Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» icon

Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні»НазваниеКонкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні»
Дата конвертации02.06.2013
Размер121.85 Kb.
ТипКонкурс
скачать >>>


Міжнародний благодійний фонд

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

оголошує конкурс


«Профілактика ВІЛ-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика ВІЛ/СНІД через систему вищої освіти в Україні».


Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» (далі – Програма), яку впроваджує Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд).


^ МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (надалі – «Організатор конкурсу) – міжнародний благодійний фонд, який підтримує спільноти та дії спільнот, що мають відіграти повноцінну та ефективну роль у відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД.


Пріоритетами фонду є підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ/СНІД у найбільш уразливих групах населення, розвиток громадської підтримки ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до ВІЛ груп, визначення та впровадження зразків найефективнішої відповіді на епідемію.


^ Обґрунтування конкурсу

Розвиток пандемії ВІЛ-інфекції спричиняє скорочення тривалості життя населення, збільшення обсягів витрат на надання медичної допомоги, економічну та соціальну дестабілізацію, загострення проблеми бідності, соціальної нерівності, соціального та біологічного сирітства. Переважна більшість людей, уражених ВІЛ, - це діти й молодь 15 - 24 років.

Темпи поширення ВІЛ-інфекції серед населення України одні з найвищих в Європі: за оцінками експертів, близько 1,5% відсотків дорослих українців живуть з ВІЛ. Ситуація з ВІЛ/СНІД загрожує розвиткові України у найширшому сенсі: епідемія не має ознак стабілізації, її підживлюють практики небезпечної поведінки, що поширені серед населення країни, а саме - вживання наркотичних речовин ін’єкційним шляхом та незахищений секс. Упродовж 2006-2007 рр. (порівняно з минулими роками) серед молоді України ще більшого розповсюдження набув статевий гетеросексуальний шлях передачі ВІЛ. Епідемія-ВІЛ-інфекції становить загрозу для розвитку України, стрімко розповсюджується на центральний та західний регіони України, все частіше ВІЛ уражує дівчат та молодих жінок.

Як зазначає ЮНЕЙДС, за умов відсутності широкомасштабних загальнонаціональних заходів первинної профілактики, а саме, запобігання поширення ВІЛ, вживання наркотичних речовин та небезпечної сексуальної поведінки, епідемія в Україні може невпинно нарощувати темпи.

Таким чином, одним з головних завдань Уряду України, державних та громадських неурядових організацій, що працюють у сфері протидії ВІЛ/СНІД, є взяття під контроль та обмеження поширення ВІЛ/СНІД в Україні.

Дієвим елементом протидії епідемії є коректна первинна профілактика, спрямована на дітей, підлітків і молодь, їхнє найближче оточення, що здійснюється засобами й через систему освіти, та доводить свою ефективність у багатьох країнах світу.

Виконуючи завдання Програми, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» проводить відкритий конкурс для визначення найбільш ефективних та обґрунтованих проектів у сфері профілактики ВІЛ-інфекції засобами та через систему освіти за напрямом «Профілактика ВІЛ/СНІД через систему вищої освіти в Україні».


^ Загальні умови участі у конкурсі:

До участі у конкурсі запрошуються організації, які є офіційно зареєстрованими; мають статус неприбуткових; володіють сучасними науково-методичними інструментами, кадрами, сучасною технічною базою для імплементації концепції системного формування навичок життєвої компетентності в студентської молоді; мають не менш як трирічний практичний досвід розповсюдження в та втілення відповідної методології, організації навчального процесу та проведення навчання педагогічних працівників профілактичним освітнім втручанням, базованим на вихованні життєвих навичок безпечної поведінки, спрямованим на запобігання поширення ВІЛ-інфекції серед дітей та молоді, засобами та через систему освіти; не менш як трирічний практичний досвід національного масштабу з втілення програм з профілактики ВІЛ-інфекції, побудованих на концепції формування життєвих навичок, для студентів педагогічних вищих учбових закладів та студентів вищих учбових закладів інших профілів.


^ Предмет та мета конкурсу:


Предметом конкурсу є проектна пропозиція, яка повністю відповідає вимогам цього оголошення та обґрунтовує проект «Профілактика ВІЛ/СНІД через систему вищої освіти в Україні».

Метою даного проекту є удосконалення нормативно-методичного забезпечення підготовки фахівців різних галузей з питань профілактики ВІЛ/СНІД і толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ; ефективне впровадження в навчально-виховний процес ВНЗ України методик формування мотивації до здорового способу життя й захищеної поведінки дітей та молоді шляхом багатовекторного застосування методичних підходів і освітніх технологій, ґрунтованих на розвиткові життєвих навичок, з використанням навчально-методичних матеріалів, напрацьованих у попередні фази виконнання Програми.

.

^ Цільова аудиторія: завідувачі і викладачі кафедр, що забезпечують викладання дисциплін оздоровчого спрямування у ВНЗ; студенти педагогічних ВНЗ; студенти ВНЗ іншого профілю.


^ Територія дії проекту: Україна (усі адміністративно-територіальні одиниці).


Очікувані результати проекту:

  • Надання керівникам та педагогічним працівникам ВНЗ України оперативної, об’єктивної, науково обґрунтованої інформації про можливості, стан та перспективи профілактичної роботи, спрямованої на запобігання інфікування ВІЛ та захворювання на СНІД серед дітей, підлітків та молоді, через систему освіти та її засобами;

  • Широке залучення педагогічних працівників України, відповідальних за навчально-виховний процес у ВНЗ, до свідомої участі у відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції (шляхом системного впровадження науково-методичного підходу формування безпечного стилю поведінки в учнів та студентів, через виховання відповідних стійких навичок здорового способу життя);

  • Практичне та системне використання педагогічними працівниками ВНЗ України методів, ґрунтованих на концепції формування життєвих навичок безпечної поведінки в учнів початкової школи;

  • Вдосконалення нормативно-методичного забезпечення підготовки фахівців різних галузей з питань профілактики ВІЛ/СНІД і толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей.

  • Системне впровадження в навчально-виховний процес ВНЗ України методик формування мотивації до здорового способу життя й захищеної поведінки.

  • Формування у студентів, зокрема – майбутніх педагогів, особистісних навичок відповідальної поведінки та настанов щодо здорового способу життя;

  • Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, у цільової групи проекту;

  • Пояснення та пропагування принципів ґендерної рівності.


Виконавці проекту мають керуватися:

 • Положеннями законів України “Про загальну середню освіту” та “Про вищу освіту”

 • Національною доктриною розвитку освіти (Указ Президента України від 14 квітня 2002 р. № 347);

 • Постановою Кабінету Міністрів “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів України на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання” від 16 листопада 2000 р. №1717;

 • Положеннями Меморандуму “Про взаєморозуміння та співробітницт­во” між Міністерством освіти і науки України та МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”;
 • Наказом МОН України від 27 січня 2007 р. № 58 “Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”;


 • Діючими галузевими стандартами вищої освіти;

 • Діючими навчальними планами підготовки бакалаврів за різними напрямами;

 • Програмами навчальних дисциплін “Основи безпеки життєдіяльності”, “Основи валеології” та “Основи медичних знань” для ВНЗ України.


Всі розроблені навчально-методичні матеріали мають:

 • Сприяти формуванню навичок здорового способу життя;

 • Розкривати сутність толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей;

 • Враховувати та використовувати кращі зразки міжнародного досвіду з питань профілактики ВІЛ\СНІД, зокрема у студентському середовищі, та матеріали, розроблені й адаптовані для України;

 • Забезпечувати використання сучасних інтерактивних форм навчання на основі життєвих навичок;

 • Висвітлювати тему гендерної рівності;

 • Відповідати потребам та особливостям цільових груп;

 • Отримати в установленому порядку гриф Міністерства освіти і науки України.


Проектна пропозиція має включати наступні види діяльності:

 1. Розробку і затвердження в МОН України рекомендацій стосовно доповнення галузевих стандартів вищої освіти бакалаврів змістовими модулями, необхідними для формування в студентів захищеної поведінки і толерантного ставлення до інфікованих ВІЛ і хворих на СНІД.

 2. Розробку і внесення в галузевий стандарт вищої освіти бакалавра за напрямом “Здоров’я людини” переліку і формулювання відповідних знань, умінь і навичок, необхідних майбутньому вчителеві предмета “Основи здоров’я” для проведення ефективної первинної профілактики ВІЛ/СНІДу та формування засад здорового способу життя на основі життєвих навичок у дітей та молоді.

 3. Вдосконалення, оновлення і тиражування нормативно-методичного, навчального і навчально-методичного забезпечення дисципліни “Основи валеології” згідно концепції формування засад здорового способу життя на основі виховання відповідних життєвих навичок.

 4. Проведення тренінгів з викладачами і завідувачами кафедр, що забезпечують викладання дисциплін оздоровчого спрямування у ВНЗ.

 5. Забезпечення можливості підвищення кваліфікації викладачів дисциплін оздоровчого спрямування, зокрема “Основи валеології” та “Безпека життєдіяльності”, з формування в студентів/учнів мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД, на базі тренінгового центру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 6. Моніторинг та оцінка рівня обізнаності викладачів і завідувачів кафедр, що забезпечують викладання дисциплін оздоровчого спрямування у ВНЗ, щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, захищеної поведінки і толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, зокрема через систему .тестування із використанням технічних ресурсів тренінгового центру НПУ імені М.П. Драгоманова та, при необхідності, внесення відповідних коректив у зміст тренінгових модулів.

 7. Продовження роботи, спрямованої на оволодіння засадами знань, умінь і навичок, необхідних майбутньому вчителеві, зокрема викладачеві предмета “Основи здоров’я”, та на зниження особистого ризику інфікування ВІЛ, зі студентами педагогічних ВНЗ, шляхом інтерактивного навчання на базі тренінгового центру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 8. Моніторинг та оцінка рівня обізнаності студентів щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, захищеної поведінки і толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, зокрема через систему тестування студентів із використанням технічних ресурсів тренінгового центру НПУ імені М.П. Драгоманова та, при необхідності, внесення відповідних коректив у зміст тренінгових модулів.


Нормативно-методичні матеріали мають включати:

 • Доповнення до освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалаврів (усіх напрямів підготовки) з питань попередження розповсюдження ВІЛ і толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ;

 • Доповнення до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів (усіх напрямів підготовки) з питань попередження розповсюдження ВІЛ і толерантного ставлення до людей, які живуть ВІЛ;

 • Тестові завдання з питань попередження розповсюдження ВІЛ і толерантного ставлення до людей, які живуть ВІЛ.


Навчально-методичні матеріали мають включати:

 • Навчально-тематичні плани дисциплін;

 • Навчальні програми дисциплін;

 • Навчальні посібники для студентів.


Для проведення тренінгів мають бути розроблені:

 • Програми тренінгів;

 • Відповідні методичні матеріали, зокрема тренінгові модулі.


Проектна пропозиція може також містити інші завдання, виконання яких сприятиме досягненню мети проекту.


^ Бюджет проекту має бути реалістичним та орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту.


Максимальна сума бюджету за напрямом – 50 000 у. о.*

* За курсом НБУ на день подання заявки.


Загальна тривалість проекту 12 місяців – від 1 жовтня 2007 до 30 вересня 2008 року.


При підготовці проектної пропозиції необхідно використовувати форму проектної пропозиції, форму робочого плану, форму бюджету та таблицю індикаторів, які додаються до цього оголошення. Для заповнення цих форм, будь-ласка, керуйтесь інструкцією.

Бюджет за напрямом має бути реалістичним та орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту.


Останній термін подання проектних заявок – 9 серпня 2007 року (за поштовим штемпелем).


Для участі у конкурсі необхідно подати проектну заявку з бюджетом, які складено за відповідними формами, що надсилаються разом з цим оголошенням. Проектна пропозиція надсилається в п’яти примірниках українською або російською мовою за адресою: м. Київ, 03680, вул. Димитрова, 5, корпус 10 А, 9 поверх, Міжнародний благодійний фонд „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” з поміткою «Конкурс» та електронною поштою на адреси: okravchenko@aidsalliance.org.ua та purick@aidsalliance.org.ua


За додатковими консультаціями звертайтесь, будь ласка, в офіс Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД Україні»: (044) 4905485, 4905486, 4905487; Факс (044) 4905489


^ Контактна особа:

Олена Пурік, програмний радник з питань освіти. Тел. (044) 490-54-85,490-54-86, 490-54-87, 490-54-88 (внутрішній номер - 111), електронна пошта purick@aidsalliance.org.ua


^ Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

 • Проектні пропозиції, що надійдуть до МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ\СНІД в Україні» після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

 • Гранти не будуть надаватися прибутковим організаціям, політичним партіям та фізичним особам.

 • Конкурсна комісія не рецензуватиме подані на конкурс матеріали.

 • Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати протягом 30 робочих днів від дати останнього терміну подання проектних заявок.

 • Причини відмови у підтримці проектної пропозиції не повідомляються та не обґрунтовуються.

 • Результати конкурсу будуть повідомлені організації електронним повідомленням


Інші умови:

До участі у конкурсі допускаються лише проектні пропозиції, які повністю відповідають умовам конкурсу. Відповідність поданих пропозицій умовам конкурсу Організатор конкурсу визначає на власний розсуд.

Учасники конкурсу погоджуються з тим, що Організатор конкурсу не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення конкурсу без спеціальної вимоги учасника, викладеної в письмовій формі та належним чином надісланої Організатору конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред’явив вимогу про повернення йому надісланих на конкурс матеріалів та документів, вважається, що Організатор конкурсу має право володіння ними.

У результаті оцінки проектних пропозицій Організатором конкурсу буде визначено переможця. Оцінювання пропозицій буде проводитись Організатором конкурсу на власний розсуд, виходячи з власного бачення мети, цілей та завдань конкурсу. Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення угоди з Організатором конкурсу на умовах викладених у проектній пропозиції учасника з урахуванням зауважень конкурсної комісії та Організатора конкурсу.

^ Відповідальність Організатора конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.


Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (проектна пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у конкурсі) учасників конкурсі не надійшли/надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участю у конкурсі (поданням проектної пропозиції) учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організатором конкурсу. Рішення Організатора конкурсу є остаточним та оскарженню


Бажаємо Вам успіху!
Похожие:

Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує конкурс
«Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл-інфекції серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх...
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconКонкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Шкільна програма профілактики віл-інфекції та вживання психоактивних речовин на основі концепції формування життєвих навичок для початкової школи «Корисні звички»
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні» (далі – Програма), яку впроваджує Міжнародний Альянс...
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconКонкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: видання та розповсюдження всеукраїнського Інформаційно освітнього журналу для педагогів»
«Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: видання та розповсюдження всеукраїнського Інформаційно освітнього журналу...
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconУчасть у проектах Участь у міських проектах (Природне середовище і дошкільник)
...
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів з профілактики віл-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків та осіб, залучених до секс-бізнесу, через аптечну мережу
Конкурс проводиться в рамках програм, що впроваджуються мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» за кошти Глобального фонду...
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconЗатверджую Київ 19. 05. 2011 Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс відбору кандидатів у тренери для
«Профілактика туберкульозу серед віл-інфікованих та уразливих до віл груп населення»
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» icon«Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямком ПРОФІЛАКТИКА віл/снід у курортних зонах чорноморського та азовського узбережжя (одеська, миколаївська, херсонська, донецька області, ар крим та м.
Профілактика віл/снід у курортних зонах чорноморського та азовського узбережжя (одеська, миколаївська, херсонська, донецька області,...
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconМбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує тендер на проведення операційного дослідження
«Профілактика через аптеки, як механізм залучення та доступу представників уразливих груп до комплексних послуг»
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconПро затвердження Плану заходів відділу освіти з виконання Загальнодержавної та регіональної програм забезпечення профілактики віл інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки
Віл – інфекції/ сніду, забезпечення профілактики поширення віл-інфекції серед дітей, учнівської та студентської молоді, формування...
Конкурс «Профілактика віл-інфекції засобами та через систему освіти: «Профілактика віл/снід через систему вищої освіти в Україні» iconПро затвердження плану заходів Міністерства освіти І науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки
Віл-інфекції/сніду, забезпечення профілактики поширення віл-інфекції серед дітей, учнівської та студентської молоді, формування здорового...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов