Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем icon

Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичемНазваниеЗвіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем
Дата конвертации03.11.2013
Размер210.8 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

з в і т


про виконання

умов контракту

директором

Державного навчального закладу «харківський професійний ліцей будівельних технологій»

арабовим

юрієм пилиповичем


з березня 2009 року

по березень 2012 року

Сучасна ситуація в суспільстві, а також досвід управління навчальним закладом підтверджує, що головний шлях розвитку системи освіти є забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу та його випускників. Основою конкурентоспроможності є якість освіти.

Ліцей – є закладом освіти, що забезпечує реалізацію потреб людини у професійно-технічній освіті, оволодінні складними професіями та спеціальностями відповідно до інтересів, здібностей, стану здоров’я.

Головними завданнями ліцею є підготовка робітничих кадрів за ступеневою системою навчання, а також формування фахівця, здатного до професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в техніці, технології, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

На сьогодні, коли у світі панують ринкові відносини, коли відбуваються радикальні економічні й соціальні зміни, особливо важливо зрозуміти, що освіта має відповідати сучасним вимогам, тобто потребам ринку тому реформування системи професійно-технічної освіти вимагає не тільки модернізації її змісту, але й сучасних наукових підходів.

В період з березня 2009 року по березень 2012 року колектив ліцею працював над втіленням у життя положень Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів професійно-технічної освіти, Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

У своїй діяльності адміністрація ліцею керується Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні", Положенням про організацію навчально – виробничого процесу та порядком кваліфікаційної атестації з присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно – технічну освіту.

На початок 2012 року в ліцеї навчалось 311 учнів, з них дітей-сиріт - 82, дітей – інвалідів - 74. В цей же період в 2010 р. навчалось 331 учень, з них дітей-сиріт - 76, дітей – інвалідів – 69; в 2011 р. навчалось 387 учнів, з них дітей – сиріт - 95, дітей–інвалідів - 81.

План держзамовлення по прийому в 2009 - 2010 навчальному році виконаний на 100%, у кількості 200 учнів. Випуск склав 137 учнів: з них за професією "Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр" - 40, "Столяр" - 15, "Перукар" - 26, "Муляр" - 12, "Муляр, електрозварник ручного зварювання" - 18, "Квітникар, озеленювач" – 13, « Монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур, маляр» - 13. Працевлаштування склало – 96,3%, не працевлаштовані 5 учні (інваліди) – 3,6%. Диплом з відзнакою отримав 1 учень.

План держзамовлення по прийому в 2010-2011 навчальному році виконаний на 100 %, у кількості 187 учнів. Випуск склав 144 учня: з них за професією "Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр" - 38, "Столяр" - 28, "Перукар" - 25, "Муляр, електрозварник ручного зварювання" - 29, "Квітникар, озеленювач" – 12, « Муляр, штукатур» - 12. Працевлаштування склало – 100%. Диплом з відзнакою отримали 7 учнів.

Планується випуск в 2011-2012 навчальному році 131 учень, з них: за професією "Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр" - 44, "Перукар" - 25, "Муляр, штукатур" - 12, "Муляр, електрозварювальник ручного зварювання" - 22, «Монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур, маляр» - 14, "Квітникар, озеленювач" - 14.

В період з березня 2009 року по березень 2012 року підготовка учнів проводиться по наступних професіях:

На базі 9 класів на 3 роки навчання,

з отриманням повної загальної середньої освіти:

 1. Столяр.

 2. Столяр будівельний, паркетник.

 3. Штукатур, лицювальник - плиточник, маляр.

 4. Муляр, електрозварник ручного зварювання.


На базі 9 класів на 2 роки навчання,

без отримання повної загальної середньої освіти

 1. Штукатур, лицювальник - плиточник, маляр.

 2. Муляр, штукатур.

 3. Квітникар, озеленювач.

На базі 11 класів

на 1 рік навчання

 1. Перукар ( перукар – модельєр).

 2. Муляр.

 3. Монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур, маляр.

на 1,5 років навчання

 1. Штукатур, лицювальник - плиточник, маляр.

 2. Столяр.

На всі вказані професії є ліцензії, комплекти навчально-програмної документації.

В червні 2010 року проведена атестація навчального закладу за сьома професіями («Штукатур, лицювальник – плиточник, маляр», «Столяр», «Муляр», «Муляр, електрозварник ручного зварювання», «Квітникар, озеленювач», «Перукар (перукар-модельєр)», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур, маляр» ) та продовжено термін дії ліцензій за двома професіями («Столяр будівельний, паркетник», «Муляр, столяр») на 5 років.

З 15 лютого 2012 р. Харківський професійний ліцей будівництва та соціальної реабілітації перейменований у Державний навчальний заклад «Харківський професійний ліцей будівельних технологій». Зроблений великий об’єм роботи в зв’язку з перейменуванням ліцею та реєстрацією в усіх фондах змін внесених до установчих документів закладу.

Педагогічний колектив ліцею працює над проблемою "Впровадження інноваційних технологій та позитивного досвіду з метою підвищення якості навчально – виховного процесу".

Нині для підвищення особистої конкурентоспроможності людина змушена навчатись, послідовно підвищувати свою професійну кваліфікацію впродовж усього життя. Актуальним стає питання особистої та професійної самореалізації, тому сучасному педагогу необхідно постійно вдосконалювати свій науковий і професійний рівень. Для цього викладачі й майстри в/н займаються самоосвітою.

1 раз на 5 років кожний педпрацівник проходить курсову перепідготовку й атестацію згідно з перспективними і річними планами.

Результати атестації педпрацівників в 2009-2010 навчальному році :

 • Долженко Т.В., викладач предметів професійно–теоретичної підготовки – встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорія»;

 • Ширяєв Л.В., викладач предметів професійно – теоретичної підготовки – підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Викладач – методист»;

 • Кіяшко О.О., майстер в/н – підтверджено педагогічне звання «майстер в/н II категорії»;

 • Котко В.І, майстер в/н – підтверджено педагогічне звання «майстер в/н II категорії»;

 • Масалітіна В.В, майстер в/н – встановлено педагогічне звання «майстер в/н I категорії».

В 2010-2011 навчальному році в атестаційну комісію надійшло 8 заяв від викладачів та майстрів в/н.

Результати атестації:

 • Блажко О.Д., майстер в/н – підтверджено 12 тарифний розряд;

 • Королович О.І., майстер в/н – встановлено педагогічне звання «майстер в/н I категорії»;

 • Сінельнікова І.Ф., майстер в/н – встановлено 10 тарифний розряд;

 • Солодюк В.А., майстер в/н – встановлено педагогічне звання «майстер в/н I категорії»;

 • Сучкова О.В., майстер в/н – встановлено 10 тарифний розряд;

 • Нестеренко Г.І., майстер в/н - підтверджено 12 тарифний розряд;

 • Григор’єва Г.Д., викладач предметів професійно–теоретичної підготовки – підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».

 • Юкляєвська Н.В., викладач фізичної підготовки – підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» та встановлено педагогічного звання «Викладач-методист»;

В 2011-2012 навчальному році в атестаційну комісію надійшло 8 заяв від викладачів та майстрів в/н.

Результати атестації :

 • Баструкова Н.П, викладач предметів професійно–теоретичної підготовки – підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст I категорії»;

 • Григор’єва Г.Д., викладач предметів професійно–теоретичної підготовки – підтверджено педагогічного звання «Старший викладач» ;

 • Линник С.П, викладач інформатики - встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»;

 • Михайліченко Ю.Є., викладач «Захисту Вітчизни» – встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії»;

 • Гончаренко С.М., майстер в/н - встановлено 10 тарифний розряд;

 • Кіяшко О.М., майстер в/н - встановлено 10 тарифний розряд;

 • Никоненко Т.В., майстер в/н – встановлено педагогічне звання «майстер в/н I категорії»;

 • Савіна Ю.Л., майстер в/н - встановлено 10 тарифний розряд.

На сьогоднішній день в ліцеї працює педпрацівників:

  • Вищої категорії – 6 осіб;

  • Спеціалістів першої категорії – 11 осіб;

  • Спеціалістів другої категорії – 5 осіб;

  • Спеціалістів – 12 осіб;

  • Має звання «Старший викладач» - 1 особа;

  • Має звання « Викладач методист» - 2 особи.

На обласних олімпіадах з загальноосвітніх предметів в 2009-2010 навчальному році ліцей посів загальнокомандне 17 місце з 47 ліцеїв, а на виставці дидактичних матеріалів загальнокомандне 27 місце.

В 2010-2011 навчальному році на обласних олімпіадах з загальноосвітніх предметів учні ліцею Нікітін Р. (викладач Вовчанчина Н.О) предмет українська мова та література, Свердлов В. (викладач Друшиц С.В) предмет Історія України посіли III місце. Загалом загальнокомандне 18 місце з 47 ліцеїв, а на виставці дидактичних матеріалів загальнокомандне 22 місце

Злагоджено працюють майстри в/н і викладачі професії «Столяр», «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр», «Муляр».

На обласному конкурсі професійної майстерності в 2009 р. призові місця зайняли учні ліцею:

 • Севідов С. (майстер в/н Свердлов І.Е.) з професії муляр зайняв III місце,

 • Остранков М. (майстер в/н Нестеренко Г.І.) з професії маляр зайняв 1 місце,

 • П’яниця М. (майстер в/н Котко В.І) з професії столяр зайняв II місце.

На конкурсах дидактичних і методичних матеріалів та комплексного забезпечення уроків виробничого навчання призові місця зайняли майстри виробничого навчання:

 • Масалітіна В.В. (з професії муляр - І місце),

 • Долженко Т.В. (з професії маляр – І місце),

 • Баштовий М.Г. (з професії столяр – ІI місце).

На конкурсі «Робітнича професія» старший викладач Григор’єва Г.Д. в номінації «Викладач» зайняла III місце.

На обласному конкурсі професійної майстерності в 2010 році учень ліцею Рудичев С. (майстер в/н Солодюк В.А) з професії лицювальник - плиточник зайняв III місце.

На конкурсах дидактичних і методичних матеріалів та комплексного забезпечення уроків виробничого навчання призові місця зайняли майстри виробничого навчання:

 • Масалітіна В.В. (з професії муляр - І місце),

 • Королович О.І. (з професії лицювальник - плиточник – І місце),

 • Алексєєнко Д.Ю. (з професії електрозварник ручного зварювання – ІII місце).

Методична робота - важлива складова післядипломної педагогічної освіти в міжкурсовий період, яка спрямована на підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Адміністрація ліцею керується "Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі" (від 12.12.2000 року) і Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації й проведення методичної роботи з педкадрами в системі післядипломної педагогічної освіти за № 1/9-318 з 03.07.2002 року.

Основними завданнями методичної служби в ліцеї є:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійного ліцею;

 • удосконалення змісту, форм, методів навчання та виховання учнівської молоді;

 • забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної підготовок учнів;

 • розвиток педагогічної та професійної майстерності учнів;

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

В ліцеї основною формою цієї роботи залишаються методичні комісії, головною функцією яких є ознайомлення педпрацівників із сучасним станом і перспективами розвитку освіти, передовим педагогічним досвідом колег, відновлення й поглиблення знань за спеціальностями. Це методкомісії столярів, штукатурів-лицювальників, які складаються з викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки й майстрів виробничого навчання. Викладачі загальноосвітніх дисциплін працюють у методичних комісіях природничо-математичного й суспільно-гуманітарного циклу.

В ліцеї працює 22 майстра в/н та 14 викладачів. Усі разом працюють над досягненням єдиної мети.

Методична робота в ліцеї спланована, проводяться педради, інструктивно-методичні наради, на яких розглядаються питання навчального та виробничого характеру, ведеться аналіз діяльності ліцею.

Працюють 6 методичних комісій:

 • «Столярів», « Мулярів, електрозварників ручного зварювання» (голова Баструкова Н.П.)

 • «Оздоблювальників» (голова Долженко Т.В.)

 • «Квітникарів, озеленювачів», «Перукарів» (голова Ширяєв Л.В)

 • «Суспільно-гуманітарних предметів» (голова Друшиц С.В.)

 • «Природничо-математичних предметів» (голова Бондар Л.М.)

 • «Класних керівників і майстрів в/н» (голова Порункова Ю.О.)

На засіданнях методичних комісій вирішуються питання виконання й коректування навчальних планів, плануються відкриті уроки для обміну досвідом, вирішуються питання поточної роботи.

Викладачі й майстри в/н, розробиляють необхідну методичну документацію, проводять відкриті уроки, предметні тижні.

Цікаві предметні тижні провели викладачі предметів "Спецтехнології" Григор'єва Г.Д. , Долженко Т.В., викладач предмету "Креслення" Сурган Л.П, викладач предмету «Історія» Друшиц С.В.

На належному рівні проводять уроки викладачі Григор'єва Г.Д., Сурган Л.П., Друшиц С.В., Баструкова Н.П., Вовчанчина Н.О., Долженко Т.В, Бондар Л.М. , розроблено методичне забезпечення предметів, немає зауважень щодо ведення журналів теоретичного навчання.

Відвідування уроків у ліцеї серед груп дітей інвалідів 100%. Учні, які навчаються 3 роки й 1 рік іноді пропускають заняття без поважних причин. Але, незважаючи на існуючі проблеми колектив ліцею успішно працює й має при цьому досягнення.

Педагогічна діяльність колективу, досягнення, досвід, творчі здобутки, відношення до роботи - все це працює на єдину мету - навчити й випустити кваліфікованих і конкурентоздатних робітників.

^ Фізкультурно-оздоровча робота

На належному рівні в ліцеї поставлена робота з фізичної культури та спорту щороку в ліцеї навчається 50% учнів які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

Метою ліцею є пропаганда здорового способу життя, гармонійний розвиток особистості, розвиток учнівського спорту, фізична реабілітація учнів, які мають відхилення у розумовому та фізичному розвитку, профілактика правопорушень і широке використання засобів фізичної культури та спорту у підготовці молодого покоління до повноцінного життя, праці та захисту Вітчизни.

Фізична культура являється невід’ємною частиною фізичного виховання в ліцеї. Педагогічний колектив докладає максимум зусиль, щоб в ліцеї виконувались задачі гармонійного розвитку фізичних якостей учнів на основі міцного здоров’я і високої робочої активності.

Наші досягнення:

За підсумками ХVІІІ Спартакіади «Спорт протягом життя» серед учнів

ПТНЗ в 2010–2011 н.р. наш ліцей посів такі місця:

  • Легкоатлетичний крос – 3 місце;

  • Міні – футбол – 2 місце;

  • Волейбол – 3 місце.

За підсумками ХІХ Спартакіади «Спорт протягом життя» серед учнів

ПТНЗ в 2011–2012 н.р. наш ліцей посів такі місця:

  • Легкоатлетичний крос – 4 місце;

  • Міні – футбол – 3 місце;

  • Стритбол – 2 місце.

В ліцеї багато уваги приділяють фізичному розвитку учнів з особливими потребами, протягом звітного періоду учні ліцею приймали участь у змагання серед учнів з особливими потребами.

 • 10-тий Міжнародний турнір Плавання – 2 місце (червень м. Одеса 2009)

 • Міжнародні змагання з легкоатлетичного 10-ти борства –1 місце Руйниця (серпень 2009 р. Польща)

 • 4 Всеукраїнські рекреаційні ігри. – 3 місце ( Харків 2009)

 • Регіональні змагання з Міні – футболу ( жінки) -1 місце( Харків 2009)

 • Міжнародні змагання з Легкої атлетики - 2 місце м. Каліш (листопад Польща 2009)

 • 11-тий Міжнародний турнір Плавання –1місце ( червень м. Одеса 2010)

 • Всеукраїнські Рекреаційні ігри в м. Залізний Порт (Херсонська обл. 2010) - в складі збірної команди Харківської області посіли І місце.

 • Міжнародні змагання з 10-ти борства - 1 місце (Чехія липень 2010)

 • Євро-марафон за програмою «Релігія – культура - спорт» (Польща- Німетчина 2010)

 • У Міжнародні змагання з Легкої атлетики - 1 місце м. Каліш (листопад Польща 2010)

Безпосереднє керівництво фізичним вихованням в ліцеї здійснює керівник фізичного виховання Скиба Юрій Єгорович разом з викладачем фізичної культури Юкляєвською Н.В. веде контроль за станом фізичного виховання всіх учасників навчально–виховного процесу, фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою. В ліцею створені належні умови для реалізації фізичного потенціалу учнів, ліцей має необхідні умови для проведення занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у режимі навчального дня й в позаурочний час.


За період з 2009 р. по 2012 р. учні ліцею брали участь в наступних заходах:

  • товариські зустрічі з футболу, баскетболу та волейболу – ЦПТО №1, ХІПТ, ПТУ- 33, ВПУ-6;

  • спортивно - театралізоване шоу “Ялинка на воді” в ПС «Локомотив»;

  • лицарський турнір “Кращій снайпер”;

  • міжнародні змагання по боям без правил “Честь воїна”;

Для організації дозвілля та підготовки учнів ліцею до участі у змаганнях в працюють такі секції:

 • легка атлетика;

 • футбол;

 • боротьба;

 • атлетизм;

З метою оздоровлення двічі на тиждень проводяться заняття з плавання в Палаці Спорту «Гарт».

Щороку влітку учні ліцею відпочивають у наметовому містечку в с. Коктебель на березі Чорного моря.

З працівниками ліцею проводиться фізкультурно–оздоровча робота - щовівторка “День здоров'я”.

Спортивна база ліцею перебуває в задовільному стані, перед початком кожного навчального року здійснюється косметичний ремонт спортивних приміщень ліцею.

З метою покращення матеріальної бази спортивних приміщень вважаємо за необхідне активно залучати спонсорів, шукати нові шляхи співпраці з громадськими та комерційними організаціями.

У ліцеї особлива увага приділяється впровадженню сучасних форм і прийомів соціальної допомоги учням. Умовно 350 учнів можна розділити на такі групи:

 • 74 дітей з фізичними й розумовими вадами

 • 82 - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 • 38 - з багатодітних родин

 • 42 - напівсиріт, з неповних сімей

 • 208 - з низьким рівнем забезпеченості.

Найбільша кількість дітей з фізичними й розумовими вадами в системі профтехосвіти Харківської області вчиться в нашому ліцеї. У нас вони становлять 22,2% від загальної кількості учнів. Для їхнього повноцінного розвитку й підготовки до самостійного життя проводиться цілий комплекс заходів:

    • сформовані 6 навчальних груп з полегшеною програмою навчання;

    • діти з діагнозом ДЦП і розумовими вадами одержать професію «Квітникар, озеленювач»;

    • діти направляються на обстеження загального стану в спеціалізовані медичні заклади;

    • у гуртожитку ліцею працює медпункт. Робота з медобслуговування під постійним наглядом фахівців 3-ої та 15-ої поліклінік;

    • проводиться вакцинація проти туберкульозу, парапрактита, дифтерії;

    • 1 раз у рік обов'язкове медичне обстеження дітей;

    • працює стоматологічний кабінет;

    • з метою поновлення порушених функцій дитячого організму в ліцеї є кімната лікувальної фізкультури, укомплектована тренажерним обладнанням (за допомогою базового підприємства "Житлобуд-1");

    • для оздоровлення учнів функціонує басейн в «Палаці Спорту Гарт»;

    • проводиться психолого-корекційна робота (тестування, тренінги, лекції);

    • 2 рази на рік проходять благодійні ярмарки за допомогою спонсорів (обласний благодійний фонд "Надія", міський фонд "заповіт", відділ сім’ї та молоді Фрунзенського району)

    • щорічно всі діти зазначеної категорії одержують адресну матеріальну допомогу за рахунок бюджету.

Щорічно на початку навчального року за рахунок бюджетних коштів учні – сироти одержують матеріальну допомогу на придбання одягу й взуття матеріальну допомогу. У період літніх канікул учні відпочивали в оздоровчих таборах «Аіст», «Ялинка".

В ліцеї організовано 3 разове харчування, постійно проводиться «С» вітамінізація.

Вчасно надається необхідна медична допомога, госпіталізація учнів. За рахунок ліцею закуповуються й видаються ліки.

Продовжують свою роботу штаб з профілактики правопорушень серед учнів ліцею та комісія по боротьбі з пияцтвом, алкоголізмом, наркоманією і СНІДОМ під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Юкляєвською Н.В. Щомісяця проходять засідання штабу й комісії, на яких розглядаються випадки правопорушень серед учнів ліцею, проводиться аналіз причин вживання алкогольних напоїв, оформлюються та направляються в райвідділ міліції матеріали для встановлення на облік учнів, які мають делінквентну поведінку, а також їхніх батьків, які ведуть аморальний спосіб життя.

Розроблено план спільної профілактичної роботи ліцею й правоохоронних органів Фрунзенського району щодо попередження правопорушень серед учнів. Разом з наркологом, центром соціальних служб для молоді й відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх Фрунзенського району проводяться зустрічі за круглим столом, цикл лекцій з питань запобігання злочинності й вживання алкоголю, наркотиків і паління.

Практичним психологом і соціальним педагогом проводиться індивідуальна психокорекційна робота з учнями, які стоять на картотечному і внутріліцейному обліку. Учні, які схильні до правопорушень, залучаються до занять у спортивних секціях, до участі в конкурсах, концертах і виставках.

Організацію виховної діяльності в ліцеї координує методична комісія класних керівників та майстрів в/н, яка складається з 24 педагогів. Мета методичної комісії - удосконалення навчально-виховної роботи та взаємодія між педагогами при організації виховної та позаурочної діяльності в ліцеї. Методична проблема, над якою працює методична комісія - «Методичні аспекти опанування педагогами ліцею інноваційних технологій, підвищення їх майстерності, удосконалення форм і методів виховної роботи». План роботи складається на навчальний рік, засідання комісії проводиться один раз на квартал.

Адміністрація ліцею не залишає лідерів учнівського самоврядування на самоті. Розроблені заняття школи лідерів, які проводять заступник директора з виховної роботи, практичний психолог, соціальний педагог та юрисконсульт.

У ліцеї працює 4 гуртки:

 • «Театр естрадних мініатюр»

 • «Умілі руки»

 • «Клуб Досуг»

 • «Загальної фізичної підготовки»

Гуртки створено з метою організації належних умов для спілкування, відпочинку та корисного проведення дозвілля, вивчення традиційної народної культури Харківщини та її історичних подій, відроджено духовності, людських та сімейних цінностей, виховування в учнів почуття прекрасного, почуття гордості за рідний край; пропаганди здорового способу життя.

Протягом звітного періоду учні ліцею постійно відвідували

 • Дільфінарій

 • Зоопарк

 • Футбол на матчі команди « Металіст» - до 100 місць.

 • Цирк, театри

В ліцеї працює музей "3-ої Танкової Дівізії". Музей поповнюється експонатами, добре укомплектований, за результатами оглядів-конкурсів в 2010 році музей ліцею підтвердив присвоєне почесне звання "Зразковий"

Адміністрація ліцею забезпечує організацію виховного процесу, створює належну матеріально-технічну базу, впроваджує новітні виховні технології.

Одною з основних функцій виховання є соціальний супровід учнів–сиріт та інвалідів.

^ Фінансова діяльність

За період з березня 2009 р. по березень 2012 р. фінансування нашого ліцею за рахунок бюджетних коштів проводилося в повному обсязі і у відповідності до наших потреб. В результаті за цей період заборгованості по заробітній платі і стипендії не було, і виплати проводилися в належний термін. За цей період був придбаний м'який інвентар на суму 49000 грн. та меблі на суму 30371 грн.

Позабюджетних коштів за період з березня 2009 р. по березень 2012 р. надійшло 586562 грн., з них:

 • за оренду - 381635грн.

 • за надання послуг навчально-виробничими майстернями - 12064 грн.

 • за проживання в гуртожитку - 126707 грн.

 • за практику - 29613 грн.

 • від реалізації майна (металолом, макулатура) – 6670 грн.

 • спонсорська допомога – 29873 грн.

Залучені позабюджетні кошти, всього 541756 грн., були витрачені на:

 • Придбання матеріалів, прання, періодичне видання - 171714 грн.

 • Медикаменти - 2114грн.

 • Перерахування за харчування дітей в інтернаті – 380 грн,

 • М'який інвентар для гуртожитку - 7247 грн.

 • Бензин і запчастини - 10293 грн

 • Поточний ремонт обладнання – 20421 грн

 • Регенерація картриджей – 5484 грн.

 • Послуги зв’язку – 15332 грн.

 • Податок на землю, послуги банку, інші послуги – 50475 грн.

 • Витрати на відрядження – 5597 грн.

 • Комунальні послуги всього – 228949 грн., з них

  • Тепло – 129741 грн.

  • Вода і каналізація – 50820 грн.

  • Електроенергія – 38139 грн.

  • Газ - 2891 грн.

  • Вивіз сміття та дератизація – 7358 грн.

 • Придбання основного капіталу – 7760грн.

 • Заробітна плата за спец.фондом – 9061 грн.

 • Нарахування на заробітну плату – 6929 грн.

Ремонтні роботи:

У ліцеї за період з березня 2009 р. по березень 2012 р. проведені наступні ремонтні роботи:

 • з березня 2009 р.

За рахунок коштів бюджету

   1. Поточний ремонт систем гарячого і холодного водопостачання та каналізації з проведенням нової траси в гуртожитку, в навчальному корпусі, їдальні.

   2. Проведена реконструкція душових та санузлів в роздягальнях спортзалу.

   3. Поточний ремонт системи опалення, заміна труб на поліетиленові в гуртожитку 4 поверх.

За рахунок позабюджетних коштів

 1. Проведений поточний ремонт 2 поверху гуртожитку, покладений лінолеум.

 2. Покладений лінолеум в 10 кімнатах гуртожитку та в холі на 5 поверсі.

 3. Проведений поточний ремонт кімнат гуртожитку 4 та 5 поверху.

 4. Проведений ремонт приміщень архіву та кабінету інженера з охорони праці.

 5. Проведена заміна вікон в гуртожитку в кількості 20 шт.

 6. Проведений поточний ремонт 2 та частково 3 поверху навчального корпусу, сходових маршів, санузлів та підсобних приміщень їдальні.

 • в 2010 р.

За рахунок коштів бюджету

 1. Ремонт системи опалення в гуртожитку на суму 15632 грн.

 2. Ремонт системи опалення навчального корпусу та їдальні – 11602 грн.

 3. Ремонт системи каналізації та водопостачання – 63308 грн.

Всього 90000 грн.

За рахунок позабюджетних коштів

 1. Виготовлені та встановлені нові вікна в актовому залі – 5 шт.

 2. Виготовлені та встановлені нові двері в актовому залі.

 3. Виготовлені та встановлені дверні блоки на 4, 5 поверху гуртожитку – 5 шт. та віконні блоки – 5 шт.

 4. Встановлення підвісної стелі на 2 поверху навчального корпусу.

 5. Ремонт витяжки в їдальні.

 6. Ремонт шиферної покрівлі гаражів.

 7. Ремонт кабінету заступника директора з навчально-виховної роботи.

 8. Ремонт зварювального цеху.

 9. Ремонт стелі та стін в актовому залі, фарбування підлоги.

 • в 2011 р.

За рахунок коштів бюджету

 1. Ремонт 10% - 97 м2 покрівлі навчального корпусу з заміною желобів та водостічних труб на суму 99500 грн.

 2. Ремонт мереж водовідведення, каналізації, опалення в нежитловому приміщенні - 10% - на суму 23058 грн.

 3. Ремонт сходових кліток з заміною вікон в навчальному корпусі – на суму 57122 грн.

 4. Ремонт крівлі майстерень – 10% - на суму 19320 грн.

Всього – 199000 грн.

За рахунок позабюджетних коштів

 1. Виготовлені та встановлені віконні блоки в гуртожитку - 6 шт., в кабінеті перукарів - 3 шт.

 2. Ремонт кабінету кам’яних робіт.

 3. Ремонт сходів (права сторона) навчального корпусу.

 4. Виготовлені та відремонтовані лавки для їдальні .

 5. Ремонт фасаду навчального корпусу та майстерень.

 6. Ремонт 1 поверху гуртожитку.

 7. Виготовлені та встановлені дверні блоки в кабінет директора та заступника директора з навчально-виробничої роботи.

 8. Ремонт кабінету спецтехнології.

 9. Поточний ремонт гуртожитку, їдальні, спортзалу та майстерні.

 10. Проведений ремонт і перевірка всіх приборів обліку тепла, лічильників води, манометрів.

Протягом останнього часу заробітна плата працівникам ліцею видається вчасно. Програма соціального розвитку ліцею здійснюється, в основному, за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів.

В новому навчальному році спрямувати роботу педколективу на вдосконалення професійної майстерності й підвищення фахового методичного рівня кожного педагога з метою досягнення більш високих результатів у всіх напрямах діяльності ліцею.Похожие:

Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconЗвіт директора Державного навчального закладу "Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки
Державного навчального закладу “Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей” Каракуці Василя Івановича
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconПлан роботи Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» на 2013 2014 навчальний рік
«Впровадження інноваційних технологій та позитивного досвіду з метою підвищення якості навчально – виховного процесу»
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» Арабова Юрія Пилиповича за 2012-2013 навчальний рік
«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні», «Положенням...
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconЗаходи Державного навчального закладу „Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей щодо виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року №756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»
Державного навчального закладу „Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей щодо виконання Указу Президента України від 28...
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconМетодика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор' єва Г. Д., викладач Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconЗвіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р
Харківської області, надання повної загальної середньої освіти, сприяння розвитку технічної творчості молоді, виховання учнів у дусі...
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconХарківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва
«Взаємодія навчального закладу із соціальними партнерами – запорука гарантованого працевлаштування випускника птнз»
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconРішення №252 16 сесія 6 скликання 18 травня 2012 року Про продовження контракту з директором
Продовжити з 02 червня 2012 року контракт з директором комунального закладу «Районний трудовий архів» Іллінецької районної ради Вінницької...
Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем iconРішення №251 16 сесія 6 скликання 18 травня 2012 року Про продовження контракту з директором
Продовжити з 27 червня 2012 року контракт з директором комунального закладу «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов