаткування зв’язку.

- Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;

рихтувальник кузовів; водій автомобіля 3,2,1 класу (автомобілі, крім

вантажних), таксі та автофургони (категорія “В”)

Заняття проводяться в одну зміну, навчальна навантаженість учнів складає 36 годин на тиждень.

Прийом учнів на навчання здійснюється за державним замовленням

1

згідно договорам з підприємствами на базі базової і повної загальної середньої освіти в межах ліцензійного обсягу, відповідно правил прийому ДНЗ “ХПМБЛ”.

Прийом учнів здійснюється у відповідності з діючими нормативними документами

Виконання плану набору на 2012-2013 навчальний рік складає -100%.

працевлаштування випускників ліцею за 2012 рік складає


Кількість випускників (чол.)

Кількість працюючих (чол.)

Кількість непрацюючих (чол.)

129

84,00%

16,00%

 • Усі учні не працевлаштованих з поважних причин.

Контингент учнів ліцею на 01 вересня 2012р.- 333 чол.

На 01 січня 2013р. - 329 чол.

Постійно проводиться робота по збереженню учнівського контингенту. Основними причинами відрахування учнів є: працевлаштування, переїзд на інше місце проживання.

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною темою: “Впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес”.

В ліцеї працюють: педагогічна рада, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, теоритичні та практичні семінари, школи передового досвіду, школа молодого фахівця.

Головним органом керівництва є педагогічна рада, плани роботи якої відзначаються грунтовстю і актуальністю.

В ліцеї налагоджена система внутрішнього контролю, спрямована на одержання інформації про стан навчально-виховного процесу та його результативність.

Контроль за навчально-виховним процесом в ліцеї по вдосконаленню навчальних досягнень учнів керівництво здійснює шляхом відвідування

2

уроків теоретичного та виробничого навчання, аналізу виконання навчальних планів і програм, стану навчально-плануючої документації, звітів.

Планування здійснюється на основі повного аналізу всього освітнього процесу за попередній навчальний рік, враховуючі професійні і особисті якості викладачів та майстрів в/н.

Складено план контролю і вже на основі індивідуальних планів контролю розроблено загальний план, який охоплює всі сторони діяльності викладачів і майстрів в/н.

Методична робота в ліцеї здійснюється в інноваційному режимі з двох напрямків: діагностичному та технологічному. Основою у виборі форм методчної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Тому в ліцеї здійснюється колетивна та індивідуально-методична робота.

Педагогічна рада, методичні комісії створюють такі умови, які сприяють розкриттю творчого потенціалу педагогів.

Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ліцею.

В ліцеї працюють 8 методичних комісій, гуманітарної підготовки, природничо-математичної підготовки, методична комісія викладачів предметів загальнотехнічної підготовки, майстрів в/н з професійно-практичної підготовки, керівників гуртків: вихователів, комісія “Радіотехнічних дисциплін та зв'язку”, “Поштовий зв'язок” .

На засіданнях методичних комісій розглядається аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, аналіз результатів діяльності педагогічних працівників, вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та

3

виховання, та інші питання яких багато.

В ліцеї проводяться конкурси серед учнів в межах тижнів предметів, професій. Працює творча група з впровадження інноваційних технологій яка організує роботу з вивчення, узагальнення і розповсюдження інноваційних технологій в освіті.

Педагогічні працівники постйно здійснюють моніторинг якості навчання: існує вхідний, проміжний та вихідний контроль.

Якість методичної роботи педпрацівників ліцею відображається в результатах обласних олімпіад і конкурсів фахової майстерності та виставок — конкурсів, дидактичних матеріалів викладачів і майстрів в/н.

2011-2012 н.р.

2 місце — учень з предмету “Математика”,

1 місце — дидактичні матеріали з предмету “Математика”

1 місце — дидактичні матеріали з предмету “Хімія”

9 командне місце — учні

3 командне місце — викладачі


2012-2013 н.р.

2 місце — учень з предмету “Математика”,

3 місце — учень з предмету “Біологія”

1 місце — дидактичні матеріали з предмету “Математика”

3 місце — дидактичні матеріали з предмету “Хімія”

14 командне місце — учні

8 командне місце — викладачі

Навчально-матеріальна база ліцею забезпечує виконання навчальних планів і програм, відповідає вимогам навчального процесу і створює умови для якісної підготовки кваліфікованих робітників. Всі кабінети і майстерні мають паспорти, забезпечені необхідними технічними засобами навчання, наочними посібниками, комплексно-методичним забезпеченням. В ліцеї в

4

наявності електронні посібники з загальноосвітніх предметів. Кабінети, майстерні щорічно попвнюються дидактичними матеріалами, що розроблені викладачами і майстрами виробничого навчання ліцею. За звітній період удосконалено зварювальну майстерню. До мережі Інтернет підключено 3 навчальних кабінети, приймальня директора, бухгалтерія, методичний кабінет. Кількість учнів на 1 ПК складає — 9 чоловік.

В ліцеї працюють на педагогічних посадах працівники з великим педагогічним стажем, з високою виконавчою дисципліною, які додержуються виконання розпорядку дня, розкладу занять, своєчасного та якісного виконання навчальних планів та програм.

В ліцеї постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації викладачів і майстрів в/н. Розроблена система безперервної освіти педагогічних працівників, яка розрахована на постійне оновлення знань з метою їх поглиблення, підвищення професійної кваліфікації.

Базова освіта керівників, викладачів, майстрів в/н відповідає займаним посадам, предметам, які викладаються, профілю професій, підготовка з яких здійснюється.


Викладачі:

кількість-16

з них:

мають вищу освіту за фахом-16

мають категорії:

спеціаліст вищої категорії-7

спеціаліст І категорії-3

спеціаліст ІІ категорії-3

спеціаліст-3

мають педагогічне звання “Старший викладач”-1

мають педагогічне звання “Викладач-методист”-2

5

Майстри виробничого навчання:

кількість-20

12 тарифний розряд-15

11 тарифний розряд-3

10 тарифний розряд-1

9 тарифний розряд-1

З них:

мають повну вищу освіту-17

мають базову вищу освіту-3

мають педагогічні звання:

майстри І категорії-2

Виховна робота з учнями проводилась згідно Закону України про профтехосвіту, “Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти” і іншої нормативної документації.

За останній період форми і методи комплексного підходу щодо виховання учнів декілька змінився. Педколектив більше уваги приділяє превентивному вихованню учнів, а токож працює над розкриттям індивідуальності кожного учня, його творчим потенціалом.

Особливістю організації позаурочної роботи спостерігався приоритет індивідуальних та групових форм роботи. Головне, ураховувалось те, щоб проведенні позаурочні заходи не нагадували урок, а було це вільне, не видумане спілкування і сприйняття учнями цікавих для них проблем.

Обов'язковою умовою позаурочною та профілактичної роботи в педколективі було прогнозування виховного процесу, на основі якого визначалася мета і зміст виховного процесу. Педагогічне прогнозування здійснювалося на основі діагностики практичного психолога, яка щорічно проводилась на початку навчального року з усім контингентом учнів. Враховуючі особисті прогнозування, педколектив конкретизує завдання виховної роботи в кожній групі, вивчається розвиток колективу, а також

6

визначається рейтинг учнів по успішності, вихованості і участі в учнівському самоврядуванні. В ході проведення виховної роботи педколектив ставив задачу-зробити своїх учнів носіями головних цінностей, таких як: “Самореалізація”, “Здоровий спосіб життя”, “Патриотизм”. Враховуючи все це, в 2012р. педколективом буларозроблена Програма “Школа сприяння здоров'ю” пердбачено створення умов безпечного перебування учнів в ліцеї, розвиток умов фізичного оздоровлення учнів ліцею, залучення батьків допроблеми збереження здоров'я учнів в процесі їх навчання в ліцеї. Спільна діяльність учнів, викладачів, майстрів в/н під час проведення традиційних “Днів здоров'я”, походів вихідного дня, спортивних змагань, допомагають нашим учням докорінно зміцнювати свій підхід до здоров'я і переорієнтувати їх на здоровий спосіб життя.

З метою підвищення ефективності виховної роботи з учнями, здійснення соціалізації підлітків шляхом проведення індивідуальної роботи з учнями, наказо директора по ліцею впроваджено наставництво і за кожним учнем закріплені педагогічні працівники з початку навчання до його випуску, особливо учнів, які належать до групи ризику.

В ліцеї створені всі умови для проведення позаурочної роботи.

Згідно плану на рік, місяць, проводяться групові і загальноліцейні заходи: лекції, бесіди, інформування, виховні години, вечори відпочинку, культпоходи, тематичні та літературні вечори, конкурси на різноманітну тематику.

Щомісяця проводяться семінари для активів груп. При цьому особлива увага приділяється відвідуванню занять учнями, успішності і трудовій дисципліні і позаурочній зайнятості.

З метою подальшого відродження національної культури, формування естетичного виховання учнів в ліцеї немає гуртків художньої самодіяльності, але колектив прийняв участь в Обласному огляді — конкурсі “Низький уклін Вам, ветерани ! ” який отримав позитивну оцінку.

7


Охоплення учнів в гуртках художньої самодіяльності в %:

2011/2012 н.р.-61%

2012/2013н.р.-57%

Впровадження нових форм і методів в виховний процес сприяли покрашенню профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед учнів. На підставі Комплексної цільової прогами боротьби з правопорушеннями у Харківській області на 2011-2015р. педколективом продовжуються виконуватися заходи Програми “Знай і виконуй закон”, які передбачають чітку взаємодію педколектива і ВКМСД, ЦСССДМ і систематичний стан аналіз профілактичної роботи в групах і результати обговорюються на нараді при директорові, на засіданні педради і відображаються в наказі по ліцею.

На підставі плану заходів щодо реалізації Національної компанії “Стоп насильству” на період до 2015р. на зборах батьків проводилась роз'яснення наслідків жорсткого поводження з дітьми в сім'ях, а також відстеження подібних випадків з боку інших учнів. Особлива увага при цьому приділяється запобіганню дитячої бездоглядності, бродяжництву та жебрацтву.

Аналіз стану злочинності за останні 3 роки: 6 злочинів.

Військово-патріотична робота проводиться на базі музейної кімнати Гвардійської стрілкової дивізії. Щороку вшановуються ветерани ВВВ та здійснюються зустрічі ветеранів з учнями та проводиться військово-патріотичні заходи.

Фізична культура являється невідємною частиною фізичного виховання учнів в ліцеї. Педколектив докладає всіх зусиль щоб в ліцеї виконувались задачі гармонійного розвитку фізичних якостей учнів на основі міцного здоров'я і високої робочої активності. Основними критеріями оцінки роботи по фізичній культурі являються повсякденні заняття та виконання кожним

8

учнем державних тестів. Жити під гаслом “Спорт протягом життя”. Спортивні сеції- один із засобів заняття учнів в позаурочний час. Кожного навчального року восени проводяться “День здоров'я”, “День фізкультурника”. Понад 25% учнів займаються в спортивних секціях в позаурочний час. В ліцеї працює 2 кружка з загальної фізичної підготовки та 2 секції. Щороку проводиться спартакіада з 10 видів спорту. Учні ліцею приймають активну участь в боласній спартакіаді і займають призові місця.

В 2011-2012н.р. зайняли І місце з легкоатлетичного кросу та з настільного тенісу.

Згідно впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, педколектив досяг таких результатів:

 • самореалізація учнів в особистісній, професійній та соціальній сферах;

 • учні сміливо висловлюють свої думки, своє ставлення щодо проведення позакласних заходів, дають свою оцінку. Висловлюють побажання;

 • підвищилась педагогічна культура викладачів, майстрів в/н особливостям якої є: людяність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії з учнями;

 • розвиток творчого потенціалу учнів;

 • зменшилась кількість злочинів і правопорушень;

 • спостереження показали, що учні стали більш відповідальними.Але мають місце і недоліки:

 • батьківський комітет не став помічником педколективу;

 • відсутній гурток художньої самодіяльності;

 • мають місце пропуски занять без поважних причин;

 • зменшення прояв девіантної поведінки учнів; на обліку було шість учнів, на сьогоднішній день 1 учень. Станом на 09.04.2013р. не скоєно жодного правопорушення за навчальний рік.

9

У ліцеї робота з питань охорони праці будується на підставі Закону України "Про охорону праці" від 21.11.02 р. № 229, "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників з навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти" від 20.11.01 р. № 969/6160 та наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 року № 752 «Про затвердження Змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти».

Загальна ділянка землі, на якій розташований ліцей, складає 0,1952 га. Будівля ліцея має загальну площу 3248 м, корисна площа 2356,22 м. Санітарно-технічний стан кабінетів, майстерень та інших приміщень відповідає вимогам. Щорічно всі працівники проходять медогляд.

Кожен рік у ліцеї складається річний план роботи з питань охорони праці, де відображені організаційно-технічні, навчально-методичні та інформаційно-правові заходи по створенню здорових та безпечних умов праці. Також проводяться оперативні наради при директорові, .на яких розглядаються ці питання. Наказом директора від 11.01.2013 року № 10 (відповідального за ОП) призначені відповідальні з охорони праці та наказ від 13.08.2012р. № 123 (організацію роботи з ОП) за навчальні кабінети, майстерні наказ від 02.08.2012р.№ 119 (відповідальні майстри), приміщення і територію ліцею, є інструкції з охорони праці, в майстернях - інструкції і плакати з безпечної експлуатації на працююче обладнання і механізми. Виникає питання про сучасне оформлення кабінету з охорони праці. Щорічно в серпні місяці оформлюється акт прийому готовності ліцею до нового навчального року.

Нормативна база поповнюється нормативними документами, положеннями, інструкціями.

Значна увага щодо створення безпечних умов праці приділяється інструктуванню працівників та учнів ліцею. Цілеспрямована єдина позиція питань інструктування дає свої позитивні результати. Згідно з Положенням

10

проводяться усі види інструктажів по кожному конкретному випадку. Традиційні засідання, секції, конкурси, олімпіади, заходи із залученням спеціалістів Держгірпромнагляду, Держенергонагляду, санітарно-епідемічної служб - ось далеко неповний перелік заходів, які систематично проводяться в ліцеї.

Розроблені та введені в дію 106 інструкції з охорони праці. Ведуться журнали реєстрації і видачі інструкцій, розроблена програма вступного інструктажу, посадові обов'язки працівників ліцею з ОП. Розроблені "Положення про службу охорони праці ліцею" і "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в ліцеї", "Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу", “Положення про систему управління охороною праці”, “Положення про комісію з питань охорони праці”.

Неодноразово проводились перевірки стану охорони праці ліцею представниками служби охорони праці, Департамента науки і освіти, інспекції Держгірпромнагляду, обкому профсоюзу та представником управління праці та соціального захисту населення, управління соціального страхування від нещасного випадку. По зауваженням цих перевірок проведено роботу для їх усунення, подані відповіді до відповідних інстанцій.

Щорічно в ліцеї проводяться місячники з охорони праці, присвячені всесвітньому дню охорони праці. За звітній період було проведено два обласних семінари (в 2010 та 2012 роках) з охорони праці. В рамках семінару проведені відкриті уроки, які отримали високу оцінку зі сторони колег та методиста НМЦ ПТО. Щорічно в ліцеї проводяться тижні охорони праці з виставками, екскурсіями на протипожежну виставку.

За звітній період фінансова діяльність ліцею була спрямована на укріплення матеріально-технічної бази ліцею, недопущення несвоєчасної виплати заробітної плати, стипендії, сплати за спожиті енергоносії та

11

комунальні послуги, інтернет та інші послуги.

За минулий період нарахування і виплата заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди педпрацівникам та всім іншим співробітникам здійснювалось згідно вимог діючого законодавства. Стипендія учням ліцею нараховувалась своєчасно та в повному обсязі відповідно «Положення про стипендіальне забезпечення та матеріальне заохочення учнів», розробленого на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 950.

Фактичні витрати по захищеним статтям витрат (з/плата, стипендія, харчування, комунальні послуги) проводились тільки в межах затвердженого кошторису.

Формування прибуткової частини спеціального фонду здійснювався в звітному періоді за рахунок надходжень від орендної плати, надходжень від виробничої практики в розмірі 50%, хоча не всі підприємства згодні оформлювати та зараховувати на робочі місця учнів нашого ліцею. За рахунок цих надходжень ліцей мав можливість своєчасно сплачувати в І півріччі (1-е півріччя незахищені статті кошторису з бюджету не фінансуються) за інтернет, за обслуговування комп'ютерної техніки, за послуги телефонного зв'язку, придбати хозтовари, інвентар, миючі засоби, сплачувати послуги за отримання готівки в банку, придбати канцтовари.

За даними бухгалтерського обліку ліцей на даний момент не має заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендії, кожен місяць проводиться індексація заробітної плати відповідно діючого законодавства.

Також в повному обсязі здійснюється розрахунок за комунальні послуги (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію).

За звітний період мали і мають місце і недоліки:

  1. Значного покрашення потребує робота по профорієнтації. Державне замовлення за останні 2 роки виконується в останню хвилину;

  2. Є проблеми з працевлаштуванням, що пояснюється в першу чергу

12

недостатньою роботою всього колективу.

  1. Потребує значного покрашення стан аудіторій, майстерень, СТК, їх оснащення.

  2. Багато проблем по організації виробничого навчання, відрахуванню на поточний рахунок ліцею 50% зароблених коштів.

  3. Мають місце скоєння злочинів учнями.

  4. Недостатня комп'ютерізація навчального процесу.

  5. Робота по оформленню земельних ділянок, паспортів на лічильники та інше.

Програма дій директора ДНЗ “Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей” Каракуці В.І. на наступний період роботи

  1. Забезпечити організаційно, методично успішне закінчення 2012-2013 навчального року.

  2. Вирішити питання 100% працевлаштування випускників ліцею,

особливу увагу звернути на роботу з пільговим контингентом.

  1. Продовжувати роботу колективу по досягненню учнями ліцею певного освітнього і культурного рівня, надбання компентенції, що забезпечують конкурентноспроможність на ринку праці.

  2. Системно аналізувати ринок праці і оперативно реагувати по прийняттю і реалізації інновацій підготовки учнів.

  3. Постійно інформувати колектив ліцею про сучасні вимоги на ринку праці, практику взаємовідносин “Роботодавець”-навчальний заклад та інше.

  4. Розробити заходи по модернізації технологічного устаткування і по мірі можливості їх реалізовувати.

  5. Організувати роботу по профорієнтації на 2013-2014р., добитися 100% виконання державного замовлення.

  6. Продовжувати роботу по попередженню правопорушень.

  7. Забезпечити учнів, які мешкають в гуртожитку, м'яким інвентарем, обладнати кімнати гігієни для дівчат.

  8. Обладнати зварювальну майстерню новим технологічним

обладнанням.

  1. Своєчасно оформялти та оновлювати прилади обліку енергопостачання, водопостачання.

  2. Продовжувати роботу по оформленню земельних паспортів.

  3. Розробити заходи по оздоровленню учнів, особливо пільгового контингету.

  4. Зробити ремонт у приміщенні харчоблоку їдальні, забезпечити посудом згідно норм.

  5. Забезпечити 100% комплектування педагогічними працівниками.


Директор В.І.Каракуця

Державного навчального закладу

«Харківський професійний монтажно-

будівельний ліцей”


В.І.КаракуцяПохожие:

Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconЗаходи Державного навчального закладу „Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей щодо виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року №756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»
Державного навчального закладу „Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей щодо виконання Указу Президента України від 28...
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconЗвіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем
Державного навчального закладу «харківський професійний ліцей будівельних технологій»
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconПравила прийому до Державного навчального закладу
«Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей» на 2014 рік розроблені відповідно до Типових правил, затверджених наказом Міністерства...
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconВідгуки секції педпрацівників професійно практичної підготовки Державного навчального закладу «Харківський професійний монтажно – будівельний ліцей»
Доповідь «Інноваційна діяльність педагога в системі організації професійно-практичної підготовки учнів», надана майстром в/н дптнз...
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconВідгук керівництва дптнз «Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова» щодо проведення обласної науково-методичної інтернет-конференції за темою: «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави»
Проведена Науково-методичним центром професійно-технічної освіти. На конференції були присутні делегації птнз згідно рознарядки,...
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» Арабова Юрія Пилиповича за 2012-2013 навчальний рік
«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні», «Положенням...
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconДержавний навчальний заклад «Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей»
У динаміці суспільного розвитку та ринкових перетворень виключно важливого значення набуває професійно-технічна освіта
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconЗвіт про роботу директора державного навчального закладу «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище» Шепеленка Василя Васильовича за 2012-2013 н р. Харків 2013 р
Кінець навчального року – це традиційно час звітів, підсумків, планів на новий рік. Згідно з цією традицією і наш колектив сьогодні,...
Звіт директора Державного навчального закладу \"Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей\" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки iconПлан роботи Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» на 2013 2014 навчальний рік
«Впровадження інноваційних технологій та позитивного досвіду з метою підвищення якості навчально – виховного процесу»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов