План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік icon

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рікНазваниеПлан роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік
страница9/10
Дата конвертации20.12.2013
Размер2.23 Mb.
ТипПлан
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Директор Шевченківського

професійного аграрного ліцею


_____ В.В. Вирвихвост

27 червня 2013
П Л А Н

індивідуальної методичної допомоги педпрацівникам ліцею

на 2013-2014 навчальний рік

методиста Бараніка М.І.^

Вид допомоги


Дата проведення

Відмітка про виконанння

1.

Роз’яснювальна робота по діагностичному анкетуванню

вересень 2013р.

травень 2014р.
2.

Складання плануючої документації на навчальний рік

серпень-вересень 2013 р.
3.

Консультації. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

вівторок
4.

Складання планів уроку

протягом року
5.

Оформлення паспорту комплексного методичного забезпечення предметів

1 раз на тиждень
6.

Індивідуальна допомога по оформленню методичних розробок

за потреби
7.

Розробка завдань для тематичних атестацій

постійно
8.

Організація і проведення предметних тижнів

за місяць до проведення
9.

Розробка пакетів практичних завдань до державної підсумкової атестації

березень 2014р.
10.

Систематизація засобів навчання

жовтень 2013р.
11.

Консультації з підготовки доповідей, повідомлень на семінари, педчитання, конференції

згідно плану
12.

Оформлення аналітичних звітів результатів вхідного і проміжного діагностування на І і ІІ курсі

жовтень 2013р травень 2014р.
13.

Індивідуальна допомога по веденню журналів теоретичного навчання

протягом року
14.

Консультації з різних питань

щоденно


^ План роботи методиста

№ п/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Продовжувати активну роботу з малодосвідченими викладачами та майстрами виробничого навчання

Протягом року

Методист Баранік М.І.
2

Активізувати роботу творчих груп педагогічних працівників ліцею

Вересень

Методист Баранік М.І.
3

Впроваджувати нетрадиційні форми навчання та різні методи для активізації навчальної та пізнавальної діяльності учнів на уроках

Постійно

Методист Баранік М.І.
4

Організувати самоосвітню роботу педагогів

Постійно

Методист Баранік М.І.
5

Організувати педагогічні виставки „Матеріали передового педагогічного досвіду”

Квітень

Методист Баранік М.І.
6

Підвищувати рівень науково - методичної роботи, спираючись на кращі надбання педагогів

Постійно

Методист Баранік М.І.
7

Удосконалювати КМЗ кабінетів та лабораторій

Постійно

Методист Баранік М.І.
8

Інформувати педагогів про досягнення науки і техніки, передовий педагогічний досвід та новинки методичної літератури з предметів загальноосвітньої та професійної підготовки

За запитом

Методист Баранік М.І.
9

Календарно - тематичне планування.

Вивчення пояснювальних записок до програм.

Серпень


Методист Баранік М.І.
10

1. Управлінська діяльність. Підготувати проекти наказів про організацію та проведення атестації педагогічних кадрів.

2. Організаційне засідання. Затвердження плану роботи на навчальний рік.

3. Основні вимоги до поурочного планування.

4. Провести засідання творчих груп педагогічних працівників.

Вересень


Методист Баранік М.І.
11

1. Відвідування та обговорення уроків викладачів загальноосвітньої підготовки.

2. Інструктивно – методична нарада. Форми і методи опитування учнів на уроці.

3. Інструктивно – методична нарада. Нетрадиційні форми навчання.

Жовтень


Методист Баранік М.І.
12

1. Відвідування та обговорення уроків викладачів професійно теоретичної підготовки

2. Групова методична консультація. Типи і структура уроків.

3. Індивідуальна методична робота. Методи навчання.

Листопад


Методист Баранік М.І.
13

1. Про навчальні досягнення учнів з базових дисциплін за І семестр

2. Обмін досвідом. «Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці».

3. Про підготовку викладачів до використання інтерактивних технологій на уроках.

Грудень


Методист Баранік М.І.
14

1. Нетрадиційні уроки в ліцеї та їх аналіз.

2. Диференціація навчання.

3. Доповідь. «Про роботу з обдарованими дітьми»

Лютий


Методист Баранік М.І.
15

^ 1. Практичне заняття. Як досягти належної дисципліни на уроці (Розгляд конкретних ситуацій та шляхи їх вирішення).

2. Доповідь. «Впровадження сучасних інформаційних технологій як передумова розвитку розумової діяльності учнів на уроці».

Березень


Методист Баранік М.І.
16

1. Обговорення відкритого уроку з фізики. Методична мета уроку: застосування проблемного навчання при вивченні курсу фізики.

2. Групова консультація. «Як здійснювати самоаналіз уроку».

3. Консультація психолога. Психолого-педагогічна діагностика асоціальної поведінки учнів.

Квітень


Методист Баранік М.І.
17

1. Інструктивно-методична нарада. Про підготовку та проведення предметних тижнів та декад професій.

2. Звіти викладачів викладачів – предметників про підготовку до державної підсумкової атестації учнів.

3. ^ Управлінська діяльність. Аналіз професійної компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання.

Травень


Методист Баранік М.І.
18

1. Підсумки роботи методиста ліцею в поточному навчальному році. Декада методичної роботи

2. Психолого-педагогічний семінар „Культура викладача як передумова ефективності освітньо-виховного процесу”.

3. Про планування роботи на наступний

Червень


Методист Баранік М.І.


^ Науково-практичні семінари педагогічних працівників


ТЕМА: «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості учнів»

^ 26 жовтня 2013 року

1. Проектування розвитку обдарованої особистості та супровід обдарованості.

Практичний психолог Доценко Т.М.

2. Підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми.

Методист Баранік М.І.

3. Розвиток творчого потенціалу особистості в умовах сучасного змісту освіти.

Директор ліцею

4. Роль сім’ї та громадських організацій у виявленні та розвитку обдарованості.

Соціальний педагог Козирькова І.В..

5. Формування комунікативної компетентності обдарованої особистості.

Заступник директора з виховної роботи


ТЕМА: «Система проектування навчального процесу»

^ 28 грудня 2013 року

1. Проектування навчально-виховного процесу, як один із провідних чинників управління навчальним закладом, педагогічним колективом та розвитком гармонійної особистості учнів.

^ Директор ліцею

2. Управління навчально-виховним процесом засобами планування роботи з урахуванням моніторингу освітньої діяльності.

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

3. Створення виховної системи роботи навчального закладу у системі проектування всебічного розвитку особистості учнів.

^ Заступник директора з виховної роботи

4. Сучасні освітні концепції та технології навчально-виховної та дослідницької діяльності на виявлення та підтримку обдарованих учнів.

^ Старший майстер


ТЕМА: «Впровадження в навчально-виховний процес прогресивних педагогічних технологій»

29 лютого 2014 року

1. Модульна технологій навчання – запорука штучного реагування на запити сучасного ринку праці. Порівняльний аналіз застосування модульної технології навчання на відділенні трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва за останні три роки.

^ Викладач Шило О.Ф.

2. Інтерактивні технології навчання при вивченні предметів загальноосвітньої підготовки.

Викладасі: Козир В.О., Вельможна О.П.,

Соляник Т.М., Малікова І.М.

3. Впровадження проблемного навчання на уроках професійно-практичної підготовки. Плюси та мінуси. Порівняльний аналіз.

^ Майстри виробничого навчання:

Онищенко А.О., ,

Яковенко В.Є., Романчук О.О..

4. Методологічні підходи до проблеми інтерактивної педагогічної взаємодії та їх вплив на результативність навчання.

^ Заступник директора з НВР Гаврилейченко В.М.


ТЕМА: «Від компетентного педагога до компетентного учня»

25 квітня 2014 року

1. Підвищення професійної компетентності педагогів.

^ Директор ліцею

2. Формування у педагогічних працівників мотивації до запровадження компетентісного підходу у навчально-виховному процесі.

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

3. Впровадження компетентісного підходу у змісті освіти, як один із компонентів поліпшення її якості.

Старший майстер Тесленко Т.М.

4. Викладач у структурі міжособистісних стосунків.

Викладачі: Даниленко С.В., Шило О.Ф.

5. Формування лідерських якостей педагогів, як умова змін в освіті.

Методист Баранік М.І.


Педагогічні читання


^ ТЕМА: «Модернізація системи загальноосвітньої підготовки учнів ПТНЗ: традиції, досвід й завдання на майбутнє»

11 травня 2014 року

1. Новітні методи управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів на уроках природничо-математичних дисциплін.

Викладач української мови та літератури – Козир В.О.

2. Використання інноваційних технологій на уроках природничо-математичного циклу, як шлях до підвищення якості освіти.

Директор ліцею

3. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні предметів природничо-математичного дисциплін.

Викладач фізики – Вельможна О.П.

4. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів, як умова забезпечення якості освіти.

Викладач математики – Соляник Т.М.

5. Формування позитивної мотивації навчальної діяльності учнів, засобами урочної та позаурочної роботи.

Викладач історії - Малікова І.М.

6. Індивідуалізація процесу формування творчого мислення учнів ПТНЗ.

^ Викладач іноземної мови – Тихоненко А.В.

7. Самостійна діяльність учнів – важливий фактор розвивального навчання на уроках загальноосвітньої підготовки.

^ Методист – Баранік М.І.


Науково-практична конференція


ТЕМА: «Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах неперервної освіти»

27 червня 2014 року

1. Стратегії формування нового типу суб’єктів освітньої діяльності на компетентнісній основі.

Директор ліцею

2. Компетентісний підхід у формування полікультурної компетентності учнів.

Заступник директора з виховної роботи

3. Компетентісно орієнтоване навчання (виховання).

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

4. Формування інформаційної культури компетентного педагога.

Викладач фізики – Вельможна О.П.

5. Формування предметно-методичної компетентності викладача.


^ ПЛАН

проведення засідань педагогічної ради

Шевченківського професійного аграрного ліцею

на 2013-1014 навчальний рік


Дата

Зміст

Відповідальний

30.08

1. Про підсумки роботи ліцею у 2012-2013 навчальному році та пріорітетні завдання колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у 2013-2014 навчальному році

Директор (доповідь)

2. Про організований початок навчального року:

Погодження плану роботи Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2014 навчальний рік, затвердження режиму роботи ліцею, повторення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці в ліцеї.

Методист

Заступник з навчально-виробничої роботи

(інформація)

3. Ознайомлення педпрацівників з наказом «Про організацію навчально-виховної діяльності педколективу на 2013-2014 навчальний рік»

Заступник з навчально-виробничої роботи

(інформація)

4. Про організацію роботи гуртожитку в 2013-2014 навчальному році

Заступник з виховної роботи

(інформація)

08.11

Моніторинг навчально-виробничого процесу за вересень-жовтень

Директор (доповідь)

2. Про роботу педколективу над методичною темою ліцею (по профілям)

Методист

(доповідь)

3. Про стан виховної роботи в ліцеї (явка, правопорушення, гуртожиток, гуртки)

Заступник з виховної роботи

(доповідь)

25.12

1. Моніторинг навчально-виробничого процесу за І семестр

Директор (доповідь)

2. Роль майстра виробничого навчання у формуванні ключових компетентностей учнів.

Старший майстер (доповідь) Майстри в/н (співбесіди)

3. Про роботу учнівського самоврядування в І семестрі 2013-2014 навчального року

Заступник з виховної роботи

(звіт)

4. Про спортивно-масову роботу в І семестрі.

Керівник фізичного виховання (звіт)

28.03

1. Підвищення рівня якості знань учнів через компетентнісний підхід

Заступник з навчально-виробничої роботи

(доповідь)

2. Роль психологічної служби у формуванні ключових компетентностей учнів ПТНЗ

Психолог (доповідь)

3. Про учать учнів ліцею в ЗНО 2013р

Методист

(інформація)

30.05

1. Моніторинг навчально-виробничого процесу за рік

Директор (доповідь)

2. Організація навчально-виробничої практики учнів

Старший майстер (звіт)

3. Про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2013-2014 навчальному році

Інженер з охорони праці (доповідь)

4. Про підсумки роботи над методичною темою ліцею за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік

Методист

(доповідь)1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Похожие:

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи Чугуївського професійного аграрного ліцею на 2013-2014 навчальний рік
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти”, Державних стандартів професійно-технічної освіти, затверджених...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconО. А. Ліженін розклад дзвінків куп'янського професійного аграрного ліцею на 2013/2014 навчальний рік Понеділок 15 35 виховна година 1 урок

План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан з виховної роботи ліцею «наукова зміна» на 2013 2014 навчальний рік
Організація загально шкільного обліку відвідування учнями ліцею, своєчасне вжиття заходів щодо запобігання необґрунтованим пропускам...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Куп’янського професійного аграрного ліцею на 2014 рік м. Куп’янськ Загальна частина
Правила прийому до Куп'янського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Одноробівського професійного аграрного ліцею на 2014 рік с. Одноробівка Загальна частина
Перший заступник Директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік
Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на 2014 2018 роки
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Куп’янського професійного аграрного ліцею на 2013 рік м. Куп’янськ 1
Правила прийому до Куп'янського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconПлан методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік
Відповідно до річного плану роботи ліцею у 2010-2011 н р ліцей працював над методичною темою «Модернізація навчально-матеріальної...
План роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік iconРішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік
Авдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов