Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації icon

Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізаціїНазваниеРозпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації
Дата конвертации06.06.2013
Размер71.97 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 липня 2012 р. №  480-р

Київ

Про затвердження плану заходів на
період до 2014 року щодо реалізації
Концепції реформування системи
підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад


1. Затвердити план заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі — план заходів), що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, іншим суб’єктам, відповідальним за виконання плану заходів, подавати щороку до 15 лютого Національному агентству з питань державної служби інформацію про стан виконання плану заходів.

3. Національному агентству з питань державної служби подавати щороку до 15 березня Кабінетові Міністрів України узагальнені дані про виконання плану заходів.

                  ^ Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

Інд.19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. №  480-р

^ ПЛАН ЗАХОДІВ
на період до 2014 року щодо реалізації
Концепції реформування системи підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1. Удосконалити з урахуванням вимог законодавства про державну службу нормативно-правову базу з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Мін’юст.

2012—2014 роки.

2. Оновити програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад відповідно до пріоритетів державної політики щодо визначення перспектив розвитку людських ресурсів та основних напрямів Програми економічних реформ на 2010—2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” із залученням викладачів навчальних закладів, що належать до системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі — навчальні заклади системи підвищення кваліфікації) та провести їх випробування у таких закладах.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012—2013 роки.

3. Забезпечити впровадження новітніх інтерактивних методів навчання у процес підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012—2014 роки.

4. Передбачити включення до професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, до програм тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів модуля з питань електронного урядування з метою підготовки слухачів до роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012 рік.

5. Забезпечити організацію підвищення кваліфікації державних службовців за профілями компетентності посад із запровадженням дисциплін прикладного характеру, зокрема формування лідерства, мистецтво ведення переговорів, технології публічного виступу, взаємодія з громадськістю тощо.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2013 рік.

6. Розробити та здійснити заходи щодо упорядкування мережі навчальних закладів системи підвищення кваліфікації з урахуванням поліпшення їх освітньої і наукової діяльності, кадрового та методичного потенціалу.

Нацдержслужба, Мінрегіон, МОНмолодьспорт, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (за згодою).

2013—2014 роки.

7. Затвердити вимоги до змісту програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад та обсягу навчальних годин.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України.

2013 рік.

8. Створити веб-портал Нацдержслужби з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за дистанційною формою навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Нацдержслужба, Держінформнауки, Національна академія державного управління при Президентові України.

2014 рік.

9. Розробити порядок та забезпечити проведення державного моніторингу якості процесу підвищення кваліфікації навчальними закладами системи підвищення кваліфікації, а також забезпечити його методичне та аналітичне супроводження.

Нацдержслужба, Мінрегіон, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2014 рік.

10. Розробити та здійснити заходи щодо удосконалення інформаційного та науково-методичного забезпечення навчального процесу підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації, за згодою — органи місцевого самоврядування, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, асоціації органів місцевого самоврядування.

2012—2014 роки.

11. Забезпечити щорічне вивчення та визначення потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з урахуванням планування їх кар’єри та результатів роботи на відповідних посадах.

Нацдержслужба, Мінекономрозвитку, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації, за згодою — органи місцевого самоврядування, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, асоціації органів місцевого самоврядування.

2012—2014 роки.

12. Створити належні умови:

для розвитку конкурентного середовища на ринку надання освітніх послуг навчальними закладами системи підвищення кваліфікації, забезпечити підвищення ефективності їх діяльності.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Мінекономрозвитку.

2012—2014 роки.

для залучення науково-педагогічних і наукових працівників, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування до роботи в навчальних закладах системи підвищення кваліфікації.

Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування (за згодою), навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012—2014 роки.

13. Запровадити інноваційні методи оцінювання результатів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012—2014 роки.

14. Забезпечити:

організацію та координацію проведення наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, з вивчення зарубіжного досвіду та кращих практик підвищення кваліфікації.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Мінрегіон, Національна академія державного управління при Президентові України, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (за згодою).

2012—2014 роки;

проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, симпозіумів, семінарів з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Мінрегіон, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012—2014 роки;

підвищення кваліфікації та стажування керівників і науково-педагогічних працівників навчальних закладів системи підвищення кваліфікації.

Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012—2014 роки;

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад шляхом стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування (за згодою), навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012—2014 роки;

зміцнення взаємозв’язку між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами системи підвищення кваліфікації.

Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування (за згодою), навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

2012—2014 роки.Похожие:

Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconРозпорядження від 2013 р. № Київ Про затвердження плану заходів на 2014 рік щодо реалізації Державної стратегії

Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconРозпорядження 11 липня Сколе №167 Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії
Львівській області’’, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 12. 06. 2012 року №338/0/5/-13 ’’Про затвердження...
Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconРозпорядження від 22 липня 2009 р. №853-р Київ Про затвердження плану заходів щодо інтеграції осіб, яким надано статус біженця, в українське суспільство на період до 2012 року
Текст документа: Про затвердження плану заходів щодо інтеграції осіб, яким надано статус біженця, в українське суспільство на період...
Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconВиконання плану заходів у службу у справах дітей райдержадміністрації до 20 січня 2012 року
Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції...
Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року №1237-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та розпорядження голови облдержадміністрації від 06.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року №1237-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік...
Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconРозпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 26 жовтня 2012 року №743/0/5-12 «Про затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» : № В. Жук
На виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 26 жовтня 2012 року №743/0/5-12 «Про затвердження плану заходів...
Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconРозпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2014 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект розпорядження підготовлено на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21. 07. 2006 №1001 “Про затвердження...
Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconПро затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року
Житомирської облдержадміністрації від 17. 01. 11. №6 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії “Стоп...
Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconРозпорядження від 15 серпня 2007 р. N 657-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року
Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної...
Розпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації iconРозпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди
Затвердити план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов