Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовленийНазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений
Дата конвертации05.06.2013
Размер93.54 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про державний земельний кадастр


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений відповідно до статті 204 Земельного кодексу України з метою встановлення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері державного земельного кадастру.

Ведення державного земельного кадастру ґрунтується на таких основних принципах: обов’язковості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про всі земельні ділянки та землі, розташовані в межах території адміністративно-територіальних одиниць;єдності методології ведення Державного земельного кадастру; об’єктивності, достовірності, актуальності та повноти відомостей і документів Державного земельного кадастру; внесення відомостей до Державного земельного кадастру виключно на підставі та в порядку, визначеному цим Законом; відкритості та доступності відомостей Державного земельного кадастру, законності їх одержання, поширення і зберігання; безперервності внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що змінюються; документування всіх відомостей Державного земельного кадастру.

Дані державного земельного кадастру є основою для ведення містобудівного кадастру населених пунктів, кадастрів інших природних ресурсів.


^ 2. Цілі і завдання прийняття акта


Метою ведення державного земельного кадастру є: гарантування прав власників і землекористувачів; регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійснення землеустрою; контролю за використанням та охороною земель; обліку цінності земель у складі природних ресурсів; інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих фізичних та юридичних осіб; встановлення обґрунтованих розмірів плати за землю.


^ 3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта


Проект Закону України “Про Державний земельний кадастр” складається з семи розділів і містить 40 статей.

Законопроектом пропонується врегулювати питання щодо ведення Державного земельного кадастру.

Пропонується змінити сутність та чітко визначити процедуру здійснення державної реєстрації земельної ділянки. Якщо на даний час державна реєстрація земельної ділянки проводиться під час кожної трансакції із земельною ділянкою, і включає процедуру видачі державних актів чи реєстрації договорів оренди, законопроектом вказана процедура фактично зведена лише до присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру при її формуванні. Законопроектом встановлюються підстави, процедура та строки здійснення державної реєстрації, визначений виключний перелік документації із землеустрою, на підставі якої така реєстрація може здійснюватись. На відміну від існуючої редакції Земельного кодексу України, законопроектом передбачено, що державна реєстрація сформованої («нової») земельної ділянки має здійснюватись до надання її у власність або користування органами державної влади та органами місцевого самоврядування. При цьому кадастровий номер земельної ділянки має в обов'язковому порядку зазначатись у рішенні про таке надання. Слід зазначити, що сьогодні у таких рішеннях в більшості випадків земельні ділянка не ідентифікована і із тексту рішень взагалі неможливо дізнатись про її місцезнаходження (часто вказуються лише розмір, район та населений пункт).

Законопроектом вперше визначений виключний перелік документації із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення даних до Державного земельного кадастру. Це обумовлено тим, що на даний час ані Земельний кодекс України, ані Закон України «Про землеустрій» однозначно ці питання не врегульовують і на практиці у різних регіонах це питання вирішується різним чином.

Крім того, сьогодні у процесі внесення відомостей про земельну ділянку приймає участь невиправдано велика кількість органів – районні та обласні структури Держкомзему, структурні підрозділи Центру державного земельного кадастру. Все це провокує значну кількість різноманітних зловживань. Для виправлення такої ситуації законопроект визначає, що аналіз поданої документації та внесення усіх відомостей про земельну ділянку вносяться виключно районними (міськими) територіальними органами центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів.

Вперше на законодавчому рівні пропонується визначити статус та порядок перевірки обмінного файлу, який відображає зміст документації, на підставі якої відомості вносяться до Державного земельного кадастру (обмінного файлу).

Встановлюється загальний строк внесення відомостей про землі та земельні ділянки до Державного земельного кадастру – чотирнадцять днів з дня подання необхідних документів. Слід зазначити, що сьогодні, у зв’язку з неврегульованістю цього питання на законодавчому рівні, вказана процедура може тривати роками.

Законопроект встановлює виключний перелік відомостей, основні вимоги щодо відкриття, ведення та закриття Поземельної книги – документу Державного земельного кадастру, який містить відомості про конкретну земельну ділянку. Згідно із законопроектом Поземельна книга містить: кадастровий номер, відомості про земельну ділянку (місцезнаходження земельної ділянки, цільове призначення, вид функціонального використання, площу, земельні угіддя, нормативну та експертну грошову оцінку), відомості про власників та користувачів земельної ділянки, інформацію про зареєстровані речові права щодо земельної ділянки, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки; дату державної реєстрації земельної ділянки; відомості про документацію із землеустрою, на підставі якої була здійснена державна реєстрація земельної ділянки та внесені зміни до відомостей про неї.

Законопроектом визначений виключний перелік осіб, які можуть ініціювати внесення змін до відомостей Поземельної книги. У переважній більшості випадків це власник земельної ділянки чи користувач земельної ділянки державної чи комунальної власності. Крім того, законопроектом враховано випадки, коли внесення змін до відомостей про земельну ділянку обумовлено проведенням робіт із землеустрою та оцінки земель, які проводяться у масштабах цілих адміністративно-територіальних одиниць (зміна меж населених пунктів, проведення нормативної грошової оцінки, визначення у землевпорядній документації меж обмежень у використанні масивів земельних ділянок, безпосередньо встановлених нормативно-правовими актами). У таких випадках законопроект передбачає внесення відомостей до Поземельної книги на підставі заяви органу державної влади та місцевого самоврядування, який здійснив затвердження відповідної документації.

Законопроектом передбачено запровадження принципово нового підходу до питання встановлення обмежень у використанні земельних ділянок. Так, на даний час всі без виключення обмеження (обтяження) у використанні земельних ділянок підлягають державній реєстрації, а отже є чинними з моменту такої реєстрації. Проте такий стан справ не враховує ситуацію, коли обмеження (обтяження) безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Складається абсурдна ситуація, коли, наприклад, певні норми закону прямої дії по суті вводяться в дію не Парламентом, а державним реєстратором. До того ж, з часу прийняття закону до моменту державної реєстрації обмежень може пройти значна кількість часу, іноді роки. За цей час недотримання незареєстрованих обмежень (наприклад, в межах охоронних зон, зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг) може спричинити виникнення аварій, нанесення значної шкоди довкіллю тощо. Тому нормами законопроекту пропонується виключити із Земельного кодексу України положення щодо обов'язковості здійснення державної реєстрації обмежень у використанні земельних ділянок, які безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Натомість пропонується встановити обов'язковість зазначення вказаних обмежень у документації із землеустрою, Поземельних книгах. Таким чином, вказані відомості будуть включені до Державного земельного кадастру, але будуть чинними з моменту прийняття відповідного нормативно-правового акту.

Законопроектом врегульований порядок обміну інформацією між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Зокрема, пропонується встановити, що інформація про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовану земельну ділянку разом з її кадастровим планом у електронному (цифровому) вигляді надходить до органу, який здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Останній, у свою чергу, надсилає до Державного земельного кадастру інформацію про те, що право на земельну ділянку зареєстровано за певною особою. В такому ж порядку здійснюється обмін інформацією, яка містить дані про частини земельних ділянок, на які поширюється право оренди, сервітуту. Отримана інформація може бути в подальшому використана при управлінні земельними ресурсами, здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, справлянні плати за землю тощо.

Законопроектом передбачається впровадження положення щодо відкритості даних Державного земельного кадастру. Практика багатьох країн свідчить, що для реалізації прав, інтересів фізичних та юридичних осіб, внесення інвестицій у економіку країни суттєве значення має прозорість інформації про земельні ділянки. Закритість такої інформації в нинішніх умовах є однією з основних причин корупції у земельній сфері. Тому законопроектом передбачена обов’язковість відображення відомостей державного земельного кадастру в мережі Інтернет з режимом відритого доступу за виключенням відомостей, вільне розповсюдження яких заборонене законом (це, перш за все, інформація про власників та користувачів земельних ділянок). На думку авторів законопроекту запровадження таких положень принесе значну користь суспільству і сприятиме формуванню позитивного іміджу України як інвестиційно-привабливої держави.

Крім положень, які безпосередньо визначають порядок ведення Державного земельного кадастру, законопроектом також передбачено внесення змін до низки законодавчих актів, що пов'язані з цим.

Так, законопроектом передбачено включення до Земельного кодексу України положень, які визначають основні вимоги щодо формування земельної ділянки як об'єкту цивільних прав. Необхідність прийняття вказаних положень обумовлюється тим, що на даний час законодавчими актами України не врегульоване питання, коли і у якому порядку певна територія може бути визначена земельною ділянкою і включена до цивільного обороту. Така ситуація призводить до того, що формування земельних ділянок у різних регіонах України відбувається у різному порядку, за різними документаціями із землеустрою (у тому числі тими, які не передбачені чинним законодавством). Трапляються також випадки визнання прав (у тому числі в судовому порядку) на території, межі яких не визначені в натурі (на місцевості) і не включені до Державного земельного кадастру.

Законопроектом також передбачена відміна з 2013 року державних актів на право власності на земельні ділянки. Їх існування принципово не узгоджується із системою державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, запровадженою новою редакцією Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оскільки існування двох документів, які посвічують право власності на земельну ділянку – державного акту та витягу про реєстрацію речового права, є недоцільним. Крім того, не можна ігнорувати той факт, що існуюча сьогодні процедура виготовлення та видачі державних актів обросла значними бюрократично-корупційними схемами і створює суттєві перешкоди у реалізації прав фізичних та юридичних осіб. Враховуючи це, пропонується включення до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» змін, які передбачають, що на підставі рішення про безоплатне надання земельної ділянки державний реєстратор має видати свідоцтво про право власності на неї. Запровадження цього положення дозволить узгодити порядок державної реєстрації прав на землю з порядком, що регулює питання державної реєстрації прав на інше нерухоме майно та суттєво спростить процедуру оформлення таких прав.

Законопроект розроблений за участю Держкомзему України.


^ 4. Стан нормативно-правової бази

у даній сфері правового регулювання


Нормативно-правове регулювання відносин, що виникають при формуванні та веденні державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного, Цивільного кодексів України, інших законів України та нормативно-правових актів, які видаються відповідно до них.

Законопроектом передбачено внесення змін до низки законодавчих актів задля уніфікації їх норм.


^ 5. Фінансово-економічне обґрунтування


Реалізація проекту не потребуватиме здійснення додаткових видатків з бюджетів.


6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування проекту Закону після його прийняття


Прийняття проекту Закону України «Про державний земельний кадастр» забезпечуватиме гарантування прав власників і землекористувачів, регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, організації раціонального використання та охорони земель, здійснення землеустрою, контролю за використанням та охороною земель; обліку цінності земель у складі природних ресурсів, інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих фізичних та юридичних осіб, встановлення обґрунтованих розмірів плати за землю та збільшення їх надходжень до бюджетів усіх рівнів.


Народні депутати України

В.Ф.Бевзенко

Р.В.Ткач

Р.В.Лук'янчук
Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconРозпорядження 28 серпня 2013 року Сколе №197 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
Відділу Держземагентсва у Сколівському районі №1763 від 23. 08. 2013р., керуючись ст. 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconРішення №85 «12» травня 2011 р м. Яворів Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із надходженням на розгляд Верховної Ради України...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „ Про державну допомогу сім’ям з дітьми Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект акта розроблено на виконання заходів щодо виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconПояснювальна записка до проекту Закону України "про засади державної регіональної політики" Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України «Про засади державної регіональної політики» розроблено на виконання підпункту 2 пункту 1 протоколу №32 засідання...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconЩо таке кадастр? Історія кадастрів нараховує 5-6 тис років
Земельний кадастр не можна навантажувати необмеженим переліком функцій, тому що
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconЗакон «Про Державний земельний кадастр»
Державне агентство земельних ресурсів України презентувало Національну кадастрову систему, над створенням якої фахівці працювали...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна» Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна»
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом Президента України від 12 березня 2012...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний земельний кадастр Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України» розроблено відповідно до статті 129 Кодексу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов