Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження icon

Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідженняНазваниеМбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження
Дата конвертации02.06.2013
Размер111.04 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

вул. Димитрова, 5, корпус 10-А, 03150, м. Київ

Тел.: (+380 44) 490-5485 (86, 87,88)

Факс: (+380 44) 490-5489

Е-mail: office@aidsalliance.org.ua

Код ЄДРПОУ 26333816
МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”

оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження


«Моніторинг поінформованості та поведінки

засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління»


Тендер проводиться МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні", підтриманої Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.


^ Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” (надалі „Організатор тендеру”) – міжнародний благодійний фонд, який підтримує спільноти та дії спільнот, що мають відіграти повноцінну та ефективну роль у відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД. Пріоритетами фонду є підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ у найбільш уразливих до нього групах населення, розвиток соціальної підтримки ВІЛ-позитивних та їхніх близьких, зменшення стигматизації та поліпшення обслуговування ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до ВІЛ груп, визначення, обмін та наслідування зразків найефективнішої громадської відповіді на епідемію.


^ Передумови дослідження

Установи пенітенціарної системи розглядаються в усьому світі як заклади підвищеного ризику розповсюдження соціально небезпечних інфекцій, серед яких одно з ведучих місць посідає ВІЛ.

Перші поведінкові дослідження серед засуджених в Україні проводилися у 1997-2000 рр. Державним департаментом України з питань виконання покарань (надалі «Департамент») у межах проектів щодо зниження ризику інфікування ВІЛ/ІПСШ серед засуджених, які фінансувалися ЮНЕЙДС. Сьогодні активна спільна профілактична щодо ВІЛ/СНІДу/ІПСШ діяльність Державного департаменту України з питань виконання покарань, ЮНЕЙДС, проекту Світового банку серед засуджених зумовлює необхідність регулярних поведінкових досліджень, як складових моніторингу поведінки, тих хто відбуває строк покарання.

У 2004 році групою експертів із соціальних досліджень спільно зі спеціалістами Державного департаменту України з питань виконання покарань розроблено проект Методичних рекомендації моніторингу поінформованості та поведінки засуджених як компоненту епіднагляду за ВІЛ другого покоління, а також рекомендований інструментарій до нього. Цей інструментарій було апробовано під час поведінкового дослідження в установах кримінально-виконавчої системи у 2004 р.

Окрім поведінкових досліджень з 2004 року проводиться когортне дослідження, яке дозволяє виявити рівень інфікування ВІЛ у закладах виконання покарань.

Відповідальність за збір даних серед засуджених та підрахунок національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІД у пенітенціарних установах покладено Кабінетом Міністрів України на Державний департамент України з питань виконання покарань.

^ Мета та предмет тендеру

За результатами тендеру Альянс відбере організацію, яка буде надавати технічну допомогу Департаменту України з питань виконання покарань у проведенні дослідження моніторингу поінформованості та поведінки засуджених як компоненту епіднагляду за ВІЛ другого покоління, використовуючи проект Методичних рекомендацій. Предметом тендеру є тендерна пропозиція (заявка), форма та зміст якої мають відповідати умовам, що викладені у цьому оголошенні про тендер.


^ Завдання в межах тендеру:

 1. Сприяння у розбудові потенціалу Державного департаменту України з питань виконання покарань щодо проведення соціологічних досліджень;

 2. Збір даних для аналізу факторів ризику інфікування ВІЛ.

 3. Відстеження тенденцій щодо рівня знань, ставлення, практик та моделей поведінки серед засуджених.

 4. Збір даних для аналізу ситуації у восьми регіонах, які найбільше постраждали від ВІЛ (м. Київ, Автономна республіка Крим, Одеська, Миколаївська, Донецька, Херсонська, Черкаська та Дніпропетровська області).

 5. Збір даних за індикаторами поінформованості та поведінки засуджених, що включені до переліку Національних показників моніторингу та оцінки ефективності заходів, які забезпечують контроль за епідемією ВІЛ/СНІД (далі Національні показники).

 6. Визначення та аналіз зв’язків між групами засуджених різних вікових груп, різних строків ув’язнення та різного рівня поведінкового ризику інфікування.

 7. Оцінка впливу програм профілактики, лікування, догляду та підтримки на поінформованість та поведінку засуджених.

 8. Забезпечення стратегічними даними для планування подальших дій з профілактики, лікування, догляду та підтримки серед цільової групи.

 9. За результатами досліджень розробити рекомендації щодо подальших досліджень цільових груп та вдосконалення системи використання поведінкових даних.Головні складові діяльності:

  1. Координація планів роботи та організації, проведення окремих етапів дослідження із Державним департаментом України з питань виконання покарань.

  2. Доопрацювання запропонованого варіанту інструментарію з урахуванням сучасних завдань програм протидії епідемії ВІЛ/СНІД, міжнародних рекомендацій щодо збору ключових показників та рекомендацій тендерного комітету.

  3. Проведення 3-денного тренінгу зі збору даних для співробітників Державного департаменту України з питань виконання покарань; кількість учасників тренінгу – до 35 осіб;

  4. Придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для Державного департаменту України з питань виконання покарань, а саме статистичного пакету ОСА для обробки статистичних даних (у кількості 3-х примірників).

  5. Обґрунтування та розрахунки вибіркової сукупності цільової групи.

  6. Підготовка інтерв’юерів поведінкового дослідження.

  7. Польовий етап дослідження.

  8. Окремо мають бути проаналізовані дані, отримані у восьми пріоритетних регіонах.

  9. Введення та обробка даних.

  10. Розрахунки даних за Національними показниками. Узгодження відповідних показників із Державним департаментом України з питань виконання покарань.

  11. Підготовка та погодження з Державним департаментом України з питань виконання покарань звітів (аналітичного та технічного) за результатами дослідження. Звіти мають бути подані в роздрукованому та електронному форматі.

  12. Переклад звіту англійською мовою.

  13. Розробка рекомендацій та стратегічної інформації з програм профілактики, догляду та лікування ВІЛ/СНІД серед засуджених.

  14. Організація презентації звіту для зацікавлених сторін та журналістів.

  15. Підготовка пропозицій до Методичних рекомендацій щодо проведення подальших досліджень в установах пенітенціарної системи із урахуванням досвіду проведеного дослідження.


^ Весь процес дослідження здійснюється у координації та із залученням спеціалістів Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також у відповідності до проекту Методичних рекомендації моніторингу поінформованості та поведінки засуджених як компоненту епіднагляду за ВІЛ другого покоління. Слід також зазначити, що дослідження має базуватись на дотриманні етичних стандартів і захищати право учасників дослідження на анонімність та конфіденційність. Результати кожної складової процесу роботи є предметом оцінки та узгодження з Організатором тендеру та групою експертів із соціальних досліджень, діяльність якої координується ЮНЕЙДС.


Вибірка:

Вимогою до вибіркової сукупності засуджених є її репрезентативний характер за основними цільовими групами засуджених, а саме:

• для віку та статі засуджених;

• для строку позбавлення волі та їх кількості;

• для видів установ виконання покарань.

У восьми регіонах, які найбільш постраждали від ВІЛ, (м. Київ, Автономна республіка Крим, Одеська, Миколаївська, Донецька, Херсонська, Черкаська та Дніпропетровська області) вибірка має бути репрезентативною на рівні регіону.

Вибіркова сукупність цього дослідження має бути не менше 2500 осіб.


^ Термін виконання робіт: – березень – червень 2007

Результати розрахунків за індикаторами з числа Національних показників мають бути отримані та узгоджені до 15 червня.


^ Результати проекту:

 • Аналітичний звіт має містити аналіз результатів за всіма завданнями дослідження та містити статистичні додатки (лінійний розподіл даних). Звіт має бути поданий у роздрукованому вигляді і в електронній формі двома мовами (українська, англійська). Також аналітичний звіт повинен містити резюме дослідження з основними висновками (до 3-х сторінок). Звіт має бути поданий у роздрукованому вигляді і в електронній формі.

 • Окремий аналітичний звіт за даними отриманими у восьми пріоритетних регіонах.

 • Масив даних – в електронному форматі.

 • Основні положення звіту також мають бути викладені в презентації (у форматі PowerPoint не менше 25 слайдів)

 • Узгоджені з Департаментом України з питань виконання покарань результати розрахунку даних за національними показниками.

 • Технічний звіт про надання технічної допомоги та перебіг дослідження і дотримання вибірки.

 • Пропозиції до методичних рекомендацій із моніторингу поведінки засуджених.


Вимоги до тендерних пропозицій:

Тендерні пропозиції та додатки до них мають відповідати таким критеріям:

 • відповідність завданням та умовам тендеру;

 • реалістичність та досяжність основних етапів дослідження, що містяться у тендерній пропозиції;

 • наявність у організації достатніх ресурсів власних та/або залучених для здійснення запропонованої діяльності та реалізації тендерної пропозиції.

Тендерна пропозиція складається з власне пропозиції (заявки), проекту з поетапним описом програми технічної допомоги та структурою дослідження, а також детального бюджету.

До участі у тендері допускаються лише тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам тендеру. Відповідність поданих пропозицій умовам тендеру Організатор тендеру визначає на власний розсуд.


Учасники тендеру погоджуються з тим, що Організатор тендеру не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру, без спеціальної вимоги учасника, викладеної в письмовій формі та належним чином надісланої Організатору тендеру. Якщо учасник тендеру протягом місяця від дня оголошення його результатів не висунув вимогу про повернення йому надісланих на тендер матеріалів та документів, вважається, що Організатор тендеру має право володіння ними.


Критерії відбору організації–виконавця:

 • Попередній досвід роботи з проведення досліджень та надання технічної допомоги;

 • Обізнаність з темою та проблематикою дослідження;

 • Наявність мережі польових працівників, тренерів або можливість укладання субконтрактів з третіми особами для організації мережі польових працівників та проведення семінарів;

 • Участь висококваліфікованих фахівців: соціологів, менеджерів;

 • Здатність дотримуватись проміжних та кінцевих термінів виконання робіт та координувати свою діяльність із партнерськими установами;

 • Конкурентноздатні та реалістичні розцінки.


^ Визначення переможця тендеру, винагорода.

У результаті оцінки тендерних пропозицій тендерною комісією буде рекомендовано переможця тендеру. Оцінювання тендерних пропозицій буде проводитись тендерною комісією на власний розсуд, виходячи з власного бачення мети та завдань тендеру. Тендерна комісія може визнати переможцем тендерну заявку за умови вдосконалення згідно з вказаними тендерною комісією рекомендаціями. Остаточне рішення щодо переможця тендеру приймає Організатор тендеру.


Винагородою переможцеві тендеру буде укладення угоди з Організатором тендеру на надання технічної допомоги у проведенні дослідження «Моніторинг поінформованості та поведінки засуджених як компоненту епіднагляду за ВІЛ другого покоління» за умов, викладених у тендерній пропозиції переможця з урахуванням можливих рекомендацій тендерної комісії. Відповідальність Організатора тендеру не виходить за межі винагороди, визначеної умовами тендеру.


^ Кінцевий термін подання заявок: 12 березня 2007 року до 12.00


Для участі в тендері необхідно подати заявку з поетапним описом програми технічної допомоги і структурою дослідження та детальний бюджет. Заявка має бути обсягом не більше 5 сторінок. Рекомендуємо додати до заявки список попередніх досліджень в означеній сфері, які здійснювались організацією.

Проектна заявка надсилається українською та англійською мовами на поштову адресу в роздрукованому та в електронному вигляді

м. Київ, 03150

вул. Димитрова 5, корп.10А, 6-й поверх

Міжнародний благодійний фонд

„Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”

та електронною поштою на адресу salyuk@aidsalliance.org.ua


За додатковими консультаціями звертайтеся в офіс Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за телефонами:

(044) 490-54-85, 490-54-86, 490-54-87, 490-54-88, контактна особа: Тетяна Салюк (внутрішній номер 124).


Оголошення про тендер та Методичні рекомендації розміщені на веб-сайті Міжнародного благодійного фонду „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” - www.aidsalliance.org.ua Оригінал оголошення про тендер, роздрукований з вказаного веб-сайту одразу після розміщення такого оголошення та завірений підписом і печаткою Організатора тендеру, зберігається у МБФ „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”.


Організатор тендеру не несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (тендерна пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у тендері) учасників тендеру не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор тендеру не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником тендеру, якщо будь-яка інформація про учасника тендеру повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.


Участю у тендері учасник безумовно погоджується з усіма умовами тендеру та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.


У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов тендеру, та/або питань, не врегульованих умовами тендеру, остаточне рішення приймається Організатором тендеру. Рішення Організатора тендеру є остаточним та оскарженню не підлягає.


^ Зверніть, будь ласка, увагу:

 • Заявки на тендер, які надійдуть до МБФ „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться;

 • Подані на тендер матеріали не рецензуються;

 • Причини відмови у підтримці тендерної пропозиції не повідомляються та не обґрунтовуються;

 • Про результати тендеру переможця повідомлять письмово не пізніше 16 березня 2007 року;

 • Результати тендеру будуть оприлюднені шляхом розміщення на веб-сайті МБФ „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” - www.aidsalliance.org.ua


Бажаємо Вам успіху!
Похожие:

Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження
Тендер проводиться мбф "Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії віл/снід в Україні",...
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження
«Моніторинг поведінки чоловіків, які мають секс із чоловіками, як компоненту епіднагляду другого покоління»
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження
«Моніторинг поведінки споживачів ін’єкційних наркотиків та жінок, які надають сексуальні послуги за плату»
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на проведення дослідження
Тендер проводиться мбф "Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії віл/снід в Україні",...
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на проведення дослідження
Тендер проводиться мбф "Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії віл/снід в Україні",...
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на проведення дослідження
Тендер проводиться мбф "Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії віл/снід в Україні",...
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на проведення дослідження
Тендер проводиться мбф "Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії віл/снід в Україні",...
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на проведення дослідження
Тендер проводиться мбф "Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії віл/снід в Україні",...
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на проведення дослідження
Тендер проводиться мбф "Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії віл/снід в Україні",...
Мбф “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на надання технічної допомоги у проведенні дослідження iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує тендер на проведення дослідження
Тендер проводиться мбф "Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні" в рамках реалізації програми "Подолання епідемії віл/снід в Україні",...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов