План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік icon

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рікНазваниеПлан роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік
страница4/10
Дата конвертации20.12.2013
Размер2.23 Mb.
ТипПлан
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10РОЗДІЛ 8

^ Методична робота


Задачі методичного кабінету:


  1. Надання можливості допомоги викладачам, майстрам в/н з питань організації навчально-виховного процесу, вибору і використання форм, методів навчання і виховання.

  2. Вивчення, узагальнення, пропаганда і розповсюдження педагогічного досвіду.

  3. Надання допомоги керівництву ліцею в координації діяльності ліцею.

  4. Накопичення і систематизація матеріалів з питань організації навчально-виховної роботи.


Мета, над якою працює педколектив: “Розвиток життєвих та професійних компетентностей особистості та підготовка учнів до успіху в умовах сучасного ПТНЗ”


п/п

Заходи

Строк проведення

Відповідальний

І. Обладнання і оснащення кабінету

1.
^

Оформити плануючу документацію


До 15.09.13

Баранік М.І.

2.

Оформити картотеку методичних комісій

вересень, 2013


Баранік М.І.

3.

Обновити картотеку передового педагогічного досвіду та картотеку методичної літератури

вересень, 2013


Баранік М.І.

4.

Поповнювати картотеку статей педагогічної преси на педагогічні теми, керівних і нормативних документів про освіту.

Постійно


Баранік М.І.

Коваль В.В.

4.

Створити банк даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації
^

Протягом року


Баранік М.І..

5.

Забезпечити методкабінет сучасними технічними та наочними посібниками, комп’ютерною технікою
^

Протягом року


Адміністрація

ліцею

8.

Стежити за змінністю інформації на постійних та динамічних стендах: «Методичний куточок», «Моніторинг навчально-методичної роботи педагогів ліцею», «Інформаційний куточок».

Постійно


Баранік М.І.
^

ІІ. Навчально-методична робота


1.

Вивчення змісту планів і програм і обговорення заходів для їх виконання

До 1.09.13


Баранік М.І., голови методкомісій

2.

Затвердити склад методичних комісій ліцею

До 01.09.13


Баранік М.І.

3.

Надати допомогу по організації роботи методичних комісій

До 15.09.13


Баранік М.І.

4.

Перевірити відповідність методичних тем комісій і методичної теми ліцею

До 15.09.13


Баранік М.І.

5.

Скласти план “Єдиної методичної роботи ліцею”

вересень 2013р.

Баранік М.І.

6.

Допомагати педагогам ліцею у координації форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки викладачів і майстрів в/н

постійно

Баранік М.І.

7.

Приймати участь у засіданнях м/к з метою контролю і надання методичної допомоги у роботі комісій

постійно

Баранік М.І.

8.

Сприяти впровадженню досягнень, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

Протягом року.

Баранік М.І.

Голови м/к

9.

Впровадження передового досвіду кращих педагогів області

постійно

Баранік М.І.

10.

Вивчення наказів, положень з навчально-методичної роботи, обговорення заходів для їх реалізації

постійно

Баранік М.І.

Голови м/к

11.

Організувати проведення вхідного діагностування навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки за курс 9-ти річної школи

до 25.09.13 р.

Голови м/к

12.

Розробити заходи по ліквідації прогалин у знаннях учнів на засіданнях м/к

до 15.10.13 р.

Голови м/к

13.

Проводити контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, в кінці І семестру та навчального року провести директорські контрольні роботи з предметів профциклу

постійно

Голови м/к

14.

Організувати роботу школи молодого викладача і майстра в/н

до 01.10.13 р.

Баранік М.І.

15.

Надавати методичну допомогу викладачам і майстрам в/н при створенні комплексного методичного забезпечення предметів і професій

постійно

Баранік М.І.

16.

Сприяти діяльності творчих груп ліцею

Постійно

Адміністрація ліцею
Підтримувати бажання педагогів працювати індивідуально над підвищенням професійного рівня

Постійно

Баранік М.І.

17.

Продовжити роботу по впровадженню у навчальний процес нестандартних уроків

постійно

Баранік М.І.

18.

Провести відкриті уроки, предметні тижні, тижні професій згідно “Єди-ного плану методичної роботи ліцею”

постійно

Баранік М.І.

Голови м/к

19.

Проводити семінари-практикуми з питань педагогіки, психології, методики проведення уроків

1 раз в квартал

Баранік М.І. Голови м/к

20.

Організувати в ліцеї педагогічні читання на тему «Моніторинг у освіті»

січень

2014 р

Баранік М.І.

21.

Організувати проведення олімпіад з загальноосвітніх предметів.

Виставити на обласні олімпіади переможців

січень 2014 р.

лютий

2014 р.

Баранік М.І.

Голови м/к

22.

Провести конференції з обміну досвідом педагогічної роботи

січень, червень

2014 р.

Баранік М.І.

Голови м/к

23.

Організувати виставки:

  • композицій (до дня Вчителя);

  • методичних розробок;

  • дидактичних матеріалів;

  • кращих робіт учнів.

Жовтень

2014 р.

січень

2014 р.

червень

2014 р.

Баранік М.І.

Голови м/к

24.

Організувати звіти голів м/к з проведеної роботи над єдиною методичною метою роботи ліцею

червень

2014 р.

Баранік М.І.

Голови м/к

25.

Вчасно складати графіки контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання

Щосеместрово

Баранік М.І.

26.

Здійснювати анкетування педагогів ліцею

Вересень 2013

Червень 2014

Баранік М.І.

27.

Стежити за виконанням навчальних програм

Грудень 2013-Травень 2014

Баранік М.І.

28.

Постійно організовувати виставки навчальної літератури

Постійно

Баранік М.І.

29.

Надавати допомогу педагогам, які атестуються, щодо формування й удосконалення навичок самоосвітньої діяльності

Період атестації

Адміністрація ліцею

30.

Підтримувати видавничу діяльність педагогів ліцею

Постійно

Адміністрація ліцею

31.

Провести фестиваль педагогічної майстерності «Використання інноваційних технологій навчання» девіз: «Педагог – майстер на уроці. А урок- дзеркало загальної культури педагога, мірило його кругозору, ерудиції» (В.Сухомлінський)

Червень 2014р.

Члени педколективу

РОЗДІЛ 9

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка п/в

^ Підняти результативність навчання малодосвідчених майстрів виробничого навчання

1

Організувати запит у малодосвідчених майстрів виробничого навчання щодо вирішення проблемних питань стосовно психолого-педагогічної роботи з метою надання їм можливості виступити з доповіддю на засіданні школи малодосвідченого майстра виробничого навчання

Вересень

Старший майстер виробничого навчання, методист
Поширити повідомлення під час засідання школи малодосвідченого майстра виробничого навчання з прогресивних педагогічних технологій, новітніх технологій, нової техніки та компетентностей випускника

Систематично

Куратори навчальних відділень, педпрацівники
^ Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників

2

Підвищити кваліфікацію педагогічних працівників згідно з наказом та планами, графіками в:

Січень – березень

Листопад-грудень

Директор ліцею, педпрацівники
Директор ліцею, педпрацівники
Січень – березень

Листопад-грудень

Директор ліцею, педпрацівники
Директор ліцею, педпрацівники
^ Забезпечити стажування на виробництві майстрів виробничого навчання

та викладачів з професійної підготовки

3

Здійснювати стажування майстрів виробничого навчання на виробництві в:

2013 році три

2014 році чотири

Січень – березень

Листопад-грудень

Директор ліцею, педпрацівники
Здійснювати стажування на виробництві викладачів з професійно-теоретичної підготовки в:

2013 році два

2014 році три

4

Укласти угоду з УІПА на курсову підготовку і стажування педагогічних працівників ліцею2013 рік

Директор ліцею
5

Укласти угоду з ХОНМІБО на курсове підвищення кваліфікації викладачів загальноосвітньої підготовки

2013 рік

Директор ліцею
6

Скласти графік проходження педпрацівниками курсів підвищення кваліфікації та стажування на виробництві на 2013-2014 навчальний рік

Вересень 2013

Директор

7

Провести аналіз проходження стажування педагогічні працівники та курсів підвищення кваліфікації у 2013-2014 навчальному році

Квітень 2014

Директор

заступник директора з навчально-виробничої роботи

старший майстер
8

Проаналізувати плани індивідуальної роботи педпрацівників на 2013-2014 навчальний рік

До 15.10.2013

Методист

9

Надати методичну допомогу викладачам, майстрам виробничого навчання в розробці методичних розробок уроків, позакласних заходів, спираючись на науково-методичну тему педколективу

До червня 2014 року

Методист

голови методичних комісій,

викладачі ,

майстри виробничого навчання
10

У бібліотеці організувати постійно-діючу виставку методичних новинок, нових надходжень літератури

Щомісяця

Бібліотекар

методист

11

Скласти графік творчих звітів викладачів, майстрів виробничого навчання за семестр, навчальний рік

Грудень, червень

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

методист

12

Взяти під контроль участь педпрацівників у роботі методичних комісій, постійно діючого семінару «Інноваційні педагогічні технології», школи вдосконалення педагогічної майстерності передового досвіду, педагогічних читаннях та науково-практичних конференціях, проведенні відкритих уроків і позакласних заходів, взаємовідвідуванні уроків педпрацівників

Протягом року

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

старший майстер методист

голови методичних комісій

13

Організувати атестацію педагогічних працівників.

Для цього:

- Скласти план роботи;

- закріпити консультантів та відповідальних за тих хто атестується;

Жовтень 2013 Квітень 2014

Атестаційна комісія- надати методичні рекомендації або розробки, самоаналіз та творчий звіт;

- провести атестацію;

- оформити атестаційні листи


14

Удосконалювати роботу школи малодосвідченого педагогічного працівника

З вересня 2013

Старший майстер методист
15

Активізувати діяльність творчих груп педпрацівників з особистісно орієнтованої, проблемної та модульної технології навчання, формування мотивів навчальної діяльності учнів, а також інноваційної системи виховної роботи «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів»

Протягом навчального року

Педпрацівники

^ Алгоритм роботи атестаційної комісії на 2013-2014 навчальний рік


№ з/п

Зміст засідання атестаційної комісії

Дата проведення

Відповідальний

1

1. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Планування роботи атестаційної комісії на 2013-2014 навчальний рік.

3. Складання графіку засідань атестаційної комісії.

10.09.2013

Голова атестаційної комісії Вирвихвост В.В.

Секретар атестаційної комісії Баранік М.І.

2.

1.Уточнечнення списків педагогічних працівників, що атестуються в поточному році.

2. Розгляд заяв педагогічних працівників, щодо атестації в поточному році.

3. Ознайомлення педагогічних працівників, що атестуються з Положенням «Про атестацію педагогічних працівників»


02.10.2013

Секретар атестаційної комісії Баранік М.І.


Голова атестаційної комісії Вирвихвост В.В.

Секретар атестаційної комісії Баранік М.І.

3.

оРозгдял атестаційних матеріалів на педпрацівників, що атестуються з метою прийняття рішення про встановлення їм кваліфікаційної категорії

28.03.2014

Голова атестаційної комісії Вирвихвост В.В.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Похожие:

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи Чугуївського професійного аграрного ліцею на 2013-2014 навчальний рік
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти”, Державних стандартів професійно-технічної освіти, затверджених...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconО. А. Ліженін розклад дзвінків куп'янського професійного аграрного ліцею на 2013/2014 навчальний рік Понеділок 15 35 виховна година 1 урок

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан з виховної роботи ліцею «наукова зміна» на 2013 2014 навчальний рік
Організація загально шкільного обліку відвідування учнями ліцею, своєчасне вжиття заходів щодо запобігання необґрунтованим пропускам...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Куп’янського професійного аграрного ліцею на 2014 рік м. Куп’янськ Загальна частина
Правила прийому до Куп'янського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Одноробівського професійного аграрного ліцею на 2014 рік с. Одноробівка Загальна частина
Перший заступник Директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік
Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на 2014 2018 роки
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Куп’янського професійного аграрного ліцею на 2013 рік м. Куп’янськ 1
Правила прийому до Куп'янського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік
Відповідно до річного плану роботи ліцею у 2010-2011 н р ліцей працював над методичною темою «Модернізація навчально-матеріальної...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconРішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік
Авдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов