Департамент науки І освіти icon

Департамент науки І освітиНазваниеДепартамент науки І освіти
страница1/7
Дата конвертации20.12.2013
Размер0.7 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7


ПРОЕКТ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ


ХАРКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ БУДІВНИЦТВА

І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕДРАДОЮ ЗАТВЕРДЖУЮ


ДИРЕКТОР ХАРКІВСЬКОГО

_____”_______________2013 р. ПРОФЕСІЙНОГО

ЛІЦЕЮ БУДІВНИЦТВА І

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


___________М.Ф.ЛИСЕНКО


П Л А Н


роботи Харківського професійного ліцею

будівництва і комунального господарства

на 2013/2014 навчальний рік


ХАРКІВ


2013

ЗМІСТ


1. Вступ - 1

2. Організаційні заходи -

3. Теоретична підготовка -

4. Професійно-практична підготовка -

5. Виховна робота -

6. Фізична підготовка -

7. Контроль за організацією -

навчально-виробничого процесу -

8. Методична робота -

9. Підвищення кваліфікації педпрацівників -

10. Охорона праці -

11. Удосконалення навчально-матеріальної бази -

12. Професійно-орієнтаційна робота -

13. Фінансово-господарча діяльність -

14. ДодаткиІ ВСТУП

Програма діяльності ліцею здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про методичну роботу в професійно-технічному закладі», Статутом ліцею, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та спрямована на забезпечення громадянам права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку ліцею, а також на досягнення організації систематичної планомірної колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів по підвищенню методичного, теоретичного та професійного рівня, здійснення інноваційної освітньої діяльності, підвищення якості навчального процесу, спрямована на партнерський стиль взаємовідносин між педагогами та учнями. Велика увага приділяється розвитку можливостей і здібностей учнів, формуванню в навчальних групах престижності праці, підвищення ролі робітничих професій.

В ліцеї в наявності є всі документи, що визначають його діяльність.

Рішенням ДАК № 99 від 06.12.2012 р. ліцей було атестовано на впровадження професійної освіти з 3 професій, 3 з яких сумісні. На теперішній час ліцей має ліцензії на 4 професій (усі сумісні).

Заняття проводяться в одну зміну, навчальна навантаженість учнів складає 35-36 годин на тиждень.

Прийом учнів на навчання здійснюється за державним замовленням згідно договорам з підприємствами на базі базової і повної загальної середньої освіти в межах ліцензійного обсягу.

Прийом учнів здійснюється у відповідності з діючими нормативними документами.

Виконання плану набору за останні 5 років складає:

Роки


^ Виконання плану набору учнів (%)

2008

100%

2009

100%

2010

100%

2011

74 %

2012

100%

Працевлаштування випускників ліцею за останні 5 років складає 96-98%, при чому усі не працевлаштовані з поважних причин (відпустка по догляду за дитиною).

Конкурентоспроможність випускників підтверджується високим їх попитом на підприємствах, організаціях, установах м.Харкова і Харківської області.

Постійно проводиться робота по збереженню учнівського контингенту. Основними причинами відрахування учнів є: працевлаштування, переїзд на інше місце проживання та відпустка по догляду за дитиною.

Головними завданнями роботи ліцею здійснюються:

^ 1 Планування та організація навчально-виховного процесу та методичної роботи:

- щорічне здійснення планування навчального процесу та методичної роботи;

- організація планування роботи ліцею на навчальний рік;

- організація планування роботи педради;

- ліцензування освітніх послуг з нових професій, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці;

- укріплення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею;

- подальша комп’ютеризація навчального процесу;

- подальший розвиток соціального партнерства із центральними та місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами різних форм власності і підпорядкування, органами служби зайнятості, іншими заінтересованими партнерами, направленої на максимальне узгодження інтересів всіх учасників цього процесу;

- організація планування заходів з охорони праці і протипожежної безпеки;

- організація складання розкладу занять;

- організація проведення навчального процесу;

- організація планування методичної роботи.

- проведення заходів:

 • педради;

 • наради при директорі;

 • інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами в/н;

 • засідання МК;

 • рада з профілактики правопорушень;

 • батьківські збори: ліцею, групові;

 • семінари, школи передового досвіду

- організація проведення атестації педагогічних працівників ліцею.

- організація державних підсумкових атестацій та державних кваліфікаційних атестацій.

- організація участі ліцею в обласних олімпіадах та конкурсах.

- організація проведення обласних контрольних робіт за текстами НМЦ ПТО у Харківській області.

- організація звітів Головному управлінню освіти і науки, а також звітів з охорони праці.

- організація інноваційної діяльності.

- організація прийому в ліцей учнів:

 • розроблення правил прийому в ліцей;

 • створення комісії по прийому в ліцей

^ 2 Контроль за навчальним процесом та методичною роботою

Методична робота в ліцеї здійснюється згідно з Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі”, Статутом ліцею, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Тому в ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Складається єдиний план методичної роботи ліцею на на навчальний рік, плани роботи методичного кабінету та методиста.

На початку навчального року педагогічні працівники складають плани індивідуальної методичної роботи, над якими працюють згідно встановленим термінам.

Методична служба ліцею здійснює свою діяльність в інноваційному режимі в двох напрямках: діагностичному та технологічному. Педагогічна діагностика – це важлива складова управління діяльністю навчального закладу, яка включає в себе діагностичні заходи, направлені на виявлення потреб та запросів викладачів і учнів. Складені картотеки: картотека публікацій на допомогу викладачу і майстру в/н і картотека публікацій по методичній темі ліцею, які постійно поновлюються.

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

В ліцеї працюють: педагогічна рада, методичні комісії, школа професійної майстерності та передового досвіду, проводяться інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари.

Навчальні плани і програми з кожної професії відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик, а навчальні плани і програми з суміжних професій відповідають кваліфікаційним вимогам з кожної з цих професій. Плани відповідають сучасним вимогам , які пред’являються до планування навчального процесу.

Контроль за навчальним процесом та методичною роботою - це:

- організація контролю за навчальним процесом та методичною роботою.

- контроль за якістю знань, вмінь та навичок учнів, підготовка відповідної розпорядчої документації та методичних рекомендацій.

- контроль за наявністю комплексного методичного забезпечення предметів і професій.

- контроль за станом та виконанням навчально-матеріальної бази, підготовка відповідної розпорядчої документації.

- контроль за виконанням навчальних планів та програм, підготовка відповідної розпорядчої документації.

- контроль за рівнем викладання предметів і підготовки професій, підготовка відповідної розпорядчої документації та методичних рекомендацій.

- контроль за станом з охорони праці, дотримання правил техніки безпеки, підготовка відповідної розпорядчої документації.

- контроль за використанням у навчальному процесі сучасних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, інформаційних матеріалів.

- контроль за організацією і проведенням методичної роботи.

- контроль за станом навчально-плануючої документації.

- контроль за станом облікової документації.

Виховна робота на наступні роки буде спрямована на:

 • розвиток системи учнівського самоврядування, самодіяльності технічної, художньої творчості;

 • формування прагнення щодо засвоєння учнями правових знань, усвідомлення громадської відповідальності за свою поведінку, а також недопущення антигромадських прояв;

 • подальший розвиток співпраці педагогічного колективу із соціально-педагогічними службами району, ЦСССДМ, управлінням у справах сім’ї та молоді, управлінням у справах дітей Київського району, ВКМСД Київського району, міським центром «Здоров’я» і педколективом УІПА;

 • виховання учнів буде проводиться на гуманістичних цінностях;

 • впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання, розвиток особистості учні і вчителя;

 • подальший розвиток і формування у учнів ліцею високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України.

Якість методичної роботи педпрацівників ліцею відображається в результатах виставок-конкурсів дидактичних матеріалів викладачів і майстрів в/н.

Результати з 2008 по 2013 н.р. наступні:

з загальноосвітніх предметів

2008-2009 н.р.

1) ІІІ місце - дидактичні матеріали з фізики;

ІІ командне місце - дидактичні матеріали викладачів загальноосвітніх предметів


2009-2010 н.р.

1) ІІІ місце - дидактичні матеріали з фізики;

2) ІІІ місце - дидактичні матеріали з математики;

3) ІІ місце - дидактичні матеріали з охорони праці;

Х командне місце - дидактичні матеріали викладачів загальноосвітніх предметів


2010-2011 н.р.

1) ІІІ місце - дидактичні матеріали з математики;

VІ командне місце - дидактичні матеріали викладачів загальноосвітніх предметів


2011-2012 н.р.

1) І місце - дидактичні матеріали з історії України;

V командне місце - дидактичні матеріали викладачів загальноосвітніх предметів


2012-2013 н.р.

1) ІІ місце - дидактичні матеріали з фізики;

2) ІІІ місце - дидактичні матеріали з біології;

3) ІІІ місце - дидактичні матеріали з англійської мови;

4) ІІІ місце - дидактичні матеріали з математики

ІІІ командне місце - дидактичні матеріали викладачів загальноосвітніх предметів


З предметів загально технічної та професійно-теоретичної підготовки:

ІІ місце - дидактичні матеріали з професії «Агент з організації туризму,

адміністратор»;

ІІІ місце - дидактичні матеріали з професії «Електрогазозварник»


Результати участі в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки серед учнів ПТНЗ


ІІІ місце - з предмету «Англійська мова»


^ Моніторинг результатів участі у виставках – конкурсах дидактичних матеріалів викладачів загальноосвітньої підготовки

^ Моніторинг результатів олімпіад з предметів загальноосвітньої підготовки серед учнів

Моніторинг результатів конкурсів професійної майстерності серед учнів

Моніторинг результатів конкурсів професійної майстерності серед учнів

^ Моніторинг результатів участі у виставках – конкурсах дидактичних матеріалів педпрацівників

Перед ліцеєм ставляться нові задачі по підвищенню якості та ефективності навчання, виховання і розвитку майбутніх кваліфікованих робітників.

Згідно плану позаурочної та профілактичної роботи з учнями в минулому навчальному році педколектив більше уваги приділяв системній роботі класних керівників і майстрів виробничого навчання на створення умов для формування та розвитку учня, як фахівця і особистості, його нахилів, здібностей, талантів, а також підготовка громадянина, чуйної людини, а також роботи МК майсрів в/н, кл.керівників.

Більше уваги приділялось також інтерактивним формам навчання: психолого-педагогічні і правові тренінги, КВК, диспути, брейн-ринги. Використовувались діалогічні методи навчання та виховання, а саме: дискусії, колективне обговорення проблем, ситуацій, круглі столи тощо.

Згідно упроваджених інновацій, технологій в навчально-виховний процес, педколектив досяг таких результатів:

 1. зріс рівень вихованості учнів;

 2. зменшилась кількість злочинів і правопорушень учнями ліцею;

 3. більше ініціативи в навчальному процесі проявляло самоврядування;

 4. підвищився рівень педагогічної майстерності майстрів в/н, кл.керівників;

 5. учні стали більш відповідальними

 6. на сучасному розвитку професійно-технічної освіти, педколектив ліцею буде спрямовувати роботу на:

 • підвищення якості навчально-виховного процесу;

 • розвиток системи учнівського самоврядування, самодіяльні технічної і художньої творчості;

 • розвиток особистості учня і педагога;

 • контроль за проведенням позаурочних заходів;

 • формування у учнів ліцею високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України.

Контроль за навчально-виховним процесом в ліцеї по вдосконаленню якості знань, умінь і навичок учнів керівництво здійснює шляхом відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання, аналізу виконання навчальних планів і програм, стану навчально-плануючої документації, звітів. Щорічно учні ліцею беруть участь у обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої та загальнотехнічної підготовки , в конкурсах професійної майстерності.

Виховна система ліцею може виконувати свою функцію, коли педагогічний колектив глибоко розуміє пріоритетні цінності виховання в даному суспільстві. Саме тому і важлива соціальна роль ліцею – зробити своїх учнів носіями цих цінностей. На цій основі здійснюється педагогічне діагностування, тобто вивчення рівня вихованості учнів, їхніх особистих якостей, рис характеру: кожен учень має свої моральні цінності, іншими словами, педколектив створює і спрямовує взаємодію власних цінностей учня і тих, які є еталонами держави, нації. Виховну систему учня конкретизує мета і завдання.Проводилось також діагностування майстрів в/н, класних керівників.

Навчально-матеріальна база ліцею забезпечує виконання навчальних планів і програм, відповідає вимогам навчального процесу і створює умови для якісної підготовки кваліфікованих робітників. Всі кабінети і майстерні мають паспорти, забезпечені необхідними технічними засобами навчання, наочними посібниками, комплексно-методичним забезпеченням. Кабінети, майстерні щорічно поповнюються дидактичними матеріалами, що розроблені викладачами і майстрами виробничого навчання ліцею. Ліцей підключений до мережі “Internet”. Удосконалена зварювальна майстерня, при газовому зварюванні використовується кисень, ацетилен, пропан.

У 2013/2014 н.р. зусилля працівників будуть спрямовані на :

- удосконалення системи управління ліцея;

 • оновлення змісту професійно-технічної освіти;

 • кадрове забезпечення;

 • науково-методичне забезпечення;

 • продовження роботи над проектом «Комп»ютерізація педагогічно-інноваційної діяльності»

 • оновлення та модифікацію матеріально-технічної бази;

 • подальший розвиток і формування у учнів ліцею високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України;

 • розвиток соціального партнерства.

На сучасному етапі інноваційного соціально-економічного розвитку в нашій країні особливо важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки висококваліфікованими, конкурентноспроможними, мобільними на ринку праці робітничими кадрами.


  1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Департамент науки І освіти iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей
«Підвищення якості професійно – технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Департамент науки І освіти iconМіністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування
Стажування це одна з форм навчання, або складова післядипломної освіти на рівні з перепідготовкою, спеціалізацією, розширенням профілю...
Департамент науки І освіти iconПро проведення відкритих змагань
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департамент (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Департамент науки І освіти iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування
Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
Департамент науки І освіти iconВсеукраїнська громадська організація «україна танцювальна» івано-франківська обласна асоціація спортивного бального танцю департамент освіти, науки,сім’Ї, молоді та спорту івано-франківської облдержадміністрації клуб спортивного танцю «натхнення»
Департамент освіти, науки,сім’Ї, молоді та спорту івано-франківської облдержадміністрації
Департамент науки І освіти iconМіністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Українська інженерно-педагогічна академія Харківське
Харківського професійного ліцею швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії
Департамент науки І освіти iconМіністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Фзн ( школа фабрично заводського навчання ) №4 на базі танкоремонтного заводу №126 Народного Комісаріату (Наказ хоутр №562 від 26....
Департамент науки І освіти iconДепартамент освіти і науки,молоді та спорту

Департамент науки І освіти iconДепартамент освіти і науки, молоді та спорту

Департамент науки І освіти iconУкраїна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний машинобудівний ліцей
Харківського професійного машинобудівного ліцею на обласну січневу науково-практичну конференцію керівних та педагогічних працівників,...
Департамент науки І освіти iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов