Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроектуНазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Дата конвертации31.12.2012
Размер54.02 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України

щодо реклами на ринку цінних паперів»

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» розроблено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою виконання доручень Кабінету Міністрів України від 08.10.2007 р. №26363/91/1-07 та від 13.03.2010 р. № 11716/1/1-10.


2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою, на досягнення якої спрямований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів», є удосконалення законодавства України в частині реклами цінних паперів.

Законом України «Про рекламу» визначені основні вимоги щодо здійснення рекламної діяльності в Україні. Цим законом окремо врегульовані особливості рекламування деяких видів продукції, послуг, пов’язаних із залученням коштів населення, цінних паперів тощо.

Окреме врегулювання питань рекламування цих товарів та послуг пов’язане, насамперед, із їх специфікою і важливим соціально-економічним значенням. Саме тому Законом України «Про рекламу» визначені державні органи, які повинні здійснювати не лише загальний, а передусім професійний контроль за здійсненням реклами вказаних товарів та послуг.

Своєчасну та професійну оцінку якості реклами на ринку цінних паперів з точки зору її достовірності та добросовісності може здійснити лише державний орган, який безпосередньо здійснює функції державного контролю та нагляду на ринку цінних паперів України. Таким державним органом в Україні відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу» є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Недобросовісна реклама – одне з найбільш поширених правопорушень, які є складовою недобросовісної конкуренції. Зокрема це стосується реклами на фондовому ринку. Внаслідок фінансового шахрайства, обману людей, умисного порушення законодавства були спричинені матеріальні й моральні збитки громадянам, завдано майнової шкоди інтересам держави.

Для врегулювання проблемних питань, які на даний час виникають, Комісією вносяться зміни до Закону України «Про рекламу».

Так, статтею 25 законопроектом вводиться заборона на повідомлення про майбутні прибутки та використання порівняльної реклами з метою недобросовісної конкуренції тощо.

Розширюється перелік вимог до рекламодавців реклами на фондовому ринку.

Вносяться суттєві зміни до частини другої статті 26, які направлені на розширення переліку вимог щодо контролю з боку органів державної влади за дотриманням законодавства про рекламу.


^ 3. Правові аспекти

Регулювання в сфері реклами цінних паперів в Україні відбувається, виходячи з вимог, які встановлені Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про рекламу» та іншими законодавчими актами України.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» передбачає внесення змін до статей 25 та 26 Закону України «Про рекламу».

Так, законопроектом передбачено викладення статті 25 Закону України «Про рекламу» у новій редакції. Це пов’язано з тим, що у 2006 році набув чинності Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», яким розширюється перелік учасників фондового ринку та вимоги до них.

Частиною четвертою статті 25 рекламодавцям реклами на фондовому ринку при замовленні її виробництва та розповсюдження забороняється:

  • повідомляти про майбутні прибутки;

  • рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску;

  • здійснення реклами з гарантіями, обіцянками про майбутню ефективність або дохідність діяльності;

  • використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну професійну діяльність на фондовому ринку.

Також, вносяться суттєві зміни до частини другої статті 26 Закону України «Про рекламу», які направлені на розширення переліку вимог щодо контролю з боку органів державної влади за дотриманням законодавства про рекламу, а саме:

вимагати від виробників реклами, рекламодавців, розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

надавати (надсилати) виробникам реклами, рекламодавцям, розповсюджувачам реклами обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень;

приймати рішення щодо визнання реклами недобросовісною, прихованою, рішення щодо визнання порівняння в рекламі неправомірним;

приймати рішення про призупинення розміщення відповідної реклами.

Крім того, вносяться зміни щодо дати повідомлення рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами про розгляд справ про правопорушення ними законодавства про рекламу органами державної влади.

Також, законопроект доповнює Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» нормою, якою передбачається надання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлювати вимоги до реклами та рекламодавців на ринку цінних паперів та нормою, якою передбачається надання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку права застосовувати санкції за порушення законодавства про рекламу на фондовому ринку.

Вносяться зміни до Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо виключення відповідних норм із зазначених законів з метою уникнення дублювання.


Проект акта не стосується прав та свобод громадян.


^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.


^ 5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» стосується інтересів наступних органів державної влади:

  • Міністерства фінансів України;

  • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

  • Міністерства юстиції України.


^ 6. Регіональний аспект

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.


^ 7. Запобігання корупції

У проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Зазначений законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.


^ 8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» текст законопроекту було оприлюднено на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет – www.ssmsc.gov.ua.


9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.


10. Прогноз результатів

Прийняття акта забезпечить захист прав споживачів реклами, підвищення відповідальності рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами за дотримання законодавства про рекламу на фондовому ринку, що в свою чергу повинно сприяти підвищенню довіри потенційних вітчизняних та зарубіжних інвесторів до фондового ринку України.


Голова Комісії Тевелєв Д.М.Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Соціальне забезпечення” визначено завдання (захід 1) щодо розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)" Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)”
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою»
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб”
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсійних виплат суддям”
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” щодо виплати допомоги по частковому...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” щодо виплати допомоги по частковому...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту Проект розроблено на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов