Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» icon

Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні»НазваниеПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні»
Дата конвертации01.06.2013
Размер104.01 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу

від 9 червня 2006 року


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

для формування Заявки України до Глобального фонду

для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні»


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Принципів підготовки заявок на фінансування за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 6-му раунді та визначає форму і вимоги до пропозицій на підставі яких формується Заявка України до Глобального фонду на отримання фінансування програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні».


2. Пропозиції мають відповідати законодавству України, базуватися на Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 264 та дотримуватися таких пріоритетів:

  • профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу серед груп населення з найбільш високим ризиком та їх партнерів;

  • лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

  • догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та членів їх сімей;

  • профілактика та лікування ВІЛ-асоційованого туберкульозу.


3. Право подавати пропозиції мають організації та установи будь-якої форми власності та підпорядкування, а також фізичні особи.


4. Оголошення про початок прийому пропозицій розміщується в газеті центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур’єр», а також в електронних та друкованих засобах масової інформації.


5. Прийом пропозицій:

- починається 14 червня 2006 року о 9 годині;

- завершується 22 червня 2006 року о 18 годині.


6. Пропозиції подаються за аплікаційною формою згідно із додатком 1.


7. Аплікаційна форма пропозиції подається українською мовою за електронною адресою: boguslavskaj@unaids.org.ua або в друкованому вигляді у п’яти примірниках та на електронному носії інформації за поштовою адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 1 (офіс Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД Представництва ООН в Україні).

Вітається додаткове подання аплікаційної форми пропозиції російською або англійською мовами (офіційні мови ООН).


8. Прийом та реєстрація аплікаційних форм пропозицій забезпечується Секретаріатом Групи Технічного Оцінювання.


9. Не приймаються до розгляду пропозиції, які не відповідають:

- вимогам цього Порядку;

- надійшли пізніше встановленого терміну.


10. Розгляд пропозицій здійснює Група Технічного Оцінювання, яка утворюється та діє відповідно до Положення про неї.


11. Група Технічного Оцінювання розглядає пропозиції керуючись такими критеріями:


- відповідність пріоритетам;

- врахування потреб цільових груп, на які спрямована пропозиція;

- охоплення послугами уразливих до ВІЛ/СНІД груп населення;

- використання інноваційних методів та кращих міжнародних практик;

- міжсекторальне партнерство;

- залучення людей, які живуть з ВІЛ/СНІД або, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІД;

- реалістичність пропозиції;

- відповідність пропозиції епідемічній ситуації з ВІЛ/СНІДу в регіоні;

- дотримання прав людини, гендерної рівності.


12. Інформація про результати розгляду пропозицій розміщується на Інтернет сторінці Представництва ООН в Україні з наступного дня після підписання протоколу засідання Групи Технічного Оцінювання, а також поширюється Групою Технічного Оцінювання серед усіх зацікавлених сторін.


13. Аплікаційні форми пропозицій зберігаються Групою Технічного Оцінювання до прийняття рішення Правлінням Глобального Фонду щодо Заявки України, після чого передаються Основному реципієнту гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.


14. Документація не повертається організаціям/установам, фізичним особам, які подали пропозиції.


Додаток 1

До пункту 7 Порядку подання пропозицій для підготовки Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні»


^

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ
Реєстраційний номер__________


І. БЛОК: заповнюється юридичними особами, які подають пропозиції


Назва пропозиції
Назва організації/установи
Прізвище, ім’я керівника організації/установи
Адреса для кореспонденції
Телефон, факс
Е-mail


ІІ.БЛОК: заповнюється фізичними особами, які подають пропозиції


Назва пропозиції
Прізвище, ім’я та по-батькові особи
Адреса для кореспонденції
Телефон, факс
Е-mail

ІІІ.БЛОК: заповнюється юридичними та фізичними особами, які подають пропозицію


^ Опис Пропозиції:

1. Обґрунтування актуальності пропозиції із зазначенням проблеми, на вирішення якої спрямована пропозиція:

Мета пропозиції:

Завдання пропозиції:


2. Назва пріоритету, відповідно до якого подається пропозиція (поставте позначку):


○ профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу серед груп населення з найбільш високим ризиком та їх партнерів;

○ лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

○ догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та членів їх сімей;

○ профілактика та лікування ВІЛ-асоційованого туберкульозу


3. Термін реалізації пропозиції (у період з 2007 по 2011 рік)

з __________ до __________ (вказати конкретний термін реалізації пропозиції).


4. Територіальне охоплення пропозиції:


○ країна

○ область/і (вказати які)__________________________________________

○ район/и (вказати які) __________________________________________

○ місто/а (вказати які) ___________________________________________

○ селище/а, село/а (вказати які) ___________________________________


5. Назва цільових груп, на охоплення яких спрямована пропозиція (поставте позначку):


○ жінки

○ діти та молодь віком до 18 років

○ мешканці сільської місцевості

○ споживачі ін’єкційних наркотиків

○ люди, які живуть з ВІЛ/СНІД

○ інші (вказати які)


6. Прогнозована кількість представників цільової групи охоплених послугами:


Сфера надання послуг*


Назва цільової групи з п. 5


Кількість охоплених накопичувальним підсумком (в абсолютних числах) по роках

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік
* Сфери надання послуг: Інформаційно-просвітні програми з ВІЛ/СНІДу серед груп населення з найбільш високим ризиком та їх партнерів. Розповсюдження засобів індивідуального захисту серед груп населення з найбільш високим ризиком та їх партнерів. Тестування та консультування серед груп населення з найбільш високим ризиком та їх партнерів. Діагностика та лікування ІПСШ (інфекцій, які передаються статевим шляхом) серед груп населення з найбільш високим ризиком та їх партнерів. Антиретровірусна терапія та моніторинг. Догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а також людей, яких торкнулася епідемія. Підтримка ВІЛ-позитивних дітей-сиріт, дітей та підлітків груп ризику. Виявлення туберкульозу серед людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Профілактика туберкульозу серед людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Лікування туберкульозу серед людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих, які хворі на туберкульоз.


7. План реалізації Пропозиції (опис на 1й і 2й роки детальний, на 3й-5й роки узагальнений):

Назва активності

Термін реалізації

(початок – кінець)

Загальна сума витрат

1й-рік реалізації


1 активність


2 активність


……….


2й-рік реалізації


1 активність


……….


3й-рік реалізації


4й-рік реалізації


5й-рік реалізації8. Яким чином планується продовжувати активності після закінчення гранту Глобального фонду? (опис не більше 0,5 стор.)


9. Як ваша організація/установа залучає цільові групи та людей, які живуть з ВІЛ/СНІД до процесу планування, реалізації та оцінки діяльності (опис не більше 0,5 стор.)


10. Як враховуватиметься гендерний підхід у доступі до послуг, які планується надавати (опис не більше 0,5 стор.)


11. Як будє враховуватися подолання дискримінації та стигматизації людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (опис не більше 0,5 стор.)


12. Перелік партнерських організацій/установ, які планується залучити до участі в реалізації Пропозиції: (вказати назви організацій/установ)


13. Кошторис витрат на реалізацію Пропозиції:


Назва статті витрат

на реалізацію пропозиції

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Кадрові ресурси
Інфраструктура і обладнання
Навчання
Медикаменти
Планування та адміністрування
Інше (вказати статті витрат)
………
………
Всього витрат за рахунок Глобального Фонду( у дол. США)
Інше (вказати за можливості обсяги фінансування з інших джерел, наприклад кошти організації/установи, державний бюджет, місцевий бюджет, кошти донорів)

14. Чи має намір організація/установа претендувати на отримання статусу Основного реципієнта гранту Глобального фонду:


○ ні

○ так

Якщо «так», заявка на отримання статусу Основного реципієнта подається відповідно до Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією


Підпис керівника організації/установи або фізичної особи_________________

Печатка організації (для юридичних осіб):

Дата ______________Похожие:

Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Ом, туберкульозом та малярією у 8-му Раунді та визначає порядок організації та діяльності Групи з розробки проекту Заявки від України...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconСтратегія підготовки Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією щодо фінансування програми
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні» iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Богдан Д. Го „Молодіжний центр проблем трансформації соціальної сфери „соціум-ххі”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов