Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» icon

Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»НазваниеПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Дата конвертации01.06.2013
Размер130.08 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу

від 28 квітня 2007 року


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

для формування Заявки України до Глобального фонду

для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Принципів підготовки заявок на фінансування за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 7-му раунді та визначає форму і вимоги до пропозицій на підставі яких формується Заявка України до Глобального фонду на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні».


2. Пропозиції мають відповідати законодавству України, базуватися на Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", Загальнодержавній програмі протидії захворюванню на туберкульоз у 2007—2011 роках і СТОП-ТБ стратегії та дотримуватися таких пріоритетів:

Стратегія Заявки, що базується на СТОП-ТБ стратегії, визначає пріоритетні напрями для фінансування заходів з протидії епідемії туберкульозу:

 • розвиток та посилення національного потенціалу державного та недержавного секторів у протидії епідемії туберкульозу;

 • підтримка заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз згідно принципів СТОП-ТБ стратегії, посилення відповіді на виклики, що зумовлені ВІЛ-асоційованим туберкульозом та туберкульозом з множинною медикаментозною стійкістю, розширення послуг, пов’язаних з туберкульозом, для ВІЛ-інфікованих;

 • адвокація, соціальна мобілізація, протидія стигмі та дискримінації, пов’язаної із туберкульозом, інформування громадськості щодо протидії туберкульозу, надання соціальних послуг найбільш уразливим групам населення.


Вразливі групи, які будуть охоплюватися Заявкою:

 • групи людей, що живуть за межею бідності, в тому числі пенсіонери;

 • ВІЛ-інфіковані;

 • споживачі наркотиків;

 • ув’язнені;

 • особи, що перебувають під вартою до рішення суду або звільняються з місць позбавлення волі;

 • соціально виключені групи (легальні та нелегальні мігранти, біженці, безпритульні, бездомні, ромське населення);

 • представники уразливих до ТБ професій (медики, шахтарі, тощо) (в частині адвокації).


3. Право подавати пропозиції мають організації та установи будь-якої форми власності та підпорядкування, а також фізичні особи.


4. Оголошення про початок прийому пропозицій розміщується в газеті центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур’єр», а також в електронних та друкованих засобах масової інформації.


5. Прийом пропозицій:

 • починається 1 травня 2007 року о 9 годині;

 • закінчується 14 травня 2007 року о 18 годині


6. Пропозиції подаються за аплікаційною формою згідно із додатком 1.


7. Пропозиції подаються українською мовою в друкованому вигляді у п’яти примірниках (рекомендованим листом) за поштовою адресою: 03110, м. Київ, вул. Озерна, 12-А, оф. 1 (тел/факс 270-44-52) та у електронному вигляді за електронною адресою: stoptb@ukrpost.ua або на електронному носії інформації.

Вітається додаткове подання пропозиції російською та англійською мовами (офіційні мови ООН).


8. Прийом та реєстрація пропозицій забезпечується Групою Технічного Оцінювання.

Організації/установи, фізичні особи, які подали пропозиції, інформуються про реєстрацію пропозицій.


9. Не приймаються до розгляду пропозиції, які не відповідають:

- вимогам цього Порядку;

- надійшли пізніше встановленого терміну.


10. Розгляд пропозицій здійснює Група Технічного Оцінювання, яка утворюється та діє відповідно до Положення про неї.


11. Група Технічного Оцінювання розглядає пропозиції керуючись такими критеріями:

- відповідність пріоритетам;

- врахування потреб цільових груп, на які спрямована пропозиція;

- охоплення послугами уразливих груп населення;

- використання інноваційних методів та кращих міжнародних практик;

- міжсекторальне партнерство;

- реалістичність пропозиції;

- відповідність пропозиції епідемічній ситуації з туберкульозу в регіоні;

- дотримання прав людини, гендерної рівності.


12. Інформація про результати розгляду пропозицій розміщується на Інтернет сторінці Міністерства охорони здоров’я України з наступного дня після підписання протоколу засідання Групи Технічного Оцінювання, а також поширюється Групою Технічного Оцінювання серед усіх зацікавлених сторін.


13. Пропозиції зберігаються Групою Технічного Оцінювання до прийняття остаточного рішення Правлінням Глобального Фонду щодо Заявки України, після чого передаються Основному реципієнту гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.


14. Документація не повертається організаціям/установам, фізичним особам, які подали пропозиції.


Додаток 1

До пункту 7 Порядку подання пропозицій для підготовки Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»


^

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ
Реєстраційний номер__________

(заповнюється представником секретаріату ГТО)


І. БЛОК: заповнюється юридичними особами, які подають пропозиції


Назва пропозиції
Назва організації/установи
Прізвище, ім’я керівника організації/установи
Адреса для кореспонденції
Телефон, факс
Е-mail


ІІ.БЛОК: заповнюється фізичними особами, які подають пропозиції


Назва пропозиції
Прізвище, ім’я та по-батькові особи
Адреса для кореспонденції
Телефон, факс
Е-mail

ІІІ.БЛОК: заповнюється юридичними та фізичними особами, які подають пропозицію


^ Опис Пропозиції:

1. Обґрунтування актуальності пропозиції із зазначенням проблеми, на вирішення якої спрямована пропозиція:

Мета пропозиції:

Завдання пропозиції:


2. Назва пріоритету, відповідно до якого подається пропозиція (поставте позначку):

○ розвиток та посилення національного потенціалу державного та недержавного секторів у протидії епідемії туберкульозу;

○ підтримка заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз згідно принципів СТОП-ТБ стратегії, посилення відповіді на виклики, що зумовлені ВІЛ-асоційованим туберкульозом та туберкульозом з множинною медикаментозною стійкістю, розширення послуг, пов’язаних з туберкульозом, для ВІЛ-інфікованих;

○ адвокація, соціальна мобілізація, протидія стигмі та дискримінації, пов’язаної із туберкульозом, інформування громадськості щодо протидії туберкульозу, надання соціальних послуг найбільш уразливим групам населення.


3. Термін реалізації пропозиції (у період з 2008 по 2012 рік)

з __________ до __________ (вказати конкретний термін реалізації пропозиції).


4. Територіальне охоплення пропозиції:


○ країна

○ область/і (вказати які)__________________________________________

○ район/и (вказати які) __________________________________________

○ місто/а (вказати які) ___________________________________________

○ селище/а, село/а (вказати які) ___________________________________


5. Назва цільових груп, на охоплення яких спрямована пропозиція (поставте позначку):

○ групи людей, що живуть за межею бідності, в тому числі пенсіонери;

○ ВІЛ-інфіковані;

○ споживачі наркотиків;

○ ув’язнені;

○ особи, що перебувають під вартою до рішення суду або звільняються з місць позбавлення волі;

○ соціально виключені групи (легальні та нелегальні мігранти, біженці, безпритульні, бездомні, ромське населення);

○ представники уразливих до ТБ професій (медики, шахтарі, тощо) (в частині адвокації).


6. Прогнозована кількість представників цільової групи охоплених послугами:


Сфера надання послуг


Назва цільової групи з п. 5


Кількість охоплених накопичувальним підсумком (в абсолютних числах) по роках

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

7. План реалізації Пропозиції (опис на 1й і 2й роки детальний, на 3й-5й роки узагальнений):

Назва активності

Термін реалізації

(початок – кінець)

Загальна сума витрат

1й-рік реалізації


1 активність


2 активність


……….


2й-рік реалізації


1 активність


……….


3й-рік реалізації


4й-рік реалізації


5й-рік реалізації8. Яким чином планується продовжувати активності після закінчення гранту Глобального фонду? (опис не більше 0,5 стор.)


9. Як ваша організація/установа залучає цільові групи та людей, постраждалих від туберкульозу до процесу планування, реалізації та оцінки діяльності (опис не більше 0,5 стор.)


10. Як враховуватиметься гендерний підхід у доступі до послуг, які планується надавати (опис не більше 0,5 стор.)


11. Як буде враховуватися подолання дискримінації та стигматизації хворих на туберкульоз (опис не більше 0,5 стор.)


12. Перелік партнерських організацій/установ, які планується залучити до участі в реалізації Пропозиції: (вказати назви організацій/установ)


13. Кошторис витрат на реалізацію Пропозиції:


Назва статті витрат

Розподіл за статтями витрат (у дол. США )

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Всього

Кадрові ресурсиТехнічна допомогаНавчанняМедичні продукти та обладнанняМедикаменти та фармацевтичні продуктиВитрати, пов’язані з управлінням закупівлями та постачаннямІнфраструктура та інше обладнанняІнформаційні матеріалиМоніторинг та оцінкаПідтримання життя клієнтів/цільових груп населенняПланування та адмініструванняНакладні витратиІнше (вказати)……………………………………Всього витрат за рахунок Глобального Фонду
14. Чи має намір організація/установа претендувати на отримання статусу Основного реципієнта гранту Глобального фонду:


○ ні

○ так

Якщо «так», заявка на отримання статусу Основного реципієнта подається відповідно до Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією


Підпис керівника організації/установи або фізичної особи_________________

Печатка організації (для юридичних осіб):

Дата ______________
Похожие:

Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Ом, туберкульозом та малярією у 8-му Раунді та визначає порядок організації та діяльності Групи з розробки проекту Заявки від України...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Богдан Д. Го „Молодіжний центр проблем трансформації соціальної сфери „соціум-ххі”
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» iconОголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом "снід"
Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов