Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом icon

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямомНазваниеМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом
Дата конвертации02.06.2013
Размер102.32 Kb.
ТипКонкурс
скачать >>>


Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

вул. Димитрова, 5, корпус 10-А, 03680, м. Київ

Тел.: (+380 44) 490-5485 (86, 87,88)

Факс: (+380 44) 490-5489

Е-mail: office@aidsalliance.org.ua

Код ЄДРПОУ 26333816


Міжнародний благодійний фонд

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

оголошує відкритий конкурс проектів

за напрямом

АДВОКАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ ПРЕДСТАВНИКІВ УРАЗЛИВИХ

^ ДО ВІЛ ГРУП НАСЕЛЕННЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ”


Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», що впроваджується МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією.


^ МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (надалі – «Організатор конкурсу) – міжнародний благодійний фонд, який підтримує спільноти та дії спільнот, що мають відіграти повноцінну та ефективну роль у відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД.


Пріоритетами фонду є підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ/СНІД у найбільш уразливих групах населення, розвиток громадської підтримки вказаних категорій людей, визначення, обмін та впровадження зразків найефективнішої громадської відповіді на епідемію.


^ Обґрунтування конкурсу

Поширення епідемії ВІЛ/СНІД в усьому світі спричиняє скорочення тривалості життя, збільшення обсягів надання медичної допомоги, загострення проблеми бідності, соціальної нерівності та сирітства.


За оціночними показниками, рівень поширення ВІЛ-інфекції серед дорослого населення України є одним з найвищих в Європі і становить приблизно 1,4%. Приймаючи до уваги також найбільші темпи поширення епідемії серед країн регіону, ситуація з ВІЛ/СНІД становить загрозу соціально-економічному розвитку України. Таким чином, одним з головних завдань Уряду України, державних та громадських неурядових організацій, що працюють у сфері ВІЛ/СНІД, є взяття під контроль та обмеження поширення ВІЛ/СНІД в Україні.

З часу початку епідемії споживачі ін‘єкційних наркотиків (СІН), особи, залучені до комерційного сексу (ОКС); чоловіки, які мають статеві стосунки з чоловіками (ЧСЧ) та ув’язнені залишаються групами найбільш уразливими з точки зору небезпеки зараження на ВІЛ.


З огляду на концентрований характер епідемії основні зусилля по протидії її розвитку спрямовуються саме на ці групи населення. На даний час в Україні сформувалася велика кількість проблем, які заважають ефективному впровадженню профілактичних та лікувальних програм. Деякі з них пов‘язані з недосконалістю національної нормативно-правової бази, інші - з неналежним виконанням державними органами та інституціями своїх функцій. Високий рівень стигми та дискримінації, відсутність в осіб, що приймають рішення, повної та об‘єктивної інформації про проблеми уразливих груп та особливості роботи у сфері ВІЛ-сервісу, також негативно впливають на вищевказану ситуацію.


Успішні адвокаційні заходи/кампанії, що проводяться на місцевому/регіональному рівні, не завжди призводять до системного розв‘язання тієї чи іншої проблеми в державі в цілому.

У цьому зв‘язку впливу на осіб, що приймають рішення, на місцевому рівні також не завжди буває достатньо. Вплинути на вирішення багатьох проблем можуть лише полісімейкери високого рівня (керівники центральних органів влади, народні депутати тощо)

Не рідко регіональним адвокаційним ініціативам бракує формального закріплення напрацьованих результатів у вигляді офіційних нормативно-розпорядчих документів органів влади, які можуть у подальшому застосовуватися в інших регіонах в якості успішної моделі.

За таких умов системні заходи з адвокації інтересів і захисту прав уразливих груп на національному рівні є невід‘ємною складовою якісних і всебічних соціальних та профілактичних послуг, заходів, направлених на покращення доступу до безкоштовної підтримки і лікування людей, які цього потребують.


Для забезпечення рівних можливостей для усіх зацікавлених організацій МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» проводить відкритий конкурс для визначення найбільш ефективних та обґрунтованих проектів у сфері адвокації інтересів уразливих груп на національному рівні.


^ Завдання напряму: досягнення системних змін, спрямованих на створення сприятливої ситуації для проведення профілактичної роботи серед уразливих до ВІЛ груп населення та людей, які живуть з ВІЛ, шляхом здійснення заходів з адвокації інтересів цих груп населення на національному рівні. Робота з адвокації передбачає залучення відповідальних осіб та осіб, які приймають рішення.


^ Загальні умови участі у конкурсі


До участі у конкурсі запрошуються офіційно зареєстровані українські організації, які мають статус неприбуткових та відповідають наступним критеріям:


 • Наявність попереднього успішного досвіду роботи у сфері адвокації

 • Розуміння основ, завдань та методів адвокаційної роботи серед уразливих груп;

 • Відсутність упередженого ставлення до представників уразливих груп та готовність організації до залучення їх безпосередньо до роботи в проекті;

 • Наявність в організації достатніх ресурсів для здійснення запропонованої діяльності;

 • Налагоджені зв‘язки з органами державної влади, НУО та/або безпосередня участь у роботі координаційних, громадських та інших рад тощо.


^ Предмет та мета конкурсу

Предметом конкурсу є проектна пропозиція, яка повністю відповідає вимогам цього оголошення.

Метою конкурсу є підтримка проекту з адвокації інтересів уразливих до ВІЛ груп населення на національному рівні. Проект має бути спрямований на усунення або мінімізацію існуючих проблем, що перешкоджають ефективному лікуванню та профілактичній роботи серед уразливих до ВІЛ груп населення, зменшення стигми та дискримінації вказаних категорій громадян, формування толерантного до них ставлення.

Важливими складовими проекту мають бути налагодження конструктивного діалогу з органами державної влади, робота з лобіювання внесення необхідних змін до чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері ВІЛ/СНІД та мають безпосередній вплив на уразливі групи населення.


^ Проектна пропозиція може включати наступні види діяльності (запропонований перелік не є вичерпним):

 • адвокація прав на розширення доступу до кваліфікованої та якісної медичної допомоги, соціальних послуг тощо ;

 • лобіювання внесення змін до чинних нормативно-правових актів, що мають негативний вплив на правове становище уразливих до ВІЛ груп населення;

 • проведення комплексних заходів, направлених на декриміналізацію вітчизняного законодавства відносно СІН;

 • усунення наявних перешкод щодо забезпечення дотримання законності з боку працівників органів внутрішніх справ України у поводженні з СІН, які отримують АРВ-терапію; учасниками програм зменшення шкоди/замісної терапії шляхом розробки, лобіювання та затвердження відповідних нормативно-розпорядчих документів МВС та/або МОЗ України; проведення семінарів/тренінгів для працівників правоохоронних органів, розробка тематичних інфоматеріалів, тощо;

 • адвокація розширення доступу уразливих до ВІЛ груп до медичних, соціальних та інших послуг;

 • проведення комплексних адвокаційних заходів, направлених на державних діячів, які впливають на формування та реалізацію державної політики у сфері ВІЛ/СНІД, наркополітику тощо;

 • цілеспрямоване та системне інформування представників органів державної влади та інших осіб, які впливають на прийняття рішень на національному рівні, шляхом підготовки відповідних інформаційних матеріалів;

 • проведення семінарів/тренінгів для представників органів державної влади, правоохоронних органів, спрямованих на вирішення актуальних проблем, що стосуються уразливих груп, формування толерантного ставлення до них тощо;

 • залучення національних ЗМІ до висвітлення нагальних проблем, з якими стикаються представники уразливих груп, шляхом публікацій, зйомок тематичних телевізійних передач, документальних фільмів адвокаційного характеру тощо;

 • залучення до адвокаційних заходів/кампаній впливових та популярних осіб (спортсменів, співаків, журналістів тощо);

 • створення дорадчих органів/громадських рад при профільних Комітетах Верховної Ради України за участі усіх зацікавлених державних органів та громадських організацій з метою впливу на формування та реалізацію державної політики, що стосується уразливих груп населення, розробки та експертного супроводження відповідних законодавчих ініціатив тощо

 • безпосередня участь представників уразливих груп у роботі представницьких громадських органів, що мають вплив на формування та реалізацію державної політики на національному рівні (громадські та координаційні ради, колегії тощо)


Організатор конкурсу заохочує подавати проекти, які містять інноваційні підходи до вирішення існуючих проблем адвокаційними методами. Проект має привести до конкретних результатів, які доводять здійснення системного позитивного впливу на ситуацію на національному рівні.


^ Вимоги до проектних пропозицій:

 • Реалістичність та досяжність запропонованих цілей;

 • Спроможність документально підтвердити наявні або потенційні можливості партнерства (наприклад, листи підтримки, угоди, меморандуми про співпрацю тощо).

 • Безпосередня участь представників уразливих груп у розробці та/або реалізації заходів за проектом;

 • Координація заходів із подібною діяльністю, яку здійснюють інші організації.

 • Матеріали, які характеризують діяльність Вашої організації (аналітичні звіти, фінансові звіти, статті, брошури, публікації про Вашу організацію в пресі). Оберіть найважливіші документи (будь ласка, надсилайте не більше 4-х зразків).


Асоціації або коаліції з декількох організацій, які подають проектну пропозицію, мають додати свої угоди про співпрацю та взаєморозуміння.


^ Максимальна сума бюджету сума бюджету проекту - 15 000 доларів США

Бюджет має бути реалістичним та орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту.

^ Загальна тривалість проекту не повинна перевищувати 11 місяців: з 1 листопада 2006 по 30 вересня 2007 року.


При підготовці проектної пропозиції доцільно користуватися наявними методичними та інформаційними матеріалами з вищезазначеної проблематики:

http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/advocacy/pdf/mg5.pdf

http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/our/policy5/index.htm

http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/our/policyupdate/index.htm

http://hrw.org/ukrainian/docs/2006/03/02/ukrain12735.htm


Останній термін подання проектних заявок – 12 жовтня 2006 року (за поштовим штемпелем).


Для участі у конкурсі необхідно подати проектну заявку з бюджетом, які складено за відповідними формами, що надсилаються разом з цим оголошенням. Проектна пропозиція надсилається в п’яти примірниках українською або російською мовою за адресою:


м. Київ, 03680

вул. Димитрова, 5, корпус 10 А, 6 поверх

Міжнародний благодійний фонд

„Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” з поміткою «Конкурс»

та електронною поштою на адресу

marchenko@aidsalliance.org.ua та skala@aidsalliance.org.ua


За додатковими консультаціями звертайтесь, будь ласка, в офіс Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД Україні»: (044) 4905485, 4905486, 4905487; Факс (044) 4905489


^ Контактні особи:

Контактні особи: Павло Скала, Менеджер програм з політики та адвокації, (внутрішній номер телефону 221) та Дарина Марченко, Асистент відділу ресурсного розвитку та документації (внутрішній номер телефону 148)


^ Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:


 • Проектні пропозиції, що надійдуть до МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ\СНІД в Україні» після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

 • Гранти не будуть надаватися прибутковим організаціям, політичним партіям та фізичним особам.

 • Конкурсна комісія не рецензуватиме подані на конкурс матеріали.

 • Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати протягом 30 робочих днів від дати останнього терміну подання проектних заявок.

 • Причини відмови у підтримці проектної пропозиції не повідомляються та не обґрунтовуються.

 • Результати конкурсу будуть повідомлені організації електронним повідомленням


Інші умови:

До участі у конкурсі допускаються лише проектні пропозиції, які повністю відповідають умовам конкурсу. Відповідність поданих пропозицій умовам конкурсу Організатор конкурсу визначає на власний розсуд.

Учасники конкурсу погоджуються з тим, що Організатор конкурсу не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення конкурсу без спеціальної вимоги учасника, викладеної в письмовій формі та належним чином надісланої Організатору конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред’явив вимогу про повернення йому надісланих на конкурс матеріалів та документів, вважається, що Організатор конкурсу має право володіння ними.

У результаті оцінки проектних пропозицій Організатором конкурсу буде визначено переможця. Оцінювання пропозицій буде проводитись Організатором конкурсу на власний розсуд, виходячи з власного бачення мети, цілей та завдань конкурсу. Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення угоди з Організатором конкурсу на умовах викладених у проектній пропозиції учасника з урахуванням зауважень конкурсної комісії та Організатора конкурсу.

^ Відповідальність Організатора конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.

Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (проектна пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у конкурсі) учасників конкурсі не надійшли/надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участю у конкурсі (поданням проектної пропозиції) учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організатором конкурсу. Рішення Організатора конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

Бажаємо Вам успіху!

Похожие:

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується Міжнародним Альянсом з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за компонентом
Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні», що впроваджується мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні” оголошує відкритий конкурс проектів за напрямком
Конкурс проводиться в рамках проекту „Подолання епідемії віл/снід в Україні”, який реалізується Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів з організації соціального підприємства
Конкурс проводиться в рамках програм, що впроваджуються мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» за кошти Глобального фонду...
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом iconМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів з профілактики віл-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків та осіб, залучених до секс-бізнесу, через аптечну мережу
Конкурс проводиться в рамках програм, що впроваджуються мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» за кошти Глобального фонду...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов