Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\

Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров'ю. Структура: І. Обгрунтування ІІ. Загальні положенняНазваниеКонцептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров'ю. Структура: І. Обгрунтування ІІ. Загальні положення
Дата конвертации01.01.2014
Размер97.12 Kb.
ТипКонцепція
скачать >>>

«Затверджую»

Директор Чугуївського професійного

аграрного ліцею_____О.М.Волик

«___»_________2013 р


Концептуальна модель

Чугуївського професійного аграрного ліцею -

Школи сприяння здоров'ю.


Структура:

І. Обгрунтування

ІІ. Загальні положення.

 1. Мета.

 2. Завдання.

 3. Принципи концепції.

 4. Особливості концепції.

 5. Пріоритетні напрямки роботи.

ІІІ. Основні заходи.

 1. Адміністративно-управлінська діяльність.

 2. Діяльність педагогічного колективу.

 3. Суб'єкти діяльності Школи сприяння здоров'ю:

IV. Фінансування.

V. Очікуваний результат.


І. Обґрунтування

Сучасний етап розвитку нашого суспільства вимагає від кожного з нас максимального напруження творчих зусиль, концентрації фізичного та інтелектуального потенціалу для досягнення основної життєвої мети. Головна цінність суспільства — життя і здоров'я людини. Здоров'я - це те, без чого людина не може бути щасливою. Здоров'я людини - це не просто відсутність хвороб. Здоровою можна вважати людину, у якої є всі складові здоров'я: фізіологічне, психологічне, духовне.

Концепція програми спрямована на реалізацію основни положень:

 • Конституції України,

 • Закону України “Про загальну середню освіту,”

 • Закону України “Про освіту,”

 • Національної доктрини розвитку освіти,

 • Указом Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту молоді та формування здорового способу життя громадян” від 27.04.1999 № 456 ,

 • Указом Президента України “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”, затвердженого 15.03.2002 № 258/2002, які надають можливість організовувати та проводити роботу щодо зміцнення та збереження здоров`я дітей, профілактики шкідливих звичок та формування в учнів здорового способу життя.

ІІ. Загальні положення

 1. Мета:

Підвищення рівня фізичного, духовного здоров'я, психологічного та соціального благополуччя дітей і молоді шляхом пріоритетності здорового способу життя, як основного чинника відновлення здоров'я, його збереження та зміцнення.


 1. Завдання:

 • Створення у навчальному закладі системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

 • Використання знань навчальних предметів та практичних навичок із метою формування ціннісних орієнтацій дітей і молоді на здоровий спосіб життя;

 • Побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він не тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості.

 • Скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спрямувати їх на збереження та розвиток здоров'я учнів.

 • Формувати та розвивати культуру здоров'я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.

 • Визначення і впровадження практику роботи сучасних інноваційних методик діагностики, моніторингу і корекції стану здоров'я дітей і молоді;

 • Впровадження у навчально — виховний процес особистісно - зорієнтованої методики формування в учнів навичок здорового способу життя, вміння приймати оптимальні рішення щодо збереження і зміцнення власного здоров'я у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • Удосконалення форм і методів формування основ здорового способу життя;

 • Формування в учнів негативного ставлення до шкідливих звичок;

 • Забезпечення якісної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів, здатних формувати в дітей позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя;

 • Визначити пріоритетом формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у роботі з батьками і громадськістю;

 • Створення науково - інформаційного простору з питань збереження і зміцнення здоров'я дітей.


^ 3.Принципи концепції:

 • Принцип гуманізму, що визначає цінності людини, як особливості, повагу її прагнень до саморозвитку і самооздоровлення;

 • Принцип „не зашкодь", що підкреслює важливість збереження здоров'я людини, ведення здорового способу життя;

 • Принцип науковості і доступності змісту, взаємозв'язок науки про здоров'я з багатим народним досвідом;

 • Принцип системності у розгляді проблем людини та її здоров'я природних та соціальних умов формування* збереження і зміцнення здоров'я всіх і кожного;

 • Принцип відкритості передбачає систематичне поповнення, оновлення, вдосконалення знань про здоровий спосіб життя;

 • Принцип превентивності - означає, що виховні впливи держави на основі врахування інтересів особистості та суспільства спрямовуються на профілактику негативних проявів поведінки дітей та молоді, на допомогу та їх

 • Виховання у молоді неприйняття негативних впливів соціального оточення.

За таких умов забезпечуватиметься система заходів правового, психолого — педагогічного, соціально - медичного, інформаційно - освітнього характеру, спрямованих на формування позитивних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин, різних проявів негативної поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків.


^ 4. Особливості концепції

Концептуальна модель «Школа сприяння здоров'ю» ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників. Вона не потребує залучення додаткових коштів для своєї реалізації та може впроваджуватися паралельно з іншою діяльністю ліцею. Мікроклімат у ліцеї, навчальних групах створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, вихователь, батьки, медпрацівник, учні тощо. Однією з головних особливостей концепції є її доступність. Упровадження не потребує особливого навчання працівників навчального закладу. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості учня та чітко виконувати свої обов'язки. Реалізація не виключає реалізацію інших концепцій. Позитивний момент - можливість доповнення її різними виховними заходами.


^ 5.Приоритетні напрямки роботи.

Реалізація основних завдань і принципів Школи сприяння здоров'ю здійснюються у ряді приоритетних напрямків:

1. Навчально - пізнавальний „Мудрим ніхто не народився, а навчився".

2. Моральний „Стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе”

3. Естетичний „Як музика іскриста, то й душа чиста".

4. Екологічний „Про всю землю піклуйся".

5. Військово - патріотичний „За рідний край і життя віддай"

6. Фізично - оздоровчий „В здоровому тілі — здоровий дух".

7. Правовий „Знай та поважай закон", «Твої права».

8. Психологічний. Робота за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному»серед молоді України щодо здорового способу життя»


ІІІ. Основні заходи.

^ 1.Адміністративно-управлінська діяльність.

  • Запроваджувати дні діагностики, регулювання, корекції

  • Забезпечити утримання спортивних приміщень, інвентарю в робочому стані та його поновлення.

  • Забезпечити охорону навчального закладу, попереджувати розповсюдження наркотичних, алкогольних і нікотинових препаратів серед учнів ліцею.

  • Укласти угоди про спільну діяльність із закладами спортивно-оздоровчого спрямування.

  • Забезпечити оптимальний санітарно-гігієнічний режим діяльності ліцею, контролювати дотримання відповідних вимог.

  • Здійснювати харчування учнів . Забезпечити контроль якості продуктів та технології приготування їжі.

  • Забезпечити складання розкладу навчальних занять, ураховуючи вимоги СЕС, уникаючи перевантаження учнів, протягом навчального дня та тижня.

  • Створити оргкомітет із впровадження програми «Школа сприяння здоров'ю».

  • Проводити семінари, тренінги, лекції для педагогічних працівників з питань особистісно - зорієнтованої діяльності, формування здоров'язберігаючого середовища.

  • Організовувати контроль дотримання вимог техніки безпеки, основ безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог.

  • Розробити план виховних заходів. Організувати діяльність класних керівників на реалізацію програми.

  • Оцінювати результати, щорічно підбиваючи підсумки роботи, за необхідності вносити відповідні корективи.


^ 2 Діяльність педагогічного колективу.

Колектив ліцею прагне забезпечити оптимальну реалізацію визначення здоров'я, як сукупність можливостей організму, впливу соціальних факторів, сім'ї, системи навчання та виховання. Виходячи з мети Школи сприяння здоров'ю треба враховувати, що найбільш успішним і мінімально травматичним для психіки та фізичного розвитку учня є навчання, яке координується з віковими фізіологічними і психологічними можливостями, її психосоматичної особливості, зорієнтоване на розвиток здібностей дитини.

Педагогічний колектив ліцею повинні:

  • Проводити анкетування учнів Школи з метою вивчення фізкультурно-спортивних інтересів.

  • Забезпечити якісне проведення уроків фізичної культури згідно з вимогами програм, організувати заняття спортивних секцій у позаурочний час.

  • Проводити заходи з питань безпеки життєдіяльності. Забезпечити виконання програм з ОБЖД.

  • Здійснювати психологічний супровід дітей із групи ризику, учнів із девіантною поведінкою, дітей-інвалідів, дітей із соціально - дезадаптованих сімей. Залучати їх до занять у гуртках, участі у профілактичних заходах.

  • Координувати роботу учнівського самоврядування, санітарно -оздоровчої та спортивної комісії.

  • Упроваджувати у практику роботи технології попередження втомлюваності дитини, уникати перевантаження учнів під час занять і досягти оптимального обсягу домашніх завдань.

  • Проводити рухливі ігри в позаурочний час і на перервах, фізкультхвилинки під час занять.

  • Створювати тематичні підбірки літератури в певні періоди навчального року (збирання грибів, поведінка біля водойм, на льоду, інфекційні захворювання, використання піротехнічних засобів тощо).

  • Запровадити та зробити традиційним День здоров'я, місячник безпеки життєдіяльності, День ЦО, тижнів спорту у рамках якого проводити рухливі ігри, масові змагання, профілактичні заходи тощо.

  • Попереджувати виникнення проблем розвитку дитини, допомога у вирішенні актуальних завдань розвитку, навчання, соціалізації, порушення емоційно-вольової сфери, проблеми взаємовідносин у колективі.

  • Створення культурологічного середовища (мережа гуртків, система самоврядування, соціальне виховання), оздоровлення емоційного простору ліцею, організація інтер'єру ліцею в цілому та навчальних приміщень.

  • Організовувати та проводити зустрічі з батьками; тренінги з питань збереження здоров'я, профілактики шкідливих звичок; альтернативні позакласні заходи.

  • Консультувати та надати методичну допомогу викладачам, класним керівникам, майстрам виробничого навчання, батькам із питань здорового способу життя та профілактики правопорушень.

  • Створювати умови для альтернативних видів дозвілля, проводити індивідуальну роботу з дітьми, які потребують особливої уваги; створювати умови для діяльності учнівського самоврядування, організовувати позаурочну виховну діяльність.

  • Сприяти виробленню в учнів норм позитивної поведінки, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

  • Удосконалювати роботу учнівської агітбригади «Ми за здоровий спосіб життя» для проведення профілактично-оздоровчих заходів

  • Забезпечити випуск стіннівок для висвітлення питань збереження здоров'я та профілактики шкідливих звичок.

^ 3. Суб'єкти діяльності Школи сприяння здоров'ю:

Учні ліцею;

Педагогічний колектив ліцею;

Батьки;

Психологічна служба ліцею;

Медичні працівники центральної районної лікарні;

Громадські діячі (депутати районної та селищної ради);

Громадські організації;

Працівники служб у справах неповнолітніх;

Кримінальна міліція районного відділу внутрішніх справ;

Працівники ДАІ та пожежної частини.

^ IV. Фінансування.

Фінансування програми здійснюється з державного бюджету й інших джерел, використання яких не заборонено чинним законодавством. Ряд заходів програми здійснюється на громадських засадах.

^ V. Очікуваний результат.

 • Підвищення рівня знань, інформованості учнів, вчителів, батьків про здоров'я людини, та здоровий спосіб життя.

 • Сформованість стійких мотивацій на збереження та зміцнення здоров'я, реалізація і практичне використання навичок здорового способу життя.

 • Поступове покращення стану здоров'я всіх учасників навчально - виховного процесу.

 • Дотримання учасниками навчально — виховного процесу принципів здоров'я формуючого та здоров'язберігаючої поведінки.

 • Створення комфортних умов перебування дитини в ліцеї, раціональна організація навчальної діяльності, її цілісна перебудова відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм, що забезпечить збереження й укріплення здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

 • Перетворення навчально-виховного процесу у спільну діяльність усіх його учасників і громадськості, спрямовану на досягнення стану повного фізичного, духовного та соціального благополуччя особистості.

 • Підготовка учнів до самостійного життя, формування адекватних механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.

 • Об'єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров'я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.Похожие:

Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Відгук бібліотекаря Чугуївського професійного аграрного ліцею Петренко С. Г
Відгук бібліотекаря Чугуївського професійного аграрного ліцею Петренко С. Г. на матеріали науково-методичної конференції для бібліотекарів...
Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Звіт про виконання умов контракту директора Чугуївського професійного аграрного ліцею волика олександра Миколайовича за період роботи з 01. 07. 2008 року по 01. 04. 2013 року
Міністерством освіти і науки України в особі Першого заступника Міністра освіти і науки України Гребельника Олександра Петровича...
Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Бібліотекаря Барвінківського професійного аграрного ліцею Ярмак М.І. на доповідь бібліотекаря Панютинського професійного аграрного ліцею Ярмак М.І
Бібліотекаря Барвінківського професійного аграрного ліцею Ярмак М.І. на доповідь бібліотекаря Панютинського професійного аграрного...
Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Відгук бібліотекаря Лозівського професійного ліцею Тинчерової Л. П. на доповідь бібліотекаря Панютинського професійного аграрного ліцею Власенко С.
Панютинського професійного аграрного ліцею Власенко С. В. на науково-методичній конференції для бібліотекарів птнз на тему: «Роль...
Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Відгук викладача Горбань Г.І. щодо матеріалів січневої Інтернет-конференції 2012 р. Викладач Чугуївського аграрного ліцею Ярмолюк М.І. у своєї роботі «Використання інформаційно-комунікативних технологій»
Викладач Чугуївського аграрного ліцею Ярмолюк М.І. у своєї роботі «Використання інформаційно-комунікативних технологій» підняв питання...
Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Структура Харківського професійного будівельного ліцею І. Структура управління Харківського професійного будівельного ліцею
Формування контингенту учнів Харківського професійного будівельного ліцею І ступінь
Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Міністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Інформація про кількість учнів, які зареєструвались для проходження зно-2013 Чугуївського професійного аграрного ліцею Кількість випускників, які навчаються на базі

Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Паспорт куп'янського професійного аграрного ліцею
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 11
Концептуальна модель Чугуївського професійного аграрного ліцею Школи сприяння здоров\Секція директорів птнз відгук на доповідь директора Красноградського професійного ліцею Мирошниченко Н. В. «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) в управлінні навчально-виховним процесом»
Богодухівського професійного аграрного ліцею на матеріали обласної січневої науково методичної конференції
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов