Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами icon

Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктамиНазваниеІнформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
Дата конвертации02.06.2013
Размер111.54 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

Інструкція по заповненню форми проектної пропозиції


Інструкція до заповнення форми проектної пропозиції


На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю, в якій міститься інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати.


1. Інформація про заявника


У цьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами.


2. Загальна інформація про проект


В цьому розділі міститься підсумкова інформація, яка повинна надати загальне уявлення про ваш проект, наклад публікації та запитуваний бюджет за напрямком. Уся інформація цього розділу повинна повністю співпадати з інформацією, поданою в бюджеті та в таблиці індикаторів ефективності виконання проекту.


Для того щоб відмітити, які з цільових груп планується охопити публікацією рамках проекту, необхідно двічі натиснути на сіру клітинку та в меню «Параметры флажка» в графі «Состояние по умолчанию» відмітити «Установлен». Те саме стосується інших таблиць, де є необхідність відмітити один чи кілька варіантів відповіді.


В наступній таблиці зазначте бюджет, запланований на цей напрям роботи проекту. Усі дані стосовно бюджету візьміть із детального бюджету пропозиції та переконайтесь, що загальна сума співпадає в бюджеті та на першій сторінці пропозиції.


Першу сторінку пропозиції повинен підписати керівник організації та керівник запропонованого проекту, поставити дату підпису та печатку організації. Якщо керівник організації є одночасно і керівником проекту, поставте лише один підпис.


^ Розділ А. Історія організації, її діяльність та фінансування


Цей розділ надає можливість членам конкурсної комісії ознайомитися ближче з вашою організацією, реалізованими проектами, ресурсами, якими володіє ваша організація, партнерськими зв’язками організації. Ця інформація є важливою для прийняття рішення про відповідність пропозиції та можливостями організації виконати пропозицію.


^ A1. Рік початку діяльності


Відмітьте рік, коли організація розпочала свою діяльність. Якщо організація розпочала діяльність ще перед реєстрацією, поставте рік фактичного початку діяльності.


A2. Рік реєстрації


Відмітьте рік, коли організація отримала офіційну реєстрацію в державних органах.


A3. Статутні цілі/завдання організації:


Відзначте цілі та завдання організації відповідно до статуту.


^ A4. Реалізовані проекти за останні 2 роки


В запропонованій таблиці коротко підсумуйте проекти, які ваша організація виконувала за останні два роки. Надайте лише ту інформацію, яку запитується. В першій колонці – назву проекту та строк його виконання, в другій – загальну мету проекту. В третій колонці зазначте загальний бюджет проекту в гривнах та вкажіть джерело фінансування, а саме: назву організації-донора. В четвертій та п’ятій колонці необхідно вказати, на яку цільову групу було спрямовано проект та кількість клієнтів, яких було охоплено чи планується охопити проектом (якщо його ще не завершено). При розрахунку кількості охоплених проектом клієнтів необхідно враховувати лише охоплених клієнтів під час дії проекту.


^ A5. Кількість співробітників та структура організації та органіграма.


У запропонованій таблиці надайте інформацію про персонал організації, потрібно вказати лише посади (наприклад: директор, соціальний працівник, лікар, бухгалтер, документатор, та ін.) та кількість людей, що займають вказану позицію на даний момент. Надайте органіграму організації. Для невеликих організацій достатньо переліку працівників за посадами.


^ A6. Ресурси організації


В цьому розділі надайте інформацію про наявні в організації ресурси, зокрема приміщення та технічне обладнання.


Помешкання


В запропонованій таблиці відмітьте варіанти, які характеризують розташування та форму володіння. Може бути відмічено декілька варіантів з існуючих, якщо необхідно додайте свій варіант.

Вкажіть загальну площу приміщення та кількість кімнат.


^ Технічне обладнання


Перерахуйте наявне обладнання, яким Ви вже володієте та яке може бути корисним при виконанні даного проекту. Якщо необхідно додайте свій варіант.


^ A7. Загальний бюджет організації за останній фінансовий рік (в гривнях)


Вкажіть загальний бюджет організації за останній фінансовий рік у гривнях.


^ A8. Наявність ліцензії на окремі види послуг/діяльності

Якщо ваша діяльність потребує спеціальних дозволів чи ліцензування, вкажіть, що це за діяльність, номер та назву ліцензії та зазначте термін дії ліцензії (з якого числа по яке вона діє). Заповнення даного блоку необхідне для проектів, які впроваджують замісну терапію.


^ A9. Партнерські зв’язки організації


Вкажіть організації, з якими ви налагодили партнерські відносини у вашому місті, районі, області. Особливу увагу зверніть на можливі контакти в інших містах з вашої області. Надайте інформацію про контактну особу в цих організаціях та телефон, за яким можна зв’язатися з цією особою. Організатор конкурсу може зв’язатися з переліченими вами організаціями для отримання характеристик та інформації про вашу співпрацю. Коротко опишіть результат партнерства із зазначеними організаціями.


^ A10. Досвід організації щодо створення інформаційно-освітніх матеріалів


Опишіть досвід організації щодо видання інформаційно-освітніх матеріалів. Зазначте, які ІОМ ваша організація видала протягом останніх трьох років, коли були видані матеріали, тип інфоматеріалів та цільову аудиторію, на яку було орієнтовано ІОМ та серед якої їх було розповсюджено.


^ Розділ В. Опис проекту


B1. Опис епідеміологічної ситуації в регіоні


Опишіть епідеміологічну ситуацію у вашому регіоні з наданням останніх статистичних даних, що характеризують розповсюдженість ВІЛ/СНІД серед уразливих груп а також інших релевантних кількісних та якісних показників. (Опис повинен зайняти не більше половини сторінки.)


^ В2. Опис наявних ресурсів та фінансування


Опішить організації, які так чи інакше залучені до вирішення проблеми подолання епідемії ВІЛ/СНІД у вашому регіоні. Будь ласка, використовуйте запропоновану таблицю. Вкажіть назву організації, дуже коротко опис її діяльності та донорів і об’єми фінансування за останній рік. Бюджет подайте у гривнях.


^ В3. Опис цільових груп проекту


Вкажіть офіційну та оціночну кількість цільових груп, на які буде направлений запропонований проект. Обов’язково зазначте регіон чи населений пункт, до якого відноситься вказана кількість цільової групи.


^ Місцеві особливості цільових груп


Опішить особливості обраної цільової групи, на яку спрямований проект публікації (поведінка, міграція, субкультури та ін.), особливості наркосцени або ринку сексуальних послуг; доступність інформації з питань ВІЛ/СНІД для даної цільової групи тощо. Надайте будь-яку іншу релевантну інформацію, важливу для розуміння змісту та значення проекту.


^ B4. Опис стратегії втілення напрямів роботи, відповідних видів діяльності та очікуваних результатів


Опишіть Ваші стратегії та підходи до реалізації заявленого у пропозиції напряму діяльності проекту та очікувані результати. Надайте інформацію про структуру та зміст буклету/брошури. Перерахуйте, розкрийте та обґрунтуйте відповідні види діяльності з розробки, тестування, видання та розповсюдження буклету/брошури (відповідно до етапів створення ІОМ та стандартів якості, описаними в методичних рекомендаціях Альянсу «Разработка информационно-образовательных материалов в сфере ВИЧ/СПИД в Украине»: http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/our/infomat/index.htm; www.aidsfiles.net.ua).. Всі описані напрями та види діяльності повинні бути однакові із зазначеними в робочому плані.


^ B5. Робочий план


Робочий план проектної заявки додається окремо у форматі Microsoft Excel.


У першій колонці «Напрям діяльності» вказаний напрям діяльності, за якими подається проект.

У другій колонці «Види діяльності» подаються види діяльності за проектом, які відповідають вказаному у першій колонці напряму діяльності. Види діяльності мають відображати основні етапи створення ІОМ.

Колонка «Строк реалізації, квартали» розділяється за тижнями одного кварталу. Необхідно залити кольором або поставити позначку «Х» у комірці відповідного кварталу, впродовж якого планується реалізація певного виду діяльності. Якщо діяльність планується на весь строк реалізації проекту, необхідно відмічати всі 3 квартали.

Остання колонка «Бюджет за напрямом» повинна містити бюджет у гривнях, який проектом планується витратити на реалізацію напряму діяльності протягом всього періоду реалізації проекту. Цей бюджет повинен повністю співпадати із зазначеними у бюджеті проекту витратами на реалізацію даного напряму діяльності.


^ B6. Персонал проекту


Опишіть, як буде комплектуватися персонал проекту. Яка роль / обов’язки кожного робітника? Чи плануєте ви залучати волонтерів чи/або консультантів? Чи плануєте ви залучати сторонніх фахівців і для яких цілей? Як додаток до даного розділу прикладіть детальний опис досвіду роботи (резюме) керівника та ключових виконавців проекту. Цей опис повинен включати інформацію про освіту, досвід роботи та будь-яку іншу інформацію, яка стосується даного проекту.


^ B7. Життєздатність проекту


Яким чином ви плануєте забезпечити тривалість проектної діяльності після закінчення фінансування даного проекту? Які кроки ви зробите для залучення фінансування у майбутньому? Відведіть під цей розділ не більше половини сторінки.


B8. Таблиця індикаторів ефективності виконання проекту


^ Таблиця додається окремо у форматі Microsoft Excel.


І. Інформація про проект


В цій секції необхідно заповнити загальну інформацію про проект по запропонованих пунктах. Ця інформація повинна співпадати з даними, наведеними на першій сторінці пропозиції:


ІІ. Звітні квартали та строки подання програмного звіту

Ця секція є однаковою для всіх, тому вона не заповнюється Заявником. Всі комірки є захищеними від редагування.


ІІІ. Напрями діяльності, індикатори та цілі


В цій секції необхідно заповнити поквартально розбиті річні цілі за основними індикаторами виконання проекту.

Заповнювати необхідно цілі лише по тих індикаторах, які безпосередньо стосуються діяльності проекту.

Доступними для редагування є лише ті комірки, в які треба вносити цілі та коментарі Заявника. Всі інші комірки є захищеними.


Колонка 4 - Мінімальна (оціночна) кількість даної цільової групи (знаменник) має бути заповнена для релевантних індикаторів. Це число використовуватиметься для розрахунку запланованого відсотку людей, охоплених послугами. В колонці коментарів (8) вкажіть методику розрахунку оціночної кількості або джерело даних (не офіційних, а оціночних).

Для тих індикаторів, де знаменних не є релевантним, у відповідній комірці стоїть знак «Х», і комірка захищена від редагування.


Колонка 5 - Попередній квартал (01/07/06-30/09/06), Ціль / Очікуваний Результат має бути заповнена на базі попередніх результатів охоплення вразливих груп станом на кінець вересня 2006 року.

Якщо організація не отримувала раніше грантів від Альянсу, то тут треба вказали попереднє охоплення послугами відповідної групи не залежно від джерела фінансування.


Колонка 6 – Поквартальні цілі на 9 місяців реалізацій проекту.


 1. ^ Кількість розроблених інфо-матеріалів (ГФ/Санрайз)

Коментар: Будь ласка, зазначте окремо, скільки видів матеріалів ви плануєте розробити за кошти ГФ і скільки - за кошти Санрайз

Колонка 7 – Пояснення до показника з боку Альянсу. Комірки захищені від редагування.


Колонка 8 - Пояснення з боку Заявника.


^ Розділ С. Бюджет проектної заявки


Форма бюджету додається окремо у форматі Microsoft Excel.


Вимоги до складання бюджету для виконання програмної діяльності.


Бюджет проекту складає невід’ємну частину Угоди про надання гранту і повинен додаватись до програмної заявки.


Статті витрат відповідно до бюджету проекту є наступними:


^ 1. Оплата праці. В цій статті показується заробітна плата штатних працівників організації, які будуть залучені до виконання проекту, а також нарахування на фонд оплати цих працівників - 36,6%.

Якщо працівники залучені до виконання проекту на підставі договору ЦПХ, нарахування на фонд оплати – 33,2%. Альянс залишає право самій організації вирішувати, які працівники є штатні, які позаштатні


2. Обладнання. В цій статті показуються витрати на придбання обладнання яке необхідно для виконання програмної діяльності. За даним конкурсом придбання обладнання не передбачається.


 1. ^ Адміністративні та офісні витрати. В цій статті показуються адміністративні та офісні витрати організації при виконанні програмної діяльності. В ці витрати включаються: витрати на канцтовари, господарські витрати, банківські витрати, витрати на телефонні переговори тощо.Зауваження:

- не приймаються витрати на купівлю скетч карток для мобільних телефонів.

- витрати на мобільні телефони покриваються тільки при наявності договору на оплату послуг мобільного зв’язку.

- не приймаються витрати на оплату телефонних переговорів по стаціонарному телефону, якщо телефонна лінія не належить організації.


^ 4. Інші витрати. В статті інші витрати показуються всі витрати пов’язані з програмною діяльністю організації. Крім цього в цю статтю включаються витрати на заробітну плату працівників (заробітна плата та нарахування), які організація залучує на виконання проекту по договорах цивільно правового характеру.

Зауваження. Треба зауважити, що в бюджеті повинні вказуватись тільки ті витрати, які безпосередньо пов’язані з виконанням проектної діяльності та підтверджені Описом проекту та робочим планом. Так наприклад, при проведенні фокус-груп приймаються тільки витрати на чай, каву, печиво, цукор, фрукти, сік.

Бюджет приймається Альянсом після узгодження із бухгалтером організації. Бухгалтер організації має зазначити, що є ознайомлений із бюджетом і розуміє, яким чином цей бюджет виконувати.


Розділ D. Додатки


Заявнику необхідно додати до заявки такі документи: 1. Робочий план, складений за наданою формою.

 2. Бюджет, складений за наданою формою.

 3. Заповнену таблицю індикаторів ефективності.

 4. Копії юридичних документів, які пояснюють статус організації (статут, свідоцтво про реєстрацію, довідка про неприбутковий статус організації).

 5. Зразки 3-х інформаційно-освітніх матеріалів створених організацією за останні два роки.

 6. Нариси дизайну брошури/буклету ІОМ (якщо доступні).

 7. Матеріали, які характеризують діяльність Вашої організації (аналітичні звіти, фінансові звіти, статті, брошури, публікації про Вашу організацію в пресі). Оберіть найважливіші документи (будь ласка, надсилайте не більше 4-х зразків).

 8. Не менше 2-х рекомендаційних листів від недержавних та державних організацій.

 9. Відгуки клієнтів, НУО про інформаційні продукти організації.

Похожие:

Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю, в якій міститься...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю з інформацією...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю, де йдеться...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю з інформацією...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю з інформацією...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов