Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами icon

Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктамиНазваниеІнформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
Дата конвертации02.06.2013
Размер169.2 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

Інструкція по заповненню форми проектної пропозиції


Інструкція до заповнення форми проектної пропозиції


На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю, в якій міститься інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати.


1. Інформація про заявника


У цьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами.


2. Загальна інформація про проект


В цьому розділі міститься підсумкова інформація, яка повинна надати загальне уявлення про ваш проект, охоплення цільових груп та бюджет по напрямах. Уся інформація цього розділу повинна повністю співпадати з інформацією, поданою в бюджеті та в таблиці індикаторів ефективності виконання проекту.


Для того щоб відмітити, які з цільових груп планується охопити проектом за 9 місяців діяльності, необхідно двічі натиснути на сіру клітинку та в меню «Параметры флажка» в графі «Состояние по умолчанию» відмітити «Установлен». Те саме стосується інших таблиць, де є необхідність відмітити один чи кілька варіантів відповіді.


Задекларовані дані по охопленню цільових груп повинні співпадати з поданими у таблиці індикаторів ефективності виконання проекту. Необхідно відмічати лише ті цільові групи, які відповідають напрямам, за якими подано проект.


В наступній таблиці відмітьте напрям, який буде втілюватись вашим проектом, бюджет, запланований на цей напрям, та загальний бюджет пропозиції. Усі дані стосовно бюджету візьміть із детального бюджету пропозиції та переконайтесь, що загальна сума співпадає у бюджеті та на першій сторінці пропозиції.


Першу сторінку пропозиції повинен підписати керівник організації та керівник запропонованого проекту, поставити дату підпису та печатку організації. Якщо керівник організації є одночасно і керівником проекту, поставте лише один підпис.


^ Розділ А. Історія організації, її діяльність та фінансування


Цей розділ надає можливість членам конкурсної комісії ознайомитися ближче з вашою організацією, реалізованими проектами, ресурсами, якими володіє ваша організація, партнерськими зв’язками організації. Ця інформація є важливою для прийняття рішення про відповідність пропозиції та можливостями організації виконати пропозицію.


^ A1. Рік початку діяльності


Відмітьте рік, коли організація розпочала свою діяльність. Якщо організація розпочала діяльність ще перед реєстрацією, поставте рік фактичного початку діяльності.


A2. Рік реєстрації


Відмітьте рік, коли організація отримала офіційну реєстрацію в державних органах.


A3. Статутні цілі/завдання організації:


Відзначте цілі та завдання організації відповідно до статуту.


^ A4. Реалізовані проекти за останні 2 роки


В запропонованій таблиці коротко підсумуйте проекти, які ваша організація виконувала за останні два роки. Надайте лише ту інформацію, яку запитується. В першій колонці – назву проекту та строк його виконання, в другій – загальну мету проекту. В третій колонці зазначте загальний бюджет проекту в гривнах та вкажіть джерело фінансування, а саме: назву організації-донора. В четвертій та п’ятій колонці необхідно вказати, на яку цільову групу було спрямовано проект та кількість клієнтів, яких було охоплено чи планується охопити проектом (якщо його ще не завершено). При розрахунку кількості охоплених проектом клієнтів необхідно враховувати лише охоплених клієнтів під час дії проекту.


^ A5. Кількість співробітників та структура організації та органіграма.


У запропонованій таблиці надайте інформацію про персонал організації, потрібно вказати лише посади (наприклад: директор, соціальний працівник, лікар, бухгалтер, документатор, та ін.) та кількість людей, що займають вказану позицію на даний момент. Надайте органіграму організації. Для невеликих організацій достатньо переліку працівників за посадами.


^ A6. Ресурси організації


В цьому розділі надайте інформацію про наявні в організації ресурси, зокрема приміщення та технічне обладнання.


Помешкання


В запропонованій таблиці відмітьте варіанти, які характеризують розташування та форму володіння. Може бути відмічено декілька варіантів з існуючих, якщо необхідно додайте свій варіант.

Вкажіть загальну площу приміщення та кількість кімнат.


^ Технічне обладнання


Перерахуйте наявне обладнання, яким Ви вже володієте та яке може бути корисним при виконанні даного проекту. Якщо необхідно додайте свій варіант.


^ A7. Загальний бюджет організації за останній фінансовий рік (в гривнях)


Вкажіть загальний бюджет організації за останній фінансовий рік у гривнях.


^ A8. Наявність ліцензії на окремі види послуг/діяльності

Якщо ваша діяльність потребує спеціальних дозволів чи ліцензування, вкажіть, що це за діяльність, номер та назву ліцензії та зазначте термін дії ліцензії (з якого числа по яке вона діє). Заповнення даного блоку необхідне для проектів, які впроваджують замісну терапію.


^ A9. Партнерські зв’язки організації


Вкажіть організації, з якими ви налагодили партнерські відносини у вашому місті, районі, області. Особливу увагу зверніть на можливі контакти в інших містах з вашої області. Надайте інформацію про контактну особу в цих організаціях та телефон, за яким можна зв’язатися з цією особою. Організатор конкурсу може зв’язатися з переліченими вами організаціями для отримання характеристик та інформації про вашу співпрацю. Коротко опишіть результат партнерства із зазначеними організаціями.


^ Розділ В. Опис проекту


B1. Опис епідеміологічної ситуації в регіоні


Опишіть епідеміологічну ситуацію у вашому регіоні з наданням останніх статистичних даних, що характеризують розповсюдженість ВІЛ/СНІД серед уразливих груп а також інших релевантних кількісних та якісних показників. (Опис повинен зайняти не більше половини сторінки.)


^ В2. Опис наявних ресурсів та фінансування


Опішить організації, які так чи інакше залучені до вирішення проблеми подолання епідемії ВІЛ/СНІД у вашому регіоні. Будь ласка, використовуйте запропоновану таблицю. Вкажіть назву організації, дуже коротко опис її діяльності та донорів і об’єми фінансування за останній рік. Бюджет подайте у гривнях.


^ В3. Опис цільових груп проекту


Вкажіть офіційну та оціночну кількість цільових груп, на які буде направлений запропонований проект. Обов’язково зазначте регіон чи населений пункт, до якого відноситься вказана кількість цільової групи.


^ Місцеві особливості цільових груп


Опішить особливості цільових груп (поведінка, міграція, субкультури та ін.), особливості місцевої наркосцени або ринку сексуальних послуг. Надайте будь-яку іншу релевантну інформацію, важливу для розуміння місцевих умов роботи проекту. Відведіть не більше половини сторінки для кожної групи.


^ B4. Опис стратегії втілення напрямів роботи, відповідних видів діяльності та очікуваних результатів


Даний пункт є описовою частиною до робочого плану проекту. Він структурується відповідно до напряму (напрямів) діяльності за проектом. Для кожного напряму діяльності, на який подається заявка, потрібно описати основні підходи проекту до реалізації вказаної діяльності, досвід організації у проведенні такої роботи та очікувані від реалізації даного напряму результати. Також до кожного напряму потрібно навести та обґрунтувати відповідні види діяльності, які вміщено в колонку робочого плану «Види діяльності». Зазначені відповідно на напрямів роботи проекту види діяльності повинні повністю збігатися із вказаним у робочому плані. (Не більше 1 сторінки на кожний напрям діяльності.)


^ B5. Робочий план


Робочий план проектної заявки додається окремо у форматі Microsoft Excel.


У першій колонці «Напрям діяльності» вказується напрям або напрями діяльності, за якими подається проект.

У другій колонці «Види діяльності» подаються види діяльності за проектом, які відповідають вказаному у першій колонці напряму діяльності.

Колонка «Строк реалізації, квартали» розділяється на 3 квартали: 1-й – 1 січня 2007 – 31 березня 2007; 2-й – 1 квітня 2007 – 30 червня 2007; 3-й – 1 липня 2007 – 30 вересня 2007. Необхідно залити кольором або поставити позначку «Х» у комірці відповідного кварталу, впродовж якого планується реалізація певного виду діяльності. Якщо діяльність планується на весь строк реалізації проекту, необхідно відмічати всі 3 квартали.

Остання колонка «Бюджет за напрямом» повинна містити бюджет у гривнях, який проектом планується витратити на реалізацію відповідного напряму діяльності протягом всього періоду реалізації проекту. Цей бюджет повинен повністю співпадати із зазначеними у бюджеті проекту витратами на реалізацію даного напряму діяльності.


^ B6. Персонал проекту


Опишіть, як буде комплектуватися персонал проекту. Яка роль / обов’язки кожного робітника? Чи плануєте ви залучати волонтерів чи/або консультантів? Чи плануєте ви залучати сторонніх фахівців і для яких цілей? Як додаток до даного розділу прикладіть детальний опис досвіду роботи (резюме) керівника та ключових виконавців проекту (бухгалтера, керівників напрямів, документатора). Цей опис повинен включати інформацію про освіту, досвід роботи та будь-яку іншу інформацію, яка стосується даного проекту.


^ B7. Життєздатність проекту


Яким чином ви плануєте забезпечити тривалість проектної діяльності після закінчення фінансування даного проекту? Які кроки ви зробите для залучення фінансування у майбутньому? Відведіть під цей розділ не більше половини сторінки.


B8. Таблиця індикаторів ефективності виконання проекту


^ Таблиця додається окремо у форматі Microsoft Excel.


І. Інформація про проект


В цій секції необхідно заповнити загальну інформацію про проект по запропонованих пунктах. Ця інформація повинна співпадати з даними, наведеними на першій сторінці пропозиції:


ІІ. Звітні квартали та строки подання програмного звіту

Ця секція є однаковою для всіх, тому вона не заповнюється Заявником. Всі комірки є захищеними від редагування.


ІІІ. Напрями діяльності, індикатори та цілі


В цій секції необхідно заповнити поквартально розбиті річні цілі за основними індикаторами виконання проекту.

Заповнювати необхідно цілі лише по тих індикаторах, які безпосередньо стосуються діяльності проекту.

Доступними для редагування є лише ті комірки, в які треба вносити цілі та коментарі Заявника. Всі інші комірки є захищеними.


Колонка 4 - Мінімальна (оціночна) кількість даної цільової групи (знаменник) має бути заповнена для релевантних індикаторів. Це число використовуватиметься для розрахунку запланованого відсотку людей, охоплених послугами. В колонці коментарів (8) вкажіть методику розрахунку оціночної кількості або джерело даних (не офіційних, а оціночних).

Для тих індикаторів, де знаменних не є релевантним, у відповідній комірці стоїть знак «Х», і комірка захищена від редагування.


Колонка 5 - Попередній квартал (01/07/06-30/09/06), Ціль / Очікуваний Результат має бути заповнена на базі попередніх результатів охоплення вразливих груп станом на кінець вересня 2006 року.

Якщо організація не отримувала раніше грантів від Альянсу, то тут треба вказали попереднє охоплення послугами відповідної групи не залежно від джерела фінансування.


Колонка 6 – Поквартальні цілі на 9 місяців реалізацій проекту.


 1. ^ Кумулятивна кількість та % СІН, охоплених послугами з профілактики ВІЛ. Кількість нових СІН, охоплених за квартал.

Коментар: Ключовий показник квартальної звітності. Цілі треба подати у такому вигляді: запланована кумулятивна кількість СІН, у дужках - який відсоток це становить від мінімальної оціночної кількості (попередньо зазначити в колонці 4). Далі необхідно подати заплановану кількість нових СІН, охоплених за квартал. В колонці коментарів вкажіть методику розрахунку оціночної кількості або джерело даних (не офіційних, а оціночних). Напр, якщо оціночна кількість СІН в регіоні 23,000, ціль може виглядати наступним чином: 10,350 (45%), з них нових - 800.


 1. ^ Кількість СІН, охоплених послугами з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців

Коментар: Очікується, що після липня 2007р. всі проекти зниження шкоди вже будуть як мінімум рік вести SyrEx, і, таким чином, зможуть звітувати за цим показником. Відповідно, цілі проставляються на квартал 4. Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень. Приблизну ціль можна розрахувати шляхом додавання до середньої кількості людей, охоплених за квартал середню кількість нових людей, охоплених за 9 місяців з урахуванням розширення охоплення.


 1. ^ Кумулятивна кількість та % РКС, охоплених послугами з профілактики ВІЛ. Кількість нових РКС, охоплених за квартал

Коментар: Ключовий показник квартальної звітності. Цілі треба подати у такому вигляді: запланована кумулятивна кількість РКС, у дужках - який відсоток це становить від мінімальної оціночної кількості (попередньо зазначити в колонці 4). Далі необхідно подати заплановану кількість нових РКС, охоплених за квартал. В колонці коментарів вкажіть методику розрахунку оціночної кількості або джерело даних (не офіційних, а оціночних). Напр, якщо оціночна кількість РКС в регіоні 2,000, ціль може виглядати наступним чином: 900 (45%), з них нових - 100.


 1. ^ Кількість РКС, охоплених послугами з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців

Коментар: Очікується, що після липня 2007р. всі проекти зниження шкоди вже будуть як мінімум рік вести SyrEx, і, таким чином, зможуть звітувати за цим показником. Відповідно, цілі проставляються на квартал 4. Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень. Приблизну ціль можна розрахувати шляхом додавання до середньої кількості людей, охоплених за квартал середню кількість нових людей, охоплених за 9 місяців з урахуванням розширення охоплення.


 1. ^ Кумулятивна кількість та % ЧСЧ, охоплених послугами з профілактики ВІЛ. Кількість нових ЧСЧ, охоплених за квартал

Коментар: Ключовий показник квартальної звітності. Цілі треба подати у такому вигляді: запланована кумулятивна кількість ЧСЧ, у дужках - який відсоток це становить від оціночної кількості, якщо є такі дані (попередньо зазначити в колонці 4). В колонці коментарів вкажіть методику розрахунку оціночної кількості або джерело даних (не офіційних, а оціночних). Далі необхідно подати заплановану кількість нових ЧСЧ, охоплених за квартал. Напр, якщо оціночна кількість ЧСЧ в регіоні 15,000, ціль може виглядати наступним чином: 1500 (10%), з них нових - 200.


 1. ^ Кількість ЧСЧ, охоплених послугами з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців

Коментар: Очікується, що після липня 2007р. всі проекти зниження шкоди вже будуть як мінімум рік вести SyrEx, і, таким чином, зможуть звітувати за цим показником. Відповідно, цілі проставляються на квартал 4. Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень. Приблизну ціль можна розрахувати шляхом додавання до середньої кількості людей, охоплених за квартал середню кількість нових людей, охоплених за 9 місяців з урахуванням розширення охоплення.


 1. ^ Кумулятивна кількість та % засуджених, охоплених послугами з профілактики ВІЛ. Кількість нових засуджених, охоплених за квартал

Коментар: Ключовий показник квартальної звітності. Цілі треба подати у такому вигляді: запланована кумулятивна кількість засуджених, у дужках - який відсоток це становить від загальної кількості засуджених в регіоні/ місті, де працює проект (попередньо зазначити в колонці 4). Далі необхідно подати заплановану кількість нових засуджених, охоплених за квартал. Напр, якщо кількість засуджених в регіоні 15,000, ціль може виглядати наступним чином: 1500 (10%), з них нових - 200. Якщо необхідно - додайте відповідні коментарі.


 1. Кількість засуджених, охоплених послугами з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців.

Коментар: Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень.


 1. Кількість розроблених інфо-матеріалів (ГФ/Санрайз)

Коментар: Будь ласка, зазначте окремо, скільки видів матеріалів ви плануєте розробити за кошти ГФ і скільки - за кошти Санрайз


 1. ^ Кількість осіб, які завершили комплексну реабілітаційну програму протягом кварталу

Коментар: Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень.


 1. Кількість осіб, які отримують медико-соціальні послуги з супроводу ЗТ станом на кінець кварталу

Коментар: Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень.


 1. Кількість проведених протягом кварталу тестувань

Коментар: Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень. Вкажіть не кількість людей, а кількість тестувань.


 1. ^ Кількість осіб, охоплених послугами комьюніті-центру протягом кварталу

Коментар: Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень.


 1. Кількість працевлаштованих представників уразливих груп протягом кварталу

Коментар: Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень.


 1. ^ Кількість осіб, що приймають рішення та лідерів, охоплених адвокаційною діяльністю (нових за квартал)

Коментар: Детальне роз'яснення до цього показника подане у підказці (що спливає) у звітній формі напрямку адвокація, а саме: «Показывает количество лиц, принимающих решения на национальном, региональном и местном уровнях (руководители государственных учреждений, органов местного самоуправления, депутатов, лидеров политических партий, религиозных и общественных объединений, финансовых доноров и т.п.), которые непосредственно охвачены адвокационной деятельностью, которую осуществляет отчетная организация. Подсчитывается количество лиц, принимающих решения и лидеров, непосредственно охваченных в адвокацией. Лицо считается «охваченным адвокацией» один раз, вне зависимости от того, сколько адвокационных действий/активностей было осуществлено в отношении него. Обязательное условие – это непосредственное участие лица в адвокационном

мероприятии (рабочая встреча, семинар, тренинг, круглый стол, собрание и т.д.), подтвержденное соответствующими документами. Данный индикатор может также быть засчитан в случае направления лицу письменного обращения, преследующего адвокационные цели, и наличия положительного ответа или официального решения органа, которое данное лицо возглавляет. (В случае, если результатом обращения к руководителю органа с целью решения какой-либо проблемы является бюрократическая «отписка», такое лицо не может быть засчитано в данный индикатор). Укажите количество новых людей, не охваченных ранее.»


 1. ^ Кількість проведених тренінгів за квартал

Коментар: Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень.


 1. Кількість протренованих осіб за квартал

Коментар: Цілі необхідно проставляти тільки у вигляді абсолютних значень.


 1. ^ Кумулятивна кількість ЛЖВ, охоплених послугами з догляду та підтримки. Кількість нових ЛЖВ, охоплених за квартал

Коментар: Ключовий показник квартальної звітності. Цілі треба подати у такому вигляді: запланована кумулятивна кількість ЛЖВ, а далі необхідно подати заплановану кількість нових ЛЖВ, охоплених за квартал. Наприклад, ціль може виглядати наступним чином: 10,350, з них нових - 800.


 1. ^ Кількість ЛЖВ, охоплених послугами з догляду та підтримки за останні 12 місяців

Коментар: Якщо обсяги охоплення ЛЖВ організацією дозволяють підрахувати кількість людей, охоплених за останні 12 місяців, то бажано вказати дійсний рівень охоплення. Якщо обсяги охоплення ЛЖВ організацією унеможливлюють підрахування кількості охоплених осіб за останні 12 місяців, організація може використовувати наступний підхід: додати до кількості людей, охоплених в першому кварталі, нових людей за кожен з наступних трьох кварталів. Напр.: якщо організація звітує за цим показником за квартал 1 (1/10/06-31/12/06), то вона додає до кількості охоплених осіб за квартал 01/01/06-31/03/06 кількість нових людей, які звернулися за послугами до проекту в кварталах 01/04/06-30/06/06, 01/07/06-30/09/06 та 1/10/06-31/12/06. Увага! Цей показник не може розраховуватися на основі кумулятивної кількості охоплених ЛЖВ, яка подається в попередньому показнику.


Колонка 7 – Пояснення до показника з боку Альянсу. Комірки захищені від редагування.


Колонка 8 - Пояснення з боку Заявника.


^ Розділ С. Бюджет проектної заявки


Форма бюджету додається окремо у форматі Microsoft Excel.


Вимоги до складання бюджету для виконання програмної діяльності.


Бюджет проекту складає невід’ємну частину Угоди про надання гранту і повинен додаватись до програмної заявки.


Статті витрат відповідно до бюджету проекту є наступними:


^ 1. Оплата праці. В цій статті показується заробітна плата штатних працівників організації, які будуть залучені до виконання проекту, а також нарахування на фонд оплаті цих працівників (на сьогоднішній день це – 31,8% - пенсійний фонд, 2,9% - соц. страхування, 1,3% фонд безробіття, а також фонд соц. страхування від нещасних випадків ).

Якщо працівники залучені до виконання проекту на підставі договору ЦПХ, нарахування на фонд оплати – 31,8%. Альянс залишає право самій організації вирішувати, які працівники є штатні, які позаштатні


2. Обладнання. В цій статті показуються витрати на придбання обладнання яке необхідно для виконання програмної діяльності.


^ 3. Адміністративні та офісні витрати. В цій статті показуються адміністративні та офісні витрати організації при виконанні програмної діяльності. В ці витрати включаються: витрати на оренду приміщення, витрати на канцтовари, господарські витрати, банківські витрати, витрати на телефонні переговори.

Зауваження:

- не приймаються витрати на купівлю скетч карток для мобільних телефонів.

- витрати на мобільні телефони покриваються тільки при наявності договору на оплату послуг мобільного зв’язку.

- не приймаються витрати на оплату телефонних переговорів по стаціонарному телефону, якщо телефонна лінія не належить організації.


^ 4. Інші витрати. В статті інші витрати показуються всі витрати пов’язані з програмною діяльністю організації. Крім цього в цю статтю включаються витрати на заробітну плату працівників (заробітна плата та нарахування), які організація залучує на виконання проекту по договорах цивільно правового характеру.

Зауваження. Треба зауважити, що в бюджеті повинні вказуватись тільки ті витрати, які безпосередньо пов’язані з виконанням проектної діяльності та підтверджені Описом проекту та робочим планом. Так наприклад, при проведенні семінарів, груп самодопомоги та тренінгів, приймаються тільки витрати на чай, каву, печиво, цукор, фрукти, сік.


Кожна стаття має відповідати напрямам проекту в описовій частині (робочому плані) та бути обов’язково деталізованою, наприклад, «Транспортні витрати, ГСМ» - кілометраж в день (тиждень, місяць) Х кількість бензину в літрах Х ціна. Наприклад, «Відрядження»: кількість днів, кількість штатних співробітників, окремо проїзд, проживання, добові.


^ 5. Товари медичного призначення. При складанні цієї частини бюджету організації повинні керуватись додатком № Додаток 7 до Угоди про надання гранту «Угода про управління програмою між Глобальним Фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією та Міжнародним Альянсом з ВІЛ/ СНІД та Листом про здійснення закупівель.


Бюджет приймається Альянсом після узгодження із бухгалтером організації. Бухгалтер організації має зазначити, що є ознайомлений із бюджетом і розуміє, яким чином цей бюджет виконувати.


Розділ D. Додатки


Заявнику необхідно додати до заявки такі документи:


 1. Робочий план, складений за наданою формою.

 2. Бюджет, складений за наданою формою.

 3. Заповнену таблицю індикаторів ефективності, складену за наданою формою.

 4. Копії юридичних документів, які пояснюють статус організації (статут, свідоцтво про реєстрацію, довідка про неприбутковий статус організації).

 5. Резюме ключового персоналу проекту.

 6. Матеріали, які характеризують діяльність організації (аналітичні звіти, фінансові звіти, статті, брошури, публікації про організацію в пресі). Оберіть найважливіші документи (будь ласка, надсилайте не більше 4-х зразків).

 7. Не менше 2-х рекомендаційних листів від недержавних та державних організацій. Рекомендація від державної організації (бажано від представництва місцевої влади) обов’язкова.

Похожие:

Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю, в якій міститься...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю з інформацією...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю, де йдеться...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю з інформацією...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю де йдеться про...
Інформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами iconІнформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю з інформацією...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов