Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р icon

Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 рНазваниеЗвіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р
страница1/2
Дата конвертации03.11.2013
Размер424.23 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>
  1   2

Звіт про виконання умов контракту директора

Зміївського професійного енергетичного ліцею

Вороного Володимира Михайловича

2013 р.


Основними напрямками діяльності ліцею є підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для підприємств, енергетики та сфери обслуговування Харківської області, надання повної загальної середньої освіти, сприяння розвитку технічної творчості молоді, виховання учнів у дусі патріотизму, збереження загальнолюдської гідності, здійснює необхідну господарську діяльність для збереження навчального закладу у сучасних економічних умовах.

Ліцей діє на підставі Статуту, прийнятого на загальних зборах колективу ліцею (протокол №4 від 03.07.2003р.), зареєстрованого у Зміївській районній державній адміністрації (реєстраційний №040596391000100316) і затверджений Міністерством освіти і науки України.

У 2011 році ліцей пройшов атестацію і отримав свідоцтво про атестацію № 016714 серія РД від 21.03.2012 року. Ліцей визнано атестованим і видано дозвіл на здійснення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти.

Професійна підготовка в ліцеї здійснюється згідно ліцензії №582451 серія АГ від 22.11.2011 року, термін дії ліцензії до 28 вересня 2021 року. Ліцензія засвідчує право ліцею на провадження освітньої діяльності з 7 професій.

Загальна ділянка землі, на якій розташований ліцей, складає 1,3га:

 1. Навчально-адміністративний корпус (4 – х поверхова цегляна будівля) загальною площею 3 322 м2:

  • зайнято класами та навчальними кабінетами, лабораторіями - 1969 м2, в середньому на одного учня площа складає 1,8 – 2,4 м3, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам;

  • спортивний зал площею 176 м2;

  • актова зала площею 176 м2;

  • бібліотека площею 106 м2;

  • адміністративні приміщення 188 м2.

 1. Навчально-виробничий корпус площею 2423 м2 вміщує 9 навчально-виробничих майстерень та 3 лабораторії, площа на одного учня складає 6,0 – 7,8 м2, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам;

 2. Гуртожиток ( 2 – х поверхова цегляна будівля) на 50 місць площею 1013 м2;

 3. гаражі площею 120 м2.

Приміщення навчально-адміністративного корпусу та навчально-виробничого корпусу - типової забудови, приміщення гуртожитку – пристосована будівля.

Ліцей має Державний акт на право постійного користування землею серія ХР № 12-00-002517 від 31.10.1996 р.

Санітарно-технічний стан усіх приміщень відповідає вимогам, що підтверджується дозволом головного санітарного лікаря Зміївського району.

Ліцей має дозвіл на право здійснення освітньої діяльності від органів охорони праці, державного пожежно-технічного та санітарного нагляду.

Проектна потужність ліцею - 600 учнів. За звітній період загальна чисельність учнів зросла від 426 учнів до 441 учня, що становить 75% від проектної потужності.


^ Організація навчально-виробничої діяльності


Навчально-виробнича діяльність в Зміївському професійному енергетичному ліцеї організовується і здійснюється на підставі законодавчих, нормативних та звітних документів, основними з яких є «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах», затверджене наказом МОН від 30.05.2006 р. № 419.

Навчально-виробнича діяльність в ліцеї проводиться згідно з річним планом роботи педагогічного колективу. План роботи навчального закладу розроблений відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, розглянутий та затверджений на засіданні педагогічної ради. План містить аналіз діяльності за минулий рік та визначає основні напрямки діяльності закладу та важливі проблеми, над якими працює колектив у навчальному році. Кожний розділ плану відповідає меті та завданням навчального закладу. На виконання річного плану розроблені плани роботи на місяць.

Для здійснення навчально-виробничої діяльності в ліцеї, в педагогічному кабінеті є навчально-методична документація з планування навчально-виробничої діяльності – методичні рекомендації щодо планування, зразки планів роботи, довідникова література.

Поурочно-тематичні плани розроблені викладачами і майстрами виробничого навчання на кожен предмет і з кожної професії, розглянуті на засіданнях методичних комісій і повністю відповідають вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.

Навчально-виробнича діяльність в ліцеї проходить згідно розкладу занять, затвердженого директором ліцею і погодженого з районною санітарно - епідеміологічною станцією. Розклад занять відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Розклад забезпечує стовідсоткове виконання навчальних планів, але допускається корегування, наприклад, деякі лабораторні роботи замінюються уроками теоретичного навчання в зв’язку з відсутністю необхідного обладнання. План лабораторних робіт виконується на 70 % .

Уроки теоретичного навчання проходять в двадцяти навчальних кабінетах. Професійно – теоретична підготовка проходить у 8 кабінетах. Для здійснення загально – технічної підготовки задіяно 5 кабінетів, для загальноосвітньої підготовки – 7 кабінетів. Виробниче навчання проходить в 9 майстернях та трьох лабораторіях.

Наявна навчально-матеріальної база навчальних кабінетів і майстерень дозволяє реально організувати і здійснювати навчальний процес у повному обсязі відповідно до вимог програм підготовки з кожного предмету і професії.

Для проведення уроків з фізичної підготовки є спортивний зал (площею 176 м ), стадіон, спортивний майданчик, волейбольний та баскетбольний майданчики. Всі приміщення обладнані необхідним спортивним інвентарем.

Уроки теоретичного навчання, фізичної підготовки, виробничого навчання в ліцеї проходять на достатньому і високому рівні.

Забезпеченість учнів робочими місцями в навчально-виробничих майстернях і лабораторіях складає 100%.

Виробнича практика учнів здійснюється згідно з договорами про проходження виробничої практики між навчальним закладом та організаціями, підприємствами міста та області. Основним підприємством, де учні ліцею проходять виробничу практику є Зміївська ТЕС. Вона забезпечує робочими місцями 80% учнів. Також надають робочі місця для проходження виробничої практики: Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство; ДП «Зміївське управління «Енергомеханізація»; ТОВ «Юженерготеплоремонт»; ПАТ ТМ «Зміївська овочева фабрика»; завод «ЕЛОКС».

В ліцеї затверджено графік внутрішньоліцейного контролю, відповідно до якого директор ліцею здійснює перевірку проведення уроків теоретичного навчання, виробничого навчання, лабораторно-практичних робіт, виробничої практики. Щорічно проводиться робота стосовно вивчення стану викладання предметів, вивчається рівень навчальних досягнень учнів з предметів та професій. На основі результатів проведеного контролю визначається методичний рівень проведення занять педагогічними працівниками, їх педагогічна майстерність, науково-методичний рівень викладання предметів. Так, у 2008-2009 н.р. вивчались питання підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників з професій «Кухар», «Лаборант хімічного аналізу», у 2009-2010 н.р. - питання про особливості організації навчального процесу на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», у 2010-2011 н.р. - питання підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання», „Муляр” та інші.

Питання організації і проведення навчально-виробничої діяльності регулярно розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Щороку на розгляд педагогічної ради виносяться питання стану викладання предметів, стану проведення виробничого навчання з професій, контролю якості підготовки учнів, втілення новітніх технологій в навчальний процес.

Рівень навчальних досягнень учнів контролюється шляхом проведення директорських контрольних робіт, зрізів знань, державних підсумкових атестацій, поетапних атестацій, державних кваліфікаційних атестацій відповідно до затверджених графіків.

Все це забезпечує дієвість контролю, його вплив на підвищення ефективності навчально – виховного процесу. Результати контролю доводяться до відома педагогічного колективу.

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів передбачено послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок з поетапною атестацією, за наслідками якої присвоюється відповідний розряд.

Серед дисциплін професійної підготовки до обов’язкової атестації належать дисципліни зі спеціальної технології робіт.

Державні підсумкові атестації із загальноосвітніх дисциплін проводяться з української мови, математики та однієї з дисциплін професійного спрямування – фізики або біології.

З інших дисциплін, які не виносяться на атестацію, передбачено семестрові та річні заліки, які здійснюються наприкінці їх вивчення.

В кінці навчання учні ліцею здають державну кваліфікаційну атестацію. Результати проведення державних підсумкових атестацій, поетапних атестацій і державних кваліфікаційних атестацій відображені у протоколах.

Для проведення державних кваліфікаційних атестацій з кожної професії створюються державні кваліфікаційні комісії. Склад державної кваліфікаційної комісії затверджується директором ліцею та погоджується з Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації. Головами державних кваліфікаційних комісій призначаються представники підприємств-замовників кадрів.

Ліцей функціонує як україномовний навчальний заклад. Всі члени колективу володіють державною мовою на достатньому рівні. Планова, звітна та ділова документація, викладання предметів ведуться українською мовою. Організовано придбання україномовних підручників, навчально-методичних посібників, здійснена передплата періодичних та фахових видань українською мовою. Обладнано сучасний куточок державної символіки. Навчальні кабінети, лабораторії та майстерні на 45 % забезпечені україномовними підручниками. У навчальних кабінетах, майстернях та лабораторіях 80 % стендів оформлені державною мовою.


^ Організація навчально-виховної діяльності, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Виховна робота ліцею спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Державних національних та цільових програм. В організації роботи адміністрація керується розпорядчими документами Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, рекомендаціями ОНМЦ ПТО. Виховна робота в ліцеї планується відповідно «Орієнтовному положенню про організацію і проведення виховної роботи в ПТНЗ Міністерства освіти і науки України», а саме: річний план виховної роботи ліцею, план роботи бібліотеки, план роботи гуртожитку, плани роботи гуртків, плани роботи медичного кабінету, плани роботи класних керівників, план роботи штабу з профілактики правопорушень, план спільної профілактичної роботи Зміївського професійного енергетичного ліцею, служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, міської лікарні. Плани роботи охоплюють всі напрямки виховної роботи: моральне, національне, патріотичне, превентивне, екологічне виховання, формування навичок здорового способу життя. Забезпечується своєчасність і якість реалізації плану.

В ліцеї працюють гуртки та спортивні секції: художньої самодіяльності ; технічної та декоративно-прикладної творчості ; спортивні. Гуртковою роботою охоплено близько 35% учнів ліцею.

Для координації виховної роботи в ліцеї створено методичну комісію класних керівників і вихователів. Методична комісія надає допомогу в плануванні, організації та проведенні виховних та позаурочних заходів, знайомить з новими формами та методами організації виховної роботи, аналізує та розповсюджує передовий досвід з питань виховної роботи. Методичною комісією порушувались питання «Виховуємо толерантність», «Особливості проведення виховної години з правової тематики», «Традиції та інновації в виховній роботі ліцею», аналізувались та обговорювались відкриті виховні години, проводились огляди літератури та періодичних видань з виховної роботи. Засідання комісії фіксуються протоколом.

Питання виховної роботи не менше двох разів на рік розглядаються на засіданні педагогічної ради, як то „Виховна система ліцею: проблеми, пошуки, знахідки,” „Формування творчої особистості через систему, ” „Формування морально-ціннісних орієнтирів особистості,” „Про стан роботи з профілактики правопорушень серед учнів ліцею” та ін.

Внутрішній контроль за виховною роботою в ліцеї здійснюється за Планом внутрішнього контролю за організацією виховної роботи, Графіком контролю організації виховної роботи, Графіком проведення відкритих виховних годин і фіксується у книзі наслідків внутрішнього контролю.

Учнівське самоврядування ліцею – це Учнівський Парламент, який очолює Спікер, до складу Парламенту входять комісії - «Навчальна», «Дозвілля», «Дисципліни та порядку», «Прес-центр», „Комісія дисципліни та порядку,” „Комісія спорту та туризму.”

Забезпечення соціально-правових гарантій учнів здійснюється відповідно чинного законодавства. Банк даних учнів із соціальновразливих категорій містить 117 учнів (26 %): 17 сиріт (4 %), 57 напівсиріт (13 %), 4 малозабезпечених (1 %), 21 з багатодітних сімей (5 %), близько 58 % дітей проживають в неповних сім’ях.

Учні із числа дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримують грошові виплати та пільги, передбачені чинним законодавством, у повному обсязі.

В ліцеї діє Штаб з профілактики правопорушень. Засідання Штабу проходять один раз на місяць. На засіданнях присутні адміністрація ліцею, представники правоохоронних органів, члени батьківського комітету.

На внутрішньоліцейному обліку стоїть 16 учнів (4 %), з них 4 такі, що скоїли злочин (1 неповнолітній). На кожного учня заведена облікова картка, в якій фіксуються наслідки проведеної роботи. За цими учнями закріплені шефи-наставники з числа адміністрації, класних керівників майстрів та вихователів.

Середня кількість пропусків занять на одного учня - 23 год. , з них без поважних причин -2,8 год/уч.

Гуртожиток ліцею – пристосована будівля типового дитячого садка з централізованим тепло - та водопостачанням. Кількість місць у гуртожитку – 50. У гуртожитку всі приміщення обладнані згідно діючим санітарним нормам. Для організації харчування обладнана кухня-їдальня. Виховна робота в гуртожитку забезпечується вихователем, працює гурток „Домобуд.”

Харчування учнів ліцею відбувається в буфеті. Діти-сироти без опіки та діти-сироти під опікою отримують компенсацію на харчування згідно чинного законодавства. Харчування всіх інших учнів здійснюється в буфеті згідно тижневого меню.

^ Організації навчально-методичної діяльності:

Навчально-методична діяльність в ліцеї здійснюється у відповідності до нормативно-правових документів: Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах; Положення про ступеневу освіту, затверджене постановою Кабінету Міністрів Україні від 3 червня 1999 р. № 956; Положення про методичну роботу професійно-технічного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000р. № 582; Положення про методичний кабінет професійно-технічного закладу освіти, затверджене Міністерством освіти і науки України від 28 жовтня 1997 р. № 385.

Навчально-методична робота в ліцеї здійснюється відповідно до плану роботи педагогічного колективу на навчальний рік, в якому окремим розділом винесена методична робота.

В ліцеї є необхідна плануюча документація: план роботи ліцею, план засідань педагогічної ради, єдиний план методичної роботи, план засідань інструктивно-методичних нарад, план роботи школи молодого фахівця, плани роботи методичних комісій, план роботи методичного кабінету, тощо. У цих документах відображені основні актуальні питання діяльності колективу.

Методична робота ліцею включає в себе вивчення передового педагогічного досвіду, систему аналітичної, організаційної, діагностичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив працює над методичною темою « Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій», реалізація якої передбачена протягом трьох років на час проведення атестації колектив ліцею працює над цією темою другий рік.

В ліцеї один раз на два місяці проводяться засідання педагогічної ради. До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники, бібліотекар, вихователь гуртожитку, керівники гуртків, голова батьківського комітету.

На педагогічних радах підводяться підсумки навчально-виховної роботи за семестр і рік, розглядаються питання підвищення ефективності та якості підготовки робітничих кадрів, щорічно дається характеристика новому контингенту учнів, аналізується працевлаштування випускників, проводиться аналіз директорських контрольних робіт з різних предметів, державної кваліфікаційної атестації. Систематично розглядається стан викладання предметів, якість знань учнів, питання створення комплексно-методичного забезпечення. Вивчаються сучасні тенденції освітніх процесів, здійснюється навчання та обговорення інноваційних методів навчання. Засідання педагогічної ради проводяться регулярно. На кожній педраді розглядається інформація про виконання рішень попередніх засідань.

В ліцеї діє п’ять методичних комісій : 3 – з професійної підготовки; 2 – загальноосвітньої підготовки.

Всі методичні комісії мають плани роботи на поточний навчальний рік, які затверджені директором ліцею. Працюють комісії за відповідними методичними темами, які логічно пов'язані із загальною методичною темою ліцею.

В своїй роботі методичні комісії значну увагу приділяють питанням вдосконалення навчальних планів і програм, навчальних досягнень учнів, навчально-матеріальної бази, проведення відкритих уроків, вивчення кращого досвіду роботи викладачів і майстрів виробничого навчання, організації конкурсів професійної майстерності, підвищення якості підготовки робітничих кадрів шляхом впровадження інноваційних технологій, передового педагогічного та виробничого досвіду, підготовки учнів до обласних предметних олімпіад, обласних конкурсів професійної майстерності.

В ліцеї є методичний кабінет, обладнаний відповідно до вимог методичного забезпечення навчального процесу з кожного предмета і професії. Пропаганда і обмін передовим досвідом здійснюється систематично.

В методичному кабінеті заведено на кожного викладача та майстра виробничого навчання папку, в якій зберігаються всі методичні розробки, доповіді, реферати, виступи за останні 2-3 роки. З цими матеріалами знайомляться всі педагогічні працівники, молоді фахівці використовують напрацьовані матеріали у своїй роботі.

Для підвищення професійного і методичного рівня педагогічних працівників ліцею у методичному кабінеті знаходяться такі матеріали: картка передового педагогічного досвіду; картка навчально-методичної літератури; методичні доповіді; методичні розробки; матеріали відкритих уроків; матеріали предметних тижнів, олімпіад; методична література на допомогу молодим фахівцям; періодичні видання ( підшивки ) та інші матеріали.

В кабінеті зібрані матеріали з вивчення передового досвіду викладачів ліцею Нікуліної І.П., майстрів виробничого навчання Шкадіної А.І., Острась З.М., Шрамка Л.Д.

Значна увага приділяється роботі творчих груп з впровадження інноваційних педагогічних технологій таких, як модульне навчання, технологія проектів та інші. В ліцеї для майстрів виробничого навчання і викладачів початківців працює школа молодого фахівця, проводяться засідання по педагогічному та технічному мінімуму.

Методичні наради, засідання по педагогічному та технічному мінімуму, школа молодого фахівця проводяться згідно плану роботи один раз на місяць. Педагогічні ради, засідання методичних комісій – один раз в два місяці.

Учнів та педагогічних працівників обслуговує бібліотека. Робота бібліотеки є складовою частиною навчально-методичного забезпечення. Більшу частину книжкового фонду складають підручники, навчальні посібники, довідники та допоміжна навчальна література. Новинки літератури доводяться до відома учнів шляхом проведення книжкових виставок, усної інформації, до відома педагогічних працівників - на нарадах. Залишається проблемою оснащення бібліотеки та навчальних кабінетів україномовними підручниками, особливо з професійної підготовки.


Бібліотека ліцею має 24123 екземплярів літератури , з них:

 • загального користування - 1296 екз. (5 %);

 • природничо-математичного - 420 екз. (2 %);

 • технічної - 3287 екз. (14 %);

 • мистецтво і спорт - 432 екз. (2 %);

 • художня література - 12125 екз. (50 %);

 • підручники - 6236 екз. (26 %);

 • різна - 327 екз. (1 %).

Рівень забезпечення учнів підручниками, в середньому складає 80 %. З таких професій як муляр, електрозварник ручного зварювання, забезпеченість підручниками, в тому числі й україномовних, становить 100 %. Гірша ситуація з забезпеченням підручниками з підготовки професій лаборант хімічного аналізу, електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій, слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів. Підручники для цих професій видавалися дуже давно, основна частина з них російською мовою.

Ліцей систематично робить підписку періодичних видань з управління навчально-виховним процесом, предметних журналів, проведення різноманітних позаурочних заходів, організації методичної роботи. Це такі видання, як «Директор школи», «Освіта України», «Професійно-технічна освіта», «Управління школою», «Виховна робота в школі», «ПрофТехОсвіта» та інші.

В ліцеї є два комп’ютерних класи, що дозволяє викладачам в повній мірі використовувати в своїй діяльності різноманітні комп’ютерні програми, електронні підручники, довідники, Інтернет. Майже 70 % педагогічного колективу володіє ПК.

Ліцеєм придбано електронні підручники з матеріалознавства та технології кам’яних робіт для мулярів, матеріалознавства та технології зварювальних робіт для електрозварників і слюсарів, підручник з української мови, комп’ютерні програми з фізики, електронні словники.

В ліцеї викладачами і майстрами виробничого навчання розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій, в яких відображено наявність необхідних матеріалів і інструментів, обладнання, навчальної літератури, дидактичних матеріалів, комп’ютерних програм.

Навчально-методичне та дидактичне забезпечення навчальних предметів та виробничого навчання, в середньому становить 85 % в залежності від предмета та професії.

Рівень забезпечення підготовки робітничих кадрів навчальними планами і програмами з кожного предмета і професії в ліцеї відповідає кваліфікаційним характеристикам, навчальні плани і програми з інтегрованих професій відповідають кваліфікаційним вимогам з кожної інтегрованої професії.

В ліцеї здійснюється корегування навчальних планів і програм з урахуванням специфіки енергетичної галузі. Навчальні програми загальноосвітнього циклу також скоректовані з урахуванням питань професійної спрямованості. Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців, тому викладачі природничо-математичного циклу намагаються приблизити викладання своїх предметів до професій, яким навчають в ліцеї.

^ Організація безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» в ліцеї створено службу охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці Старусьова М.О.

На керівників підрозділів покладено відповідальність за дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності у підпорядкованих їм підрозділах. Створено і активно працює кабінет охорони праці, який забезпечений законодавчими, нормативно-правовими, нормативними актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. Службою охорони праці ліцею розроблені і впроваджені в дію відповідні положення, інструкції і правила, що в свою чергу допомагають створювати безпечні умови праці і навчання учасників навчально-виховного процесу

В колективний договір на 2013 рік включено 15 заходів з охорони праці. Інформація щодо виконання заходів заслуховується на спільному засіданні адміністрації та профспілкового комітету. Метою цих заходів є створення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу.

Створена та працює система навчання та інструктування учнів та співробітників. Усі прийняті на роботу та зараховані на навчання прослуховують вступний інструктаж за відповідною програмою. Перед початком роботи усі інструктуються за програмою первинного інструктажу. Такий порядок діє і перед початком кож­ної теми на уроках виробничого навчання. За необхідністю проводяться позапланові та цільові інструктажі. У кожному навчальному кабінеті та майстернях є в наявності інструкції з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів, інформація про відповідальних за кабінети; куточки безпеки, наочність – плакати із зображенням передових прийомів праці, журнали оперативного контролю.

Розроблені і впроваджені в дію посадові інструкції, в яких враховані питання охорони праці та безпеки життєдіяльності. Питання організації та створення безпечних умов праці, навчання учасників навчально-виховного процесу, виконання приписів державних органів нагляду виражені в наказах та розпорядженнях по ліцею. На підставі діючих інструкцій організовуються і проводяться інструктажі з охорони праці з обов’язковим записом у журналах обліку проведення інструктажів.

На підставі „Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу Зміївського професійного енергетичного ліцею” проводиться навчання та організовується перевірка знань з охорони праці як учнів так і працівників ліцею. Розроблені програми проведення інструктажів. Один раз на три роки навчання та перевірку знань з питань охорони праці проходять посадові особи. Керівний склад училища атестований з питань безпеки життєдіяльності у 2013 р. Навчання майстрів виробничого навчання, педагогічних працівників та інших працівників проведено комісією ліцею. Всього пройшли навчання 79 чол. Новоприйняті працівники проходять навчання при прийомі на роботу, перевірку знань проводить постійно-діюча комісія ліцею.

Своєчасно проводяться інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. При прийомі працівників на роботу та зарахуванні учнів до ліцею проводиться вступний інструктаж з реєстрацією у журналі вступного інструктажу. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності для учнів реєструється на спеціальній сторінці в кінці журналу обліку теоретичного навчання. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з новоприйнятими працівниками та учнями з реєстрацією у відповідному журналі, повторний інструктаж проводиться з працівниками та учнями 1 раз на 6 місяців для всіх видів робіт та 1 раз на 3 місяці для робіт з підвищеною небезпекою з реєстрацією у відповідних журналах. Інструктажі з питань охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності для учнів проводяться при вивченні кожної нової теми та записуються у журналах обліку виробничого навчання на сторінці запису теми заняття.


^ Виконання обсягів державного замовлення

Зміївський професійний енергетичний ліцей за останні п’ять роки виконував державне замовлення по прийому учнів до ліцею на 100 %. У 2008 р. було прийнято на навчання – 215 учнів, 2009 р. – 204 учні, 2010 р. – 248 учнів,2011р. – 171 учень, 2012р. – 160 учнів.

Зменшення набору пов’язане з зменшенням кількості випускників шкіл.

^ Прийом учнів, слухачів, випуск і працевлаштування випускників

Зміївського професійного енергетичного ліцею
п/пОстанні три навчальні (календарні) роки


Прийом учнів, слухачів


^ Випуск учнів, слухачів

Працевлаштування

(підтверджене

документально)

Подано заяв

Прийнято всього

З них

Випущено

В.ч.достроково

Відраховано

Отримали

Працевлаштовано

Призвані до ЗСУ^ Продовжили навчання


За державним замовленням

За договорами з фіз. юр.

особами

План держ.замовл.

Диплом

Свідоцтво

Довідку

З двох і більше професій

Нижче встановлений розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2008

215

215

215

215

215

231

7

18

224

0

7

87

13

207

3

5

2

2009

204

204

204

204

204

183

12

6

171

10

2

115

16

121

18

6

3

2010

248

248

248

248

248

231

16

11

215

16

0

112

16

169

15

28

4

2011

171

171

171

171

171

202

6

8

196

6

0

123

6

164

13

18

5

2012

160

160

160

160

160

128

27

11

101

27

0

74

27

96

8

8^ Організація фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності

Зміївський професійний енергетичний ліцей здійснює фінансово-господарську діяльність на підставі Статуту.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів і педагогічних працівників у ліцеї в межах обсягів державного замовлення, здійснювалося у 2008-2013 роках за рахунок коштів обласного бюджету та коштів спеціального фонду ліцею.

Власні надходження сформовані за рахунок надходження коштів від виробничої практики учнів на підприємствах згідно укладених договорів, від реалізації майна та від надходження благодійної допомоги батьків учнів.

Кошти по спеціальному фонду кошторису, які надійшли протягом 2008-2013 роки від виробничої практики ліцею використані за напрямками, передбаченими розрахунками кошторису, а саме: на виплату зарплати учням, на проведення поточних ремонтів, на господарські витрати, а також на поповнення матеріально-технічної бази ліцею.

Кошти, які надійшли до ліцею протягом 2008-2013 років у вигляді благодійної допомоги, фактично використані на цілі передбачені протоколом засідання батьківського комітету, а саме придбання інструментів, предметів постачання, матеріалів, господарчих товарів.

Затверджені планові асигнування загального фонду кошторису на 2008-2013 роки були профінансовані у повному обсязі, касові видатки відповідають отриманому фінансуванню.

Ліцей дотримується строків виплати заробітної плати та стипендії, встановлених Колективним договором.

Заборгованість за комунальні послуги, заробітну плату та стипендії за період з 2008 по 2013 роки у ліцеї відсутня.

Протягом 2008-2013 років ліцеєм було вжито заходів щодо зменшення втрат теплової та електричної енергії, а саме: встановлені прилади обліку теплової енергії у майстернях та учбовому корпусі, а також лічильники з витрат електроенергії, частково замінені вікна.

^ Рівень матеріально-технічної бази державним стандартам і вимогам.

Ліцей має розвинену навчально-матеріальну базу. Теоретичні заняття проводяться в навчальному корпусі, загальною площею 3322 м2, в якому розташовані 20 навчальних кабінетів. Навчально-виробничий процес проходить у 9 майстернях та 3 лабораторіях, загальною площею 2383 м2. Будівлі ліцею забезпечують оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу та відпочинку учнів. Санітарно-технічний стан приміщень ліцею відповідає вимогам, про що свідчить санітарний паспорт, погоджений із Зміївською РСЕС.

Кількість і перелік наявних майстерень і лабораторій на 100% забезпечують виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм з виробничого навчання з кожної професії, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів в ліцеї, відповідно до державних стандартів і вимог.

Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-устаткування» в ліцеї робочими навчальними планами передбачено 8 кабінетів з професійно – теоретичної та загальнотехнічної підготовки, 2 майстерні, 1 лабораторія. Фактично професійно – теоретична та загальнопрофесійна підготовка проводиться у 7 кабінетах, що становить 88 % від необхідної кількості. Для професійно – практичної підготовки створено 2 майстерні і 1 лабораторію, що становить 100 % від необхідної кількості.

Кабінети з професійно-теоретичної підготовки укомплектовані робочими місцями учнів і викладача, в середньому площа кабінету складає 68 – 72 м2, площа на 1 учня – 1,8 – 2,4 м2, що відповідає вимогам. Кабінети оснащені сучасними наочними засобами навчання, стендами. Оснащення кабінетів щодо навчальної програми складає 85 %. Майстерні розраховані на 20 робочих місць кожна, загальна площа майстерень 160 м2, площа на одного учня – 8 м2, що відповідає вимогам.

Майстерні мають оснащення відповідно до вимог державних стандартів: робоче місце майстра виробничого навчання та робочі місця для учнів, 20 електромонтажних кабін, 20 електромонтажних столів, 20 слюсарних столів. Майстерні повністю укомплектовані комплектами інструментів для індивідуального користування (20 комплектів). Електролабораторія оснащена 15 лабораторними столами, необхідними матеріалами та інструментами. Оснащення майстерень і лабораторії відповідно до вимог ДСПТО становить 90 %.

Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з професії «Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій» в ліцеї робочими навчальними планами передбачено 7 кабінетів з професійно – теоретичної та загальнотехнічної підготовки, 7 кабінетів загальноосвітньої підготовки, 3 майстерні, 1 лабораторія. Фактично професійно – теоретична та загальнопрофесійна підготовка проводиться у 7 кабінетах, що становить 100 % від необхідної кількості, загальноосвітня підготовка проводиться у 7 кабінетах, що становить 100 % від необхідної кількості. Для професійно – практичної підготовки створено 3 майстерні і 1 лабораторію, що становить 100 % від необхідної кількості.

Кабінети з професійно-теоретичної підготовки укомплектовані робочими місцями учнів і викладача, в середньому площа кабінету складає 68 – 72 м2, площа на 1 учня – 1,8 – 2,4 м2, що відповідає вимогам. Кабінети оснащені сучасними наочними засобами навчання, стендами. Оснащення кабінетів щодо навчальної програми складає 85 %. Майстерні розраховані на 20 робочих місць кожна, загальна площа майстерень 160 м2, площа на одного учня – 8 м2, що відповідає вимогам.

Майстерні мають оснащення відповідно до вимог державних стандартів: робоче місце майстра виробничого навчання та робочі місця для учнів, 20 електромонтажних кабін, 20 електромонтажних столів, 20 слюсарних столів. Майстерні повністю укомплектовані комплектами інструментів для індивідуального користування (20 комплектів). Електролабораторія оснащена 15 лабораторними столами, необхідними матеріалами та інструментами. Оснащення майстерень і лабораторії відповідно до вимог ДСПТО становить 90 %.

У зв’язку з невеликою кількістю годин з предмету кабінет «Креслення» суміщений з кабінетом «Матеріалознавства». Враховуючи спорідненість професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та «Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій» вказані навчальні кабінети і майстерні використовуються для підготовки робітничих кадрів з обох професій.

Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з професії «Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів; електрозварник ручного зварювання» в ліцеї робочими навчальними планами передбачено 7 кабінетів з професійно – теоретичної та загальнотехнічної підготовки, 7 кабінетів загальноосвітньої підготовки, 3 майстерні, 1 лабораторія. Фактично професійно – теоретична та загальнопрофесійна підготовка проводиться у 8 кабінетах, що становить 100 % від необхідної кількості, загальноосвітня підготовка проводиться у 7 кабінетах, що становить 100 % від необхідної кількості. Для професійно – практичної підготовки створено 4 майстерні і 1 лабораторію, що становить 100 % від необхідної кількості.

Кабінети з професійно-теоретичної підготовки укомплектовані робочими місцями учнів і викладача, в середньому площа кабінету складає 68 – 72 м2, площа на 1 учня – 1,8 – 2,4 м2, що відповідає вимогам. Кабінети оснащені сучасними наочними засобами навчання, стендами. Оснащення кабінетів щодо навчальної програми складає 80 %. Майстерні розраховані на 20 робочих місць кожна, загальна площа майстерень 160 м2, площа на одного учня – 8 м2, що відповідає вимогам.

Майстерні мають оснащення відповідно до вимог державних стандартів: робоче місце майстра виробничого навчання та робочі місця для учнів (20 слюсарних столів). Майстерні повністю укомплектовані комплектами інструментів для індивідуального користування (20 комплектів), оснащені необхідними верстатами, обладнанням, інструментами, механізмами, деталями. Електролабораторія оснащена 15 лабораторними столами, необхідними матеріалами та інструментами. Оснащення майстерень і лабораторії відповідно до вимог ДСПТО становить 90 %.

Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з професії «Лаборант хімічного аналізу» в ліцеї робочими навчальними планами передбачено 7 кабінетів з професійно – теоретичної та загальнотехнічної підготовки, 7 кабінетів загальноосвітньої підготовки, 2 лабораторії. Фактично професійно – теоретична та загальнопрофесійна підготовка проводиться у 6 кабінетах, що становить 86 % від необхідної кількості, загальноосвітня підготовка проводиться у 7 кабінетах, що становить 100 % від необхідної кількості. Для професійно – практичної підготовки створено 2 лабораторії, що становить 100 % від необхідної кількості.

Кабінети з професійно-теоретичної підготовки укомплектовані робочими місцями учнів і викладача, в середньому площа кабінету складає 68 – 72 м2, площа на 1 учня – 1,8 – 2,4 м2, що відповідає вимогам. Кабінети оснащені сучасними наочними засобами навчання, стендами. Оснащення кабінетів щодо навчальної програми складає 82 %. Лабораторії розраховані на 15 робочих місць кожна, загальна площа лабораторій 102 м2, площа на одного учня – 6,8 м2, що відповідає вимогам.

Лабораторії мають оснащення відповідно до вимог державних стандартів: робоче місце майстра виробничого навчання та робочі місця для учнів. Лабораторія хімічного аналізу повністю укомплектована комплектами інструментів для індивідуального користування (15 комплектів), оснащені необхідним обладнанням, інструментами, хімічними реактивами. Електролабораторія оснащена 15 лабораторними столами, необхідними матеріалами та інструментами. Оснащення майстерень і лабораторії відповідно до вимог ДСПТО становить 90 %.

Для повного виконання навчальних програм відсутній навчальний кабінет «Загальної хімічної технології». У зв’язку з тим, що група лаборантів хімічного аналізу набирається один раз на три роки, кількість годин відведених на спецдисципліни є невеликою. Тому створено єдиний кабінет спецдисциплін з вказаної професії. Методичне забезпечення кабінету в основному розроблене для предметів «Хімічний аналіз», «Загальна хімічна технологія», і значно в меншому обсязі – для предмету «Обладнання хімічної лабораторії».

Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з професії «Муляр; електрозварник ручного зварювання» в ліцеї робочими навчальними планами передбачено 9 кабінетів з професійно – теоретичної та загальнотехнічної підготовки, 7 кабінетів загальноосвітньої підготовки, 3 майстерні, 1 лабораторія. Фактично професійно – теоретична та загальнопрофесійна підготовка проводиться у 8 кабінетах, що становить 89 % від необхідної кількості, загальноосвітня підготовка проводиться у 7 кабінетах, що становить 100 % від необхідної кількості. Для професійно – практичної підготовки створено 4 майстерні і 1 лабораторію, що становить 100 % від необхідної кількості.

Кабінети з професійно-теоретичної підготовки укомплектовані робочими місцями учнів і викладача, в середньому площа кабінету складає 68 – 72 м2, площа на 1 учня – 1,8 – 2,4 м2, що відповідає вимогам. Кабінети оснащені сучасними наочними засобами навчання, стендами. Оснащення кабінетів щодо навчальної програми складає 80 %. Майстерні розраховані на 15 робочих місць кожна, загальна площа майстерень 106 м2, площа на одного учня – 7 м2, що відповідає вимогам.

Майстерні мають оснащення відповідно до вимог державних стандартів: робоче місце майстра виробничого навчання та робочі місця для учнів (15одиниць). Майстерні повністю укомплектовані комплектами інструментів для індивідуального користування (15 комплектів), забезпечені необхідними матеріалами, обладнанням, інструментами. Електролабораторія оснащена 15 лабораторними столами, необхідними матеріалами та інструментами. Оснащення майстерень і лабораторії відповідно до вимог ДСПТО становить 90 %.

У кабінеті «Електротехніки» не в повному обсязі розроблені інструктивно – технологічні картки для проведення лабораторних робіт з професії «Електрозварник ручного зварювання». Викладання спецдисциплін за професією «Муляр» проводиться в одному кабінеті. Електролабораторія використовується для підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій.

Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з професії «Кухар» в ліцеї робочими навчальними планами передбачено 6 кабінетів з професійно – теоретичної та загальнотехнічної підготовки, 7 кабінетів загальноосвітньої підготовки, 1 лабораторію. Фактично професійно – теоретична та загальнопрофесійна підготовка проводиться у 5 кабінетах, що становить 83 % від необхідної кількості, загальноосвітня підготовка проводиться у 7 кабінетах, що становить 100 % від необхідної кількості. Для професійно – практичної підготовки створено 1 лабораторії, що становить 100 % від необхідної кількості.

Кабінети з професійно-теоретичної підготовки укомплектовані робочими місцями учнів і викладача, в середньому площа кабінету складає 68 – 72 м2, площа на 1 учня – 1,8 – 2,4 м2, що відповідає вимогам. Кабінети оснащені сучасними наочними засобами навчання, стендами. Оснащення кабінетів щодо навчальної програми складає 80 %. Лабораторія розрахована на 15 робочих місць кожна, загальна площа лабораторій 90 м2, площа на одного учня – 6 м2, що відповідає вимогам.

Кухня – лабораторія має оснащення відповідно до вимог державних стандартів: робоче місце майстра виробничого навчання та робочі місця для учнів. Лабораторія повністю укомплектована комплектами посуду та столових приладів для індивідуального користування (15 комплектів), оснащена необхідним обладнанням, електроплитами, духовими шафами. Оснащення лабораторії відповідно до вимог ДСПТО становить 90 %.

Для повного виконання навчальних програм відсутній навчальний кабінет «Гігієни та санітарії виробництва». В ліцеї створено один кабінет спецдисциплін з вказаної професії.

Ліцей на 90 % оснащений необхідними верстатами, обладнанням, інструментами, механізмами, деталями. Навчальна техніка, верстати, обладнання знаходяться у задовільному стані, відповідають вимогам охорони праці та техніки безпеки. Але треба відмітити, що термін використання верстатів перевищує 20 років , а тому потребують заміни.

Кожного року інструменти, які використовуються в навчально-виробничому процесі, оновлюються на 80%. Забезпеченість учнів інструментами і обладнанням індивідуального користування складає 100%.

За останні п’ять років суттєве оновлення обладнання було проведено в електрозварювальній і електромонтажній майстернях. Лабораторія хімічного аналізу була створена у 2009 році відповідно до сучасних вимог виробництва.

Для кожної з професій завідуючими майстернями розроблені паспорти комплексно-методичного забезпечення професії, в яких чітко фіксується наявне обладнання, методичне забезпечення і перспективи їх оновлення на п’ять років.

Теоретичне навчання проходить у 20 кабінетах, які всі розташовані в одному навчальному корпусі. Для професійно-теоретичної та загально-технічної підготовки задіяно 13 кабінетів. Це дає змогу на 100% забезпечувати виконання навчальних планів і програм відповідно до державних стандартів і вимог. Слід відмітити, що через невелику кількість годин, відведених на вивчення матеріалознавства, охорони праці, електротехніки та інших, кабінети «Матеріалознавства та креслення», «Охорони праці», «Електротехніки» є спільними для всіх професій. Кабінети спеціальних дисциплін є для кожної професії.

Загально-технічна підготовка проходить в кабінетах «Інформаційних технологій», «Основ правових знань», «Основ галузевої економіки та підприємництва», «Правил дорожнього руху». Ці кабінети також використовуються для загальноосвітніх предметів інформатики, правознавства, економіки.

Загальноосвітня підготовка здійснюється в 7 кабінетах, а саме «Математики», «Фізики», «Хімії і біології», «Української мови і літератури», «Світової літератури», «Іноземної мови», «Допризовної підготовки».

Кожне навчальне приміщення має перелік обладнання. Щороку проводиться інвентаризація наявних засобів навчання, інструменту, обладнання, що підтверджується наявністю відповідних актів.

Ліцей має два комп’ютерних класи відповідно на 10 і 15 учнівських місць. Останній комп’ютерний клас було отримано у 2008 році. Всього в ліцеї функціонує 43 комп’ютери, 2 факси, 6 принтерів, 6 МФО, 1 ксерокс, 3 телевізори, 1 вебкамера. В основному, поповнення комп’ютерною технікою відбулися за останні три роки. В ліцеї створена комп’ютерна мережа підключена до Інтернету. Це дає змогу всім учням і педагогічним працівникам використовувати комп’ютери для поповнення інформації, використання у навчальному процесі електронних підручників, проведення Інтернет-уроків. Навантаження на один комп’ютер складає 12 учнів.

Уроки фізичної культури проходять в спортивному залі та на спортивних майданчиках. Обладнання спортивного залу і спортмайданчиків відповідає вимогам робочих навчальних планів і програм.

Ліцей має гуртожиток, в якому на період атестації проживає 50 учнів. Технічний та санітарний стан житлових кімнат відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Всі кімнати оснащені необхідним інвентарем та меблями. У гуртожитку обладнані душові кімнати, побутові кімнати, кімната прийому їжі, кімната відпочинку.

В ліцеї є типовий актовий зал, де проводяться загальноліцейні заходи.

Медичне обслуговування учнів проводиться працівником медичного пункту, який знаходиться у гуртожитку. Згідно плану роботи та графіку лікарями районної лікарні проводяться медичні огляди учнів, ведеться облік профілактичних щеплень. Під особливим контролем стан здоров’я учнів – сиріт, учнів, які проживають у гуртожитку. У гуртожитку обладнаний медичний ізолятор

^ Наявність колективного договору та дотримання його умов.

Діючий Колективний договір укладено на 2011-2-13 роки та схвалений загальними зборами трудового колективу ліцею.

Адміністрація спільно з профспілковим комітетом постійно контролює стан виконання Колективного договору. Суттєвих порушень щодо виконання положень Колективного договору немає.
  1   2Похожие:

Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconЗвіт про виконання умов контракту директора Чугуївського професійного аграрного ліцею волика олександра Миколайовича за період роботи з 01. 07. 2008 року по 01. 04. 2013 року
Міністерством освіти і науки України в особі Першого заступника Міністра освіти і науки України Гребельника Олександра Петровича...
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconВідгук методиста цпто №3 м. Харкова Реуцької Л. В. на доповідь викладача Зміївського професійного енергетичного ліцею Рижинко В. С
Цпто №3 м. Харкова Реуцької Л. В. на доповідь викладача Зміївського професійного енергетичного ліцею Рижинко В. С
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconБізнес – план розвитку зміївського професійного енергетичного ліцею на 2013 – 2015 роки
Пропозиція птнз на ринку нерозривно пов’язана з вивченням конкурентоспроможності наданих ним послуг
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconВідгук про доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи Зміївського професійного енергетичного ліцею Нестеренко А. А. на тему: «Правовий аспект виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі»
Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище»
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconТези до Інтернет-конференції на тему: «Інформаційно-методичний супровід підготовки кваліфікованих робітників птнз: практичний аспект»
Биков Едуард Євгенович, старший майстер Зміївського професійного енергетичного ліцею
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconВідгук на тези виступу викладача Зміївського професійного енергетичного ліцею Нікуліної І. П
«Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в птнз: основні підходи та сучасні...
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconСтаршого майстра Зміївського професійного енергетичного ліцею Бикова Е.Є. на тему «Інформаційно-методичний супровід підготовки кваліфікованих робітників птнз: практичний аспект»
Особливу увагу звертає на застосування інформаційних технологій таких як електронні підручники, лекції-презентації, тестові програми....
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconЗвіт директора Одноробівського професійного аграрного ліцею Дмитерчука Миколи Дмитровича за 2012-2013 навчальний рік
На протязі звітного періоду навчально-виховний процес організовано-виховний процес організовано згідно Законів України «Про освіту»,...
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconСекція директорів птнз відгук на доповідь директора Красноградського професійного ліцею Мирошниченко Н. В. «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) в управлінні навчально-виховним процесом»
Богодухівського професійного аграрного ліцею на матеріали обласної січневої науково методичної конференції
Звіт про виконання умов контракту директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Вороного Володимира Михайловича 2013 р iconСекція директорів птнз відгук на доповідь директора Красноградського професійного ліцею Мирошниченко Н. В. «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) в управлінні навчально-виховним процесом»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов