План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік icon

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рікНазваниеПлан роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік
страница8/10
Дата конвертации20.12.2013
Размер2.23 Mb.
ТипПлан
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

- роль класного керівника в організації творчих здібностей учнів


- виховання і формування соціально активної та відповідальної особистості

- робота по вихованню учнів відповідального ставлення до навчання, попередження правопорушень

- роль класного керівника та майстра виробничого навчання по стимулюванню духовного розвитку учнів та їх життєвої компетентності
^

- створення умов для формування життєво компетентної особистості, здатної реалізувати себе в сучасних умовах

- прищеплення учням культури поведінки та спілкування, навчання розв’язання конфліктів в колективі та суспільстві

^

- співпраця сім’ї ліцею – як один із шляхів розвитку життєвої компетентності особистості учня

- виховання національної свідомості, любові до землі, до рідної мови, до свого народу.

- виховання в учнів почуття дружби і товаришування

^

- виховання людяності, поваги до батьків, до старших, культури поведінкиОсновні напрямки роботи МК

класних керівників та майстрів виробничого навчання


Головною метою МК класних керівників та майстрів в/н є формування високоінтелектуальної свідомої особистості з громадською позицією, компетентною, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.


^ Методична проблема


Розвиток життєвої компетентності особистості учня та підготовка її до успіху в сучасних умовах.


Напрямки виховної роботи


 • розвиток громадянської та життєвої компетентності особистості учня

 • громадянське виховання

 • родинно-сімейне виховання

 • військово-патріотичне виховання

 • трудове виховання

 • моральне виховання

 • художньо-естетичне виховання

 • формування здорового способу життя

 • сприяння творчому розвитку особистості.


Основними формами виховної роботи є:


 • інформаційно – масові (дискусії, диспути, конференції)

 • діяльнісно – практичні (творчі групи, екскурсії, свята, огляди-конкурси, олімпіади)

 • діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування)

 • індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти)

 • наочні (виставки учнівської творчості, книжкові виставки)


Тематика засідань МК

класних керівників та майстрів в/н


Вересень

 1. Про підсумки виховної роботи за минулий рік та завдання на 2013-2014 н.р.(заступник директора з навчально-виховної роботи Корх Л..В.).

 2. Організація позаурочної роботи на 2013-2014 н.р. (заступник директора з навчально-виховної роботи Корх Л..В.).

 3. Затвердження плану роботи методкомісії на 2013-2014 н.р. (голова МК Соляник Т.М.)

 4. Громадське виховання підлітків як соціально-педагогічне проблема (соціальний педагог)

 5. Адаптація учнів в новому учнівському колективі (класний керівник групи № 13 Онищенко С.А.)

 6. Знайомлення з новинками методичної літератури (бібліотекар Коваль В.В.)


Листопад

 1. Виховання і формування активної відповідальної особистості (класний керівник групи.

 2. Створення умов для формування життєво активної , компетентної особистості учнів (класний керівник група № 33, Вирвихвост О.В.)

 3. Індивідуальна робота майстра виробничого навчання з батьками(майстер виробничого навчання група № 33, Мальцев Є.М.)

 4. Система профілактики правопорушень (майстер виробничого навчання н-група № 31, Онищенко А.О.)

 5. Обговорення відкритого виховного заходу (класні керівник, майстри виробничого навчання)

Лютий


 1. Валеологічне виховання учнів в ліцеї (класний керівник групи № 23, Вельможна О.П.)

 2. Формування здорового способу життя в учнів, як один з напрямків розвитку громадської компетентності (майстер виробничого навчання групи № 23 Рябоконь Р.В.)

 3. Індивідуально-виховна робота з учнями різних навчальних груп (практичний психолог Доценко Т.М.)

 4. Особиста культура педагога як основна умова ефективності навчально-виховного процесу (класний керівник групи № 24Даниленко С.В.)

 5. Обговорення позаліцейного заходу (класні керівники, майстри виробничого навчання)


Квітень


 1. Обговорення виховного заходу (класні керівники, майстри виробничого навчання)

 2. Підсумки роботи МК за 2013-2014 н.р.(голова МК Соляник Т.М.)

 3. Ознайомлення з планом роботи на 2014-2015 н.р. (голова МК Соляник Т.М.)

 4. Розгляд і утвердження методичних проблем тем доповідей, методичних розробок на 2014-2015 н.р.(голова МК Соляник Т.М.)“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Директор Шевченківського

професійного аграрного ліцею

______ Вирвихвост В.В.

^
Професійна карта

(план роботи) методиста Шевченківського

професійного аграрного ліцею

Бараніка М.І. на 2012-2013 н.р.
з/п
^

З а х о д и


Дата проведення

1. Соціально-психологічні заходи

1.

Створювати сприятливі умови для плідної праці і відпочинку викладачів, майстрів в/н.

постійно

2.

Дбати про зразковий стан кабінетів і майстерень.

постійно

3.

Провести індивідуальні бесіди з педагогами, вияснити, якої методичної допомоги вони потребують.

серпень, вересень 2012р.

4.

Провести діагностичне анкетування педагогів.

вересень 2012р. червень 2013р.

2. Організаційно-педагогічні заходи

1.

Організувати роботу методичних комісій.

до 10.09.2012р.

2.

Надати допомогу в організації роботи предметних гуртків.

до 15.09.2012р.

3.

Організувати взаємовідвідування уроків.

постійно

4.

Скласти єдиний план методичної роботи ліцею.

до 20.09.2012р.

5.

Підготовка проведення педрад.

згідно плану

6.

Дати практичні рекомендації головам методичних комісій Шило О.Ф., Онищенко О.М., Маліковій І.М., Соляник Т.М. по організації роботи методичних комісій

вересень 2012р.

7.

Надати практичну допомогу викладачам у

корекції навчальних планів і програм

вересень

2012р.

11.

Внести корективи до

плану роботи ліцею на рік.

жовтень 2012р.

12.

Дати практичні рекомендації зав. бібліотекою Коваль В.В. по підборці літератури для самоосвіти педагогів.

вересень 2012р.

13.

Надавати методичну допомогу молодим педагогам по творчій роботі над поурочно-тематичним плануванням, складанню планів уроку, підбору завдань для тематичних оцінювань.

постійно

14.

Участь у проведенні інструктивно-методичних нарад.

1 раз на місяць

3. Адміністративно-господарчі заходи.

1.

Скласти графіки:

 • проведення тематичних оцінювань;

 • проведення відкритих уроків, предметних тижнів.


до 1-го числа кожного місяця

2.

Оформити стенди навчальних досягнень учнів

Серпень 2012

січень 2013р.

3.

Здійснення заходів по оформленню і благоустрою кабінетів і майстерень.

постійно

4.

Оформити наочність у методкабінеті.

вересень 2012р.

4. Контроль за навчально-виховним процесом.

1.

Провести огляд готовності кабінетів і майстерень.

серпень 2012р.

2.

Перевірка наявності і стану плануючої документації.

1 раз на місяць

3.

Відвідування уроків і позаурочних заходів.

постійно

4.

Перевірка стану журналів т/н

п’ятниця

5.

Проведення вхідного діагностування навчальних досягнень учнів з математики, фізики, хімії, української мови на І курсі.

вересень 2012р.

6.

Проведення проміжного діагностування

навчальних досягнень учнів на ІІ курсі.

травень 2013р.

7.

Аналіз рівня знань учнів.

січень 2013р. червень 2013р.

8.

Результативність різнорівневого навчання.

червень 2013р.

9.

Стан роботи з обдарованною молоддю.

постійно«Затверджую»

Директор Шевченківського

професійного аграрного ліцею

_________ В.В Вирвихвост.
^
Р О З П О Д І Л

функцій в структурі інформаційної діяльності
Шевченківського професійного аграрного ліцею
на 2013-2014 навчальний рік


з/п

Функції

Відповідальний (посада)

1.

Загальне керівництво інформаційною діяльністю

Вирвихвост В.В.- директор

2.

Розподіл обов’язків по організації і проведенню інформаційної роботи

Вирвихвост В.В. - директор

3.

Планування, облік і звітність з інформаційної роботи

Баранік М.І. – методист, Коваль В.В. - бібліотекар

4.

Вивчення інформаційних потреб

Баранік М.І. – методист, Коваль В.В. – бібліотекар

Тесленко Т.М. – старший майстер в/н, заступник директора з НВР- Гаврилейченко В.М.

5.

Інформаційне обслуговування

Баранік М.І. – методист, Коваль В.В. - бібліотекар

6.

Організація і проведення заходів по науково-технічній пропаганді

Баранік М.І. – методист, заступник директора з НВР

7.

Взаємодія з органами інформації

Голови м/к

8.

Створення і організація фонду матеріалів про ППД

Баранік М.І. - методист

9.

Тематичні бібліографічні огляди

Коваль В.В. - бібліотекар

10.

Тематичні виставки

Голови м/к

11.

Організація виставок нових надходжень у бібліотеку

Баранік М.І. - методист

12.

Проведення днів інформації

Баранік М.І.- методист

13.

Підготовка каталогів, картотек

Коваль В.В. - бібліотекар

14.

Проведення анкетування, діагностування

Баранік М.І.– методист, голови м/к
«ЗАТВЕРДЖУЮ”


Директор Шевченківського

професійного аграрного ліцею

_________В.В. Вирвихвоста

29 червня 2013 року
П Л А Н

роботи школи молодого викладача на 2013-2014 навчальний рік
з/п
^

З а х о д и


Термін проведення

Відповідальний

1.

Складання плануючої документації

до 01.09.2013

Баранік М.І.

2.

Правила ведення і заповнення журналів теоретичного навчання. Дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів на уроках

вересень 2013

Баранік М.І.

3.

Розробка завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Індивідуалізація навчання.

жовтень 2013

Баранік М.І.

4.

Забезпечення міжпредметних, внутріпредметних зв’язків, професійної спрямованості навчання. Форми і методи розвитку творчих здібностей учнів.

листопад 2013

Голови метод комісій Шило О.Ф., Малікова І.М.

5.

Раціональні форми організації праці викладача.

Форми і методи перевірки знань учнів

грудень 2013

Гаврилейченко В.М.

Баранік М.І.

6.

Аналіз і самоаналіз уроку. Вимоги до оформлення методичних розробок

січень

2014

Малікова І.М.

Соляник Т.М.

7.

Стимулювання зацікавленості навчальним предметом.

Організація і проведення предметних тижнів

лютий

2014

Вельможна О.П.

Козир В.О.

8.

Нестандартні уроки.

Методика проведення узагальнюючого повторення

березень 2014

Козир В.О.

Даниленко С.В.

9.

Індивідуальна робота з учнями.

Форми і методи позаурочної роботи з учнями

квітень

2014

Тесленко Т.М.

Заступник директора з ВР

10.

Робота викладача над єдиною методичною проблемою.

Комплексне методичне забезпечення предмета

травень

2014

Баранік М.І.


Онищенко О.М.

11.

Оформлення звітної документації

червень 2014

Баранік М.І.

Голови м/к^

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Шевченківського


професійного аграрного ліцею

________ В.В. Вирвихвост

29 червня 2013 року

П Л А Н

роботи курсів з педагогічного і технічного мінімумів

на 2013-2014 навчальний рік
з/п
^

Т е м а т и к а


Кількість годин

Дата проведення

Відповідальний

1.

Типи уроків.

Методи навчання

2

вересень 2013р

Баранік М.І. - методист

2.

Аналіз і самоаналіз уроку

2

Жовтень 2013р

Баранік М.І.- методист

3.

Вимоги до оформлення методичних розробок тем, уроків

2

листопад 2013р.

Баранік М.І. - методист

4.

Інформаційні технології у навчальному процесі

2

Грудень

2013р

Онищенко С.А.

5.

Інноваційні технології у навчально-виховному процесі

2

Грудень

2013р.

Баранік М.І. - методист

6.Правила охорони праці і техніки безпеки у навчально-виховному процесі

2

січень

2013р

Шуняєва А.Ю.

7.

Правова освіта молоді

2

лютий

2014р

Вирвихвост О.В.

8.

Нетрадиційні методи навчання

2

Квітень

2013р.

Голови м/к

9.

Міжпредметні і внутріпредметні зв’язки

2

квітень

2014р.

Голови м/к

10.

Національно-патріотичне виховання учнівської молоді

2

травень

2014р.

заступник директора з ВР

11.

Екскурсії на виробництво

2

Червень

2014р.

Вирвихвост В.В. - директор

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Шевченківського

професійного аграрного ліцею

_____ В.В. Вирвихвост

29 червня 2013 року

ПРОГРАМА

школи молодого викладача на 2013-2014 навчальний рік


Заняття 1.

Складання плануючої документації.

Роль і значення плануючої документації в організації праці викладача. Структура сучасного уроку. Складання поурочно-тематичних планів, планів уроку, плану роботи кабінета, гуртка. Структурування навчального матеріалу.


Заняття 2

 1. Правила ведення і заповнення журналів теоретичного навчання.

Важливість точного дотримання і виконання правил ведення і заповнення журналів теоретичного навчання як основного фінансового документа. Заповнення журналу згідно розкладу уроків і змін у розкладі.

 1. Дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів на уроках.

Єдині педагогічні вимоги до учнів на уроках, вимоги щодо ведення конспектів, зошитів. Кожен учень – це особистість, викладач – взірець.


Заняття 3

1. Розробка завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Вивчення методичної літератури. Види тематичних атестацій, підготовка тематичних завдань.

Індивідуалізація навчання.

Індивідуальний підхід до кожного учня; диференційоване опитування учнів, підготовка завдань з різним ступенем складності.


Заняття 4

1. Забезпечення міжпредметних, внутріпредметних зв’язків, професійної спрямованості навчання.

Аналіз змісту навчальних програм з метою виявлення міжпредметних зв’язків. Форми і методи встановлення міжпредметних зв’язків, зв’язок теоретичного і виробничого навчання.

2. Форми і методи розвитку творчих здібностей учнів.

Роль самостійної роботи учнів у розвитку їх творчих здібностей. Дослідницька і пошукова робота, позакласна робота.


Заняття 5

 1. Раціональні форми організації праці викладача.

Підготовка до кодного уроку, план уроку, конспект. Вміння обирати раціональну структуру і визначати композиційну побудову матеріалу, передбачати можливі труднощі.

 1. Форми і методи перевірки знань учнів.

Вивчення методичної літератури. Підготовка карток-завдань, карток-підказок. Переваги 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів.


Заняття 6

 1. Аналіз і самоаналіз уроку.

Організація досягнення дидактичної мети уроку. Використання методів навчання, що відповідають дидактичній меті уроку. Етапи реалізації мети уроку. Зразки аналізу уроків.

 1. Вимоги до оформлення методичних розробок.

Сучасні вимоги до оформлення методичних розробок, структура методичної розробки. Знайомство з кращими методичними розробками.


Заняття 7

 1. Стимулювання зацікавленості навчальним предметом.

Методи активного навчання, нестандартні уроки, робота гуртків, позаурочні заходи, робота з обдарованною молоддю.

 1. Організація і проведення предметних тижнів.

Мета проведення предметних тижнів. Обмін досвідом проведення предметних тижнів.

Заняття 8

 1. Нестандартні уроки.

Вивчення методичної літератури. Різноманітність нестандартних уроків. Обмін досвідом проведення нестандартних уроків.

 1. Методика проведення узагальнюючого повторення.

Традиційні і нетрадиційні форми повторення і запам’ятовування на уроці. Значення повторення.


Заняття 9

 1. Індивідуальна робота з учнями.

Задача індивідуального підходу – максимально використати можливості кожного учня, його індивідуальні особливості з метою найкращого засвоєння навчального матеріалу.

 1. Форми і методи позаурочної роботи з учнями.

Мета позаурочної роботи з учнями, її організація. Складання плану виховної роботи. Проведення позаурочних закладів.


Заняття 10

 1. Робота викладача над єдиною методичною проблемою.

Вибір методичної пргоблеми у світлі єдиної методичної мети роботи педколективу. Реалізація методичної мети.

 1. Комплексне методичне забезпечення предмета.

Комплексний підхід – кожна тема навчальної програми повинна бути оснащена необхідним, оптимальним мінімумом засобів для повного і якісного вивчення їх учнями. Це цілеспрямований і непреривний процес, вимагаючий постійного вдосконалення. Оформлення і ведення паспорта комплексного методичного забезпечення предмета.


Заняття 11

 1. Оформлення звітної документації.

Звіт успішності учнів по предмету; робота по КМЗ, робота в кабінеті, звітна відомість успішності групи, позакласна робота з учнями.


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Похожие:

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи Чугуївського професійного аграрного ліцею на 2013-2014 навчальний рік
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти”, Державних стандартів професійно-технічної освіти, затверджених...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconО. А. Ліженін розклад дзвінків куп'янського професійного аграрного ліцею на 2013/2014 навчальний рік Понеділок 15 35 виховна година 1 урок

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан з виховної роботи ліцею «наукова зміна» на 2013 2014 навчальний рік
Організація загально шкільного обліку відвідування учнями ліцею, своєчасне вжиття заходів щодо запобігання необґрунтованим пропускам...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Куп’янського професійного аграрного ліцею на 2014 рік м. Куп’янськ Загальна частина
Правила прийому до Куп'янського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Одноробівського професійного аграрного ліцею на 2014 рік с. Одноробівка Загальна частина
Перший заступник Директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік
Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на 2014 2018 роки
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Куп’янського професійного аграрного ліцею на 2013 рік м. Куп’янськ 1
Правила прийому до Куп'янського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік
Відповідно до річного плану роботи ліцею у 2010-2011 н р ліцей працював над методичною темою «Модернізація навчально-матеріальної...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconРішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік
Авдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов