Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс icon

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурсНазваниеМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс
Дата конвертации02.06.2013
Размер134.93 Kb.
ТипКонкурс
скачать >>>


Міжнародний благодійний фонд

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

оголошує конкурс


«Профілактика ВІЛ-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика ВІЛ-інфекції серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом формування життєвих навичок здорового способу життя і безпечної поведінки».


Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» (далі – Програма), яку впроваджує Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд).


^ МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (надалі – «Організатор конкурсу) – міжнародний благодійний фонд, який підтримує спільноти та дії спільнот, що мають відігравати повноцінну та ефективну роль у відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД.


Пріоритетами фонду є підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у найбільш уразливих групах населення; розвиток громадської підтримки ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до ВІЛ груп; визначення та впровадження зразків найефективнішої відповіді на епідемію.


^ Обґрунтування конкурсу

Розвиток пандемії ВІЛ-інфекції спричиняє скорочення тривалості життя населення, збільшення обсягів витрат на надання медичної допомоги, економічну та соціальну дестабілізацію, загострення проблеми бідності, соціальної нерівності, соціального та біологічного сирітства. Переважна більшість людей, уражених ВІЛ, – це діти й молодь 15 - 24 років.

Темпи поширення ВІЛ-інфекції серед населення України одні з найвищих в Європі: за оцінками експертів, близько 1,5% відсотків дорослих українців живуть з ВІЛ. Ситуація з ВІЛ/СНІД загрожує розвиткові України у найширшому сенсі: епідемія не має ознак стабілізації, її підживлюють практики небезпечної поведінки, що поширені серед населення країни, а саме – вживання наркотичних речовин ін’єкційним шляхом та незахищений секс. Упродовж 2006-2007 рр. (порівняно з минулими роками) серед молоді України ще більшого розповсюдження набув статевий гетеросексуальний шлях передачі ВІЛ. Епідемія-ВІЛ-інфекції становить загрозу для розвитку України, стрімко розповсюджується на центральний та західний регіони України, все частіше ВІЛ уражує дівчат та молодих жінок.

Як зазначає ЮНЕЙДС, за умов відсутності широкомасштабних загальнонаціональних заходів первинної профілактики, а саме, запобігання поширення ВІЛ, вживання наркотичних речовин та небезпечної сексуальної поведінки, епідемія в Україні може невпинно нарощувати темпи.

Таким чином, одним з головних завдань Уряду України, державних та громадських неурядових організацій, що працюють у сфері протидії ВІЛ/СНІД, є взяття під контроль та обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні.

Дієвим елементом протидії епідемії є коректна первинна профілактика, спрямована на дітей, підлітків і молодь, їхнє найближче оточення, що здійснюється засобами й через систему освіти, та доводить свою ефективність у багатьох країнах світу. Основою для інституалізації в Україні превентивних програм, що грунтуються на концепцыї формування життєвих навичок, є визначений Спеціальною Сесією Генеральної Асамблеї ООН узагальнений показник, за яким звітують всі держави світу щодо дієвості відповіді освітнього сектору на епідемію ВІЛ/СНІД, а саме індикатор №11: «Відсоток шкіл, які протягом останнього навчального року забезпечили освіту на основі життєвих навичок з профілактики ВІЛ і формування здорового способу життя.

Виконуючи завдання Програми, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» проводить відкритий конкурс для визначення найбільш ефективних та обґрунтованих проектів у сфері профілактики ВІЛ-інфекції засобами та через систему освіти за напрямом

«Профілактика ВІЛ-інфекції серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом формування життєвих навичок здорового способу життя і безпечної поведінки».


^ Загальні умови участі у конкурсі:

До участі у конкурсі запрошуються українські організації, які є офіційно зареєстрованими; мають статус неприбуткових; володіють сучасними науково-методичними інструментами для імплементації концепції системного формування навичок життєвої компетентності в учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів; мають не менш як трирічний практичний досвід розповсюдження в та втілення відповідної методології у цих закладах освіти; не менш як трирічний практичний досвід створення навчально-методичних матеріалів, які мають гриф МОН, та використовуються у навчальному процесі навчальних закладів України; організації навчального процесу та проведення навчання педагогічних працівників профілактичним освітнім втручанням, базованим на вихованні життєвих навичок безпечної поведінки, спрямованим на запобігання поширення ВІЛ-інфекції серед дітей та молоді, засобами та через систему освіти; не менш як трирічний практичний досвід національного масштабу з втілення програм з профілактики ВІЛ-інфекції, побудованих на концепції формування життєвих навичок, для учнів основної, старшої школи та навчальних закладів професійно-технічної освіти.


^ Предмет та мета конкурсу:

Предметом конкурсу є проектна пропозиція, яка повністю відповідає вимогам цього оголошення та обґрунтовує проект «Профілактика ВІЛ-інфекції серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом формування життєвих навичок здорового способу життя і безпечної поведінки».

Метою проекту є забезпечення інституціалізації в навчальних закладах України, зокрема в основній, старшій школі та ПТНЗ, ефективних превентивних програм із запобігання інфікування ВІЛ, здорового способу життя, гендерної рівності та толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ. Досягнення цієї мети має здійснюватись шляхом політичного консенсусу, навчання педагогічних працівників, підготовлених за методикою викладання на засадах формування життєвих навичок безпечної поведінки, максимально-можливого охоплення навчанням учнів, створення і видання коректних навчально-методичних посібників та забезпечення ними вчителів і учнів.

.

^ Цільова аудиторія: Педагоги основної школи, які викладають предмет «Основи здоров’я»; педагоги старшої школи та ПТНЗ; викладачі кафедр, що забезпечують викладання дисциплін оздоровчого спрямування у ВНЗ; учні основної школи (охоплення через предмет «Основи здоров'я» учнів 5-6 класів); учнівська молодь старшої школи і профтехучилищ (охоплення через спецкурс «Школа проти СНІДу»).


^ Територія дії проекту: Україна (усі адміністративно-територіальні одиниці).


Очікувані результати проекту:

  • Надання керівникам та педагогічним працівникам України оперативної, об’єктивної, науково обґрунтованої інформації про можливості, стан та перспективи профілактичної роботи, спрямованої на запобігання інфікуванню ВІЛ та захворюванню на СНІД серед дітей, підлітків та молоді, через систему освіти та її засобами;

  • Широке залучення педагогічних працівників України, відповідальних за навчально-виховний процес у загально освітніх навчальних закладах та ПТНЗ, до свідомої участі у відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції (шляхом системного впровадження науково-методичного підходу формування безпечного стилю поведінки в учнів, через виховання відповідних стійких навичок здорового способу життя);

  • Системне практичне використання педагогічними працівниками загально освітніх навчальних закладів та ПТНЗ методів, що ґрунтуються на концепції формування в учнів життєвих навичок безпечної поведінки;

  • Системне впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів України методик формування в учнів мотивації до здорового способу життя й захищеної поведінки.

  • Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, у цільової групи проекту;

  • Пояснення та пропагування у цільовій групі проекту принципів ґендерної рівності.


Виконавці проекту мають керуватися:

 • Положеннями закону України “Про загальну середню освіту”;

 • Національною доктриною розвитку освіти (Указ Президента України від 14 квітня 2002 р. № 347);

 • Постановою Кабінету Міністрів “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів України на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання” від 16 листопада 2000 р. №1717;

 • Державним стандартом базової та повної середньої освіти;

 • Програмою навчального предмету «Основи здоров’я».

 • Положеннями Меморандуму “Про взаєморозуміння та співробітницт­во” між Міністерством освіти і науки України та МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”.


^ Проектна пропозиція має включати наступні види діяльності:


1. Розробку комплектів навчально-методичних матеріалів з питань ВІЛ-інфекції/СНІД як розділу навчального предмету «Основи здоров’я», для 8-9-го класу 12-річної школи.


1.1. Створення і підготовка до друку навчально-методичного комплекту для викладання блоку з профілактики інфікування ВІЛ у межах предмету «Основи здоров’я» у 8 класі на засадах розвитку життєвих навичок. Комплект для 8 класу має включати:

 • методичний посібник для вчителя (навчальний модуль);

 • посібник для учнів;

 • робочий зошит для учнів;

 • посібник для оцінювання навчальних досягнень учнів;


1.2. Створення навчально-методичного комплекту для викладання блоку з профілактики інфікування ВІЛ у межах предмету «Основи здоров’я» у 9 класі на засадах розвитку життєвих навичок. Комплект для 9 класу має включати:

 • методичний посібник для вчителя (навчальний модуль);

 • посібник для учнів;

 • робочий зошит для учнів;


Всі розроблені навчально-методичні матеріали мають:

 • Сприяти формуванню навичок здорового способу життя шляхом забезпечення у змісті матеріалів балансу знань, настанов і вмінь, а також врахування потреб учнів;

 • Враховувати та використовувати кращі зразки міжнародного досвіду профілактики ВІЛ\СНІД, зокрема у шкільному середовищі, та матеріали, розроблені й адаптовані для України;

 • Забезпечувати використання сучасних інтерактивних форм навчання, що ґрунтуються на основі формування життєвих навичок безпечної поведінки;

 • Забезпечувати наступність з аналогічними матеріалами для 5-7 класів;

 • Розкривати суть толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей;

 • Висвітлювати тему гендерної рівності;

 • Відповідати потребам та особливостям цільових груп;

 • Отримати в установленому порядку гриф Міністерства освіти і науки України.

2. Розробку тренінгових програм із підготовки викладачів-тренерів (тренерів-методистів) для навчання вчителів на базі регіональних ІППО; педагогів з методики викладання предмету «Основи здоров’я» у 5-8 класах та спецкурсу «Школа проти Сніду» на засадах розвитку життєвих навичок; викладачів-тренерів для навчання студентів спецкурсу «Школа проти Сніду» на базі ВНЗ.

 • Підготовити не менш як 30 тренерів-методистів для навчання вчителів на базі регіональних ІППО;

 • Підготовити не менш як 30 тренерів-викладачів для навчання студентів на базі педагогічних ВНЗ;

 • Підготовити не менш як 300 вчителів з методики викладання предмету «Основи здоров’я» у 5-8 класах на засадах формування і розвитку життєвих навичок;

 • Виготовити і розповсюдити комплекти навчально-методичних матеріалів для 5-8 класів українською і російською мовами для забезпечення тренінгів і вчителів;

 • Забезпечити педагогів і тренерів комплектом ресурсних матеріалів для 5-8 класу.

Комплект матеріалів для кожного класу має включати:

  1. Методичний посібник для вчителя;

  2. Компакт-диск для вчителя із комплектом навчально-методичних та ресурсних матеріалів, які мають грив МОН України.

  3. Підручник для учнів;

  4. Робочий зошит для учнів;

  5. Посібник для оцінювання навчальних досягнень учнів;

   • Підготувати не менш як 400 вчителів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів .для викладання спецкурсу «Школа проти Сніду» українською і російською мовами .

   • Забезпечити всіх підготовлених вчителів комплектом ресурсних матеріалів.

Комплект має включати:

 • Методичний посібник для вчителя;

 • Книгу для індивідуально читання «Для тебе (хлопці)»

 • Книгу для індивідуально читання «Для тебе (дівчата)»

 • Робочий зошит для учнів 8-9 класу;

 • Робочий зошит для учнів 10-11 класу;

 • Мультимедійний посібник «Захисти себе від ВІЛ».


3. Забезпечити охоплення учнів навчанням на засадах розвитку життєвих навичок через предмет «Основи здоров’я» (5- 8 клас) та спецкурс «Школа проти Сніду» (8-11 клас та учні ПТУ). Забезпечити процес навчання навчально-методичним комплектом.

 • За підтримки МОН України у 2008-2009 навчальному році забезпечити охоплення навчанням не менш як 600 тисяч учнів 5-8 класів на засадах розвитку життєвих навичок через предмет «Основи здоров’я»;

 • За підтримки МОН України завершити у 2007-2008 навчальному році навчання не менш як 50 тисяч учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних училищ за спецкурсом «Школа проти Сніду»;

 • Розпочати навчання не менш як 50 000 учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, починаючи з вересня 2008 року;

 • Забезпечити загальноосвітні і професійно-технічні навчальні заклади навчальним комплектом для охоплення навчанням за спецкурсом «Школа проти Сніду 50 тисяч учнів.

Комплект має включати:

 • Методичний посібник для вчителя;

 • Книгу для індивідуально читання «Для тебе (хлопці)»

 • Книгу для індивідуально читання «Для тебе (дівчата)»

 • Робочий зошит для учнів 8-9 класу;

 • Робочий зошит для учнів 10-11 класу;

 • Мультимедійний посібник «Захисти себе від ВІЛ».


Проектна пропозиція може також містити інші завдання, виконання яких сприятиме досягненню мети проекту.


^ Бюджет проекту має бути реалістичним та орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту.


Максимальна сума бюджету за напрямом – 300 255 у. о.*

* За курсом НБУ на день подання заявки.


Загальна тривалість проекту 12 місяців – від 1 жовтня 2007 до 30 вересня 2008 року.


При підготовці проектної пропозиції необхідно використовувати форму проектної пропозиції, форму робочого плану, форму бюджету та таблицю індикаторів, які додаються до цього оголошення. Для заповнення цих форм, будь-ласка, керуйтесь інструкцією.

Бюджет за напрямом має бути реалістичним та орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту.


Останній термін подання проектних заявок – 9 серпня 2007 року (за поштовим штемпелем).


Для участі у конкурсі необхідно подати проектну заявку з бюджетом, які складено за відповідними формами, що надсилаються разом з цим оголошенням. Проектна пропозиція надсилається в п’яти примірниках українською або російською мовою за адресою: м. Київ, 03680, вул. Димитрова, 5, корпус 10 А, 9 поверх, Міжнародний благодійний фонд „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” з поміткою «Конкурс» та електронною поштою на адреси: okravchenko@aidsalliance.org.ua та purick@aidsalliance.org.ua


За додатковими консультаціями звертайтесь, будь ласка, в офіс Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД Україні»: (044) 4905485, 4905486, 4905487; Факс (044) 4905489


^ Контактна особа:

Олена Пурік, програмний радник з питань освіти. Тел. (044) 490-54-85,490-54-86, 490-54-87, 490-54-88 (внутрішній номер - 111), електронна пошта purick@aidsalliance.org.ua


^ Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

 • Проектні пропозиції, що надійдуть до МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ\СНІД в Україні» після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

 • Гранти не будуть надаватися прибутковим організаціям, політичним партіям та фізичним особам.

 • Конкурсна комісія не рецензуватиме подані на конкурс матеріали.

 • Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати протягом 30 робочих днів від дати останнього терміну подання проектних заявок.

 • Причини відмови у підтримці проектної пропозиції не повідомляються та не обґрунтовуються.

 • Результати конкурсу будуть повідомлені організації електронним повідомленням


Інші умови:

До участі у конкурсі допускаються лише проектні пропозиції, які повністю відповідають умовам конкурсу. Відповідність поданих пропозицій умовам конкурсу Організатор конкурсу визначає на власний розсуд.

Учасники конкурсу погоджуються з тим, що Організатор конкурсу не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення конкурсу без спеціальної вимоги учасника, викладеної в письмовій формі та належним чином надісланої Організатору конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред’явив вимогу про повернення йому надісланих на конкурс матеріалів та документів, вважається, що Організатор конкурсу має право володіння ними.

У результаті оцінки проектних пропозицій Організатором конкурсу буде визначено переможця. Оцінювання пропозицій буде проводитись Організатором конкурсу на власний розсуд, виходячи з власного бачення мети, цілей та завдань конкурсу. Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення угоди з Організатором конкурсу на умовах викладених у проектній пропозиції учасника з урахуванням зауважень конкурсної комісії та Організатора конкурсу.

^ Відповідальність Організатора конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.


Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (проектна пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у конкурсі) учасників конкурсі не надійшли/надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участю у конкурсі (поданням проектної пропозиції) учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організатором конкурсу. Рішення Організатора конкурсу є остаточним та оскарженню


Бажаємо Вам успіху!
Похожие:

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс комерційних пропозицій на надання послуг з матеріально технічного забезпечення заходу. Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні»
Віл-позитивних та їхніх близьких, зменшення стигматизації та покращення обслуговування віл-позитивних та найбільш уразливих до віл...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд „Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує конкурс комерційних пропозицій на надання послуг з організації ділових поїздок співробітників фонду. Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні”
Віл-позитивних та їхніх близьких, зменшення стигматизації та покращення обслуговування віл-позитивних та найбільш уразливих до віл...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд „Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує конкурс проектів
Конкурс проводиться в рамках проекту „Подолання епідемії віл/снід в Україні”, який фінансує Міжнародний Альянс з віл/снід за кошти...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує відкритий конкурс проектів за напрямком
Конкурс проводиться в рамках проекту „Подолання епідемії віл/снід в Україні”, який реалізується Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов