Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом icon

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентомНазваниеМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Дата конвертации02.06.2013
Размер107.79 Kb.
ТипКонкурс
скачать >>>


Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

вул. Димитрова, 5, корпус 10-А, 03680, м. Київ

Тел.: (+380 44) 490-5485 (86, 87,88)

Факс: (+380 44) 490-5489

Е-mail: office@aidsalliance.org.ua

Код ЄДРПОУ 26333816


Міжнародний благодійний фонд

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом

«Послуги та інформація на рівні громад»


«Розробка інформаційних матеріалів для

представників уразливих груп населення та ЛЖВ»


Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», що впроваджується МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією.


^ МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (надалі – «Організатор конкурсу) – міжнародний благодійний фонд, який підтримує спільноти та дії спільнот, що мають відіграти повноцінну та ефективну роль у відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД.


Пріоритетами фонду є підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ/СНІД у найбільш уразливих групах населення, розвиток громадської підтримки ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до ВІЛ груп, визначення, обмін та впровадження зразків найефективнішої громадської відповіді на епідемію.


^ Обґрунтування конкурсу

Поширення епідемії ВІЛ/СНІД в усьому світі спричиняє скорочення тривалості життя, збільшення обсягів надання медичної допомоги, загострення проблеми бідності, соціальної нерівності та сирітства.


За оціночними показниками, рівень поширення ВІЛ-інфекції серед дорослого населення України є одним з найвищих у європейському регіоні і становить приблизно 1,2%. Приймаючи до уваги також найбільші темпи поширення епідемії серед країн даного регіону, ситуація з ВІЛ/СНІД становить загрозу для розвитку України. Таким чином, одним з головних завдань Уряду України, державних та громадських неурядових організацій, що працюють у сфері ВІЛ/СНІД, є взяття під контроль та обмеження поширення ВІЛ/СНІД в Україні. Оскільки в Україні епідемія в основному поширюється серед уразливих груп, тобто має концентрований характер, основні зусилля по ефективній протидії розвитку епідемії повинні бути спрямовані на ці групи населення. Важливим є забезпечення тривалих, якісних та всебічних соціальних і профілактичних послуг та інформації, покращення доступу до безкоштовної й повної підтримки і лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІД.


^ Предмет та мета конкурсу

Предметом конкурсу є проектна пропозиція, яка відповідає вимогам цього оголошення.

Метою конкурсу є підтримка проектів, спрямованих на розширення доступу представників уразливих груп та людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, до якісної інформації з актуальних питань лікування, профілактики ВІЛ/СНІД, догляду та підтримки.


^ Технічне завдання:

В основі цього технічного завдання покладено результати вивчення потреб НУО шляхом анкетування, вивчення вже розроблених ІОМ, та аналізу напрямків діяльності проектів з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки.


Проектом має передбачатися розробка, видання та розповсюдження на національному рівні одного буклету або брошури (далі інформаційно-освітній матеріал (ІОМ)) для таких цільових аудиторій:

 • Споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН);

 • Жінки комерційного сексу (ЖКС);

 • Засуджені;

 • Чоловіки, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ);

 • Люди, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ);

 • Дискордантні пари;

 • Представники різних наркосубкультур (наприклад, споживачі стимуляторів, споживачі клубних наркотиків тощо).


Публікація має бути орієнтована на клієнтів проектів з лікування, профілактики, догляду та підтримки й розкривати одну з тем:

 • Опортуністичні інфекції;

 • ВІЛ та туберкульоз;

 • Захворювання, які передаються статевим шляхом;

 • Замісна терапія;

 • ДКТ для уразливих груп (у кабінетах довіри та/або з використанням швидких тестів);

 • Мотивація до більш безпечної з точки зору ризику інфікування ВІЛ сексуальної поведінки;

 • Реабілітація/ відмова від споживання наркотичних речовин (для СІН);

 • Ресоціалізація (в тому числі для засуджених);

 • Групи самодопомоги;

 • Наслідки вживання кустарних стимуляторів, виготовлених на основі аптечних препаратів («джеф», «болтушка» тощо).^

Інформаційно-освітній матеріал має

  • враховувати реальні потреби цільових аудиторій та культурний контекст, в якому вони існують;

  • розроблятися за участі представників цільових аудиторій;

  • надавати цільовим аудиторіям своєчасну, правдиву та практичну інформацію;

  • ^

   інформувати представників цільових груп про існуючі послуги та заохочувати їх до користування ними;

  • пропагувати толерантне ставлення до ЛЖВ та уразливих до ВІЛ груп населення;

  • розповсюджуватися безкоштовно.Видання має відповідати наступним критеріям:

  • Зміст – змістовність, інформативність, відповідна концепція та структура.

  • Мова викладення – граматика, читабельність, оригінальність.

  • Компетентність – участь представників цільових груп та спеціалістів у розробці, обґрунтованість, достовірність, високий рівень впливу на аудиторію.

  • Зовнішній вигляд – привабливість, зручність у використанні.

  • Економічна ефективність (ефективність витрат).

Умови участі в конкурсі:

 • одна організація має можливість подавати лише один проект і виключно з однієї із запропонованих тем та для однієї цільової аудиторії;

 • досвід створення ІОМ для організації має складати не менше трьох ІОМ за останні два роки (організації мають додати зразки цих ІОМ до проектної пропозиції);

 • організації мають викласти в частині проектної заявки «Опис цільових груп проекту» інформацію про конкретну цільову аудиторію, на яку буде спрямовано ІОМ, її проблемність з точки зору поширення ВІЛ та актуальність вибраної теми;

 • у проектній пропозиції необхідно детально описати структуру інформаційного матеріалу та зміст запланованого ІОМ;

 • додатковим плюсом для організації буде надання попередніх нарисів дизайну у форматі pdf;

 • надати детальний план розробки, тестування, видання та розповсюдження ІОМ (відповідно до етапів створення ІОМ та стандартів якості, описаних у методичних рекомендаціях Альянсу «Разработка информационно-образовательных материалов в сфере ВИЧ/СПИД в Украине»: http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/our/infomat/index.htm; а також згаданих на веб-сайті інформаційно-освітніх матеріалів у сфері ВІЛ/СНІД www.aidsfiles.net.ua);

 • тексти інформаційних продуктів будуть рецензуватися профільними фахівцями за рекомендації редакційної колегії Альянсу та конкурсної комісії;

 • до заявки необхідно додати попередній список розсилки за організаціями в різних регіонах України;

 • наклад (рос. тираж) ІОМ має бути не меншим за 8000 екз., організація має надати обґрунтування обсягів накладу ІОМ;

 • 10% накладу ІОМ має бути передано Альянсу;

 • витрати на розробку, тестування та дизайн ІОМ мають не перевищувати 20 % від загального бюджету проекту;

 • проект не передбачає закупівлі техніки та меблів.


Максимальний бюджет одного проекту – до 5 000 дол. США.

Максимальна кількість підтриманих заявок – 8.


^ Термін реалізації проекту 3 місяці (2,5 місяці на розробку та друк, два тижні на розсилку ІОМ)

Кінцевий термін подання проектних пропозицій 2 березня 2007 року


Обов’язковою умовою друку інформаційного матеріалу в рамках будь-якого проекту другої фази є його схвалення редакційною колегією (більш детальну інформацію щодо роботи редколегії можна отримати на сайті www.aidsfiles.net.ua або у Наталії Нагорної та Дмитра Вознюка, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»: nagorna@aidsalliance.org.ua, voznyuk@aidsalliance.org.ua).


Бюджет проекту має бути реалістичним та орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту.


Загальна тривалість проектів три місяці – з 2 квітня до 29 червня 2007 року.

При підготовці проектної пропозиції, користуйтеся, будь ласка, методичними рекомендаціями «Розробка інформаційних матеріалів». Методичні рекомендації розміщені на сайті Організатора конкурсу в розділі Інфоцентр (публікації Альянсу (Україна))

http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/our/infomat/index.htm

^ При підготовці проектної пропозиції, користуйтеся, будь ласка, також сайтом інформаційно-освітніх матеріалів у сфері ВІЛ/СНІД:

http://www.aidsfiles.net.ua


Останній термін подання проектних заявок 2 березня 2007 року (за поштовим штемпелем).

Для участі в конкурсі необхідно подати проектну заявку з бюджетом, які складено за відповідними формами, що надсилаються разом з цим оголошенням. Проектна заявка надсилається в п’яти примірниках українською або російською мовою за адресою:

м. Київ, 03680

вул. Димитрова, 5, корпус 10 А, 6 поверх

Міжнародний благодійний фонд

„Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” з поміткою «Конкурс ІОМ»

та обов’язково електронною поштою на адресу nagorna@aidsalliance.org.ua та voznyuk@aidsalliance.org.ua .


За додатковими консультаціями звертайтесь, будь ласка, в офіс Міжнародного благодійного фонду „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД Україні”:

(044) 4905485, 4905486, 4905487; Факс (044) 4905489.


^ Контактні особи:

- для проектів з регіонів «другої хвилі» (Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Харківська, Запорізька та Луганська області): Наталія Нагорна, менеджер програм з інформації на рівні громад, nagorna@aidsalliance.org.ua (внутрішній номер телефону 135), та Уляна Бах, асистент відділу національних програм та технічної допомоги bakh@aidsalliance.org.ua (внутрішній номер телефону 247).


- для проектів з м. Києва, Київської, Черкаської, Одеської областей: Ірина Нерубаєва, асистент відділу управління проектами у центральному регіоні України, nerubaeva@aidsalliance.org.ua (внутрішній номер телефону 163), Ольга Короленко (Кішкіна), фахівець відділу управління проектами у центральному регіоні України, kishkina@aidsalliance.org.ua (внутрішній номер телефону 219).


- для проектів з Миколаївської, Херсонської областей, м. Севастополь та АР Крим: Олена Гончаренко, асистент відділу управління програмами в південному регіоні України ogoncharenko@aidsalliance.org.ua (внутрішній номер телефону 230), та Олексій Смірнов, фахівець відділу управління програмами в південному регіоні України smirnov@aidsalliance.org.ua (внутрішній номер 133) .


- для проектів з Донецької та Дніпропетровської областей: Олександра Лахіна, асистент відділу управління програмами в східному регіоні України lakhina@aidsalliance.org.ua (внутрішній номер 133), та Наталія Московченко, фахівець відділу управління проектами в східному регіоні України moskovchenko@aidsalliance.org.ua (внутрішній номер 106).


Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

 • Проектні пропозиції, що надійдуть до МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ\СНІД в Україні» після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

 • Гранти не будуть надаватися прибутковим організаціям, політичним партіям та фізичним особам.

 • Конкурсна комісія не рецензуватиме подані на конкурс матеріали.

 • Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати протягом 30 робочих днів від дати останнього терміну подання проектних заявок.

 • Причини відмови у підтримці проекту не повідомляються та не обґрунтовуються.

 • Результати конкурсу будуть повідомлені організаціям електронним повідомленням.


Інші умови:

До участі у конкурсі допускаються лише проектні пропозиції, які повністю відповідають умовам конкурсу. Відповідність поданих пропозицій умовам конкурсу Організатор конкурсу визначає на власний розсуд.

Учасники конкурсу погоджуються з тим, що Організатор конкурсу не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення конкурсу без спеціальної вимоги учасника, викладеної в письмовій формі та належним чином надісланої Організатору конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред’явив вимогу про повернення йому надісланих на конкурс матеріалів та документів, вважається, що Організатор конкурсу має право володіння ними.

У результаті оцінки проектних пропозицій Організатором конкурсу буде визначено переможця. Оцінювання пропозицій буде проводитись Організатором конкурсу на власний розсуд, виходячи з власного бачення мети, цілей та завдань конкурсу. Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення угоди з Організатором конкурсу на умовах викладених у проектній пропозиції учасника з урахуванням зауважень конкурсної комісії та Організатора конкурсу.

Відповідальність Організатора конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.

Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (проектна пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у конкурсі) учасників конкурсі не надійшли/надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участю у конкурсі (поданням проектної пропозиції) учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організатором конкурсу. Рішення Організатора конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

Бажаємо Вам успіху!

 Брошура (від фр. brochure – книжечка) – невеликого обсягу тонка книжечка (5-10 друкованих аркушів) в м’якій паперовій обкладинці.

Буклет (від фр. bouclette – каблучка, пряжечка) - неперіодичне видання, надруковане з обох сторін аркушу та сфальцоване (складене) паралельними згинами у вигляді брошури або будь-яким іншим способом у два або більше згинів.

Похожие:

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
«Послуги та інформація на рівні громад» напрям «Замісна підтримуюча терапія» в Донецькій області
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує відкритий конкурс проектів за напрямком
Конкурс проводиться в рамках проекту „Подолання епідемії віл/снід в Україні”, який реалізується Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів з організації соціального підприємства
Конкурс проводиться в рамках програм, що впроваджуються мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» за кошти Глобального фонду...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів з профілактики віл-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків та осіб, залучених до секс-бізнесу, через аптечну мережу
Конкурс проводиться в рамках програм, що впроваджуються мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» за кошти Глобального фонду...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов