План дій — Компонент моніторингу та оцінки icon

План дій — Компонент моніторингу та оцінки



НазваниеПлан дій — Компонент моніторингу та оцінки
страница1/4
Дата конвертации03.06.2013
Размер430.56 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4


Overview

M&E_Yr3
M&E_Yr4
M&E_Yr5
M&E_Budget


Sheet 1: M&E_Yr3

План дій — Компонент моніторингу та оцінки
Загальна Мета
Головна мета компоненту ^ 5. Підтримується вдосконалення національної системи моніторингу та оцінки

^ Очікувані результати Види діяльності (етапи) Жов 2005 Лис 2005 Гру 2005 Січ 2006 Лют 2006 Бер 2006 Кві 2006 Тра 2006 Чер 2006 Лип 2006 Сер 2006 Вер 2006 Бюджет, USD Відповідальні організації та стратегічні партнери
5.1. Підтримка діяльності виконавчого підрозділу 5.1.1 Розроблено робочий план











104,000 Альянс
5.1.2 Виконавчий підрозділ функціонує











Альянс
5.2. Підтримка розвітку національної системи моніторингу та оцінки 5.2.1. Підтримка розвитку можливостей національних партнерів здійснювати діяльність із моніторингу та оцінки протидії епідемії та поширення досвіду

5.2.1.1. Технічна та адміністративна підтримка роботи координаційного відділу з моніторингу та оцінки











50,000 Альянс
5.2.1.2. Забезпечення використання інформації щодо МіО в процесі стратегічного планування та підтримка обміну цією інформацією між ключовими учасниками











Координаційний відділ
Участь в адаптації та впровадженні програмного забезпечення та баз даних задля збору та розповсюдження даних національного, програмного та регіонального моніторингу (КРІС, база даних досліджень)











Координаційний відділ
Аналіз даних досліджень та формування стратегічної інформації в галузевому, регіональному, та інших контекстах; розповсюдження цієї інформації в електронному вигляді та шляхом публікацій











Координаційний відділ
Підготовка електронного бюлетеня з огляду діяльності з МіО ключових учасників











Координаційний відділ
Створення системи регулярного інформування ключових зацікавлених сторін щодо результатів заходів МіО (електронний бюлетень, веб-сайт)











Координаційний відділ
5.2.1.3. Підготовка кваліфікованих кадрів на національному, галузевому та регіональному рівнях для здійснення моніторингу та оцінки виконання програм протидії епідемії та їх впливу











70,000
Визначення потреб та розробка плану з розвитку потенціалу в МіО











Альянс, Координаційний відділ, Центр СНІД, Policy project, агенції ООН
Розробка навчального курсу та матеріалів (або адаптація існуючих)











Альянс, Координаційний відділ, Центр СНІД, Policy project, агенції ООН
Проведення тренінгу для тренерів











Альянс, Координаційний відділ, Центр СНІД, Policy project, агенції ООН
Тренінги для спеціалістів ключових органів центральної виконавчої влади із моніторингу та оцінки виконання програм протидії епідемії та їх впливу (8 тренінгів)











До визначення
Тренінги для міжсекторальних обласних команд з моніторингу та оцінки (8 тренінгів)











До визначення
Спільний семінар із розвитку співвіднесеного моніторингу епідемій ВІЛ/СНІД та туберкульозу для спеціалістів обліку та реєстрації











Альянс, Центр СНІД, агенції ООН
Регулярна підтримуюча робота з учасниками тренінгів для забезпечення використання отриманих знань (індивідуальні консультації, списки розсилки, ін.) та створення мережі спеціалістів











Альянс, Координаційний відділ, Центр СНІД, Policy project, агенції ООН
5.2.1.4. Підтримка розробки та впровадження нормативно-методичних документів для здійснення моніторингу та оцінки виконання Національної програми на національному, галузевому та обласному рівнях












Розробка та затвердження необхідних нормативних актів та відомчих інструкцій для проведення регулярного моніторингу та оцінки ситуації протидії ВІЛ/СНІД відповідно до Національної програми











Альянс, Координаційний відділ, Центр СНІД, органи виконавчої влади, агенції ООН
Розробка та затвердження необхідних нормативних актів та інструкцій для проведення регулярного моніторингу та оцінки ситуації із ВІЛ/СНІД на рівні областей











Альянс, Координаційний відділ, Центр СНІД, органи виконавчої влади, Policy project, агенції ООН
5.2.1.5 Підтримка розвитку національної системи програмного моніторингу та оцінки











25,000
Сприяння в виявленні потреб та розбудові потенціалу ключових сторін в сфері проведення програмного моніторингу











Альянс
Підготовка / друк посібника з програмного моніторингу та оцінки / поширення











Альянс
Сприяння в координації діяльності донорів щодо уніфікації системи програмного моніторингу / механізмів звітності / переліку ключових індикаторів успішності діяльності проектів і програм (круглі столі, презентації)











Альянс
5.3.1.6 Підтримка розвитку національної системи фінансового моніторингу та оцінки











Призначені відп. особи, Альянс
5.2.1.7. Організація конференції із огляду досягнень та корегування планів щодо моніторингу та оцінки впровадження Національної програми за участі всіх зацікавлених сторін та міністерств











30,000 Альянс, Координаційний відділ, Центр СНІД, агенції ООН
5.2.1.8 Розвиток потенціалу майбутнього другого основного реципієнту гранту ГФ з моніторингу діяльності по компоненту МіО і звітності в ГФ











10,000
Визначення потреб та розробка плану з розвитку потенціалу











Альянс
Надання технічної допомоги та консультації із принципів та робочої документації моніторингу діяльності і звітності в ГФ по компоненту МіО











Альянс
Забезпечення підтримки веб-сайту Українського центру профілактики СНІД











Альянс
5.2.2. Підтримка системи регулярного збору та розповсюдження даних з моніторингу епідемії ВІЛ/СНІД та відповіді країни на епідемію

5.2.2.1. Підтримка та розвиток системи рутинного епідеміологічного нагляду











160,000 Центр СНІД
Використання всіма центрами СНІДу комп'ютеризованого епіднагляду











Центр СНІД
Проведення візитів із підтримки та вдосконалення системи епіднагляду











Центр СНІД
Аналіз інформації, отриманої із епіднагляду











Центр СНІД
Аналіз інформації щодо епідемії туберкульозу із даних епіднагляду











Центр СНІД
Розповсюдження результатів епіднагляду серед місцевих та міжнародних зацікавлених сторін (інформаційні бюлетені в друкованому та електронному вигляді)











Центр СНІД
5.2.2.2. Проведення дозорного епіднагляду











Центр СНІД
Аналіз результатів дозорного епіднагляду 2005 р.; публікація звіту











Центр СНІД
Поширення результатів дозорного епіднагляду серед місцевих та міжнародних зацікавлених сторін











Центр СНІД
Розробка організаційних заходів та стратегії для епіднагляду другого покоління (ДЕНII) в 2006 р.











Центр СНІД
Тренінг із дозорного епіднагляду











Центр СНІД
Підготовка спеціалістів із дозорного епіднагляду











Центр СНІД
Закупівля тест систем











Центр СНІД
Збір зразків крові











Центр СНІД
Аналіз результатів дозорного епіднагляду











Центр СНІД
5.2.2.3. Проведення спеціальних епідеміологічних досліджень*











Центр СНІД, Департамент з виконання покарань, ін.
5.2.2.4. Проведення спеціальних досліджень щодо окремих проблем відповіді на епідемію











100,000
- Дослідження з оцінки доступності добровільного тестування на ВІЛ












- Дослідження серед дітей, залишених ВІЛ-позитивними матерями












- Формуюче дослідження щодо соціального та педагогічного забезпечення ВІЛ-позитивних дітей












- Інші спеціальні дослідження за потребами












Проведено тендери для відбору організацій для проведення опитувань/досліджень та збору даних











Альянс, Координаційний відділ
Проведено дослідження











Призначені відп. особи, Альянс
Проведено оцінку результатів досліджень











Альянс
Підготовано звіти за результатами досліджень











Альянс
5.3 Підтримка системи моніторингу та оцінки програми ГФ 5.3.1 Підтримка системи моніторингу та оцінки програми Глобального фонду; виконання рутинного моніторингу та оцінки; підготовка звітів











78,000 Альянс
Підготовка планів моніторингу та оцінки діяльності програмних компонентів











Альянс
Проведення регулярних робочих зустрічей з представниками програмних відділів Альянсу щодо відстеження результатів діяльності у відповідності до планів з моніторингу та оцінки











Альянс
Розробка/доопрацювання моніторингових форм для відстеження результатів діяльності субгрантерів у сфері профілактики, догляду та підтримки, інформування населення та ін.











Альянс
Проведення моніторингових візитів для відстеження результатів діяльності субгрантерів / надання відповідної технічної допомоги











Альянс
Підтримка баз даних, що застосовуються для обліку та звітності субгрантерів Альянсу та підготовки звітів для донорів











Альянс
Проведення тренінгів для субгрантерів Альянсу з питань моніторингу та оцінки / використання баз даних











Альянс
Розвиток потенціалу співробітників відділу моніторингу та оцінки та інших співробітників Альянсу, відповідальних за моніторинг, звітність та оцінку з питань підходів, інструментів та систем моніторингу та оцінки











Альянс
Підготовка звітів у Глобальний фонд











Альянс
5.3.2 Проведення окремих досліджень з програмної діяльності в сфері боротьби з ВІЛ/СНІД











15,000 Призначені відп. особи, Альянс

Усього











642,000

*зокрема, когортне дослідження в місцях позбавлення волі та ін.














  1   2   3   4



Похожие:

План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconПлан дій — Компонент моніторингу та оцінки

План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconПлан дій — Компонент моніторингу та оцінки

План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconПлан дій — Компонент моніторингу та оцінки

План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconПлан дій iea компонент Загальна Мета

План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconПлан дій iea компонент Загальна Мета

План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconПроект технологічної схеми організації системи моніторингу та оцінки якості освіти на 2010-2014 рр
Організаційно-технологічна схема функціонування моніторингу та оцінки якості включає три рівні суб'єктів ухвалення управлінських...
План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconСприяння підвищенню професіоналізму та ефективності судової влади України план моніторингу та оцінки проекту

План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconАнкета-заявка на навчання в школі з моніторингу та оцінки другого рівня
Чи брали Ви участь у Школі з моніторингу та оцінки базового рівня, що проводилась бф «Творчий центр тцк»?
План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconУкраїнський національний план моніторингу та оцінки з питань віл/сніду
Потреба у розвитку потенціалу для збору даних М/О, звітності та аналізу на різних рівнях 32
План дій — Компонент моніторингу та оцінки iconПлан моніторингу та оцінки
Особа (ім’я, посада, відділ), яка несе загальну відповідальність за цей грант. Вкажіть П.І. Б. та контактну інформацію (номер телефону,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов